Od redakcji STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE CHIN KARTKI Z

Komentarze

Transkrypt

Od redakcji STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE CHIN KARTKI Z
Od redakcji
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE CHIN
KARTKI Z HISTORII
D. Janczewiecki
Dramatyczny rok 1900: wojska obcych mocarstw pacyfikują Chiny - zapiski rosyjskiego korespondenta
wojennego
ARTYKUŁY
T. Kamieński
Miejsce Chin w polityce bezpieczeństwa Unii Europejskiej
M. Wróblewska
W.Łysik
Chong-Pin Lin
K. Kupińska
Polityka Francji wobec Chin po roku 1989
Stosunki niemiecko-chińskie na progu XXI wieku
Formująca się wielka strategia Chin: Ku dominacji w Azji Wschodniej, ale bez walki
Wizerunek Ameryki w prasie chińskiej
DEBATA
Chiny - Unia Europejska - Stany Zjednoczone: Wyzwania w XXI wieku
Zapis dyskusji na wspólnej konferencji Fundacji ,,Polska w Europie" oraz Centrum Cywilizacji Azji Wschodniej Szkoły WyŜszej
Psychologii Społecznej w Warszawie, w dniu 28 lutego 2006 г
*
*
*
GOSPODARKA
В. Woliński
P. Niezgódka
Handlu
M. Pietrasiak
Restrukturyzacja i prywatyzacja chińskich przedsiębiorstw
Przestrzeganie praw własności intelektualnej w Chinach po przystąpieniu do Światowej Organizacji
Indochiny - trudna integracja
SPOŁECZEŃSTWO I KULTURA
Oyungerel Tangad
Tradycje kulturowe a Ŝycie polityczne w Mongolii (na przykładzie wyborów prezydenckich 2005)
Maung Than Htun Aung Klasztory buddyjskie w Ŝyciu społecznym Birmy
MATERIAŁY, INFORMACJE
M. Ławacz
K. Wilkowiecka
K. Gawlikowski
M. Ławacz
M. Ławacz
Sylwetki badaczy Azji
Władysław Góralski - Od Wietnamu do Japonii
Szczyt ASEM VI w Helsinkach
Centrum Cywilizacji Azji Wschodniej SWPS
Nowa biblioteka orientalistyczna SWPS
Stosunki Polski z krajami Azji i Pacyfiku (lipiec 2005 - grudzień 2006)
RECENZJE:
B. Góralczyk
J. Rowiński
K. Gawlikowski
K. Tomala
K. Gawlikowski
B. Woliński
K. Gawlikowski
K. Gawlikowski
Czy Chiny dokonają reform politycznych?
Korea i Chiny
Zgłębianie obcej kultury
Diaspora a chińskie sukcesy gospodarcze
Ogród mało plewiony, czyli Leksykon chiński
Chińska transformacja - fenomen współczesnego świata
Monografia chińskich sztuk walki
Azja Wschodnia w nowym atlasie świata
Streszczenia w jęz. angielski
Nasi autorzy

Podobne dokumenty