nr 9/2012 - Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Komentarze

Transkrypt

nr 9/2012 - Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
9/2012
wrzesień (43)
• Magazyn mieszkańców Targówka, Bródna i Zacisza •
Pamiętamy
o naszej historii
Uroczystości na Targówku upamiętniające 73.
rocznicę wybuchu II Wojny Światowej.
Relacja z obchodów na str. 3
W NUMERZE:









bchody wybuchu II Wojny Światowej........1 i 3
O
Edukacja na Targówku...................................4 i 5
Projekt na Targówku......................................6 i 7
Sportowy Targówek........................................... 8
Ludzie Targówka - kolejna wyprawa
podróżnika Andrzeja Sochackiego.................. 9
Ochrona środowiska na Targówku.......... 10 i 11
Jubileusz oddziału Bródnowskiego
Towarzystwa Przyjaciół Warszawy.......... 12 i 13
Bródnowski Uniwersytet
Trzeciego Wieku.......................................... 14, 15
Kultury Trochę!.................................................. 16
Z dzielnicy
przetarg
Wykaz punktów kolportażu
Biuletynu Dzielnicy Targówek
1.Dom Kultury Świt,
ul. Wysockiego 11.
2.Dom Kultury
Zacisze,
ul. Blokowa 1.
3.Biblioteka
Publiczna Dzielnicy
Targówek,
ul. Wincentego 85.
4.Ośrodek Pomocy
Społecznej,
ul. Chodecka 2.
5.Ośrodek Sportu
i Rekreacji,
9.Studzienka
Oligoceńska Park
im. St. Wiecheckiego
„Wiecha”,
16.Klub Osiedlowy
„Kołatka” RSM Praga,
ul. Kołowa 2.
10.Studzienka
Oligoceńska Ogródek
Jordanowski,
ul. Łojewska 3.
ul. Kołowa.
ul. Suwalska.
11.Studzienka
Oligoceńska,
ul. Poborzańska/r.
Bolesławickiej.
6.Basen Muszelka,
12.Klub Osiedlowy
„Nasz Klub”
RSM Praga,
7.Zakład
Gospodarowania
Nieruchomościami,
13.Klub Osiedlowy
„Junona”
SM Bródno,
ul. Łabiszyńska 20.
ul. Balkonowa 2/4.
ul. Gościeradowska 5.
ul. Kondratowicza 25.
8.Bar Mleczny,
ul. Zamiejska 1.
ul. Bazyliańska 1.
ul. Łojewska.
15.Przychodnia ZOZ,
17.Klub Osiedlowy
„Lira”,
18.Galeria
Rembielińska.
19.Klub Osiedlowy
„Podgrodzie” SM
Bródno,
ul. Krasnobrodzka 11.
ul. *Remiszewska 12/14.
20.Przychodnia
Poborzańska.
21.Komenda Policji.
22Cmentarz
Bródnowski.
23.Przychodnia ZOZ
24.Ratusz Dzielnicy
Targówek
m. st. Warszawy.
Wydział Inwestycji Urzędu Dzielnicy Targówek
ogłosił przetarg na opracowanie koncepcji architektoniczej dla wybudowania 8 mostków,
które zlokalizowane zostaną nad kanałkiem
Bródnowskim oraz kanałem Zaciszańskim.
 Opracowanie zawiera m.in. wykaz miejsc
przyszłych przepraw.
 Nad kanałem Bródnowskim kładki
zostaną rozmieszczone na wysokości
następujących ulic: Drewnowskiego,
Wojskowa, Poranna, Błędowska.
 W okolicach kanału Zaciszańskiego
lokalizacje wystąpią w rejonach ulic:
Zaciszańska, Nad Potokiem, Bohuszewiczówny, Gibraltarska.
Wykonanie inwestycji przewidziane zostało
do czerwca 2013 roku.
INFORMACJA
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, że w związku ze zmianą siedziby od dnia 10 września 2012r.:
 Referat Świadczeń Rodzinnych Wydziału
Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu
Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy przy
ul. Chodeckiej 2,
 Punkty Informacyjno-Konsultacyjne przy
ul. Chodeckiej 2 oraz przy ul. Stojanowskiej 12/14
 Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy
Targówek m.st. Warszawy (Filia nr 1) przy
ul. Chodeckiej 2,
będą przyjmować interesantów w nowej
siedzibie przy ul. Św. Wincentego 87
Burmistrz Dzielnicy Targówek
m.st. Warszawy Grzegorz Zawistowski
Koncert L.U.C
fot. Piotr Stopa
na finał projektu reBLOK
W
piątek, 7 września 2012 roku
o godzinie 19.00, w ramach projektu REBLOK, w Parku Wiecha
przy Teatrze Rampa na warszawskim Targówku, wystąpił L.U.C Łukasz Rostkowski – wrocławski muzyk i performer, nagodzony Paszportem Polityki, założyciel
i frontman Kanału audytywnego.
Zaproszenie do współpracy Łukasza
Rostkowskiego nie było przypadkowe.
L.U.C jest inicjatorem wrocławskiego
„Pospolitego Ruszenia”, które ma na celu,
podobnie jak w założeniach projektu REBLOK, rewitalizację blokowisk. Podczas
koncertu zostały wykonane utwory nawiązujące do tej idei m.in. Pospolite Ruszenie.
Koncert L.U.C.-a podsumował tegoroczne działania Urzędu Dzielnicy we
współpracy z organizacjami pozarządowymi, zmierzające do rewitalizacji blokowisk w ramach projektu REBLOK. Ta
2
kreatywna akcja rewitalizacji blokowisk
rozpoczęła się w 2011 roku konferencją
międzynarodową, i poprzez interwencje
artystyczne w przestrzeni publicznej, warsztaty i wiele innych artystycznych form
wyrazu rewitalizuje przestrzeń Targówka.
W ramach tegorocznych działań REBLOK zrealizowano m.in.: we współpracy
z Katedrą Kultury projekt „Majówka Targówka”, komórkowa telewizja KTOŚ z Targówka zrealizowała filmy o blokowiskach
i Kino na Bloku, Monopol Warszawski
rewitalizował podwórka, mozaiki uliczne
oraz zorganizował grę miejską na Bródnie,
Fundacja Avant Art. we współpracy z Komuną NoMuda rozbudowała ubiegłoroczny projekt placu do gier ReFUN.
W najbliższym czasie mieszkańcy
dzielnicy będą mogli oglądać Galerię na
Bloku, którego pomysłodawcą jest Dom
Kultury Świt.
Z dzielnicy
3 września przed Urzędem Dzielnicy Targówek odbyły się
uroczyste obchody upamiętniające 73. rocznicę wybuchu
II Wojny Światowej.
Pamiętamy
o naszej historii
D
elegacje szkół Targówka z pocztami sztandarowymi, kombatanci,
władze samorządowe, mieszkańcy
o godzinie 13.30 podczas uroczystego
apelu uczcili pamięć poległych i pomordowanych w czasie blisko 6-cio letnich
zmagań z hitlerowskimi Niemcami.
Nie zabrakło gości oficjalnych: Poseł
Joanny Fabisiak, Senatora Marka Borowskiego oraz Zbigniewa Czaplickiego
członka Zarządu Województwa Mazowieckiego.
W okolicznościowych wystąpieniach głos zabrali Przewodniczący rady
Dzielnicy Zbigniew Poczesny, Burmistrz
Dzielnicy Grzegorz Zawistowski oraz Posłanka Joanna Fabisiak.
Rys historyczny tamtych tragicznych
dla naszego narodu wydarzeń przedstawił płk. Czesław Lewandowski, który
przypomniał m.in. papierowe sojusze
z Anglia i Francją – krajami, które zostawiły Polskę na pastwę faszyzmu i komunizmu.
Odzyskiwanie
Targówka
W niedzielę 9 września
2012 r. zabytkowy kościół
Zmartwychwstania
Pańskiego na
warszawskim Targówku
Fabrycznym, powstały
w latach 1918-1919 jako
votum wdzięczności za
odzyskanie niepodległości,
zostanie ponownie
konsekrowany.
D
nia 8.09.1919 r. ówczesny nuncjusz
apostolski w Polsce Achille Ratti
(późniejszy papież Pius XI), jeden
z nielicznych zagranicznych dyplomatów, który nie opuścił Warszawy podczas
Bitwy Warszawskiej w 1920 r., dokonał
poświęcenia nowopowstałej świątyni
na właśnie włączonym do Warszawy
Targówku Fabrycznym. Drewnianomurowany kościół wzniesiony w stylu
zakopiańskim według projektu znanego
architekta Stefana Szyllera, został wybudowany wysiłkiem parafian – kolejarzy,
robotników, właścicieli fabryk, rolników
i praskich ubogich.
Po kapitalnym remoncie, po upływie
93 lat, w niedzielę 9.09.2012 r. – zamy-
3
W asyście żołnierzy z 1 Warszawskiej Brygady Pancernej delegacje złożyły
wieńce i wiązanki kwiatów pod pomnikiem ofiar wojny oraz tablicą poświęconą
Żołnierzom 20 Dywizji Piechoty.
Po uroczystościach przy pomniku
w Sali Sesji Urzędu Dzielnicy odbyło się
wręczenie honorowych odznaczeń kombatantom. Ostatnich 3 mieszkających na
Targówku uczestników września 1939
otrzymało specjalne okolicznościowe
dyplomy. 
kając niejako koło historii, świątynia na
Targówku Fabrycznym zostanie ponownie
poświęcona przez nuncjusza apostolskiego w Polsce arcybiskupa Celestino Migliore. Ta gruntowna renowacja kościoła
była możliwa dzięki pomocy materialnej
biskupa praskiego Henryka Hosera, Stołecznego Konserwatora Zabytków oraz
przede wszystkim dzięki pomocowym
funduszom z Unii Europejskiej. Nie można też pominąć wielkiego zaangażowania
prywatnych sponsorów oraz pracy samorządowców i urzędników z Dzielnicy Targówek.
Uroczystości ponownego poświęcenia warszawskiego kościoła Zmartwychwstania Pańskiego będą towarzyszyć:
poświęcenie Drogi Krzyżowej umieszczonej na zewnątrz kościoła, otwarcie
galerii „Lokomotywa” i „Spinacz” prowadzonych przez Stowarzyszenie RIS Praca
oraz pokazowy turniej zapaśniczy zawodników klubu sportowego UKS Zdrowy
Targówek.
Uroczystość rozpocznie się w kościele Zmartwychwstania Pańskiego, przy
ul. Księcia Ziemowita 39, w niedzielę,
9 września br. o godz. 11.

edukacja na TARGÓWku
NOWE SZKOŁY
W
roku szkolnym 2012/2013 w Zespole Szkół nr 34 im. Mieszka I przy ul. Mieszka I 7 rozpoczną funkcjonowanie dwie nowe szkoły:
TECHNIKUM nr 30
Technikum przyjmuje uczniów po ukończeniu gimnazjum. Oferuje kształcenie
w następujących zawodach:
Technik usług fryzjerskich
Technik budownictwa.
Nauka w Technikum trwa cztery lata
i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz maturą.
Według pracodawców są to dwa zawody,
które są poszukiwane na rynku pracy.
CXL LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
dla DOROSŁYCH
Nauka w Liceum trwa trzy lata, kończy
się egzaminem maturalnym. Zajęcia odbywać się będą w systemie zaocznym (co
drugi weekend) i są dogodną formą nauki
dla osób pracujących.
W szkołach można nauczyć się ciekawego zawodu lub uzyskać maturę nie
rezygnując z pracy. Po skończonej nauce
można kontynuować naukę w szkołach
wyższych różnego typu. Szkoła ma pra-
I
Już 17 września b.r.
o godz. 17:30 rozpoczyna
swoją II edycję Wszechnica
Edukacyjna Targówek.
nauguracyjny wykład poprowadzi
Pani dr Justyna Kurtyka-Chałas nt.
„Znaczenie współpracy rodziców ze
szkołą, przedszkolem”.
Pani dr Justyna Kurtyka-Chałas jest
psychologiem ze specjalnością kliniczną, wykładowcą Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Zapraszamy serdecznie wszystkich
Rodziców i Nauczycieli do udziału w wykładach otwartych w nowym roku szkolnym!!!
miejsce wykładu:
Sala Konferencyjna
Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
4
edukacja na TARGÓWku
i KIERUNKI NAUCZANIA na TARGÓWKU
cownie wyposażone w najnowszej generacji sprzęt multimedialny i komputerowy
a miłą atmosferę, tworzą wybitni nauczyciele i świetni uczniowie. Zapraszamy do
Zespołu Szkół nr 34 im. Mieszka I. Kontakt telefoniczny (22) 679-16-69.
TECHNIKUM nr 11
Natomiast w Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża 75
TECHNIKUM nr 11 proponuje w roku
szkolnym 2012/2013 naukę w bardzo
ciekawym zawodzie: technik eksploatacji
portów i terminali lotniczych. Nauka trwa
4 lata, kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz maturą. Dogodne praktyki zawodowe organizowane w portach lotniczych Warszawy
i Modlina uatrakcyjniają naukę.
W trakcie nauki uczniowie mogą
uzyskać dwie kwalifikacje:
Obsługa podróżnych w portach i terminalach.
Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków
w portach i terminalach.
W ramach kształcenia teoretycznego
i praktycznego uczniowie będą realizo-
wali następujące przedmioty: podróżni
w portach i terminalach, podstawy organizacji portów i terminali, obsługa podróżnych w portach i terminalach oraz
obsługa magazynów. Dla uczniów tej klasy przygotowano dwa przedmioty w zakresie rozszerzonym: język angielski oraz
geografię lub matematykę. Nauka tych
przedmiotów w zwiększonym wymiarze
godzin wpłynie korzystnie na zdobycie
dodatkowych kompetencji wysoko ocenianych przez pracodawców. W klasie
trzeciej uczniowie odbędą praktyki na
Inauguracja
roku szkolnego
5
lotniskach w Warszawie lub w Modlinie.
Kształcenie w tym zawodzie daje wiedzę
w zakresie funkcjonowania złożonego systemu transportu lotniczego oraz
daje szansę na poznanie i zrozumienie
zasad spedycji lotniczych. Absolwenci
tego kierunku zyskują szansę na bardzo
ciekawą pracę w portach i terminalach
lotniczych, samochodowych lub kolejowych. Usytuowanie szkoły, bliskość lotnisk Okęcie i Modlin zwiększa szansę na
karierę zawodową.
Kontakt telefoniczny (22) 811-01-13.
Dzielnicowa inauguracja roku szkolnego
2012/2013 rozpoczęła się 5 września 2012 r.
mszą św. w Kościele Parafialnym pod
wezwaniem Św. Siostry Faustyny przy ul. Żuromińskiej 2. Mszę św. celebrował Jego Ekscelencja Biskup Marek Solarczyk. Wyjątkowo
uroczysty charakter nadało Mszy uczestnictwo Pocztów Sztandarowych wszystkich
szkól dzielnicy Targówek. We mszy św. udział
wzięli : Burmistrz Dzielnicy Targówek pan
Grzegorz Zawistowski wraz z przedstawicielami Zarządu Dzielnicy, radni, dyrektorzy,
nauczyciele, rodzice i przedstawiciele szkół
i placówek oświatowych Dzielnicy Targówek.
W trakcie uroczystości poświęcono tornistry
pierwszoklasistów. Wszyscy zebrani otrzymali błogosławieństwo na nowy rok szkolny.
Część świecka uroczystego rozpoczęcia roku
odbyła się w XLVI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. St.
Czarnieckiego. Po wygłoszonych przemówieniach, życzeniach pomyślności w nowym
roku szkolnym i wręczeniu 50 nauczycielom
aktów awansu zawodowego: „Nauczyciel
mianowany” młodzież przedstawiła krótki
program artystyczny.
Rok szkolny 2012/2013 na Targówku rozpoczyna :
 3 077 wychowanków przedszkoli,
 6 837 uczniów szkół podstawowych
(w tym : 863 w klasach „O”),
 2 455 uczniów gimnazjów,
 3 077 uczniów szkół ponadgimnazjalnych
PROJEKT na TARGÓWKU
Gimnazjum 143
Uczestnicy wymiany z opiekunami w towarzystwie burmistrza Rees. (drugi z prawej).
śladami
„zimnej wojny”
Po zakończeniu II wojny światowej stosunki między
państwami zachodnimi a ZSRR i grupą państw
socjalistycznych określono mianem „zimnej wojny”.
Ścierały się wizje demokratyczne i socjalistyczne, rosło
napięcie między Wschodem a Zachodem, wybuchały
konflikty zbrojne i psychologiczne.
W
raz z upadkiem komunizmu nastała nowa era w stosunkach międzynarodowych, jednak trudnej
i bolesnej historii nie da się wymazać
z pamięci ludzi podpisaniem kilku umów
międzynarodowych. W Gimnazjum nr
143 przy ul. Bartniczej 8 znaleziono sposób, by walczyć z polsko-niemieckimi
stereotypami, uprzedzeniami i kompleksami. Trzeba się poznać i zrozumieć!
Od 2008 roku p. Agata ParzonkoGlinka, nauczycielka języka niemieckiego
w Gimnazjum nr 143, organizuje wymianę międzynarodową z Rheinshule Rees,
Hauptschule, w której uczniowie przygotowują się do zawodu. Głównym celem
przedsięwzięcia jest integracja kulturowa
młodzieży oraz edukacja historyczna. Tematem przewodnim corocznych spotkań
młodych Polaków i Niemców jest „zimna
wojna” i jej następstwa. Wiedzy na ten temat próżno szukać w szkolnych podręcznikach. Uczniowie poznają więc najnowszą historię, uczestnicząc w spotkaniach
z żołnierzami – świadkami tamtych wydarzeń, zwiedzając jednostki wojskowe
NATO, odwiedzając cmentarze wojenne
czy miejsca zagłady, a co równie ważne,
poznając siebie nawzajem, uczestnicząc
w wycieczkach, rozwiązując zadania i bawiąc się.
Rees to liczące ok. 22 tys. mieszkańców miasto w Nadrenii Północnej
– Westfalii, tuż przy granicy z Holandią.
Przyjazd warszawskich gimnazjalistów
jest ważnym wydarzeniem w kalendarzu
imprez lokalnej społeczności. Całe rodziny angażują się w organizację czasu
wolnego gości, zapewniają im ciekawe
formy rozrywki (jazda konna, aquapark,
6
wycieczki), często sponsorują (np. cukiernik funduje lody, a właściciel ośrodka
rekreacyjnego zaprasza całą grupę na biesiadę do swojej restauracji). Każda wizyta
zaczyna się jednak od spotkania z burmistrzem miasta, panem Christophem
Gerwersem, który jest zdania, iż „wymiana uczniów daje możliwość poznania
wzajemnie swoich krajów, ludzi i kultury.
Przyczynia się także do tego, by skonfrontować się wzajemnie z naszą przeszłością
i wyciągnąć wnioski z historii”. Mimo wielu obowiązków, co roku pan burmistrz
znajduje czas, by osobiście powitać młodzież z Polski i zaprosić na słodki poczęstunek.
Drugim żelaznym punktem wizyty jest odwiedzenie jednostek NATO
w Kalkar, Wesel lub Uedem. W Uedem
Polaków oprowadził osobiście głównodowodzący, generał brygady Marian Jeleniewski i opowiedział o zimnej wojnie,
rozwoju NATO oraz zadaniach jego jednostki zajmującej się kontrolą przestrzeni
powietrznej nad całą Europą Północną
i szybkim reagowaniem w przypadku
zagrożenia. Uczniowie zeszli również do
bunkra, skąd prowadzona jest całodobowa kontrola. Polscy żołnierze pracujący w jednostkach NATO przygotowali
dla uczniów pokazy multimedialne oraz
PROJEKT na TARGÓWKU
Zajęcia integracyjne w ośrodku wypoczynkowym na Mazurach.
Bieg na orientację – uczniowie i żołnierze
jednostki NATO.
wspólnie uczestniczyli w biegach przełajowych. Takie spotkania zapewniają nie
tylko wysoki poziom adrenaliny, ale także
uświadamiają młodzieży, jak funkcjonuje
współczesne wojsko oraz jak ważne jest
zapewnienie pokoju.
Podczas wizyty w Polsce młodzi
Niemcy zwiedzają Warszawę i jej najważniejsze zabytki, także miejsca związane
z okupacją i Holocaustem. Uczestniczą
w zawodach sportowych organizowanych na terenie szkoły, biorą udział w lekcjach, poznając polski system edukacji.
Gospodarze – nauczyciele, uczniowie
i rodzice – zaskakują niemieckich gości
gościnnością, otwartością i zaangażowaniem. Starają się uatrakcyjnić im pobyt,
organizując przyjęcia, wycieczki, rozrywki. Następnie uczniowie wyjeżdżają na
kilka dni, najczęściej na Mazury, gdzie
mają możliwość spróbowania swoich sił
we wspinaczce, grach w terenie, budowaniu pontonów, ognisk itp. Uwielbiają
też zakupy w naszych centrach handlowych. Niezwykle ważne jest, że młodzież
każde zadanie wykonuje w mieszanych
grupach, przez co zmuszona jest do ko-
munikacji i współpracy. Porozumiewają
się w dwóch językach, po angielsku i niemiecku, z przewagą angielskiego, jako że
uczniowie Gimnazjum nr 143 uczą się
niemieckiego dopiero rok.
Wspólnie spędzony czas to także
okazja do wzajemnego poznania i zrozumienia. Codzienne życie w rodzinie
obcej kulturowo pozwala na wykształce-
nie zdecydowaliby się z własnej inicjatywy na podróż do Polski. I dlatego właśnie
organizowanie wymiany ma wielki sens”.
Dzięki programowi wymiany wiele rodzin poznało się i polubiło tak, że razem,
już prywatnie, spędzały wakacje. Pobyt
w niemieckiej rodzinie jest też doskonałą
motywacją do nauki języka obcego (uczniowie G143 zdają już w drugiej klasie
Wspólnie spędzony czas to także okazja do wzajemnego
poznania i zrozumienia. Codzienne życie w rodzinie obcej
kulturowo pozwala na wykształcenie postawy otwartości na
inną obyczajowość i mentalność.
nie postawy otwartości na inną obyczajowość i mentalność. Główny organizator
wymiany po stronie niemieckiej, Tilman
Riemenschneider powiedział: „Dla wielu
uczniów z Niemiec Polska jest ciągle bardzo dalekim krajem. O Polsce opowiada
się znane dowcipy. Tylko niewielu uczniów
zna ten kraj, miało możliwość go poznać.
I prawdopodobnie bez programu wymiany uczniów nigdy ani oni, ani ich rodzice
Organizatorzy wymiany w rozmowie z Dyrektor Gimnazjum nr 143, p. Emilią Walczak.
Po lewej p. Tilman Riemenschneider.
7
certyfikatowy egzamin Instytutu Goethego „Fit In deutsch2”).
Agata Parzonko-Glinka na pytanie:
„Co skłania cię do organizowania tych
wyjazdów?”, odpowiedziała: „Robię to, bo
sama przez rok żyłam w Niemczech jako
studentka i wiem, jak bardzo takie doświadczenie życiowe zmienia postrzeganie
świata i rzeczywistości. Dzieci otwierają
się na inną kulturę, poznają codzienność
życia w innym kraju, to zmienia ich horyzonty myślowe, buduje tolerancję, zwalcza
uprzedzenia. To, co robimy, to praca od
podstaw nad wzajemnymi relacjami między naszymi narodam.”
Jakie ślady „zimnej wojny” odnaleźliśmy w Gimnazjum nr 143? Będziemy pamiętać, bo przecież nie da się uciec od historii, ale nie warto rozdrapywać ran. Dla
młodego pokolenia świeci słońce – ciepłe,
gorące! Patrzą w przyszłość, otwierając
się na Europę, a zdobytych doświadczeń,
przyjaźni, emocji i pozytywnych przeżyć
nikt im nie odbierze. Nie ma podziału na
„my” i „oni”, bo tak naprawdę niewiele
nas różni. W maju przyszłego roku przekonają się o tym kolejni uczestnicy polsko-niemieckiej wymiany.
Katarzyna Wilińska
SPORTOWY TARGÓWEK
GKP Targówek
2012/2013
sezon
„GKP Targówek” rozpoczyna rozgrywki w III Lidze
piłkarskiej – grupa Łódzko-Mazowiecka
P




rezentujemy Państwu pierwszą drużynę piłki nożnej „GKP Targówek”
na sezonu 2012/2013:
trener: Sergiusz Wiechowski;
bramkarze: Dariusz Karczmarczyk
(’94), Mateusz Nowak (’93), Dariusz
Przysowa (’94), Witold Rudnicki
(’90);
obrońcy: Dariusz Dadacz (’82), Bartosz Grodzki (’85), Artur Kado (’94),
Kamil Mierzwiński (’88), Artur Nowak (’94), Mateusz Paradowski (’94),
Mariusz Piórkowski (’84), Michał
Wojtczak (’87);
pomocnicy: Patryk Araźny, Karol
Bednarczyk (’80), Maciej Buszko
(’89), Tomasz Ciurzyński (’94), Mateusz Furman (’92), Krzysztof Kocak (’85), Michał Kopeć (’92), Jakub
Łysik (’92), Michał Marzec (’83),
Konrad Mucha (’94), Piotr Papież
(’94);
 napastnicy: Łukasz Fijołek (’83),
Marcin Kolasiński (’92), Patryk Krupa (’92), Przemysław Sieczko (’94),
Łukasz Trzebuchowski (’87).
Klub „GKP Targówek” mieści się
przy ul. Kołowej 18 na Targówku, tel. 22/
423 43 36. Prezesem jest pan Marcin Jakubowski.
Zachęcamy do kibicowania naszym
piłkarzom z Targówka.
8
III Turniej
Orlika o Puchar
Premiera
Donalda Tuska
Zapraszamy na III Turniej Orlika
o Puchar Premiera Donalda Tuska.
Turniej skierowany jest do dzieci
roczników 1999-2002.
Pierwsze rozgrywki odbędą się
6. września 2012 r. na boisku Orlik
przy ul. Remiszewskiej 40 na Targówku.
Szczegółowy harmonogram rozgrywek dostępny jest na stronie internetowej: www.sp114.edu.pl
Zapraszamy do kibicowania !!! 
LUDZIE TARGÓWKA
Kolejna wyprawa naszego podróżnika z Targówka – Andrzeja Sochackiego.
Po obrzeżach Europy...
POLONEZKOY, dawny Adampol
Trzecia moja wizyta w Polonezkoy przy cieśninie
bosforskiej i po raz trzeci nowe odczucie pobytu w tej
dawnej polskiej kolonii, która przeszła metamorfozę
i obecnie jest „zielonymi płucami” Istambułu, dawniej
będąc polską wsią w każdym calu.
P
ierwszy raz zajrzałem tam przeszło
30 lat temu podczas wyprawy VW
Garbusem (1978). Drugi raz odwiedziłem dawny Adampol 15 lat temu jadąc
dookoła świata Harleyem (1998). Obecnie okrążając samochodem Volvo Europę
po jej granicach grzechem by było przegapić ten kawałek polskiej ziemi leżącej
już w Azji (2012).
Z historii przypomnę: agent księcia
Adama Czartoryskiego – Michał Czajkowski nabył w jego imieniu część ziemi
na wieczystą dzierżawę od francuskiego
Zgromadzenia Lazarystów w Stambule
z przeznaczeniem na osadę polską pod
nazwą Adampol. Według ustalonego
regulaminu osadnik powinien być Polakiem lub przynajmniej Słowianinem
i katolikiem. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli
w 1918 roku podpisany został pomiędzy
dwoma krajami „Traktat Przyjaźni” nadając urzędową nazwę wsi – Polonozkoy.
Dziś Polonezkoy jest wielkim kurortem
wczasowym – zieloną oazą dla wielu gości
nie tylko z Polski, Turcji lecz z innych krajów świata. Magnesem jest piękna okolica,
niezwykła historia, polskie tradycje i niezwykła gościnność jej mieszkańców.
...Podczas pierwszej wizyty byłem
gościem w domu pani Zofii Ryży – ostoi
Adampola, wielkiej patriotki polskiej,
wiernej tradycjom jej przodków. Od niej
dostałem oryginalne zdjęcia lwowskiego
cmentarza Orląt przed zdewastowaniem
wojennym i zdjęcie czaszki polskiego żołnierza przeszytej ruską kulą przez potylicę. Wzbogacają archiwum „Centrum Wagabundy” w Phoenix, w Arizonie. Dziś
jej dom jest odrestaurowany częściowo
przy pomocy polskiej placówki i nazwany „Domem Pamięci Cioci Zosi”. Rolę
kustosza tej polskiej placówki sprawuje
kuzyn Lesław Ryży.
...Podczas drugiej wizyty
jadąc dookoła świata Harleyem wziął mnie pod opiekę
do siebie na kilka dni były
wójt Polonezkoy – Fridryk
Nowicki. Obecnie gościłem
ponownie w rodzinie cioci
Zosi – u kuzyna, Lesława Ryżego z żoną Helenką, która udostępniła
mi na czas pobytu słoneczny pokój. Ich
córka Agnieszka nie tylko przyrządzała
wspaniałe dania obiadowe ale wprowadziła mnie w historię rodzinną. Z synem
Tadeuszem nie było końca w rozmowach.
Dzięki ludziom takim jak pan Lesław Ryży spadek po cioci Zosi pozostaje w polskich rękach.
9
...Cmentarz też
zmienił swoje oblicze. Niegdyś ogrodzony drewnianym
płotem i z zarośniętymi grobami, dziś zachęca do odwiedzenia
ze wspaniałymi alejkami, bramą z godłem
państwowym i żelaznym ogrodzeniem.
W domu Fridrika Nowickiego spotkałem się z serdecznością jego dzieci, Diany
i Denisa. Pod nieobecność gospodarza
czułem się jak w rodzinie.
Z obietnicą spotkania się jeszcze raz
opuściłem ten polski skrawek ziemi.
Jędrek
ochrona środowiska na targówku
DOFINANSOWANIE
© nickalot / stock.xing
DO ZABIEGÓW STERYLIZACJI
I KASTRACJI PSÓW
I KOTÓW W WARSZAWIE
A
kcja prowadzona jest przez Biuro
Ochrony Środowiska Urzędu m. st.
Warszawy do 14 grudnia 2012 r. lub
do wyczerpania środków finansowych,
w ramach realizacji Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
m. st. Warszawy w 2012 roku (uchwała nr
XXXIII/801/2012 Rady m. st. Warszawy
z dnia 8 marca 2012 r.).
Właściciele psów i kotów, którzy zamieszkują na terenie m. st. Warszawy,
narkozie gruczołów rozrodczych, a także
macicy u samic. Zabieg jest bardziej bezpieczny niż podawanie antykoncepcyjnych środków hormonalnych, które mają
niepożądane działania uboczne.
Od ostatniego szczepienia muszą
upłynąć przynajmniej 2 tygodnie.
Minimum 12 godzin przed zabiegiem
nie należy karmić zwierzęcia – podajemy tylko wodę do picia.
ZALETY ZABIEGÓW STERYLIZACJI
I KASTRACJI ZWIERZĄT:
Warunkiem przeprowadzenia
dofinansowanego zabiegu jest:
u zwierząt poddanych tym zabiegom
zmniejsza się niekontrolowana agresja;
nie dochodzi do ucieczek – zwłaszcza
w okresie rui, dzięki czemu ogranicza
się ilość zaginięć zwierząt, przypadków pogryzień czy wypadków komunikacyjnych;
nie dochodzi do nieplanowanych ciąż
i pojawiania się niechcianych kociąt
czy szczeniąt;
większe jest przywiązanie do właścicieli – swojego „stada”;
sterylizacja zapobiega wystąpieniu
tzw. ciąży urojonej;
sterylizacja eliminuje lub zmniejsza
ryzyko wystąpienia groźnych dla życia schorzeń układu rozrodczego oraz
nowotworów sutków;
wypełnienie przez właściciela zwierzęcia – w dwóch egzemplarzach – formularza pn. „Oświadczenie dotyczące
wykonania zabiegu sterylizacji/kastracji w ramach Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m. st. Warszawy w 2012 roku”;
okazanie dowodu tożsamości;
okazanie książeczki zdrowia psa/kota,
rodowodu lub innego dokumentu potwierdzającego prawa do zwierzęcia.
Właściciele psów i kotów, którzy zamieszkują na terenie
m. st. Warszawy, mogą skorzystać z możliwości wykonania zabiegu
w jednej z 9 wybranych lecznic weterynaryjnych
(bez względu na miejsce zamieszkania).
mogą skorzystać z możliwości wykonania
zabiegu w jednej z 9 wybranych lecznic
weterynaryjnych (bez względu na miejsce zamieszkania).
Miasto st. Warszawa dofinansowuje 50% kosztów zabiegu, pozostałe 50%
pokrywa właściciel zwierzęcia. UWAGA:
W przypadku psów wymagane jest, aby
pies był oznakowany elektroniczne oraz
posiadał aktualne szczepienie przeciwko
wściekliźnie.
Zabieg sterylizacji/kastracji polega
na chirurgicznym usunięciu w pełnej
kastracja zmniejsza ryzyko zachorowania na schorzenia prostaty, w tym
na śmiertelny nowotwór prostaty;
dzięki wykonanemu zabiegowi zwierzęta mogą żyć dłużej.
A B C ZABIEGÓW:
Uzyskaj informacje od lekarza przeprowadzającego zabieg, dotyczące
postępowania ze zwierzęciem po operacji i jego późniejszej diety.
Podczas zabiegu suki i kotki nie powinny być w trakcie cieczki/rui.
10
Lecznice
Wykaz lecznic, w których odbywa się sterylizacja i kastracja psów i kotów z 50% dofinansowywaniem przez m. st. Warszawę:
Gabinet Weterynaryjny „INTERWET”, ul. Internetowa 43 D, Białołęka, tel. 22 465 50 65;
Przychodnia dla Zwierząt, ul. Poligonowa 1, Praga Południe, tel. 22 870 44 11;
Przychodnia Weterynaryjna „Tygrysek”, ul. Międzyborska 98/100, Praga
Południe, tel. 22 810 32 55;
Przychodnia Weterynaryjna, ul. Dobra 20, Śródmieście, tel. 22 826 31 99;
Gabinet Weterynaryjny, ul. Jagiełły
27, Ursus, tel. 22 662 17 33;
Ursynowska Klinika Weterynaryjna,
ul. Strzeleckiego 10e, Ursynów, 02-776
Warszawa, tel. 22 644 95 31;
Gabinet Weterynaryjny „AMICUS”,
ul. Hebanowa 16, Wesoła, tel. 22 773
10 88;
Gabinet Weterynaryjny, ul. Mickiewicza 30, Żoliborz, tel. 22 869 07 22;
Przychodnia dla Zwierząt, ul. P.
Gojawiczyńskiej 16, Żoliborz, tel.
22 832 19 00. 
ochrona środowiska na targówku
BEZPŁATNE CZIPOWANIE
PSÓW i KOTÓW W WARSZAWIE
W Warszawie po raz kolejny rusza akcja elektronicznego
znakowania psów i kotów, zwanego popularnie
czipowaniem.
D
o 14 grudnia 2012 r. właściciele
psów i kotów, którzy zamieszkują na
terenie m. st. Warszawy, mogą zgłaszać się do wybranych lecznic weterynaryjnych (wykaz poniżej), aby skorzystać
z możliwości zaczipowania swojego zwierzęcia na koszt Urzędu m. st. Warszawy.
Czipowanie to doskonała metoda
zapobiegania bezdomności zwierząt
umożliwiająca w przypadku zaginięcia
zwierzęcia szybkie ustalenie jego właściciela. Specjalnym czytnikiem można odczytać numer i po sprawdzeniu
w elektronicznej bazie danych uzyskać
informację o właścicielu, co umożliwia
praktycznie natychmiastowe powiadomienie go o odnalezieniu czworonoga.
Elektroniczny czip z zakodowanym niepowtarzalnym numerem jest wielkości
ziarenka ryżu, nie przeszkadza zwierzęciu i nie powoduje reakcji alergicznych.
Jest on wprowadzany podskórnie na szyi
lub między łopatkami i może działać nawet kilkadziesiąt lat.
Elektroniczne oznakowanie jest również niezbędnym wymogiem, aby podróżować z czworonogiem po krajach Unii
Europejskiej.
Warunkiem bezpłatnego oznakowania psa/kota jest:
wypełnienie przez właściciela wniosku o wykonanie zabiegu elektronicznego oznakowania psa/kota;
okazanie dowodu tożsamości;
okazanie książeczki szczepień psa/
kota, rodowodu lub innego dokumentu potwierdzającego prawa do
zwierzęcia;
okazanie aktualnego świadectwa
szczepienia psa przeciwko wściekliźnie.
Po zaczipowaniu właściciel otrzymuje potwierdzony przez lekarza wniosek
o wykonanie elektronicznego oznakowania psa/kota, a dane dotyczące zwierzęcia
i jego właściciela są wprowadzane do
Międzynarodowej Bazy Danych SafeAnimal www.safe-animal.eu
ZWIERZĘTA JUŻ ZACZIPOWANE,
A NIE WPISANE DO SAFE-ANIMAL
Właściciele, którzy zaczipowali zwierzęta
na swój koszt mogą sami na stronie www.
safe-animal.eu umieścić dane, bądź po
uprzednim wypełnieniu wniosku w celu umieszczenia danych w bazie zgłosić
się do Wydziału Spraw Zwierząt Biura
Ochrony Środowiska Urzędu m. st. Warszawy, Pl. Starynkiewicza 7/9, pok. 413
(wpis jest bezpłatny).
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
w Warszawie przy ul. Paluch 2 (jednostka
budżetowa m. st. Warszawy) prowadzi
obowiązkowe znakowanie wszystkich
psów, które trafiają do Schroniska.
W czytniki, które umożliwiają szybką identyfikację właściciela zwierzęcia,
© nzmu / stock.xing
Informacji udzielają: Wydział
ds. Zwierząt Biura Ochrony
Środowiska, tel. 22 25 79
457, 22 25 79 247 lub 22 25
79 369 oraz Wydział Ochrony
Środowiska dla Dzielnicy
Targówek tel. 22 443 86 87.
11
wyposażone są: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, Straż Miejska m. st. Warszawy, która w swojej pracy bezpośrednio styka się z problemami zaginionych
zwierząt oraz większość lecznic weterynaryjnych.
Lecznice
Wykaz lecznic weterynaryjnych, w których odbywa się bezpłatne czipowanie
psów i kotów z terenu m. st. Warszawy
w 2012 roku zlokalizowanych na terenie
Dzielnicy Targówek:
Całodobowa Klinika Weterynaryjna
„A-Z Wet”ul. Zamiejska 28, tel. 22
678 33 22;
Gabinet Weterynaryjny „ZACISZE”
ul. Czerwińska 28, tel. 22 678 44 48;
Przychodnia Weterynaryjna „Jatagan”
ul. Wyspowa 8, tel. 22 743 05 35;
Lecznica dla Zwierząt, ul. Łojewska 12a,
tel. 22 674 10 90;
Bródnowskie Centrum Weterynaryjne
ul. Wyszogrodzka 1, tel. 22 674 22 44;
Przychodnia Weterynaryjna „Lupus”
ul. Gajkowicza 2, tel. 22 424 36 02;
Przychodnia dla Zwierząt ul. Bartnicza 3, tel. 22 675 98 45;
Przychodnia Weterynaryjna ul. Turmoncka 16, tel. 22 423 35 00;
Przychodnia Weterynaryjna „Gaja” ul.
Handlowa 60, tel. 22 743 69 50;
Przychodnia Weterynaryjna „Wet
-Aqua” ul. Głębocka 13, tel. 22/
674 01 36;
Przychodnia Weterynaryjna „Wet
-Aqua” ul. Chodecka 14, tel. 22
675 49 80;
Przychodnia Weterynaryjna ul. Gościeradowska 1, tel. 22 678 28 69;
Gabinet Weterynaryjny ul. Suwalska 30, tel. 22 675 83 93;
Gabinet Weterynaryjny „APORT” ul.
Porannej Bryzy 41, tel. 22 251 31 02;
Przychodnia Weterynaryjna „CITY
WET” ul. Łabiszyńska 21 A, tel. 22
110 60 80
Wykaz lecznic weterynaryjnych
uczestniczącej w powyższej akcji zlokalizowanych w innych Dzielnicach m. st.
Warszawy znajduje się na stronie: www.
bip.warszawa.pl/bos w zakładce zwierzęta w mieście. 
historia Targówka
Jubileuszowy biuletyn oddziału Bródno
Towarzystwa Przyjaciół
Warszawy
1982 – 2012
Odrobina historii
Cele:
Sposoby działania:
Oddział Bródno Towarzystwa Przyjaciół
Warszawy w 2012 roku obchodził jubileusz 30-lecia swojego istnienia.
1 czerwca 1982 roku grupa założycielka pasjonatów rodem z Bródna, Targówka, Pelcowizny i Zacisza, reprezentująca różne środowiska i zawody, dla której
te ziemie były najdroższym miejscem na
świecie - powołała do życia Koło Miłośników Bródna. Założycielami byli: Ryszard
Szołwiński, Mariusz Ratajczak, Edward
Dabenko, Tadeusz Winch i inni.
Koło Miłośników Bródna kontynuowało tradycje Stowarzyszenia Przyjaciół
Pelcowizny działającego w latach 1918 –
1959.
W kwietniu 2001 roku Koło Miłośników Bródna przekształciło się w Oddział
Bródno Towarzystwa Przyjaciół Warszawy. Działa na podstawie Statutu Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół
Warszawy. Jest stowarzyszeniem pożytku
publicznego, działalność opiera na pracy
społecznej ogółu swoich członków. Statut
określa główne cele i zadania dla wszystkich członków. Głównym celem jest upowszechnianie wśród mieszkańców Stolicy – oraz poza nią – wiedzy o Warszawie
dawnej, współczesnej oraz o planach i zamierzeniach na przyszłość.
W okresie 30 lat istnienia OB. TPW
istotna rolę odegrały zasłużone postacie
działaczy:
Prezes – Regina Głuchowska
Wiceprezes – Irena Fertner
Wiceprezes – Katarzyna Spoczyńska Król
Wiceprezes – Arkadiusz Stolarski
Skarbnik – Krystyna Sztarbała
Zastępca skarbnika - Czesław Czarkowski
Sekretarz – Danuta Gontarska
Kronikarz – Agnieszka Krawczyk
Członkowie – Danuta Winnicka; Halina Socha
Komisja Rewizyjna – Jerzy Galej, Sebastian Stranianek
upowszechnianie wśród mieszkańców
Stolicy oraz poza nią wiedzy o Warszawie dawnej, współczesnej oraz o zamierzeniach i planach na przyszłość;
chronienie wszelkich postaci dziedzictwa kulturowego Warszawy, jej
zabytków materialnych i dóbr oraz
zabytków niematerialnych;
prowadzenie działalności edukacyjno
– wychowawczej dzieci i młodzieży;
oddziaływanie na rozwój kultury
i obyczajowości warszawskiej oraz
inicjowanie przedsięwzięć i imprez
nawiązujących do tradycji miasta;
dbałość o piękno, czystość i estetykę
miasta;
propagowanie życzliwości w stosunkach międzyludzkich oraz dobrych
obyczajów;
nawiązanie współpracy z analogicznymi stowarzyszeniami i organizacjami
w innych stolicach, szczególnie w stolicach państw Unii Europejskiej (grudzień 2008r. – z Kopenhagą w Danii).
uświadomienie szerokiemu ogółowi
społeczeństwa potrzeby i znaczenia
społecznego działania dla zachowania
dziedzictwa historycznego i rozwoju
Warszawy;
inicjowanie oraz organizowanie zebrań,
dyskusji, odczytów, wykładów, wystaw,
pokazów i wycieczek, a także imprez
artystycznych o tematyce warszawskiej;
inicjowanie działalności wydawniczej
dotyczącej varsavianów, w szczególności ogłaszanie drukiem dokumentów archiwalnych, pamiętników, wspomnień,
prac kronikarskich, reportaży, przewodników, albumów oraz widokówek;
inicjowanie konkursów na prace literackie, artystyczne, fotograficzne, filmowe związane z Warszawą;
nawiązywanie i utrzymywanie bliskiej
współpracy z instytucjami naukowymi, muzeami, bibliotekami i archiwami oraz prasą, radiem i telewizją;
nagradzanie i wyróżnianie za wybitne
osiągnięcia na rzecz Warszawy i działalności statutowej Towarzystwa;
udzielanie pomocy młodzieży – szkołom
i organizacjom młodzieżowym – w upowszechnianiu wiedzy o Warszawie.
Fragmenty Statutu Towarzystwa
Przyjaciół Warszawy
Towarzystwo opiera działalność na pracy
społecznej ogółu swoich członków.
Hymn Towarzystwa
Przyjaciół Bródna
Tu jest moja ziemia – moja ojcowizna,
Bródno i Targówek oraz Pelcowizna,
o każdy jej skrawek walczyli ojcowie,
mały ślad przeszłości o tym Wam opowie!
Nękały tę ziemię – częste wojny krwawe,
gdy wróg w proch zamieniał kochaną Warszawę.
Naród dziesiątkował – miliony mordował,
Polskę z mapy świata wykreślić próbował.
Lecz duch waleczności w Polakach nie zginął,
żołnierz polski w bojach odwagą zasłynął,
kiedy bronił Bródna - w tamtym strasznym roku,
dziś – ślady przeszłości wydobywa z mroku!
Przyjacielem Bródna – jest przecież każdy z nas,
zwłaszcza szkolna młodzież – bo nadszedł już jej czas!
Tutaj każdy wraca – gdzieś z dalekich stron,
bo kochane Bródno – to nasz wspólny dom!
Kolejarze z Bródna – na hołd zasłużyli,
z hitlerowskim wrogiem – ofiarnie walczyli!
Dzięki kolejarzom – Bródno rozkwitało,
Wiekopomne dzieło – okryte jest chwałą!
Słowa i muzyka Regina Głuchowska
12
Podstawowe kierunki działania
Oddziału Bródno Towarzystwa
Przyjaciół Warszawy
1.Upowszechnienie i przybliżenie
mieszkańcom stolicy dziejów Bródna,
Targówka, Pelcowizny, Żerania, Zacisza i okolic – poprzez odczyty, prelekcje, konkursy, wystawy, wycieczki
i inne przedsięwzięcia.
2.Inicjowanie działalności wydawniczej
związanej z historyczną przeszłością
dzielnicy.
3.Gromadzenie dokumentów, pamiętników, fotografii, tekstów pieśni, precjozów wojennych i innych przedmiotów o walorach historycznych.
4.Chronienie i ocalenie od zagłady
wszelkich postaci dziedzictwa kulturowego, zabytków materialnych
Dzielnicy Targówek – celem zachowania ich dla przyszłych pokoleń:
–Miejsca Pamięci Narodowej, Walk
i Męczeństwa
historia Targówka
- insurekcja kościuszkowska – 1794r.
- Powstanie Listopadowe – 1831r.
- rewolucja socjalna – 1904r.
- Kampania Wrześniowa – 1939r.
- walki wyzwoleńcze 1944r.
Miejsce likwidacji gestapowca –
„Czerwonego Olka” przy ul. Wysockiego na Bródnie;
Obelisk ku czci kolejarzy węzła kolejowego Warszawa – Praga przed DK
Świt ul. Wysockiego 11.
Sympatycy Oddziału Bródno
TPW, na których pomoc zawsze
możemy liczyć
Zarząd TPW oddział Bródno
–duże nekropolie – katolicka i żydowska
–rola Warsztatów Kolejowych w rozwoju dzielnicy i Pragi
–enklawy drewnianej zabudowy Bródna – Nowe Bródno z 1940 roku
–miejsca kultu religijnego na Targówku.
–średniowieczne Grodziszcze
5.Prowadzenie działalności edukacyjno
-wychowawczej wśród młodzieży
–organizowanie prelekcji, konkursów
historyczno-literackich, koncertów
pieśni patriotycznych, wycieczek
–celem przybliżenia wiedzy o chwalebnej przeszłości „małej ojczyzny”
Targówka, kształtowanie z nią więzi
emocjonalnej młodego pokolenia,
budzenie dumy z historycznej przeszłości członków rodzin
–pradziadków i dziadków najmłodszych mieszkańców stolicy.
Najciekawsze zabytki na Bródnie
Miejsca Pamięci i Walk na Bródnie
Wszystkie te miejsca były odnowione
i konserwowane przez Oddział Miłośników Bródna. Otoczone są opieką przez
szkoły bródnowskie.
Głaz pamiątkowy – usytuowany na
tzw. Zagórkach przy ul. Głębockiej –
grodziszcze z X wieku, kolebka Warszawy;
Tablica Pamiątkowa ku czci powstańców z 1863r. na murze Cmentarza
Bródnowskiego od strony ul. Budowlanej – miejsce walk w Powstaniu
Warszawskim;
Głaz z żelaznym napisem – REDUTA BRÓDNOWSKA przy zbiegu ulic
Bartniczej i Wysockiego;
Obelisk – Dziesięciu rozstrzelanych
w Powstaniu Warszawskim w pobliżu
estakady przy dawnej ul. Wysockiego;
Dziesięciu powieszonych z Pawiaka
16 października 1942r. przy Trasie Toruńskiej – za akcję WIENIEC;
Odbudowany skansen linii i przystanku tramwajowego przy ul. Wysockiego;
Pomnik BITWY WARSZAWSKIEJ
lub Cudu nad Wisłą 15 sierpnia 1920r.
– przy dawnej pętli tramwajowej;
Pomnik „Zadżumionych” przy ul.
Malborskiej na terenie wsi Stare Bródno – zabytkowy krzyż ufundowany
przez TONZ (z XVIII wieku) na pamiątkę zarazy w okolicach ul. Kondratowicza i ul. Głębockiej;
Tablica ku czci konspiracyjnej żołnierskiej organizacji wojskowej „Polska
Niepodległa” – na ścianie budynku
szkoły u zbiegu ulic Bartniczej i Wysockiego;
Tablica na budynku przy ul. Odrowąża
75 – ku czci patrona dawnego Gimnazjum im. płk Lisa – Kuli oraz dawnych
szkół kolejowych tam się mieszczących;
Pomnik organizacji „Sokoła” przy
Kościele M.B. Różańcowej wzniesiony
w 1925r.;
Tablica przy ul. Odrowąża i Cmentarzu Żydowskim w miejscu rozstrzelania 40 Polaków w 1944 roku;
Pomnik rozstrzelanych 2 sierpnia
1944r. przez hitlerowców na Cmentarzu Bródnowskim;
Tablica w miejscu walk powstańczych
na budynku szkoły róg Bartniczej
i Wysockiego;
Tablica na rogu Wincentego i Oszmiańskiej – symboliczna mogiła rozstrzelanych – rannych żołnierzy powstańczych po ataku na koszary 36
pp. Legii Akademickiej;
Miejsce pamięci narodowej na styku
cmentarzy – katolickiego i żydowskiego przy ul. Odrowąża;
Cypel południowo – wschodni Cmentarza Bródnowskiego – miejsce zmagań z najeźdźcami w latach:
- potop – 1656r.
13
Katarzyna Majdura – Naczelnik Wydziału Edukacji Kultury
Liliana Sakowska- Kierownik Referatu Kultury
Monika Lewandowska – Naczelnik
Wydziału Obsługi Zarządu
Rafał Lasota – Rzecznik Prasowy
Robert Woźniak – Wydział Obsługi
Zarządu
Agnieszka Jarecka – Referat Kultury
Zofia Kochan - Redaktor Nowej Gazety Praskiej
Rafał Chwiszczuk – redaktor miesięcznika „Targówek”
Lidia Witke – redaktor czasopisma
„Nasze Bródno”
Jerzy Zatorski – były dyrektor ZOTAN-u
Jerzy Cwietkow – muzyk, akompaniator
Leon Skórzewski – działacz Szarych
Szeregów
Anna Nadolska – dyrektor SP nr 42
Hanna Kiljańska – Dyrektor Gimnazjum nr 144
Krzysztof Bugla – Burmistrz Żoliborza
Elżbieta Wolffgram – Prezes Oddziału
Powiśle TPW
Danuta Jankowska – Dyrektor Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Targówek
Nasi sponsorzy
Zbigniew Poczesny – Przewodniczący
Rady Dzielnicy Targówek
Grzegorz Zawistowski – Burmistrz
Dzielnicy Targówek
Sławomir Antonik – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Targówek
Krzysztof Mikołajewski - Zastępca
Burmistrza Dzielnicy Targówek
Wacław Kowalski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Targówek
Grzegorz Gadecki - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Targówek
Krzysztof Szczurowski – Prezes SM
„Bródno”
Jan Wróblewski – dyrektor hotelu
„Arkadia”
Janusz Gmitruk – dyrektor Muzeum
Historii Polskiego Ruchu ludowego 
Z dzielnicy
Bródnowski Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Domu Kultury Świt
Bródnowski Uniwersytet III Wieku
jest jedną z form działalności Domu Kultury ŚWIT,
który jest samorządową instytucją kultury.
R
ozpoczął działalność w 2005 r. i liczy sobie ok. 450 słuchaczy. W przygniatającej większości są to kobiety,
ponieważ płeć piękna osiągając wiek emerytalny, zdecydowanie przoduje, w porównaniu z mężczyznami, w podejmowaniu różnych form aktywności życiowej.
Aktywność jest naturalną potrzebą
człowieka. Nie jest przywilejem ludzi
młodych. W przypadku seniorów jest
swoistym eliksirem młodości, warunkiem zdrowia psychicznego i fizycznego.
Osiągnięcie wieku emerytalnego w życiu
każdego człowieka jest punktem zwrotnym. Najczęściej emerytura wszystkim
kojarzy się z okresem zasłużonego wypoczynku po latach wytężonej pracy. Jednak
tylko emeryci wiedzą, że ta na pierwszy
rzut oka sielanka, dla większości seniorów okazuje się być bardzo poważnym
problemem.
Przyzwyczajeni do czynnego życia
zawodowego, intensywnego życia rodzinnego nagle przestają być w centrum
wydarzeń. Z dnia na dzień przestają
pełnić role społeczne, które przez większość życia stanowiły dla nich jego istotę i fundament. Ustaje gorączka spraw
i obowiązków, którym do tej pory musieli
stawić czoła. Dorosłe dzieci zakładają ro-
dziny, opuszczają domy, często wyjeżdżają w odległe strony. W naturalny sposób
kurczy się grono przyjaciół i bliskich.
Samotność powoduje, że czują się
w pewnym sensie opuszczeni i odrzuceni.
Nadmiar czasu wolnego i brak nawyku aktywnego korzystania z dobrodziejstw, jakie się z nim wiążą, okazuje się szkodliwy
dla ogólnego stanu zdrowia świeżo upieczonych emerytów. Życie bez planów na
14
przyszłość, zadań, perspektyw traci sens.
Zasłużony odpoczynek emeryta przeradza się w izolację, osamotnienie i bezczynność, które są źródłem wielu różnych
chorób. W efekcie pogarsza się jakość życia i przyśpiesza proces starzenia.
Z tak postawionej diagnozy zrodziła
się misja, która jest fundamentem działalności Uniwersytetów III Wieku. Cieszą
się one bardzo dużą popularnością, ponieważ są bardzo interesującą propozycją
dla seniorów, którzy nie zgadzają się na
wykluczenie, którzy jesień życia chcą widzieć w złotej palecie barw, a nie szarzyzny, monotonii i przygnębienia. Kalendarza biologicznego nie da się oszukać, ale
tzw. "jesień życia" może okazać się nowym
rozdziałem, którego zapisanie zależy wyłącznie od wyobraźni, pragnień i marzeń
współczesnych seniorów, a także odwagi
i determinacji w ich realizacji.
Trzeba im tylko stworzyć odpowiednie warunki i możliwości, czego przykładem może być m.in. Bródnowski Uniwersytet III Wieku.
Jego głównym celem jest aktywizacja
intelektualna seniorów, a także fizyczna,
turystyczna i artystyczna. Posiada bogatą i zróżnicowaną ofertę programową,
na którą składają się wykłady, seminaria
i zajęcia fakultatywne.
Bródnowski Uniwersytet III Wieku
w pełni zasługuje na swoją nazwę, ponieważ wykładowcami są w większości
pracownicy naukowi najlepszych warszawskich uczelni wyższych i wybitni spe-
Z dzielnicy
cjaliści renomowanych instytucji kultury
i muzeów. Kadra naukowa rekrutująca się
m.in. z Uniwersytetu Warszawskiego, ASP,
Uniwersytetu Muzycznego, PAN, SGGW,
AWF, Muzeum Etnograficznego, Muzeum Narodowego, Zamku Królewskiego,
Muzeum Pałac w Wilanowie, Muzeum
Literatury, Zamku Królewskiego gwarantuje wysoki poziom wykładów i seminariów. Słuchacze uczestniczą w nich
dwa razy w tygodniu i w co drugą sobotę.
W roku akademickim 2011/2012 wygłoszone zostały 32 wykłady m.in. z historii
sztuki, muzyki, literatury, kina, teatru,
astronomii, psychologii, nauk przyrodniczych i kulturoznawstwa. Pogłębione
studia realizowane były podczas 44 zajęć
w ramach 6 seminariów z zakresu: profilaktyki zdrowia, historii sztuki, historii
muzyki, filozofii, kulturoznawstwa i geografii (cykl – Dookoła Świata).
Bródnowski Uniwersytet III Wieku
ma tą jeszcze zaletę, w porównaniu z innymi podobnymi placówkami, że będąc
jedną z form działalności Domu Kultury
ŚWIT, może korzystać z jego pracowni
specjalistycznych, lektorów i instruktorów ruchu artystycznego.
W roku akademickim 2011/2012
prowadzili oni 21 zajęć fakultatywnych,
w ramach których słuchacze mogli rozwijać swoje dawne lub nowe zainteresowania i pasje: rysunek i malarstwo, tkactwo
artystyczne, rysunek i malarstwo portretowe, witraż, malarstwo olejne, decupage,
ceramikę, chór, tańce w kręgu, lektoraty
języków obcych (angielski, hiszpański,
francuski, włoski, niemiecki), zajęcia
z kultury fizycznej (aqua aerobic, gimnastyka 50+, tai-chi, joga), a także kurs
komputerowy i warsztaty psychologiczno
-terapeutyczne.
Uczestniczyło w nich 311 osób, czyli
ok. 70% ogólnego stanu słuchaczy Bródnowskiego Uniwersytetu III Wieku. Nie
byłoby oczywiście ośrodka uniwersyteckiego bez kultury. A Dom Kultury ŚWIT
jest jej pełen i słuchacze czerpią z niego
pełnymi garściami.
Od początku istnienia Uniwersytetu powstało specjalnie dedykowane dla
naszych studentów, a także seniorów
niebędących słuchaczami, Kino Złotego Wieku (w każdy poniedziałek i środę
o 13.45.), dzięki któremu nie muszą sobie
Oni odmawiać uczestnictwa w tej najbardziej egalitarnej ze sztuk, ponieważ
ceny biletów określone zostały na symbolicznym poziomie (8 zł.!). Ponadto słuchacze Uniwersytetu mogą korzystać na
preferencyjnych zasadach lub bezpłatnie
z bardzo dużej ilości imprez organizowanych w Domu Kultury ŚWIT – koncertów, przeglądów filmowych, programów
kabaretowych, spektakli teatralnych i wystaw. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się m.in.: Przegląd Kinematografii
teatrów: Narodowego, Żydowskiego, Polskiego, Studio, Praga, Na Woli, Powszechnego, Rampy, Collegium Nobilium. Na
uwagę zasługuje ogromna popularność
oferty turystycznej, która jest rezultatem
współpracy Biura Turystycznego ARTUR
z Bródnowskim Uniwersytetem III Wieku. Słuchacze Uniwersytetu przez cały
rok akademicki mają szansę zapoznać się
z najprzeróżniejszymi, ciekawymi i pięknymi zakątkami naszego kraju. Nie obce
są im wojaże zagraniczne. Specjalnie dla
nich zorganizowane zostały wycieczki do
Włoch, Francji, Grecji, Rosji, Węgry i na
Ukrainę.
Europejskiej KANON 2012, Przegląd Filmów Nominowanych do Oskara, koncert
wokalistów teatru muzycznego ROMA,
koncert karnawałowy Orkiestry Wojsk
Lądowych, recital piosenek z rep. Hanki
Ordonówny, monodramy w wyk. Tomasza kota i Hanny Śleszyńskiej, japoński
teatr cieni w wyk. artystów z zespołu
MINWA-ZA., koncerty operetkowe i kapeli z Targówka „Chłopaki z naszej paki”.
Bródnowski Uniwersytet III Wieku
współpracuje również z wieloma warszawskimi teatrami, które przeznaczają
określoną pulę biletów ulgowych specjalnie dla naszych słuchaczy. Dzięki temu
mogą oni na bieżąco śledzić repertuar
Słuchacze Bródnowskiego Uniwersytetu III Wieku to ludzie dynamiczni, ambitni, pełni optymizmu i pozytywnej energii.
Jeżeli w jakieś części te cechy zostały rozwinięte lub wyeksponowane dzięki Uniwersytetowi, to należy uznać, że nadzieje,
jakie w nim pokładaliśmy powołując go
do życia 7 lat temu, zostały spełnione. Zapraszamy do zapisów nowych słuchaczy
i obiecujemy, że nie będą rozczarowani.
Dyrektor Domu Kultury "ŚWIT"
Jacek Białek
ul. Wysockiego 11
tel. (+48) 022 811-01-05
lub (+48) 022 811-11-09
fax (+48) 022 811-04-24
Coś cię denerwuje, złości a może cieszy?
Chcesz podzielić się tymi informacjami, spostrzeżeniami, opiniami z innymi mieszkańcami Dzielnicy?
Napisz do nas na adres e-mail: [email protected] lub pocztą:
ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa z dopiskiem „Redakcja – Czytelnicy Piszą”.
15
KULTURY TROCHĘ!
Bródnowski Uniwersytet
Drugiego Wieku
czyli jak na nowo odnaleźć siebie…
Od października w Domu Kultury „Świt” rusza
Bródnowski Uniwersytet Drugiego Wieku dla
osób w wieku 35-55 lat. Ma on być odpowiedzią
na potrzeby tych ludzi, którzy nie godzą się,
by rozmaite przypadki i perturbacje życiowe,
obowiązki zawodowe i rodzinne, przytłoczyły ich,
krępowały i ograniczały.
Adresatem Uniwersytetu są ludzie wrażliwi, którzy
pragną, pomimo różnych ograniczeń, rozwijać się
intelektualnie, doskonalić wewnętrznie, pracować
nad rozwojem swoich kompetencji. Nie będzie to
tylko Uniwersytet z nazwy. Będą w nim prowadzić
zajęcia wykładowcy warszawskich uczelni
wyższych i uznani specjaliści z wielu różnych
dyscyplin naukowych.
Na początek zajęcia będą obywały się
z częstotliwością 2 x w miesiącu. Planujemy je
w środy o godz. 18.00. Będą im towarzyszyły
zajęcia fakultatywne w mniejszych grupach, które
będą odbywały się pod opieką znakomitych
i sprawdzonych specjalistów z różnych dziedzin
(m.in. psychologia, biznes i finanse, twórcze
pisanie i inne). Jedną z naszych propozycji będzie
Pakiet Rodzinny - zajęcia praktyczne dla rodziców
i dzieci, podczas których będzie można nauczyć
się kreatywnego i wartościowego organizowania
czasu wolnego, wspólnych zabaw i działań
twórczych. Uniwersytet współpracować będzie
z teatrami, muzeami i instytucjami kultury,
zapewniając słuchaczom uczestnictwo w życiu
kulturalnym i… tanie bilety.
Nasze kino, na podobnych zasadach,
proponować będzie przeglądy i imprezy filmowe,
które umożliwią kontakt z najbardziej wybitnymi
osiągnięciami kinematografii europejskiej
i światowej.
Wykłady, które planujemy, będą podzielone na 3
bloki tematyczne:
 BLOK Kondycji psycho-fizycznej
TEATR RAMPA
ul. Kołowa 20
tel.: (22) 679 89 76, (22) 679 05 35
www.teatr-rampa.pl
email: [email protected]
internetowa rezerwacja i sprzedaż biletów –
www.ebilet.pl, www.eventim.pl
4.09 (piątek) • godzina 19:30 - MONSTERS. PIEŚNI
MORDERCZYŃ (spektakl muzyczny)
15.09 (sobota)
• godzina 12:00, 14:00 - STRAGAN Z BAJKAMI
• godzina 19:00 - SWINGING BURLESQUE SHOW
• godzina 19:30 - MONSTERS. PIEŚNI
MORDERCZYŃ (spektakl muzyczny)
17.09 (poniedziałek)
• godzina 20:00 - FOGG. AUTOBIOGRAFIA W 21
PIOSENKACH
19.09 (środa)
• godzina 19:30 - ŻYD (tragikomedia)
• godzina 20:00 - DWORZEC (spektakl muzyczny)
20.09 (czwartek)
• godzina 19:30 - ŻYD (tragikomedia)
• godzina 20:00 - DWORZEC (spektakl muzyczny)
 BLOK Intelektu
 BLOK Kompetencyjny
Uniwersytet w miarę upływu czasu będzie
rozwijał się wraz jego słuchaczami i będzie
starał się odpowiadać na ich potrzeby. Jesteśmy
otwarci na propozycje ciekawych wykładów.
Naszymi partnerami w realizacji projektu są
„Akademia Kobiet Sukcesu” i „Klub Motywacji”.
Zapisy na semestr I w roku akademickim
2012/2013 przyjmować będziemy od 20 sierpnia.
Koszt, to czesne w wysokości 120 zł za semestr.
Dla osób, które dokonają zapisu do 14.09. koszt
ten wyniesie 100 zł./semestr. Istnieje możliwość
jednorazowego uczestnictwa w wybranym
wykładzie, w cenie 25 zł.
Dyr. Domu Kultury ŚWIT Jacek Białek
Plan wykładów w I semestrze
 10.10.2012 godz. 18:00 – Inauguracja – gość
specjalny opowie o tym, że warto inwestować
we własny samorozwój
 24.10.2012 godz. 18:00 – „Odkryj swoją
życiową misję” - Patrycjusz Kosuń
 14.11.2012 godz. 18:00 – „Zaprojektuj swój
biznes” - Małgorzata Smoczyńska
 28.11.2012 godz. 18:00 – „Włochy nieznane” Anna Kłosowska
 12.12.2012 godz. 18:00 – „Aromaterapia
na co dzień” – kosmetolog Anna Pierzynowska
 09.01.2013 godz. 18:00 – „ABC rynków
finansowych”- dr Krzysztof Borowski
 23.01.2013 godz. 18:00 – „Leonardo da Vinci
w Mediolanie. Tajemnice ‘Ostatniej Wieczerzy’
„ - Przemysław Głowacki
Plan warsztatów w I semestrze
 17.11.2012 godz. 10:00 – Małgorzata
Smoczyńska „Biznes Skrojony na Miarę”
 01.12.2012 godz. 10:00 – Anna Kłossowska –
„Jak napisać bestseller”
21.09 (piątek)
• godzina 19:00 - MISTRZ I MAŁGORZATA
(komediodramat)
• godzina 20:00 - DWORZEC (spektakl muzyczny)
22.09 (sobota)
• godzina 12:00 - NAD KOLOROWĄ RZECZKĄ
(bajka dla dzieci)
• godzina 14:00 - NAD KOLOROWĄ RZECZKĄ
(bajka dla dzieci)
• godzina 19:00 - MISTRZ I MAŁGORZATA
(komediodramat)
24.09 (poniedziałek)
• godzina 10:00 - WIELKA WYPRAWA (bajka muz.)
25.09 (wtorek)
• godzina 9:30 - ZACZAROWANI - Teatr Muzyczny
Tintilo (musical familijny)
• godzina 10:00 - WIELKA WYPRAWA (bajka muz.)
• godzina 12:30 - ZACZAROWANI - Teatr
Muzyczny Tintilo (musical familijny)
26.09 (środa)
• godzina 9:30 - ZACZAROWANI - Teatr Muzyczny
Tintilo (musical familijny)
• godzina 12:30 - ZACZAROWANI - Teatr
Muzyczny Tintilo (musical familijny)
27.09 (czwartek)
• godzina 19:00 - MISTRZ I MAŁGORZATA
(komediodramat)
• godzina 19:30 - BYĆ JAK FRANK SINATRA
(spektakl muzyczny)
Urząd Dzielnicy
Targówek
m.st. Warszawy
28.09 (piątek)
ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
www.targowek.waw.pl
e-mail: [email protected]
29.09 (sobota)
KULTURY TROCHĘ!
Marta Rynkiewicz (Fundacja Cultus)
e-mail: [email protected]
Skład i łamanie:
Studio Graf Ireneusz Mitura
tel. 602 651 089;
e-mail: [email protected]
• godzina 19:00 - KRZYK SŁONIA (dramat)
• godzina 19:30 - BYĆ JAK FRANK SINATRA
(spektakl muzyczny)
• godzina 19:00 - KRZYK SŁONIA (dramat)
• godzina 20:00 - BYĆ JAK FRANK SINATRA
(spektakl muzyczny)
30.09 (niedziela)
• godzina 17:00 - TAJEMNICZY OGRÓD
(musical familijny)
16

Podobne dokumenty

U Wesołych, zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych

U Wesołych, zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych przez młodych dorosłych. Wartość programu wynosi 1.886.498,90 zł, wartość dofinansowania 1.569.353,90 zł Program realizowany jest w partnerstwie z  organizacjami pozarządowymi. Liderem projektu jes...

Bardziej szczegółowo