APANET_RB_EBI_15 – wyznaczenie 1. dnia notowania PDA D

Komentarze

Transkrypt

APANET_RB_EBI_15 – wyznaczenie 1. dnia notowania PDA D
APANET SPÓŁKA AKCYJNA
św. Antoniego 7; 50-073 Wrocław
tel. (+48)717832930; www.greensys.pl
Temat: Wyznaczenie pierwszego dnia notowań PDA serii D na dzień 17 lipca 2014 r.
Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że Zarząd Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 805/2014 podjętą w dniu 14 lipca 2014 r. postanowił
określić dzień 17 lipca 2014 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na
rynku NewConnect 180.000 (sto osiemdziesiąt tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D
spółki APANET S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy
Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem " PLAPANT00025".
Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanawia notować ww. prawa do akcji
w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą " APANET-PDA " i oznaczeniem "APAA".
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku
NewConnect".

Podobne dokumenty