Załącznik Nr 2 SOPZ

Komentarze

Transkrypt

Załącznik Nr 2 SOPZ
Załącznik Nr 1 do Umowy
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot rozeznania obejmuje:
a) kompleksową cykliczną,
zgodną
z
bieżącymi
potrzebami Zamawiającego
usługę w zakresie tłumaczeń pisemnych (z języków obcych na język polski oraz z
języka polskiego na języki obce), w tym tłumaczenia przysięgłe. Zakres
tematyczny tłumaczeń będzie obejmował dokumentację, w skład której mogą
wchodzić umowy, regulaminy, instrukcje, przewodniki, informacje techniczne,
finansowe, statystyczne, budowlane związane z warunkami zabudowy stoisk
wystawienniczych, materiały informacyjno – promocyjne, it. Dla wszystkie
tłumaczeń pisemnych cena powinna zawierać koszt korekty przez native
speakera.
LP
1
2
3
4
5
6
7
język
angielski
francuski
niemiecki
rosyjski
hiszpański
chiński
arabski
ilość stron
10
LP
1
2
3
4
5
język
angielski
francuski
niemiecki
rosyjski
hiszpański
ilośc godzin
5
5
5
5
5
tłumaczenie ustne
symultaniczne
ilość stron
20
5
20
20
5
5
tłumaczenie pisemne
przysięgłe
język
angielski
francuski
niemiecki
rosyjski
hiszpański
chiński
arabski
ukraiński
tłumaczenie pisemne zwykłe
LP
1
2
3
4
5
6
7
8
1
6
7
8
5
język
angielski
francuski
niemiecki
rosyjski
hiszpański
chiński
arabski
ukraiński
ilość godzin
5
tłumaczenie ustne
konsekutywne
LP
1
2
3
4
5
6
7
8
chiński
arabski
ukraiński
5
b) kompleksową cykliczną,
zgodną
z
bieżącymi
potrzebami Zamawiającego
usługę w zakresie tłumaczeń ustnych (z języka polskiego na język obcy, a także z
języka obcego na język Polsk
c) 1i), w tym symultanicznych i konsekutywnych.
2. Tematyka tłumaczeń dotyczy zagadnień ogólnych, finansowych, gospodarczych,
międzynarodowych, unijnych, prawnych oraz samorządowych.
3. Termin
wykonania
pojedynczego
zlecenia
polegającego
na
standardowym
tłumaczeniu pisemnym tekstów do 30 stron maszynopisu wynosi 4 dni robocze
od dnia otrzymania materiałów do tłumaczenia.
4. Niedopuszczalne jest wykonywanie tłumaczeń za pomocą programów służących do
translacji tekstów.
5. Za jedną stronę obliczeniową rozumie się 1 800 znaków, liczone z dokładnością do
1 miejsca dziesiętnego. Za znak uważa się wszystkie widoczne znaki drukarskie,
w szczególności
litery,
znaki
przestankowe,
cyfry,
znaki
przeniesienia
oraz
uzasadnione budową zdania przerwy między nimi.
2