Vademecum Beneficjenta du ego projektu w ramach POIiŚ

Komentarze

Transkrypt

Vademecum Beneficjenta du ego projektu w ramach POIiŚ
Biuletyn Informacji Publicznej WFOŚ i GW Rzeszów
Vademecum Beneficjenta dużego projektu w ramach POIiŚ
Autor: Barbara Bednarz
08.09.2009.
Zmieniony 08.09.2009.
Na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska, w katalogu przeznaczonym dla Beneficjentów POIiŚ
został zamieszczony dokument Vademecum beneficjenta dużego projektu w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - pobierz
http://bipold.wfosigw.rzeszow.pl
Kreator PDF
Utworzono 2 March, 2017, 17:23

Podobne dokumenty