VII FESTIWAL PIEŚNI i PIOSENKI RELIGIJNEJ

Komentarze

Transkrypt

VII FESTIWAL PIEŚNI i PIOSENKI RELIGIJNEJ
VII FESTIWAL
PIEŚNI i PIOSENKI
RELIGIJNEJ
„Miłosierni jak Ojciec”
REGULAMIN
1.ORGANIZATORZY:
-Szkolne Koło Caritas im. Matki Teresy z Kalkuty działające przy Zespole Szkół w
Bielicach
Bielice 120
13-330 Krotoszyny
tel./fax 056 474 77 46
- Parafia pw.Trójcy Świętej w Krotoszynach
2.CELE FESTIWALU:
 Prezentacja i popularyzacja dorobku artystycznego solistów i zespołów
młodzieżowych
 Promowanie talentów
. Ukazywanie piękna pieśni i piosenki religijnej
 Rozwijanie modlitwy do Jezusa Miłosiernego
 Integracja dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych , gimnazjalnych i
ponadpodstawowych
3.KATEGORIE:
- Soliści (do 2 osób z każdej kategorii ):kl.0-III,-IV-VI, gimnazjum, szkoła
ponadgimnazjalna
- Zespoły wokalne: kl.0-III,IV-VI, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
4. KRYTERIA OCENY:
Jury festiwalowe ocenia według następujących kryteriów:




Indywidualne podejście do interpretacji
Technika wokalna
Dykcja
Ogólny wyraz artystyczny
5.WYMAGANIA FESTIWALOWE:
 Każdy uczestnik ( solista, zespół) prezentuje 1 utwór o łącznym czasie nie
przekraczającym 5 minut.
 Akompaniament zapewnia wykonawca, dozwolone są wszelkie rodzaje
akompaniamentu i „półplaybacki”
6. MIEJSCE I CZAS:
 Kościół Parafialny pw.Trójcy Św. w Krotoszynach., gmina Biskupiec Pomorski
 23 października (niedziela) od godz. 10.30
7. ZGŁOSZENIA:
 wypełnioną czytelnie kartę zgłoszenia należy przesłać w nieprzekraczalnym
terminie do 13.10.2016r.
 zgłoszenia przyjmujemy drogą pocztową (Zespół Szkół w Bielicach, Bielice 120,
13-330 Krotoszyny) lub fax (056 47477 46) z dopiskiem „FESTIWAL PIEŚNI I
PIOSENKI RELIGIJNEJ”.
 kontakt telefoniczny- Jadwiga Kondeja 606 876 369
ZAPRASZAMY
KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W
FESTIWALU PIEŚNI I PIOSENKI RELIGIJNEJ
„MIŁOSIERNI JAK OJCIEC”
1. Imię i nazwisko solisty/ nazwa zespołu/kategoria
2. Imię i nazwisko instruktora (adres korespondencyjny;
telefon)
3. Szkoła zgłaszająca- adres, telefon
4. Repertuar
 -----------------------------------------------------5. Wymagania techniczne
6. Informacja o soliście/ zespole

Podobne dokumenty