Kögel Zabezpieczenie ładunku

Komentarze

Transkrypt

Kögel Zabezpieczenie ładunku
Kögel Zabezpieczenie ładunku
Ilustracje
mogą przedstawiać
pojazdy
z wyposażeniem
specjalnym / produkty poddawane są zmianom w związku z nieustannym postępem technicznym
Wygląd przybliżony
/ może zawierać
wyposażenie
specjalne
Dlaczego właściwie mówi się o sztuce inżynierii?
3
Kögel Zabezpieczenie ładunku – podstawy i przepisy
4
Kögel Certyfikowana wytrzymałość nadbudowy wg EN 12642 XL
6
Kögel Cargofix – zabezpieczenie ładunku częściowego
7
Kögel Zabezpieczenie ładunku zamknięte siłowo
8
Kögel Przemysł samochodowy
9
Kögel Rozwiązania transportowe dla przemysłu napojów
10
Kögel Transport dwuwarstwowy i beczek, rozwiązania specjalne
11
Kögel Coilfix i Paperfix
12
Kögel AGD
14
Kögel Towar na paletach, oktabiny
15
Kögel Nadwozia zamknięte
16
Kögel Pojazdy chłodnicze
18
Kögel Cechy jakościowe
19
Kögel Rodziny produktów
20
Dlaczego właściwie mówi się o sztuce
inżynierii?
Ponieważ w tej pracy niezbędny jest geniusz i wiedza.
Wszechstronne kompetencje i doświadczenie, kreatywność
i otwartość, konsekwentne nastawienie na rynek i klienta
to podstawy innowacyjności, która cały czas determinuje
pracę firmy Kögel nad rozwiązaniami transportowymi i ich
ulepszaniem. Stosowane jest przy tym najnowocześniejsze
oprogramowanie konstrukcyjne i symulacyjne, jednak
innowacje powstają w głowach, a szkic odręczny jest nadal
najczęściej pierwszym krokiem w skomplikowanym procesie
przekształcania podstawowej idei w perfekcyjny produkt
końcowy.
Szczególną cechą firmy Kögel jest ścisła współpraca
z klientami we wszystkich fazach powstawania nowego
produktu, co pozwala cały czas mieć na uwadze
doświadczenia praktyczne i odbierać z rynku ważne
impulsy: Dyskutujemy z klientami założenia projektów,
wspólnie testujemy prototypy, a uwagi klientów
uwzględniamy w dalszych etapach projektowania
i optymalizacji. Prowadzimy własne próby wszystkich
podzespołów w skrajnie trudnych warunkach, które
znacznie wykraczają poza rzeczywiste warunki eksploatacji.
Pojazdy są intensywnie testowane podczas jazdy, na
bardzo złych drogach, w deszczu, na śniegu i lodzie,
a także w palącym słońcu. Tylko produkty, które przeszły
wszystkie testy wytrzymałościowe, niezawodnie zniosą
przez długie lata wszystkie obciążenia w codziennym
użytkowaniu. Kögel stawia na wysokiej jakości materiały,
nadzwyczaj staranne wykonanie oraz zgodne z wymogami
jakościowymi przebiegi pracy w całym ciągu produkcyjnym.
Do projektowania i kontroli materiałów
stosowany jest najwyższej jakości
profesjonalny sprzęt.
Najważniejszym czynnikiem
innowacyjnym w firmie Kögel
są kompetentni, kreatywni
i zaangażowani pracownicy.
Ilustracje mogą przedstawiać pojazdy z wyposażeniem specjalnym / produkty poddawane są zmianom w związku z nieustannym postępem technicznym
3
Kögel Zabezpieczenie ładunku
Zabezpieczenie ładunku – podstawy i przepisy
1 VDI 2700
VDI 2700 opisuje, jakie siły związane z masą działają na ładunek. Żeby zabezpieczyć ładunek, należy zrównoważyć
te siły poprzez jego zamocowanie. Część sił związanych z masą w przypadku ładunku zabezpieczonego przed
przechyłem kompensuje już samo tarcie ładunku lub nośników ładunku (np. palet) o podłoże. Na rysunku
pokazano, że mimo to pozostaje jeszcze duża część sił związanych z masą. Siły te należy zneutralizować środkami
pomocniczymi. 2 EN 12642 L – wymogi wytrzymałościowe dla nadbudów standardowych
Poza VDI 2700 istnieją inne europejskie normy regulujące zabezpieczenie ładunku. EN 12642 zawiera
minimalne wymogi dla nadbudówek, które przyjmują co najmniej część nadmiernych sił związanych z masą
ładunku (patrz rysunek). Ponieważ taka nadbudówka nie może zabezpieczyć wszystkich sił opisanych w VDI
2700, w przypadku załadunku kształtowego konieczne jest dodatkowe zabezpieczenie w zależności od masy
ładunku. Zabudowy Kögel z certyfikatem L spełniają więc minimalne wymagania określone w normie. Dodatkowo
do sił zabezpieczonych przez zabudowę przy tego typu pojazdach należy wykorzystywać ¬inne środki pomocnicze
do mocowania ładunku, np. punkty mocowania, pasy lub kliny ¬zabezpieczające ładunek. Dopiero wówczas
opisane w VDI 2700 siły bezwładności są odpowiednio neutralizowane (zob. rysunek 2).
3 Certyfikowana wytrzymałość nadbudowy wg EN 12642 XL
Żeby ładunek był zabezpieczony na powierzchni załadunkowej bez użycia dodatkowych środków
zabezpieczających, należy zwiększyć wytrzymałość nadbudowy. Nadbudowy Kögel z przesuwną plandeką
spełniają wymogi wytrzymałościowe dla nadbudówek wzmocnionych wg EN 12642 XL tak, jak nadbudowy stałe.
w pojazdach z tym certyfikatem zabezpieczenie ładunku działa bardzo prosto — za pośrednictwem nadbudowy.
Jeśli pojazd jest kompletnie i kształtowo załadowany, do zabezpieczenia ładunku wykorzystywana jest struktura
nadbudowy. Nadbudowa przejmuje siły wynikające z dynamiki jazdy wg VDI 2700. Oznacza to, że w przypadku
załadunku kształtowego nie trzeba stosować żadnych dodatkowych elementów zabezpieczających ładunek (zob.
rysunek 3).
4
Siła bezwładności ładunku1
Siła tarcia
Siła zabezpieczenia ładunku
Siła bezwładności ładunku1
Rysunek 1: Siła
Odpowiada
wynikającym
Siłabezwładności
zabezpieczenia
ładunku z dynamiki jazdy; jeśli ładunek jest
tarcia maksymalnym siłom
1
stabilny, -siła tarcia pomiędzy ładunkiemSiła
a podłożem
kompensuje
działanie
siły bezwładności.
bezwładności
ładunku
Siła bezwładności ładunku1
Zabezpieczenie ładunku
Tarcie
Konstrukcja L
Siła tarcia
1
bezwładności ładunku
Siła zabezpieczenia
ładunku
Tarcie
Zabezpieczenie ładunku
Konstrukcja L
1
Siła bezwładności ładunku
Siła bezwładności ładunku1
Tarcie
Konstrukcja XL2
Tarcie
Konstrukcja XL2
Rysunek 2: W przypadku kształtowego załadunku towarów nie są wymagane dodatkowe środki zabezpieSiła bezwładności
ładunku1Zabezpieczenie ładunku
czające ładunek.
Tarcie
Konstrukcja
L
Siła bezwładności ładunku1
Tarcie
Konstrukcja XL2
Rysunek 3: W przypadku kształtowego załadunku towarów nie są wymagane żadne dodatkowe środki
zabezpieczające ładunek.
Ilustracje mogą przedstawiać pojazdy z wyposażeniem specjalnym / produkty poddawane są zmianom w związku z nieustannym postępem technicznym
5
Kögel Zabezpieczenie ładunku
Certyfikowana wytrzymałość nadbudowy wg EN 12642 XL
W przypadku nadbudówek z plandeką przesuwaną.
Z następującymi elementami nadbudowa spełnia wymogi wg EN 12642 XL:
Ściana czołowa
Dach
Elastyczny dach
Burta
- Zoptymalizowana
konstrukcja, wyposażona
seryjnie w dodatkowe profile
stabilizujące.
Opatentowana konstrukcja
dachu i usztywnienia: Przekątne
usztywnienia naprężają się
automatycznie przy zamykaniu.
- Dzięki możliwości przesuwania
(z przodu na tył i z tyłu na
przód) nadaje się przede
wszystkim do transportu
długich ładunków.
- Wzmocniona boczna plandeka
z nadzwyczaj mocnego,
gęsto tkanego materiału;
wzmocnione kłonice.
- Powierzchnia ładunkowa
jest dostępna od góry przy
załadunku.
- Wariant dachu spełnia wymogi
wg EN 12642 XL.
- Przy odpowiednim ładunku
profile wtykane nie są
wymagane.
- Wzmocniona plandeka boczna
z wysokowytrzymałego,
gęsto tkanego materiału z
usztywnieniami, wzmocnione
kłonice
- Wzmocnione słupki przesuwne
- Przy odpowiednim ładunku
profile wtykane nie są
wymagane.
Dach podnoszony
Platforma
Drzwi ścianki tylnej
- Z mechanicznym /
hydraulicznym systemem
podnoszącym.
– Wysokowytrzymała konstrukcja podłogi z antypoślizgowym
nadrukiem, wytrzymująca
nacisk wózka widłowego o
masie 7200 kilogramów.
Dzięki optymalnemu
rozmieszczeniu zamknięć
obrotowych i zawiasów
nadbudowa jest dodatkowo
wzmocniona.
- Bezstopniowa regulacja
wysokości.
- Spełnia wytyczne BGV D 29
- Dźwignie uruchamiające na
kłonicach narożnych.
- Certyfikacja wg EN 12642 XL.
6
– Opcjonalnie możliwy jest
nacisk wózka widłowego o
masie 9000 kilogramów
(transport papieru).
Cargofix — zabezpieczenie ładunku częściowego
Pakiet zabezpieczenia załadunku częściowego Kögel tworzy zabezpieczenie ładunku dzięki nadbudowie zgodnej
z EN 12642 XL. Ładunek można zabezpieczyć komponentami modułowymi w każdym punkcie pojazdu — albo
w kierunku jazdy, albo poprzecznie, kształtowo.
Boczna szyna
zabezpieczająca ładunek
Szyna stalowa ze zintegrowaną,
regulowaną zapadką stanowi
podstawę koncepcji częściowego
załadunku.
Boczna szyna do palet
- Blokowana sworzniami do ramy
zewnętrznej, zdejmowana.
- Do mocowania belki blokującej
zabezpieczenia załadunku
częściowego.
- Pomoc przeładunkowa
i zabezpieczenie plandeki.
Jako konfiguro walna szyna
oporowa do palet
– Zabezpieczenie nośnika
ładunku
– Obok zabezpieczenia nośnika
ładunku w dolnym przedziale,
druga założona szyna oporowa
do palet zabezpiecza również
ładunek ustawiony na niej
- Możliwość kombinacji
z zabezpieczeniem ładunku
poprzez zamknięcie siłowe.
Belka zabezpieczająca ładunek
Belki blokujące
Belka blokująca Vario
Kłonice
Można ją za¬wiesić w bocznej
szynie zabezpieczającej ładunek,
w bocznej szynie bloku¬jącej
palety lub belce blokującej Vario
- Wysunięcie teleskopowe do
1650 mm do 2500 mm.
Z regulowaną zapadką do
zamocowania kolejnych
elementów zabezpieczających
(kolejne belki blokujące lub pasy
zabezpieczające).
Rama pojazdu oferuje dzięki
różnym pozycjom wzdłużnym
i poprzecznym możliwość włożenia
kłonic kwadratowych w platformę
pojazdu, które można dodatkowo
wykorzystać do zabezpieczenia
ładunku częściowego. Kłonice
kwadratowe mogą być wyposażone
w sworzeń sprężysty, który
wskakuje automatycznie. Przede
- Możliwość zastosowania
do zabezpieczenia ładunku
w pionie i w poziomie.
wszystkim do transportu
przy otwartej plandece to
zabezpieczenie jest proste
i praktyczne.
Ilustracje mogą przedstawiać pojazdy z wyposażeniem specjalnym / produkty poddawane są zmianom w związku z nieustannym postępem technicznym
7
Kögel Zabezpieczenie ładunku
Zabezpieczenie ładunku zamknięte siłowo
Przy transporcie niektórych towarów nie jest możliwe zabezpieczenie ładunku w sposób zamknięty w formie. Dlatego
Kögel oferuje tu optymalne rozwiązania dla różnych branż.
Możliwości mocowania
Standardowe zaczepy
mocujące
Mocowania do zabezpieczania
ładunku (do dużych obciążeń)
Ucho do mocowania na
ścianie czołowej
-- Możliwość obciążenia do 2 ton.
–– Siła mocowania do 4 ton
-- Widoczne od środka wg
EN 12640.
–– Wymagane przy transporcie
szpul
Wg EN 12640 do obejmującego
zabepieczenia ładunków
umiesz¬czonych bezpośrednio
przy ścianie czołowej.
–– Wysokowytrzymałe mocowanie
bezpośrednie
–– Dostępne opcjonalnie oprócz
standardowych mocowań
Ramy zewnętrzne VarioFix
-- Ładunek można bezpiecznie
zamocować niemal w każdym
punkcie pojazdu dzięki małym
odstępom między otworami
wzdłużnymi
Wciągnik
Do zamocowania ładunku można
użyć pasów lub lin z drutu, które
mocowane są wciągnikiem.
Pasy mocujące
Ergonomicznie zoptymalizowana
grzechotka z długą dźwignią
i dużą wstępną siłą naprężającą.
-- Kąty i siły taśm mocujących
zgodne z EN 12640.
–– Doskonały kąt mocowania
dzięki zoptymalizowanej
konstrukcji ramy zewnętrznej
zapobiega ocieraniu się pasów
mocujących
8
Ilustracje mogą przedstawiać pojazdy z wyposażeniem specjalnym / produkty poddawane są zmianom w związku z nieustannym postępem technicznym
Przemysł samochodowy – zabezpieczenie ładunku z optymalnym wykorzystaniem powierzchni
W przemyśle samochodowym stosuje się przede wszystkim pojemniki metalowe, palety typu euro, pojemniki metalowe
ze stopkami talerzowymi i małe nośniki do transportu części samochodowych. Te nośniki stwarzają szczególne wymogi
w odniesieniu do pojazdów transportowych z punktu widzenia załadunku i zabezpieczenia ładunku. Optymalnym
rozwiązaniem transportowym jest w tym wypadku Kögel Mega, pojazd o większej wysokości. Powierzchnia ładunkowa
może być wykorzystana do wysokości 3 metrów. Do załadunku wystarczy podnieść dach Mega. Kögel Mega ze
swoimi opcjami dodatkowymi spełnia zalecenia DE 9.5, jednej z najważniejszych wytycznych w transporcie części
samochodowych. Wytyczna przewiduje wzmocnioną nadbudowę (zgodnie z EN 12642 XL), listwę do palet oraz
dodatkowe punkty mocowania. Poza tym pojazd musi mieć możliwość częściowego zabezpieczenia ładunku. Kögel Mega
oferuje dzięki swojej modułowej budowie następujące rozwiązania:
Wzmocniona konstrukcja
Listwa oporowa do palet
Ramy zewnętrzne VarioFix
- Seryjne stosowanie nadbudów
certyfikowanych wg
EN 12642 XL w pojazdach
Kögel.
Listwa oporowa do palet
zapobiega przesuwaniu się
stopek talerzowych o ostrych
krawędziach, w które często
wyposażone są palety kratowe,
w kierunku plandeki i jej
uszkodzeniu.
- Z seryjną ramą zewnętrzną
spełnione są wymogi DE 9.5.
- Do nadbudowy należą:
opatentowana konstrukcja
dachowa, zoptymalizowana
ścianka czołowa, wzmocnione
boczne plandeki, certyfikowany
dach podnoszony, platforma
dostosowana do dużych
obciążeń, drzwi na ściance
tylnej ze zintegrowanym
zamknięciem obrotowym.
Kłonica narożna
z wpustem
Służy do umieszczania belki
blokującej do zabezpieczenia
ładunku częściowego na tyle
pojazdu, jeśli odstęp pomiędzy
ładunkiem a tyłem wynosi
powyżej 15 cm.
Wsuwana listwa do palet
Zabezpiecza plandekę przed
uszkodzeniami przez stopki
talerzowe i ma dodatkowo
następujące zalety:
- Nie trzeba unosić towaru nad
listwą podczas załadunku.
- Gęsta siatka punktów
mocowania wg EN 12640.
- W połączeniu z wsuwaną
listwą paletową istnieje
możliwość zamkniętego siłowo
zabezpieczenia ładunku.
listwa jest umieszczana dopiero
po załadunku.
- Po zdjęciu listwy paletowej
można również transportować
inne towary, np. AGD.
- Dzięki zintegrowanej zapadce
listwę można dodatkowo
wykorzystać do zabezpieczenia
ładunku częściowego.
Zabezpieczenie ładunków
częściowych
Do zabezpieczenia ładunków
częściowych można w
kombinacji z ramą zewnętrzną
VarioFix stosować również
wszystkie inne rozwiązania
Kögel, jak np. belka blokująca
Vario, belka blokująca Basic czy
belki teleskopowe.
Kögel Zabezpieczenie ładunku
Napoje — rozwiązania transportowe dla przemysłu napojów
W przemyśle napojów do transportu ładunku stosuje się przede wszystkim normowane skrzynie na europaletach. Jeśli
pojazd Kögel jest całkowicie załadowany, do zabezpieczenia ładunku przy jego szerokości co najmniej 2 400 mm
wystarczająca jest wzmocniona nadbudowa bez profili wtykanych. Do dodatkowego zabezpieczenia ładunku z jednej
strony w przedziale platformy, a z drugiej strony w przypadku ładunku częściowego lub niewielkiego stosuje się
następujące elementy Kögel:
Wzmocniona konstrukcja
-- Seryjne stosowanie nadbudów
certyfikowanych wg
EN 12642 XL w pojazdach
Kögel
-- Do nadbudowy należą:
Opatentowana konstrukcja
dachowa, zoptymalizowana
ścianka czołowa, wzmocnione
boczne plandeki, certyfikowany
dach podnoszony, platforma
dostosowana do dużych obciążeń,
drzwi na ściance tylnej ze
zintegrowanym zamknięciem
obrotowym
Zabezpieczenie ładunków
częściowych
Zdejmowane boczne szyny
do palet
Szyny do palet mogą być
również stosowane do
doczepienia kolejnych
elementów zabezpieczenia
ładunku częściowego, np. belki
Basic lub Vario.
Szyny stalowe ze zintegrowaną
zapadką przestawną są
mocowane do ramy zewnętrznej
VarioFix za pomocą bolców;
stosowane są przy tym dwie
szyny znajdujące się jedna nad
drugą:
-- Blokada dolnej szyny na ramie
zewnętrznej do kształtowego
zabezpieczenia palet
-- Mocowanie górnej szyny
bolcem do dolnej szyny dla
kształtowego zabezpieczenia
skrzynek z napojami
-- Alternatywnie możliwość
zastosowania dodatkowych
listew wsuwanych
Boczna szyna
zabezpieczająca ładunek
Służy do mocowania
kolejnych belek blokujących
do zabezpieczenia ładunku
częściowego.
10
Aluminiowe listwy wsuwane
Stosowane przy szerokości
ładunku wynoszącej co najmniej
2400 milimetrów.
Dwuwarstwowy transport opakowań zwrotnych i beczek
Transport dwuwarstwowy
Beczki
Dwuwarstwowy transport pustych
opakowań to oszczędność czasu
i pieniędzy.
Bezpieczny transport beczek
jest gwarantowany w przypadku
tej przyczepy seryjnej. Nie są
potrzebne żadne dodatkowe
komponenty.
Rozwiązania specjalne:
Do zabezpieczenia ładunku obejmującego skrzynki z napojami na paletach 4-wejściowych zamkniętych (ładunek w
przedziale pomiędzy 2 200 mm a 2 400 mm) opracowano kolejne rozwiązania dotyczące zabezpieczenia ładunku.
Listwy obrotowe
–– Stosowanie co najmniej trzech
rzędów aluminiowych listew
obrotowych do bocznego
zabezpieczenia ładunku
Zabezpieczenie ładunku
listwą obrotową
Listwy obrotowe można
połączyć z boczną szyną
zabezpieczającą ładunek.
–– Listwy obrotowe można stosować
w standardowych kieszeniach na
profile
Ilustracje mogą przedstawiać pojazdy z wyposażeniem specjalnym / produkty poddawane są zmianom w związku z nieustannym postępem technicznym
11
Kögel Zabezpieczenie ładunku
Coilfix, Cable i Paperfix – rozwiązania dla transportu towarów ciężkich w kształcie rolek
Coilfix
12
Coilfix
Rynna na szpule
System zabezpieczenia ładunku
Coilfix jest stosowany do
kształtowego zabezpieczenia
szpul i zagrożonych przechyłem
roli taśmy ciętej o średnicy
od 900 do 2 200 mm. Dzięki
powierzchniowemu przyleganiu
belki mocującej oraz kłonic (wg
wytycznych SIDMAR) można
uniknąć uszkodzenia szpul.
Do bezpiecznego składowania
pojazd jest wyposażony w nieckę
na szpule wg VDI 2700, do
której pasują szpule stali i taśmy
stalowej o średnicy od 900 do
2 200 mm.
Zaczepy mocujące
4-tonowe
Umożliwiają bezpieczne
zamocowanie ciężkich szpul
i taśmy stalowej w niecce i są
kompatybilne z dostępnymi
w handlu systemami
zabezpieczeń taśmy ciętej.
Ilustracje mogą przedstawiać pojazdy z wyposażeniem specjalnym / produkty poddawane są zmianom w związku z nieustannym postępem technicznym
Paperfix
Platforma
Płyta adaptera
- Bezpieczny załadunek dużych
i ciężkich rolek papieru
dzięki zabezpieczonej przed
poślizgiem i wytrzymałej
platformie
Montowana elastycznie na całej
platformie płyta umożliwia
kształtowe zabezpieczenie
ładunku również w takich
pozycjach w pojeździe, których
nie pokrywa siatka szyn
załadunkowych.
- Kształtowe zakotwienie różnych
klinów zabezpieczających dzięki
wpuszczonym w platformę
szynom z aluminium lub stali
Opatentowane ustawne
kliny zabezpieczające
Dzięki łatwym do zamocowania
klinom można zabezpieczyć
kształtowo ładunki takie jak
role papieru we wszystkich
pozycjach załadunku wg
VDI 2700 (instrukcja 9).
- Siła zabezpieczenia ładunku
2 700 daN na klin
- Nacisk na oś wózka widłowego:
seryjnie 7 ton
- Stojąca rolka: klin jako
ogranicznik przedni
Ramy zewnętrzne VarioFix
Skrzynie
Skrzynia narzędziowa
Do zabezpieczenia rolek
zagrożonych przechyłem
w każdej pozycji w pojeździe.
Do przechowywania klinów
i innego wyposażenia do
zabezpieczenia ładunków.
Dodatkowe miejsce do
przechowywania.
- Leżąca rolka poprzecznie do
kierunku jazdy: klin ukośną
powierzchnią do rolki,
zabezpieczenie z przodu na tył
- Leżąca rolka wzdłużnie do
kierunku jazdy: klin ukośną
powierzchnią do rolki,
zabezpieczenie na boki
- Leżąca rolka wzdłużnie
do kierunku jazdy: klin
powierzchnią do czoła rolki,
zabezpieczenie na przodzie
Certyfikowana ścianka
czołowa
- Ze zintegrowaną skrzynią
transportową na 24 kliny
zabezpieczające ładunek i 2 wózki
paletowe
- Zbezpieczona przed kradzieżą
Kögel Zabezpieczenie ładunku
AGD
W pojazdach Kögel można optymalnie transportować AGD: dzięki podnoszonemu dachowi i wysokości wewnątrz
w świetle wynoszącej 3 metry towar można szczególnie łatwo ładować i transportować.
Podpory kłonic środkowych
Przy pełnym wykorzystaniu
szerokości ładunkowej środkowe
kłonice muszą być zawieszone
w innych punktach pojazdu
niż przewiduje standardowe
wyposażenie. Ptrzebne do tego
podpory kłonic środkowych są
dodatkowo montowane na ramie
zewnętrznej.
Sprawdzona nadbudowa
bez profili wtykanych
Rozsuwany na boki portal w
tylnej części pojazdu
Do transportu AGD potrzeba
szerokości załadunku do
2 540 mm; żeby nadbudowa
miała tą szerokość, musi bez
profili wtykanych i spawanych
ograniczników palet spełniać
wymogi normy EN 12642 XL;
nadbudowa pojazdów z plandeką
przesuwną Kögel spełnia te
warunki.
Żeby umożliwić załadunek od
tyłu, kłonice narożne można
wysuwać mechanicznie.
Transport opon
Bezpieczne rozwiązanie do przewozu opon
Pojazdy Kögel spełniają wymagania certyfikatu DIN EN 12642 Code
XL dotyczące zabezpieczania ładunku. Dzięki zabudowie pojazdu z
dodatkowym wyposażeniem możliwy jest transport opon układanych
warstwowo, ukośnie lub stopniowo z technicznym ciężarem użytk
wym do 18 000 kg.
14
Produkty arkuszowe
Towary na paletach, jak np. płyty g-k, elementy z gipsu lub płyty wiórowe mogą być również optymalnie zabezpieczone
za pomocą rozwiązań transportowych Kögel.
Ramy zewnętrzne VarioFix
- Rama zewnętrzna z gęstą
siatką otworów
- Kąt i siły mocowania wg EN
12640, do elastycznego
zawieszenia różnych pasów
mocujących
- Ładunek można bezpiecznie
zamocować niemal w każdym
punkcie pojazdu
Zabezpieczenie ładunku
zamknięte siłowo
Dzięki elastycznym elementom
zabezpieczenia ładunku Kögel,
jak np. pasy z grzechotką
z długą dźwignią, standardowe
lub 4-tonowe zaczepy ładunek
można zabezpieczyć na
ramie zewnętrznej VarioFix;
inne środki pomocnicze
zalecane przez producenta,
jak osłony krawędziowe, są
kompatybilne z tymi elementami
zabezpieczenia ładunku.
Wsporniki kłonic
Ściana czołowa
Żeby można było elastycznie
wykorzystać pełną szerokość
ładunkową również w przypadku
towarów na paletach, wymagana
jest dostępność dodatkowych
wsporników kłonic na ramie
zewnętrznej.
Do zabezpieczenia przed siłą
przyspieszenia działającą
z przodu wymagana jest
sprawdzona ścianka czołowa wg
EN 12642 XL.
Oktabiny
Przy ładunku kształtowym w i przeciwnie do kierunku jazdy zabezpieczenie ładunku jest zagwarantowane przez
stabilność nadbudowy pojazdu.
Belki blokujące
Listwy obrotowe
Zabezpieczenie ładunku
częściowego w tył można
zagwarantować za pomocą belek
blokujących w kombinacji ze
stalowymi szynami C.
Boczne zabezpieczenie ładunku
jest realizowane za pomocą co
najmniej dwóch odpowiednio
zaprojektowanych listew
obrotowych.
Ilustracje mogą przedstawiać pojazdy z wyposażeniem specjalnym / produkty poddawane są zmianom w związku z nieustannym postępem technicznym
15
Kögel Zabezpieczenie ładunku
Nadwozia zamknięte do transportu towarów suchych
Zabezpieczenie ładunku jest realizowane za pomocą nadbudowy — w przypadku Kögel obowiązuje to również dla
rodziny nadwozi zamkniętych do transportu towarów suchych. Wszystkie typy pojazdów zostały przetestowane statycznie
i dynamicznie wg EN 12642 XL. Również załadunek na dwóch poziomach został sprawdzony zgodnie z siłami
zdefiniowanymi w tej normie. Ścianki burtowe są w przypadku załadunku na dwóch poziomach bardziej obciążone, co
odzwierciedla się w zwiększeniu siły testowej o 3 tony. z następującymi elementami nadbudowa spełnia wymogi wg
EN 12642 XL:
Wzmocniona konstrukcja
Szyna kotwowa
– Cała nadbudowa przejmuje
siły zdefiniowane wg EN
12642 XL
– Najlepsze rozwiązanie w
przypadku częściowego
zabezpieczenia drobnicy
– Ściana przednia i boczna
spełniają najsurowsze
przepisy kontrolne
– Służy do mocowania belek
blokujących z możliwością
dużego obciążenia (do 2,7 ton)
Nośnik palet
- Umożliwia załadunek
dwupoziomowy i częściowy
- System szyn kompletnie
zintegrowany w burcie
- Gęsta siatka do regulacji
wpasowuje się idealnie w
ładunek
Zabezpieczenie ładunku
zamknięte siłowo
- Możliwość zastosowania
opcjonalnych zaczepów wg
EN 12640 do zamkniętego
siłowo zabezpieczenia ładunku
- Dzięki temu możliwość
zamocowania kolejnych ładunków
przemysłowych na pojeździe
16
Platforma
Antypoślizgowa powierzchnia o
dużym współczynniku tarcia
gwarantuje dobrą przyczepność,
niezależnie od tego, czy jest to
okładzina aluminiowa na całej
powierzchni, czy też podłoga z
nadrukiem antypoślizgowym.
Testy Kögel
Wnikliwie sprawdzone przez firmę Kögel
Pojazdy w ramach wewnątrzzakładowych prób poddawane są intensywnym testom w zakresie jazdy na drogach złej jakości, w deszczu, śniegu, na lodzie i prażącym słońcu. Tylko produkty, które przeszły wszystkie testy
wytrzymałościowe, niezawodnie zniosą przez długie lata wszystkie obciążenia w codziennym użytkowaniu. Firma Kögel
stawia na pełnowartościowe materiały, precyzyjne wykonanie i zachowanie jakości we wszystkich procesach łańcucha
produkcyjnego.
Ilustracje mogą przedstawiać pojazdy z wyposażeniem specjalnym / produkty poddawane są zmianom w związku z nieustannym postępem technicznym
17
Kögel Zabezpieczenie ładunku
Pojazdy chłodnicze
Również w przypadku pojazdów chłodniczych Kögel zabezpieczenie ładunku realizowane jest za pomocą nadbudowy.
z następującymi elementami nadbudowa spełnia wymogi wg EN 12642 XL:
Izolująca wzmocniona
konstrukcja
- Cała nadbudowa przejmuje siły
zdefiniowane wg EN 12642 XL
- Dzięki izolacji pojazd nadaje
się do transportu towarów
wrażliwych na temperaturę
Portal chłodni
Platforma
- Z zamknięciem obrotowym
znajdującym się na zewnątrz
na każdym skrzydle
- Świetnie zabezpieczona przed
poślizgiem powierzchnia
o dużym współczynniku tarcia
- Spełnia wymogi EN 12642 XL
- Nacisk na oś wózka widłowego
5,4 tony
- Przednia ścianka spełnia
najwyższe zalecenia testowe
- W technologii sandwich
Częściowo zintegrowana
szyna zabezpieczająca
Służy do mocowania belek
blokujących z możliwością
dużego obciążenia (do 2,7 ton
siły zabezpieczenia ładunku).
18
Nośnik palet
Możliwość stosowania
w celu stworzenia drugiego
poziomu ładunkowego lub do
zabezpieczenia ładunku do
przodu lub do tyłu.
Kögel Cechy jakościowe
Bezpieczeństwo
Serwis
Przemyślane podzespoły zapewniają wysokie
bezpieczeństwo aktywne i bierne: specjalnie opracowane
elementy osłonowe ramy poprawiają aerodynamikę,
osłona przed najechaniem jest zgodna z nową dyrektywą
WE, seryjne zabezpieczenie ładunku jest zgodne
z normą EN 12642 XL, układ RSS zapewnia większą
stabilność podczas jazdy, a zoptymalizowany zawór
podnoszenia i opuszczania zwiększa bezpieczeństwo
(dach podnoszony z odbiorem BG). Dodatkowo, pojazdy
Kögel mają doskonałe właściwości jezdne związane z tzw.
zachodzeniem pojazdu.
Na stronie www.koegel.com dostępne są w każdej
chwili i z każdego miejsca obszerne instrukcje
serwisowe. Naprawy i świadczenia w ramach gwarancji
można łatwo załatwić online. Nasza infolinia Kögel
Assistance jest dostępna przez całą dobę w wielu
językach europejskich.
Elektronika i oświetlenie
Wszechstronne testy
Układ EBS jest montowany seryjnie Oświetlenie
jest dostępne w całości w wersji LED, zapewniając
trwałość i niskie zużycie energii.
Wszystkie podzespoły pojazdów są kontrolowane
zgodnie z najwyższymi standardami, także
w dynamicznych testach jazdy.
Osłona przeciwnajazdowa
Ochrona środowiska i trwałość
Wzmocniona osłona przeciwnajazdowa zwiększa
bezpieczeństwo wszystkich uczestników
ruchu drogowego. Wsporniki świateł i osłona
przeciwnajazdowa są montowane oddzielnie wzgl.
wymiennie. Odporne na uderzenia tworzywo ABS
zapewnia stuprocentową ochronę przed korozją.
Pojazdy Kögel przyczyniają się aktywnie do
zmniejszenia zużycia paliwa i ochrony środowiska:
Aerodynamika jest zoptymalizowana, emisje hałasu są
ograniczane konstrukcyjnie, w trakcie produkcji ściśle
przestrzegamy zasad ochrony środowiska i dbamy
o możliwość ponownego wykorzystania użytych
materiałów.
Ochrona przed korozją
Zabezpieczenie ładunku i wytrzymałość
zabudowy
Nano Ceramic plus KTL, najnowocześniejsza
i najwyższej jakości technologia przemysłowej obróbki
powierzchni, zapewnia tak samo doskonałe efekty, jak
stosowane dotychczas fosforanowanie cynkowe, jest
jednak znacznie bardziej przyjazna dla środowiska
i charakteryzuje się lepszym bilansem energetycznym.
Trwałą, czystą powłokę powierzchniową można
w każdej chwili dodatkowo polakierować.
Firma Kögel spełnia wymagania w zakresie
zwiększonej wytrzymałości zabudów zgodnie z normą
EN 12642 XL. w pojazdach z tym certyfikatem
zabezpieczenie ładunku działa bardzo prosto - przy
załadunku z zamknięciem kształtowym zabudowa
przejmuje wszystkie siły wynikające z dynamiki jazdy
zgodnie z VDI 2700.
CLIMATEX –
COILFIX –
PurFerro –
system rozprowadzania
chłodnego powietrza Kögel
system Kögel LaSi do
szpul i taśm na zwojach
panele typu sandwicz Kögeltechnologia dla pojazdów
furgonowych i chłodniczych
Ilustracje mogą przedstawiać pojazdy z wyposażeniem specjalnym / produkty poddawane są zmianom w związku z nieustannym postępem technicznym
19
Naczepy furgonowe
Wywrotka wannowa
Euro Trailer
Nadwozia wymienne
Podwozia
Naczepy skrzyniowe
Kögel - Twój partner w Polsce
Eurotrailer Sp. z o.o.
Spółka należy do Grupy DBK
ul. Lubelska 43 A, 10 - 410 Olsztyn
Tel. +48 89 539 73 71
Fax +48 89 533 68 56
[email protected]
www.eurotrailer.pl
Pojazd niskopodwoziowy
Instrukcja bezpieczeństwa! Użytkowanie przyczep jest dozwolone tylko pod warunkiem przestrzegania wszystkich przepisów ruchu drogowego, przepisów stowarzyszeń zawodowych i
przepisów związanych z zabezpieczeniem ładunków. Nie ponosimy odpowiedzialności za pomyłki i błędy drukarskie. Zmiany techniczne zastrzeżone. Drukowano w Niemczech. Przedruk
zabroniony 11/ 14. Numer katalogowy:100-1100-PL
Kögel Rodziny produktów
Kögel Trailer GmbH & Co. KG | Industriestraße 1 | 89349 Burtenbach | Germany | fon +49 8285 88 - 0 | fax +49 8285 88 -17905 | [email protected] | www.koegel.com

Podobne dokumenty