TO NIE WSTYD MIEĆ WSZY - WSTYD NIC Z NIMI NIE ZROBIĆ

Komentarze

Transkrypt

TO NIE WSTYD MIEĆ WSZY - WSTYD NIC Z NIMI NIE ZROBIĆ
TO NIE WSTYD MIEĆ WSZY WSTYD NIC Z NIMI NIE ZROBIĆ
Co to jest wszawica?
→
Wszawicą nazywamy obecność na ciele człowieka
lub na jego odzieży wszy ludzkich, ich larw i/lub
jajeczek
Wyróżniamy trzy podstawowe typy wszy:
→ Wesz głowową
→ Wesz łonową
→ Wesz odzieżową
WESZ LUDZKA GŁOWOWA
→
→
→
→
rozmiar: 2-3 mm
długość życia: ok. 32 dni
pokarm: krew ludzka
czas przetrwania bez ludzkiej krwi: średnio 36
godzin
→ zdolność do poruszania się: bardzo sprawna i
szybka we wspinaniu się po włosach, bezradna na
gładkiej powierzchni
→ ilość składanych jaj około: 150 –200 jaj
→ posiada zdolność do mimikry – dostosowuje się
wyglądem do otoczenia
→ wydziela specjalny wodoodporny klej, którym
przymocowuje gnidy do włosów
Jak rozpoznać wszawicę głowy?
→ skóra głowy jest zaczerwieniona i swędzi,
szczególnie przy linii włosów i za uszami
→ widoczne są gnidy: małe, owalne i szarobiałe,
przyklejone są blisko nasady włosów
Leczenie wszawicy
→ Należy skontaktować się z pielęgniarką szkolną,
lekarzem rodzinnym lub farmaceutą w aptece,
którzy pomogą dokonać wyboru skutecznego
środka do zwalczania choroby.
→ W przypadku stosowania preparatów do
zwalczania wszy należy ściśle stosować się do
zaleceń zawartych w załączonej ulotce, w tym do
zaleceń dotyczących powtarzania zabiegów.
→ Należy leczyć w tym samym momencie wszystkie
zarażone osoby, które kontaktowały się z chorym
(w tym rodzinę pacjenta).
→ Dzieci, u których została stwierdzona wszawica,
nie powinny uczęszczać do szkoły do czasu
zlikwidowania insektów, aby nie zarazić innych
dzieci, nauczycieli.
Leczenie wszawicy kolejne etapy
→
przy dobrym świetle
obejrzeć włosy, rozczesując
gęstym grzebieniem
Jak zapobiegać wszawicy?
→ higiena skóry głowy
→ kontrola włosów
→ uczulić dziecko żeby nie pożyczało czapek, spinek,
grzebieni, szczotek
→ upinanie i zaplatanie długich włosów
dziewczynkom (zmniejsza ryzyko dostania się wszy
do skóry głowy).
Nie jest prawdą, że:
→ wesz głowowa potrafi skakać
→ wesz wybiera częściej niektóre typy włosów
(kręcone, czarne, brudne)
→ choroba częściej
atakuje dziewczynki niż chłopców
ęś
→ wszy głowowe mogą być roznoszone przez zwierzęta
domowe
→ można zapobiec wszawicy poprzez bardzo częste
mycie głowy szamponem
WAŻNE !!!
Nie wolno piętnować dziecka i jego
rodziny dlatego, że ma wszy.
Każdy z nas może zarazić się wszawicą.

Podobne dokumenty