Zajęcia w „Endorfinie” dla dzieci z Placówek

Komentarze

Transkrypt

Zajęcia w „Endorfinie” dla dzieci z Placówek
MOPS Dębica
Zajęcia w „Endorfinie” dla dzieci z Placówek
Wsparcia Dziennego
W ramach programu „Mała inwestycja w siebie” dofinansowanego z budżetu Wojewody Podkarpackiego –
Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, a realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Ad
Astram” we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dębicy 40 dzieci i młodzieży z Placówek Wsparcia
Dziennego bierze udział w zajęciach nauki gry w skłosza oraz aerobiku.
Zajęcia sportowe mają na celu zachęcić dzieci do aktywnego stylu życia, bez względu na ich umiejętności i
predyspozycje fizyczne. Poprzez udział w zajęciach mają możliwość nauki nowej dla nich dyscypliny sportowej jakim
jest skłosz oraz poznania różnych form fitness, takich jak: piłki, step, taniec. Towarzysząca lekcjom fitness różnorodna
muzyka, pobudza dzieci do aktywności, wyzwala emocje, uwrażliwia. Podczas zajęć fitness dzieci tańczą, uczą się
układów choreograficznych, poznają nie tylko zasady ćwiczeń, ale technikę najmodniejszych tańców młodzieżowych.
Poprzez udział w warsztatach staramy się pobudzić aktywność ruchową oraz wpoić dzieciom zamiłowanie do ćwiczeń i
ruchu, które są tak ważne dla zdrowia w dzisiejszej erze komputerów i siedzącego trybu życia.
Zajęcia realizowane będą do końca grudnia b.r.
1

Podobne dokumenty