RZEŹNIK - WYKRAWACZ

Komentarze

Transkrypt

RZEŹNIK - WYKRAWACZ
European Employment Services
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
OFERTA PRACY - ISLANDIA
RZEŹNIK - WYKRAWACZ
nr. ref.: 4657006
PRACODAWCA:
Kjötafurðastöð KS; Eyrarvegur 20, 550 Sauðárkrókur, Islandia
Miejsce pracy:
Sauðárkrókur
Zakres obowiązków:
Rozbiór mięsa z owiec.
Wymagania:
- znajomość języka
Min. podstawowa znajomość języka angielskiego.
- wykształcenie
Zawodowe kierunkowe
- doświadczenie
Wymagane
Warunki pracy:
- data rozpoczęcia
01.09.2008
- okres zatrudnienia
Od 01.09.2008 do 31.10.2008
- czas pracy
173 godziny miesięcznie (moŜliwość nadgodzin)
- wynagrodzenie
1168 Euro brutto miesięcznie.
- zakwaterowanie
Pracodawca zapewnia nieodpłatne zakwaterowanie.
- wyŜywienie
Pracodawca zapewnia wyŜywienie w godzinach pracy
- podróŜ
Pracodawca kupuje bilet Polska-Islandia i z powrotem, pokrywając 50% kosztu.
Dodatkowe informacje:
Dodatkowe informacje: [email protected]@ks.is
Prosimy o przesłanie CV w wersji europejskiej w jęz. angielskim (wraz z dopiskiem o
przetwarzaniu danych osobowych) do doradcy Eures na adres: [email protected]
Uwaga:
Stosunek pracy z pracodawcą zagranicznym będzie zawarty w ramach prawa obowiązującego w kraju zatrudnienia. Oznacza to, Ŝe
wszelkie roszczenie z tytułu nie wywiązywania się pracodawcy z warunków zawartych w umowie o pracę, dochodzić moŜna wyłącznie w
sądzie pracy w kraju zatrudnienia. W sytuacjach losowych pomoc polskich placówek konsularnych ogranicza się do ewentualnego
udzielenia doraźnej pomocy ( np. kredytu na zakup biletu powrotnego do Polski ).
OFERTA WAśNA DO 1.09.2008*
(Zastrzegamy moŜliwość wcześniejszego zamknięcia oferty)
Więcej ofert pracy za granicą:
www.europa.eu.int/eures
www.wup.mazowsze.pl

Podobne dokumenty