PROFIL ZAWODOWY

Komentarze

Transkrypt

PROFIL ZAWODOWY
HOTEL INDUSTRY: staże zawodowe szansą na europejskim rynku pracy (08-LdV/M08/K/02369/PLM/384)
JANS CONSULTING
Monika Jans-Derewecka
12-100 Szczytno, ul. Polska 47
tel/fax 089 624 48 99, www.jans.tv , email: [email protected]
PROFIL ZAWODOWY
Program “Uczenie się przez całe życie”
Program Leonardo da Vinci
HOTEL INDUSTRY: staże zawodowe szansą na europejskim rynku pracy
Umowa nr 08-LdV/M08/K/02369/PLM/384
imię i nazwisko
DANIEL SOBIERAJ
e-mail
[email protected]
WYKSZTAŁCENIE
Szkoła
TECHNIKUM TECHNOLOGII ŻYWIENIA DLA DOROSŁYCH W SZCZYTNIE
kierunek/specjalność TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWIENIA / ŻYWIENIE ZBIOROWE
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
1/ firma SKLEP - STOŁÓWKA „SŁAWIANKA”, SZCZYTNO
rok 2001 stanowisko POMOC KUCHARZA
2/ firma PIZZERIA „TOSCANA”, SZCZYTNO
rok 2004 stanowisko KUCHARZ
ODBYTE STAŻE / PRAKTYKI
firma WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE
rok 2000/2001 stanowisko KUCHARZ
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE W PRACY ZA GRANICĄ
firma ALFA LEISUREPLEX HOLIDAY GROUP, HOTEL DE PARIS
rok 2010
Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej
w ramach programu "Uczenie się przez całe życie".
HOTEL INDUSTRY: staże zawodowe szansą na europejskim rynku pracy (08-LdV/M08/K/02369/PLM/384)
LdV students’ Training
SOBIERAJ DANIEL
understanding, speaking,
general language
competences
language skills
II-III
IV
total
customer orientation, kindness;
efficiency in customer services;
customer care
effective verbal
communication with
supervisor, staff, manager
active team member;
team respect and tolerance;
team work
communication skills
general attitudes to duties,
consistency towards the aim;
new tasks undertaking
involvement
problems identification,
problems solving, finding
solution
work organization and planning;
skills of establishing priorities;
effective time using
quality of benefiary
work
solving problems,
initiative
work experience;
open to learn, to improve
general impression
Evaluation Forms Summary
72,5%
80%
80%
80%
70%
70%
80%
80%
80%
70%
76%
GOOD
Zrealizowany program stażu:
1.
budowa struktury organizacji przedsiębiorstwa sektora hotelarskiego i turystycznego ( recepcja, dział
gastronomiczny – kuchnia, restauracja i bar, obsługa piętra, dział rozrywek)
2.
funkcjonowanie struktury organizacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem metod zarządzania poszczególnymi
działami hotelu i zasad współpracy działów między sobą,
3.
funkcjonowanie działu gastronomicznego (kuchnia/restauracja/bar) i jego współpraca z pozostałymi
4.
funkcjonowanie działu obsługa piętra i jego współpraca z pozostałymi działami,
5.
współpraca miedzy hotelami w sieci
6.
zasady kompleksowej obsługi gości hotelowych z uwzględnieniem obsługi gości niepełnosprawnych,
7.
zarządzanie jakością usług gastronomicznych i hotelarskich,
8.
konstruowanie programu wypoczynku z uwzględnieniem różnic kulturowych, wykorzystanie zasobów
działami,
środowiska naturalnego oraz obsługi gości niepełnosprawnych,
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH
angielski
niemiecki
inne ____
bardzo dobrze
bardzo dobrze
bardzo dobrze
dobrze
dobrze
dobrze
średnio
średnio
średnio
X
słabo
słabo
słabo
ukończone kursy / szkolenia językowe
CERTYFIKATY / WYRÓŻNIENIA / DYPLOMY
CERTYFIKAT UKOŃCZENIA SZKOLENIA JĘZYKOWEGO B1
DYPLOM POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE / CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT
EUROPASS MOBILNOŚĆ
Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej
w ramach programu "Uczenie się przez całe życie".

Podobne dokumenty