KONFERENCJA „ZAKUPY ENERGII W EUROPIE (CENTRALNEJ

Komentarze

Transkrypt

KONFERENCJA „ZAKUPY ENERGII W EUROPIE (CENTRALNEJ
KONFERENCJA „ZAKUPY ENERGII W EUROPIE (CENTRALNEJ)”
INAUGURACJA UTWORZENIA BIURA E&C W WARSZAWIE
16 maja 2013 roku
Zaproszenie
na
Konferencj „Zakupy Energii w Europie (Centralnej)”
oraz
Inauguracj utworzenia Biura E&C w Warszawie
Data
16 maja 2013 roku
Miejsce
Hotel Novotel Warszawa Centrum
Wprowadzenie
Rynki energii w Europie Centralnej przeszły w ostatnim latach gwałtowną przemianę. Kupcy energii w tej części Europy zauważyli zwiększony wybór
sprzedawców. Pojawiła się również możliwość zawierania kontraktów na cenę zmienną, które doprowadziły do rozwinięcia bardziej zaawansowanych
strategii zarządzania ryzykiem. Podczas konferencji E&C wraz z zaproszonymi prelegentami odniesie się do tego rozwoju. Osobom profesjonalnie
zajmującym się zakupem energii dajemy możliwość aktualizacji wiedzy nt. rodzimych rynków w konfrontacji z innymi rynkami w Europie. Międzynarodowi
kupcy energii mogą odkryć nowe możliwości zarządzania ich portfolio energetycznym w regionie Europy Centralnej.
Wraz z tą konferencją E&C świętuje utworzenie swojego biura w Warszawie. Klienci w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech będą obsługiwani przez
E&C Central Europe. Po konferencji zapraszamy Państwa na uroczystość utworzenia nowej spółki i koktajl z towarzyszeniem muzyki na żywo.
3
Program
Sesja przedpołudniowa Aktualne trendy na rynkach energii w Europie (Centralnej)
9:00 – 9:30
10:30 - 11:00
11:20 - 11:40
Rejestracja uczestników
Analiza europejskiego rynku hurtowego, Bartosz Palusiński, Dyrektor
Operacyjny E&C Central Europe
Era obfitości energii? Benedict De Meulemeester, Dyrektor Zarządzający
E&C
9:30 - 9:45
Na dojrzałych rynkach ceny dla klientów końcowych zależą od poziomu
cen na rynkach hurtowych. Dobry dostęp do informacji nt. rozwoju
na międzynarodowych rynkach gazu ziemnego i energii elektrycznej
istotnie wpływa na sukces przy zakupach energii. Bartosz Palusiński
dokona przekrojowej analizy aktualnych trendów na europejskich
rynkach ze szczególnym uwzględnieniem Europy Centralnej.
Przedstawimy rynki ‘gas-to-gas’ (takie jak: NBP, ZEE, TTF, NCG, GPL,
CEGH), które mają coraz większy wpływ na ceny gazu w Europie
Centralnej. Zaprezentujemy Państwu aktualną sytuację dotyczącą
rozwoju na europejskich giełdach energii i szczególnie skoncentrujemy
się na TGE (Polska), PXE (Czechy i Słowacja) oraz HUPX (Węgry).
Analiza uwzględnia również węgiel, prawa emisji, ropę naftową,
które mają znaczący wpływ na ceny energii elektrycznej i gazu.
Odkąd ceny energii w latach 2004-2008 eksplodowały, teorie nt. ‘szczytu’
produkcji ropy naftowej, gazu, węgla czy energii elektrycznej stały się
coraz bardziej atrakcyjne. Konsumenci zostali przekonani, iż rezerwy
paliw kopalnych kończą się. Dokonywali oni transakcji zakupu energii
i gazu z punktu widzenia tego niedoboru, co dodatkowo podkreślano
wizją wpływu zużycia energii
na środowisko naturalne.
Szybki wzrost gospodarczy wschodzących gospodarek, stworzył
wrażenie nieograniczonego wzrostu popytu, co wzmocniło obawy
ustawicznej inflacji cen energii. Jednak technologiczna ewolucja
spowodowała wzrost wydobycia i produkcji paliw kopalnych. Polityka
klimatyczna i ekonomiczny wpływ wzrostu cen spowodowały spowolnienie
a w Europie wręcz recesję. Czy wkraczamy w erę obfitości energetycznej?
To pytanie ma kluczowe znaczenie dla Europy Centralnej,
gdzie jest szczególna obawa zależności energetycznych.
Wprowadzenie: Luc De Leersnyder, Prezes Zarządu E&C
9:45 - 10:30
Liberalizacja rynków energii w Europie (Centralnej), Patrick Heather,
Starszy Pracownik Naukowy w Oksfordzkim Instytucie ds. Studiów
Energetycznych
Poprzez swoje dyrektywy Unia Europejska jest siłą napędową
liberalizacji europejskiego gazu ziemnego i energii elektrycznej. Mimo to
dyrektywy nie spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem przez państwa
członkowskie. Liberalizacja rynków przebiega w zróżnicowanym tempie.
Patrick Heather dokona przeglądu wydarzeń wszystkich zakątków
Europy. W Polsce, Czechach, na Słowacji i Węgrzech w ostatnim
czasie można było zaobserwować kilka ciekawych wydarzeń. Kraje te
są coraz bardziej zintegrowane z europejskim rynkiem gazu i energii
elektrycznej. W rezultacie ceny na rynku detalicznym coraz częściej
odzwierciedlają sytuację na rynku hurtowym. Stwarza to nowe ryzyko
oraz możliwości dla kupców energii.
11:00 - 11:20
Przerwa kawowa
11:40 - 12:20
Rozwój wydobycia gazu łupkowego w Polsce, Grzegorz Pytel, Ekspert
ws. energetycznych Instytutu Sobieskiego
Wraz z budową gazociągu Nord Stream i umożliwieniem dostaw
rosyjskiego gazu bezpośrednio do Niemiec, rozwinęło się bardzo
silne poczucie bezpieczeństwa energetycznego przez polski rząd
i opinię publiczną. Począwszy od 2008 roku, zmiany w USA wykazały,
że produkcja gazu łupkowego może szybko zmniejszyć zależność
od importu tego surowca. Tak szybko jak Polska zdała sobie sprawę
z posiadania znacznych złóż gazu łupkowego, położono duży nacisk na
rozwój w tym obszarze. Oczekuje się, że Polska stanie się pierwszym
europejskim krajem, który rozpocznie wydobycie gazu łupkowego.
Czy sprawi to, że Polska stanie się drugą Norwegią? Czy Polska obejmie
przywództwo na drodze do zwiększenia niezależności energetycznej
Europy? Czy też będą to tylko niespełnione ambicje ze względu
na trudności z geologicznym położeniem i regulacjami prawnymi?
Czy Polska będzie zmierzać do katastrofy ekologicznej w skutek
stosowania metody szczelinowania gazu łupkowego? Prezentacja
ta pozwoli kupcom energii na dokonanie własnej oceny sytuacji oraz
potencjalnego wpływu na rozwój polskiej produkcji gazu łupkowego.
12:20 – 12:40
Dyskusja panelowa
Podczas dyskusji uczestnicy będą mieli szansę zadać pytanie
prelegentom z przedpołudniowej sesji.
12:40 - 14:00
Przerwa obiadowa
4
5
Program
Sesja popołudniowa Doświadczenia z kupowania energii w Europie (Centralnej)
14:30 - 15:15
15:40 - 16:30
Benedictem
Paneuropejskie zakupy energii, Kobe Cannaerts, Dyrektor Operacyjny
E&C
Kupowanie energii w Polsce i na pozostałych rynkach Europy Centralnej,
Bartosz Palusiński, Dyrektor Operacyjny E&C Central Europe
Liberalizacja rynku energii nie przynosi dużych oszczędności dzięki
twardym negocjacjom, co zakładało wielu kupców energii. Zamiast tego
przynosi ekspozycję na zmienne rynki surowców. W celu ochrony swoich
firm przed zmiennością na rynkach, profesjonaliści ds. zarządzania
zakupami energii powinni opracować i wdrożyć zaawansowane
narzędzia do zarządzania ryzykiem i analizy rynku. Kontrakty
za energię stały się skomplikowanymi umowami określającymi
elastyczne
zasady
kontraktowania
transz
i
wolumenu.
A wraz z rozpoczęciem się kryzysu finansowego negocjacje kontraktów
często kończą się dyskusją dotyczącą warunków płatniczych.
Profesjonalne zakupy energii zmuszone zajmować się taką zwiększoną
złożonością kontraktów, rozwijają się w różnych krajach europejskich w
różnym tempie. Benedict De Meulemeester na podstawie doświadczeń
w doradztwie przy zakupie energii od Norwegii po Portugalię oraz
od Irlandii po Polskę, odpowie na pytania dotyczące obecnych praktyk
zakupowych.
Wiele
międzynarodowych
firm
wprowadza
scentralizowane
procesy zakupowe, aby szukać oszczędności poprzez synergię,
efektywność kosztową, koncentrację zasobów i profesjonalizm.
W przypadku zakupów energii możliwości potencjalnych oszczędności
poprzez połączenie wolumenów z różnych krajów są ograniczone.
Jednak kontrakty gazowe uwzględniające wiele krajów mają istotne
korzyści w zakresie elastyczności wolumenów i efektywności procesów
zakupu. Nawet w przypadku rynku energii elektrycznej, gdzie wdrażenie
kontraków uwzględniających zakłady w różnych krajach jest dużo
większym wyzwaniem, paneuropejska lub globalna strategia zakupu
energii ma wymierne korzyści w przypadku zarządzania ryzykiem.
Opierając się na kilku analizach przypadku, Kobe Cannaerts wprowadzi
nas w tajniki paneuropejskich zakupów energii.
W przeszłości, energia elektryczna w Polsce była sprzedawana
przez znaczną liczbę lokalnych sprzedawców. Na tak rozdrobnionym
rynku konkurencja pojawiła się w wolnym tempie. Mimo to,
dzięki notowaniom na giełdzie TGE, polski rynek hurtowy ma teraz dość
dobrze funkcjonujący i transparenty wskaźnik cenowy. Dzięki temu
uczyniono ważny krok do rozwoju umów zakupu energii elektrycznej,
które pozwalają odbiorcom na zarządzanie ryzykiem w tym obszarze.
Ostatnia zmiana na polskim rynku gazu zwiększyła konkurencję
oraz umożliwia zawieranie bardziej elastycznych umów. Bartosz
Palusiński przedstawi strukturę i możliwości polskiego rynku energii.
Dokona porównania rynku energii w Polsce do sytuacji w Czechach,
na Słowacji i na Węgrzech, gdzie rynki rozwinęły się szybciej i coraz
bardziej są zintegrowane z rynkiem Francja-Benelux-Niemcy poprzez
EEX, jako dominujący wskaźnik dla energii elektrycznej oraz TTF
dla gazu.
14:00 - 14:30
Najważniejsze tematy zakupu energii, wywiad
De Meulemeester, Dyrektorem Zarządzającym E&C
z
15:15 - 15:40
Przerwa kawowa
16:30 - 17:15
Analiza Przypadku: Będąc Kupcem Energii na Europę Centralną
w międzynarodowej firmie, Tomasz Telega, Corporate Non Production
Commodity Buyer w Firmie Faurecia
6
Faurecia to szósta na świecie i trzecia w Europie największa firma
z branży automotive. 94 000 pracowników projektuje i produkuje fotele
samochodowe, technologie kontroli emisji,
systemy wewnętrzne
i zewnętrzne w 320 zakładach rozmieszczonych w 34 krajach.
Tomasz Telega odpowiada za zakup energii dla zakładów Faurecia
w Ameryce Płn. i Europie Centralnej. W swojej prezentacji przedstawi
konkretne wyzwania, z którymi zmierzył się wdrażając proces
zarządzania energii zdefiniowany na poziomie grupy, w odniesieniu
do Europy Centralnej. Jego pozycja w firmie o szerokiej obecności
na arenie międzynarodowej umożliwia dobry przegląd możliwości
na różnych rynkach.
17:15 - 17:45
Dyskusja panelowa
Podczas dyskusji uczestnicy będą mieli szansę zadać pytanie
prelegentom z popołudniowej sesji.
18:00 Przyjęcie inaugurujące z udziałem Pana Luca Strybol, Attaché
Ekonomicznego i Handlowego Flandrii, oprawa muzyczna
7
THE WEATHER IS UNPREDICTABLE.
ENERGY MARKETS ALSO.
WWW.EECC.EU
Prelegenci
Luc De Leersnyder jeden z założycieli i obecny Prezes Zarządu
E&C. Po rozpoczęciu kariery zawodowej w firmach produkcyjnych,
Luc pracował jako Konsultant ds. Zasobów Ludzkich. W 2003 roku
został Dyrektorem Sprzedaży w firmie usług doradztwa przy zakupie
energii, gdzie poznał Benedicta De Meulemeester, z którym w 2005 roku
utworzył E&C.
Patrick Heather jest niezależnym konsultantem oraz Starszym
Pracownikiem Naukowym Oksfordzkiego Instytutu dla Studiów
Energetycznych (OIES). Patrick posiada szerokie doświadczenie
w zakupie energii dla takich organizacji jak IPE, MeesPierson (Fortis),
Powergen (E-On) i BG. W OIES, Patrick opublikował takie materiały
jak ‘Europejskie kontynentalne terminale gazowe: czy odpowiadają
założonym celom’, ‘Lekcje płynące z europejskiego “kryzysu” gazowego
w lutym 2012’ czy ‘Ewolucja i funkcjonowanie rynku obrotu gazu
w Wielkiej Brytanii’.
Bartosz Palusiński jest Dyrektorem Operacyjnym w E&C Central
Europe. Odpowiada za usługi doradztwa w Polsce, Czechach, Słowacji
i na Węgrzech. Poprzednio pracował jako Regionalny Kierownik
ds. Zakupu Energii w Tesco oraz jako Inżynier Projektu w Nestlé.
Posiada szerokie doświadczenie we wdrażaniu strategii zarządzania
ryzykiem i zakupach energii na rynkach gazu i energii elektrycznej
w Europie Centralnej.
Grzegorz Pytel jest Ekspertem ws. energetycznych Instytutu
Sobieskiego w Warszawie. Jest znanym niezależnym ekspertem
w zakresie rozwoju gazu łupkowego i opublikował lub jest cytowany
w publikacjach The Economist, Gaz Łupkowy w Europie, The Aspen
Review czy Rzeczpospolita.
Kobe Cannaerts jest Dyrektorem Operacyjnym E&C. Odpowiada
za działania konsultingowe E&C w całej Europie. Posiada bogate
doświadczenie we wspieraniu międzynarodowych klientów i jest
równocześnie najbardziej doświadczonym konsultantem E&C
w zakresie paneuropejskich kontraktów energetycznych.
Tomasz Telega jest absolwentem Stosunków Międzynarodowych
na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Dołączył do Faurecia w 2003
roku jako Kupiec w Dziale Zakupów. W latach 2004-2006 pracował
na stanowisku kupca korporacyjnego w Niemczech, gdzie odpowiadał
za zakup energii. Od 2006 roku odpowiada za restrukturyzację Działu
Zakupów Nieprodukcyjnych w Faurecia w Polsce. Od 2011 roku
odpowiada za zakupy energii na rynkach Europy Centralnej, USA
i Kanady.
Benedict De Meulemeester jest jednym z założycieli i jednocześnie
obecnym Dyrektorem Zarządzającym E&C. Posiada szerokie
doświadczenie w budowaniu i wdrażaniu strategii zarządzania ryzykiem
jak również negocjacji kontraktów energetycznych na terenie Europy.
Jest autorem licznych tekstów na blogu eNergytics. Aktualnie pracuje
nad publikacją zatytułowaną ‘Przemiany na rynku gazu’, która ukaże się
jesienią 2013 roku.
9
Kwestie organizacyjne
Firma E&C
Termin
czwartek, 16 maja 2013 roku, początek o godzinie 9:00
E&C jest międzynarodową firmą doradczą w zakresie zakupu
energii. Oferujemy usługi w zakresie zarządzania danymi, negocjacji,
zarządzania ryzykiem, analizy rynku, kontroli wydatków i zarządzania
portfolio energetycznym dla średnich i dużych odbiorców przemysłowych
w Belgii, Holandii, Luksemburgu, Francji, Hiszpanii, Portugalii,
Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech.
Wspólnie z naszymi partnerami firmą Utilyx i EnergySaving wspieramy
klientów w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Włoszech. Wraz z utworzeniem spółki
zależnej E&C Central Europe Sp. z.o.o. możemy zaoferować naszym
klientom lepszą dostępność oraz wiedzę o lokalnych rynkach energii
w Europie Centralnej.
Miejsce
Hotel Novotel Warszawa Centrum,
00-510 Warszawa, ul. Marszałkowska 94/98, Polska,
tel.: +48 22 596 01 20, fax: +48 22 596 01 22,
e-mail: [email protected]
Koszt
Brak opłaty za udział, konferencja jak i inauguracja odbywają się
na koszt E&C i jej partnerów. Informujemy, że E&C wynegocjowała dla
uczestników preferencyjne stawki za pobyt w hotelu. Mogą Państwo
dokonać rezerwacji w hotelu Novotel Warszawa Centrum za cenę
398,52 PLN/noc w pokoju jednoosobowym ze śniadaniem. Przy kursie
4,1505 odpowiada to stawce 96,02 EUR/noc. W trakcie rezerwacji
proszę poinformować, że są Państwo uczestnikiem konferencji E&C,
aby skorzystać z preferencyjnej stawki. W przypadku jakichkolwiek
niedogodności prosimy o kontakt pod numerem +48 514 89 30 79.
Parking
Hotel dysponuje parkingiem.
Materiały
Wszystkie materiały dotyczące konferencji będą dostępne na naszej
stronie internetowej, do której login otrzymają Państwo w trakcie
konferencji.
Język
Niektóre prezentacje będą w języku angielskim, niektóre po polsku.
Zapewniamy tłumaczenie. Wszystkie materiały będą dostępne w obu
językach.
Inne informacje
Prosimy o kontakt pod numerem +32 56 25 24 25 (w języku angielskim)
lub +48 514 89 30 79 (w języku polskim) lub mailowo: [email protected]
10
Dowiedz się więcej o E&C:
Strona internetowa
www.eecc.eu
Blog
http://energytics.wordpress.com
Kanał Youtube
http://www.youtube.com/user/energyticstv
THE WEATHER IS UNPREDICTABLE.
ENERGY MARKETS ALSO.
WWW.EECC.EU
Rejestracja
Tak, wezmę udział w konferencji
Imię i Nazwisko
Firma
Stanowisko
E-mail
Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych przez E&C na liście uczestników oraz udostępnienie listy pozostałym uczestnikom.
Nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych na liście uczestników a jedynie na podanie stanowiska i nazwy firmy.
Podpis
Prosimy o przesłanie:
Fax
+32 56 800 072
Adres
E&C Central Europe Sp. z.o.o. - ul. Górczewska 242/39 - 01-460 Warszawa - POLSKA
lub E&C bvba – Spinnerijkaai 43 – 8500 Kortrijk – BELGIA
lub prosimy o e-mail na adres: [email protected] w celu potwierdzenia uczestnictwa.
12
Organizację tej konferencji zawdzięczamy firmom:
WWW.EECC.EU

Podobne dokumenty