Filipiny: rynek papierów wartościowych na Filipinach jednym z

Komentarze

Transkrypt

Filipiny: rynek papierów wartościowych na Filipinach jednym z
Filipiny: rynek papierów
wartościowych na Filipinach jednym
z najbardziej dotkniętych
załamaniem w Chinach
2016-01-22 10:31:42
2
Rynki finansowe w głównych gospodarkach krajów azjatyckich są bardzo ściśle powiązane ze sobą i poruszją się
w rytmie zmian zachodzących w gospodarce chińskiej. Korelacja z giełdą papierów wartościowych w Szanghaju
wynosi 0,91 - według głównego ekonomisty Departamentu Finansów Filipin (wskaźnik na poziomie 1 wskazuje na
silną zależność, a na poziomie 0 – neutralność). Oznacza to synchroniczne wzrosty/spadki na rynkach
finansowych państw w regionie. W przypadku forex’u zależność jest słabsza i wynosi 0,46.
Dane DF wskazują, że np. spadek Shanghai Composite Index o 18,03% przełożył się na spadki na Filipinach (o
7,23%), w Japonii (o 9,91%), w Indii (o 6,7%), w Singapurze (o 8,74%), w Korei (o 4,2%), w Tajlandii (o 3,27%),
we Wietnamie (o 5,77%), w Malezji (o 3,78%) i w Indonezji (o 1,5%).
3

Podobne dokumenty