VI Wielki Bal EuCO i Przyjaciele

Komentarze

Transkrypt

VI Wielki Bal EuCO i Przyjaciele
EuCO
Magazyn
Nr 4/2010 (5)
OFICJALNY MAGAZYN EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ
VI Wielki Bal EuCO
i Przyjaciele
Wspomnień czar
IvoToman o sukcesie
Nowości w EuCO
Szanowni Państwo!
EuCO
Magazyn
OFICJALNY MAGAZYN EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ
LIDER RYNKU ODSZKODOWAŃ
MIAŁEŚ WYPADEK?
Pomożemy Ci uzyskać należne ODSZKODOWANIE
za następujące zdarzenia od 10.08.1997 r.:
•
•
•
•
•
uszczerbek na zdrowiu,
śmierć bliskiej osoby,
utracone korzyści,
uszkodzony pojazd,
szkoda rzeczowa.
Powierz profesjonalistom dochodzenie
swoich roszczeń ubezpieczeniowych
www.euco.pl Infolinia 801 006 006
GRUPA KAPITAŁOWA EuCO
Europejskie Centrum Odszkodowań SA
ul. M. Kolbego 18, 59-220 Legnica | tel. 76 723 98 00 | www.euco.pl
Kancelaria Radców Prawnych EuCO - Joanna Smereczańska-Smulczyk i Partnerzy Spółka Komandytowa
ul. M. Kolbego 18 59-220 Legnica | www.kancelaria.euco.pl
Evropské Centrum Odškodného spol s.r.o. | ul. Střelniční 28 737 01 Český Těšín | www.evco.cz
Kártalanĺtási Kőzpont kft. | 9024 Győr, Baross Gábor út 73 | www.eukk.hu
Fundacja „EuCO Dzieciom” nr konta: 51 1910 1048 2404 0129 4657 0001 | www.fundacja.euco.pl
Koniec roku to czas wspomnień, podsumowań
i podziękowań. Rok 2010 był dla Europejskiego Centrum
Odszkodowań rokiem wyjątkowym. Przyniósł nowe
wyzwania i perspektywy rozwojowe. Po raz kolejny
warto podkreślić, że to dzięki wysiłkom pracowników
i współpracowników udało się osiągnąć zamierzone cele
i sprostać oczekiwaniom pojawiającym się wobec EuCO,
jako wiodącej na rynku odszkodowań firmy.
Podziękowania należą się także wszystkim współtwórcom
EuCO Magazynu, którzy z wielką energią i zapałem
piszą o swojej pracy i pasjach. Jednocześnie zapraszam
wszystkich pracowników i współpracowników do
udziału w tworzeniu tej wyjątkowej publikacji, która
ma służyć wzajemnemu informowaniu i edukowaniu
całej społeczności związanej z Europejskim Centrum
Odszkodowań.
Mam nadzieję, że z entuzjazmem podejdziecie do lektury
bieżącego numeru. Znajdziecie w nim m.in. praktyczny
artykuł o nowym produkcie – szkodach rzeczowych.
Poradą prawną tego numeru jest analiza pojęcia
przyczynienia na przykładach. W wywiadzie z autorem
bestsellerowego poradnika „Jak budować MLM...”
przedstawiamy natomiast istotne determinanty sukcesu
w branży. Pamięcią wracamy także do dwóch bardzo
istotnych w życiu firmy wydarzeń – ostatniego Kongresu
oraz Balu Charytatywnego EuCO i Przyjaciele, którym
towarzyszyła duża doza dobrego humoru i pozytywnej
energii.
Tej energii i dobrego humoru życzę wszystkim Czytelnikom
na każdy dzień.
Biuletyn wewnętrzny Europejskiego Centrum Odszkodowań SA
Redakcja:
Redaguje zespół
Joanna Zawadzka - redaktor naczelna
e-mail: [email protected]
Grafika:
Internet Business Partner Sp. z o.o.
ul. Kolbego 3
59-220 Legnica
Projekt graficzny logo:
Krzysztof Kobiak
Layout-projekt i skład DTP:
Marcin Wrona
Wydawca:
Internet Business Partner Sp. z o.o.
ul. Kolbego 3
59-220 Legnica
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Redakcja nie zwraca nadesłanych tekstów i fotografii oraz zastrzega sobie prawo do
skracania i redagowania nadesłanych materiałów. Redakcja nie odpowiada za treść
reklam i ogłoszeń. Rozpowszechnianie redakcyjnych materiałów publicystycznych bez
zgody wydawcy jest zabronione. Wszystkie nazwy handlowe i towarów występujące
w piśmie są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub nazwami zastrzeżonymi
odpowiednich firm i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.
Biuletyn „EuCO Magazyn” (zwany dalej „biuletynem”) został stworzony w wyłącznym celu przekazywania czytelnikom ogólnych informacji o wybranych zagadnieniach
prawnych jak również o działalności Europejskiego Centrum Odszkodowań SA. Treści zawarte w biuletynie nie mogą być interpretowane jako oferta złożona czytelnikom
przez Europejskie Centrum Odszkodowań SA. Treści zawarte w biuletynie nie stanowią porad prawnych i nie mogą być wykorzystywane w celu rozstrzygnięcia stanów
faktycznych. Europejskie Centrum Odszkodowań SA nie ponosi odpowiedzialności wobec czytelników za treści, ewentualne błędy, pominięcia, niedoprecyzowania itp. znajdujące się w biuletynie. W celu uzyskania wiążącej dla stanu faktycznego porady prosimy o kontakt z konsultantami Europejskiego Centrum Odszkodowań SA. Europejskie
Centrum Odszkodowań SA dokłada wszelkich starań w celu dostarczenia aktualnych informacji, zastrzega jednak w sposób wyraźny, że wszelkie umieszczone w biuletynie
treści zostały sporządzone w oparciu o stan prawny aktualny na dzień ich redagowania. Europejskie Centrum Odszkodowań SA zastrzega sobie również prawo do zmiany lub uaktualnienia informacji znajdujących się w biuletynie bez uprzedniego powiadomienia o tym fakcie. Ryzyko związane z wykorzystaniem informacji zawartych
w biuletynie ciąży wyłącznie na czytelniku. Europejskie Centrum Odszkodowań SA nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem
korzystania z biuletynu.
WYDARZENIA
WYDARZENIA
VI Bal EuCO i Przyjaciele – jedyny
i niepowtarzalny dzień w roku
Witek w Legolandzie
Fundacja EuCO Dzieciom pomaga i daje
radość. Dzięki niej we wrześniu Witek odwiedził bajkowy świat fantazji i snów –
świat w całości wykonany z klocków Lego.
Oprócz niesamowitych konstrukcji z klocków na Witka czekały kolejki, jednoszynowce, mini łodzie oraz zjeżdżalnie wodne.
Nasz podopieczny mógł nawet wcielić się
w rolę prawdziwego pirata i wziąć udział
w wodnej bitwie.
Joanna Tylko
C
elem nadrzędnym naszych Bali
jest zbiórka pieniędzy dla najbardziej potrzebujących dzieci.
W trakcie Balu przez całą
noc odbywały się liczne licytacje prac
przygotowanych przez wychowanków
Domów Dziecka z Jawora i z Legnicy,
a także ze Stowarzyszenia Jutrzenka.
Z całego serca dziękujemy wszystkich
Darczyńcom.
Z roku na rok organizacja tego ważnego dla nas wydarzenia nabiera coraz
większego rozmachu. Na tegorocznym
balu bawiło się ponad 320 osób. W tym
roku zaszczycił nas swoją obecnością sam
Prezydent Legnicy – Tadeusz Krzakowski.
To ludzie budują firmę
EuCO wchodzi na Giełdę
Nowa Spółka w grupie kapitałowej
Z przyjemnością informujemy, że Komisja Nadzoru Finansowego
zatwierdziła prospekt emisyjny Europejskiego Centrum
Odszkodowań SA
W sierpniu rozpoczęliśmy analizę rynku węgierskiego.
Zestawienia i prognozy, które otrzymaliśmy dowodzą, że
to bardzo perspektywiczny rynek. Dlatego podjęliśmy
decyzję o rozpoczęciu inwestycji na Węgrzech. 20.09.2010
zarejestrowaliśmy spółkę węgierską KÁRTALANĺTÁSI KŐZPONT
KÁRRENDEZŐ és SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ
TÁRSASÁG z siedzibą w Gyõr. Dyrektorem zarządzającym
jest Pan Laslo Vasko, który zajmuje się całą organizacją
i koordynacją prac w firmie. W październiku rozpoczęliśmy
działania przygotowawcze obejmujące tłumaczenie umów,
dokumentów, rekrutacje pierwszych agentów. Natomiast
w listopadzie zorganizowaliśmy pierwsze szkolenie dla
agentów i rozpoczęliśmy pracę. Ze względu na to, że rynek
węgierski ma duży potencjał jesteśmy pewni, że firma
węgierska odniesie duży sukces i w krótkim czasie zostanie
liderem na rynku odszkodowań.
„Jestem dumny, że Europejskie Centrum Odszkodowań rozpoczyna
nowy, bardzo ważny etap. Jestem przekonany, że nasza historia,
dynamiczny rozwój, rekordowe wyniki finansowe i ambitna
strategia rozwoju, przekonają do nas inwestorów” - powiedział
Krzysztof Lewandowski, Prezes Zarządu Europejskiego Centrum
Odszkodowań SA
W ofercie publicznej Spółka będzie oferować 1,7 mln akcji, w tym
1,1 mln akcji istniejących (seria A) oraz 600 tys. nowych akcji (seria B).
Główni akcjonariusze zachowają pakiet kontrolny nad Spółką.
Dla inwestorów instytucjonalnych EuCO SA przeznaczyło 1,4 mln
akcji a dla inwestorów indywidualnych – 300 tys. akcji. EuCO S.A.
zamierza pozyskać w ofercie publicznej od 7 do 10 mln złotych
brutto.
Pozyskane
środki
spółka
przeznaczy na realizację strategii
rozwoju:
• utworzenie i dokapitalizowanie
spółki kapitałowej na terenie
Słowacji oraz dokapitalizowanie
spółki kapitałowej na terenie
Węgier,
• dokapitalizowanie pożyczkami
Kancelarii Radców Prawnych
EuCO,
• nabycie pakietów spraw od
firm konkurencyjnych,
• dokapitalizowanie EvCO, spółki
działającej na terenie Czech.
| EuCO Magazyn | listopad-grudzień 2010
Nasi uroczy prowadzący Pani Alicja Buza
oraz Pan Maciej Skomorowski z zawadiackim uśmiechem wprowadzili nas w tę
uroczystą atmosferę, nie pozbawioną jednak wysublimowanego humoru. Następ-
nie Prezes Zarządu Pan Krzysztof Lewandowski w swoim przemówieniu podkreślił,
iż upływający rok był rokiem przełomowym dla Spółki, oficjalnie poinformował
o złożonym prospekcie do KNF-u oraz
planowanym wejściu na GPW.
Ludzie to najcenniejszy kapitał każdej
organizacji. Nigdy o tym nie zapominamy, a nasze Bale są znakomitą okazją, aby
to podkreślić i nagrodzić te wyjątkowe
dla nas osoby.
Tym razem po raz pierwszy zostali wyróżnieni wszyscy Dyrektorzy i wyjątkowi
Pracownicy z Centrali EuCO, którzy są
motorem działania całego Zespołu.
Oczywiście jak co roku został rozstrzygnięty Wielki Konkurs Sprzedażowy organizowany przez Dział Sprzedaży specjalnie dla naszych najlepszych Agentów.
Nasza Gwiazda - Boney M
Na tegoroczny Bal postanowiliśmy zaprosić po raz pierwszy gwiazdę z zagrani-
Mamy już 6 lat! I jak każdego roku w rocznicę
powstania naszej firmy, w listopadzie odbywa
się Wielki Bal Charytatywny EuCO i Przyjaciele. To
chlubna tradycja, z której jesteśmy bardzo dumni. Bo
i wyjątkowa to firma i wyjątkowe i niepowtarzalne są
jej bale, którym przyświeca wyjątkowy cel.
cy – kultowy zespół Boney M. Zapewnili
nam fantastyczną zabawę przy znanych
i uwielbianych piosenkach, a z góry sypało się białe i czerwone konfetti. Pracowników, wszystkich Przyjaciół i gości
EuCO nie trzeba było zapraszać do dobrej
zabawy na parkiecie w rytm skocznych
przebojów: Daddy Cool, One Way Ticket,
Sunny czy Bahama Mama.
Zabawa do białego rana
Bawiliśmy się do świtu przy fantastycznej muzyce, popijając kolorowe drinki
przygotowywane na życzenie przez barmanów. Dodatkową atrakcją były fontanny z białej i mlecznej czekolady, które fantastycznie osłodziły ten cudowny Bal.
Długo będzie co wspominać, a ja jako
organizator dwóch ostatnich Bali EuCO,
ze swojej strony postaram się aby VII bal
był równie udany.
RANKING WIELKIEGO KONKURSU SPRZEDAŻOWEGO
DYREKTOR GENERALNY EUCO NAJLEPSZY MANAGER EUCO
• Marek Prucnal
• Anna Katarzyna
Szczepaniuk
Norbert Rekowski
Zdzisław Łobko
NAJLEPSZY AGENT EUCO
Jarosław Pielesiek
Dominik Skoczek
Artur Jastrzębski
Sławomir Banach
Krzysztof Kubicki
Dominik Skoczek
Piotr Mikołaj
Parchomiuk
Jarosław Murawski
Marta Krzemińska
Anna Małgorzata
Szostak
Gyõr
EuCO Magazyn | listopad-grudzień 2010 |
| EuCO Magazyn | listopad-grudzień 2010
EuCO Magazyn | listopad-grudzień 2010 |
DOS
Europejskie Centrum Odszkodowań SA
wychodząc naprzeciw potrzebom
i oczekiwaniom Współpracowników
i Klientów wprowadziło na rynek nowy
produkt - likwidację szkód rzeczowych.
W sferze zainteresowania firmy są zarówno
szkody majątkowe powstałe podczas
wypadków komunikacyjnych, jak również
szkody powstałe w innych okolicznościach,
objęte ubezpieczeniami dobrowolnymi.
T
emat szkód rzeczowych został wstępnie przedstawiony
na IV Kongresie EuCO w dniu
26.09.2010r. Uczestnicy tego
spotkania mieli możliwość uzyskania
podstawowych informacji, niezbędnych
do przeprowadzenia wstępnej weryfikacji
takiej szkody, podczas pierwszego kontaktu z Poszkodowanym, który chciałby
zlecić Spółce odzyskanie należnego mu
odszkodowania.
Zgodnie z przyjętymi założeniami EuCO
prowadzi postępowania likwidacyjne
szkód majątkowych, w których wartość
przedmiotu sporu przewyższa kwotę
10.000 PLN i nie uległy one przedawnieniu. Roszczenie o naprawienie szkody
majątkowej przedawnia się z upływem
3 lat od dnia, w którym Poszkodowany
dowiedział się o szkodzie i o tożsamości
osoby zobowiązanej do jej naprawienia.
Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż 10 lat od dnia, w którym nastąpiło
zdarzenie wywołujące szkodę.
Szkody rzeczowe w wypadkach komunikacyjnych
Likwidacja szkód rzeczowych może być
prowadzona z polisy OC sprawcy wypadku lub z polisy AC, wykupionej przez właściciela uszkodzonego pojazdu.
Postępowanie likwidacyjne prowadzone z polisy OC sprawcy opiera się na
Grupa EuCO
Pierwszy samochód w Czechach
Renata Sawicz – Patora
Andrea Czechová
przepisach ustawy z dnia 22 maja 2003
r. o ubezpieczeniach obowiązkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych, natomiast w przypadku polisy AC wykupionej przez właściciela, ochrona ubezpieczeniowa jest
ograniczona treścią samej polisy oraz
dołączonych do niej Ogólnych Warunków
Ubezpieczenia.
Szkoda częściowa a szkoda całkowita
Niezależnie od tego jaka była przyczyna
wypadku i z jakiej polisy jest likwidowana
szkoda, może ona zostać rozliczona jako
częściowa lub całkowita.
Szkoda częściowa – występuje wtedy,
gdy pojazd nadaje się do naprawy, a jej
koszt nie przekracza wartości pojazdu
ustalonej na dzień powstania szkody –
w przypadku polisy OC lub 70% wartości
– w przypadku polisy AC.
Likwidacja szkody częściowej odbywa się
poprzez:
1. naprawę w warsztacie wskazanym
przez TU – rozliczenie bezgotówkowe
pomiędzy warsztatem a TU,
2. naprawę w warsztacie wybranym
przez poszkodowanego i rozliczenie
z TU po okazaniu faktur za naprawę,
3. ustalenie na podstawie kosztorysu
naprawy sporządzonego przez TU,
jaka kwota jest potrzebna do remontu i przyjęcie tej kwoty przez poszkodowanego.
Przy szkodach częściowych EuCO przyjmuje do prowadzenia sprawy, w których:
1. Poszkodowany nie zgadza się z ustalonym przez TU kosztorysem naprawy, ze względu na zaniżony koszt remontu.
W tym przypadku konieczne jest
posiadanie drugiego kosztorysu,
sporządzonego przez niezależnego
rzeczoznawcę, z którego wynika, iż
TU zaniżyło odszkodowanie o min.
10.000 PLN.
2.
Nowy produkt EuCO
- szkody rzeczowe cz. I
TU kwestionuje wartość faktur wystawionych przez warsztat przeprowa-
| EuCO Magazyn | listopad-grudzień 2010
dzający naprawę pojazdu i odmawia
pokrycia ich w pełnej wysokości.
Szkoda całkowita – ma miejsce wówczas, gdy ustalony na podstawie przeprowadzonej ekspertyzy koszt naprawy przekracza wartość pojazdu przed wypadkiem
– w przypadku szkody likwidowanej z polisy OC lub gdy koszt naprawy przewyższa 70% wartości pojazdu - w przypadku
szkody likwidowanej z polisy AC.
Istnieją dwa sposoby likwidacji szkód całkowitych:
1. TU zatrzymuje uszkodzony wrak pojazdu (pomaga w jego sprzedaży
poprzez wystawienie go na licytację)
i wypłaca odszkodowanie w pełnej
wysokości – odpowiadające wartości
pojazdu sprzed wypadku.
2. Poszkodowany zatrzymuje wrak, a TU
wypłaca różnicę pomiędzy wartością
pojazdu sprzed wypadku a wartością
wraku.
Odszkodowanie wypłacone przez TU powinno umożliwić zakup takiego samego
samochodu, jaki uległ zniszczeniu, biorąc
pod uwagę jego markę, rok produkcji,
przebieg itp.
Przy szkodach całkowitych EuCO
przyjmuje do prowadzenia sprawy, w których Poszkodowany nie zgadza się z wartością pojazdu ustaloną na dzień wystąpienia szkody (wartość została zaniżona)
lub z wartością pozostałości (wartość
została zawyżona). W obu przypadkach
kwota przyznana przez TU będzie zaniżona i nie gwarantuje Poszkodowanemu
pełnej rekompensaty poniesionej starty.
Zanim szkoda rzeczowa zostanie przyjęta do prowadzenia, przeprowadzana
jest wstępna weryfikacja, mająca na celu
ustalenie okoliczności wypadku, w którym doszło do szkody oraz kwoty roszczenia. Weryfikacja dokonywana jest na
podstawie dokumentów, które różnią się
w zależności od tego z jakiej polisy jest likwidowana szkoda oraz w jakiej wersji.
W kolejnym numerze przedstawię Państwu szczegółowo jaka dokumentacja
niezbędna jest do zgłoszenia rozliczeń
z polisy OC i AC.
Czeska Spółka prężnie się rozwija czego
dowodem jest pierwszy samochód dla
Agenta. Serdecznie gratulujemy wyników
i życzymy dalszych sukcesów.
A
gent Milič Vopravil rozpoczął
współpracę z EvCO w grudniu
2008 r. Przy podpisywaniu umowy podczas rekrutacji powiedział: „Dam Wam ludzi, ale ja osobiście
nigdy nie będę pracował”. Początki kariery w EvCO nie były łatwe. Trudna sytuacja
życiowa w jakiej się wtedy znalazł sprawiła, że początkowo nie widział sensu we
współpracy z nami. Jednak z czasem praca
na tyle go pochłonęła, że sam zaczął spisywać pierwsze sprawy, budować strukturę,
organizować spotkania i narady, a także
prowadzić szkolenia dla nowych agentów. Stał się przykładem wzorowego managera i coacha. Po roku od rozpoczęcia
współpracy z EvCO jego struktura liczyła
ponad 600 agentów, a ilość podpisanych z klientami umów przekroczyła 170.
W ciągu niespełna dwóch lat wybudował
największą sieć, która liczy 1400 agentów
i ma na koncie ponad 630 podpisanych
z klientami umów.
Śmiało można powiedzieć o nim, że jest
aktualnie najlepszym managerem EvCO
i pierwszym właścicielem samochodu
firmowego. Tak wielki sukces osiągnął
dzięki intensywnej i konsekwentnej pracy z siecią. Jak sam mówi praca stała się
jego misją życiową. Osiągnięcie sukcesu
jest dla niego jednym z etapów na jego
drodze do celu. Tym celem jest pomoc
managerom w osiągnięciu tak wielkiego
sukces jak on.
KONKURS
FUNDACJA EuCO DZIECIOM
W oczekiwaniu na Świetego Mikołaja...
Fundacja
EuCO Dzieciom
Wizyta Świętego Mikołaja to najbardziej wyczekiwany przez dzieci czas w ciągu całego roku. Z tej okazji wraz z wolontariuszami ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Legnicy
przygotowaliśmy interaktywne przedstawienie „W oczekiwaniu na Świętego Mikołaja”.
Konkursy, zagadki i tańce poderwały do zabawy wszystkie maluchy. Na koniec przybył
Św. Mikołaj i rozdał prezenty. Radości i emocji
nie było końca.
Dzięki ofiarności Przedszkola „Planeta Zdrowia” z ulicy Małej oraz „Ekoprzedszkola” z ulicy
Słubickiej możemy sprawić, że Święta Bożego
Narodzenia będą również dla podopiecznych
Fundacji radosnym okresem. „Mam nadzieję, że
dzięki zaangażowaniu wolontariuszy i współpracy kolejnych firm tego typu akcje, będą organizowane znacznie częściej” - Paweł Filipiak,
Prezes Fundacji EuCo Dzieciom.
Jeśli nurtuje Cię jakieś pytanie z zakresu
działalności naszej firmy, napisz do nas.
Autorzy pytań, które zostaną wykorzystane
przy redagowaniu kolejnych numerów EuCO
Magazynu zostana nagrodzeni książkami.
EuCO Magazyn | listopad-grudzień 2010 |
WYDARZENIA
W ostatni weekend września odbył się
IV Kongres EuCO, dwudniowe spotkanie
upłynęło pod znakiem ciekawych
wykładów oraz spotkań managerów
i agentów owocujących wymianą
cennych doświadczeń.
C
hciałbym teraz na chwilę wraz
z Państwem wrócić pamięcią do ostatniego weekendu
września, kiedy to odbył się IV
Kongres EuCO. Wielu z Państwa mieliśmy
okazję gościć w malowniczej scenerii nad
samym Zalewem Zegrzyńskim. Z nieukrywaną radością witaliśmy poszczególnych
Dyrektorów i Managerów wraz ze swoimi czołowymi Agentami, którzy kto wie,
może już wkrótce również zapragną życia
managerskiego.
Część z Państwa przyjechała już w piątek i dochodzę do wniosku, że powoli staje się to małą tradycją EuCO. Większa część
gości tłumnie przybyła w sobotę rano,
aby rozpocząć pierwszy dzień Konferencji
EuCO. Rozpoczął jak zawsze Prezes Zarządu EuCO Krzysztof Lewandowski, który
podsumował działalność Spółki w ostatnim okresie oraz pokazał główne cele
EuCO na najbliższe miesiące - przyznaję, są bardzo
ambitne, ale jak najbardziej
osiągalne, w dużej mierze
dzięki Waszej ciężkiej pracy! Następnym Prelegentem był Prezes Zarządu
EvCO Maciej Skomorowski,
który dumnie prezentował
niezwykle
dynamiczny
rozwój Spółki w Republice
Czeskiej. Szczególnie w pamięci utkwiły mi Jego słowa, z których wynikało, że
Spółka w Czechach rozwija
się lepiej niż EuCO w analogicznym okresie czasu (po
2 latach od wejścia na rynek), jednak liczba ludności jest 4-krotnie mniejsza
niż w Polsce! Sprawdza się
zatem zasada, aby uczyć się
na sukcesach innych. W tak krótkim czasie EvCO wypromowało Managera, który
podjął decyzję wzięcia udziału w programie „Auto dla Lidera”. Te wydarzenia sprawiają, że jestem spokojny o to, w którym
miejscu na drodze rozwoju będzie Evropské Centrum Odškodného za kolejne 2
lata - poczekajmy i zobaczmy!
Wszyscy uczestnicy mieli również okazję wzięcia udziału w ceremonii wręczania
awansów dyrektorskich, którą prowadziła
10
VADEMECUM AGENTA
IV Kongres EuCO już za nami,
czyli wspomnień czar
Łukasz Szczypiński
Dyrektor ds. Sieci Alicja Buza. Owacje na
stojąco otrzymał wspaniały człowiek,
wzór do naśladowania dla przyszłych
pokoleń Managerów, mowa oczywiście
o Dominiku Skoczku. Przez 3 lata ciężkiej
i systematycznej pracy został mianowany
Dyrektorem Regionalnym, pracując na ten
sukces w przeważającej części indywidualnie. Natomiast nominacje na Dyrektorów Generalnych otrzymali: Jarosław Pielesiek, Sławomir Banach oraz Piotr Mikołaj
Parchomiuk. Wszystkim Panom należą się
słowa uznania!
W sobotę swoje wystąpienia miała
również Kancelaria PR. Przedstawiciele
Kancelarii mówili o konieczności przestrzegania zasad polityki informacyjnej,
zatwierdzonej przez Zarząd EuCO. Następnie o Kancelarii EuCO opowiedziała
Mecenas Joanna Smereczańska – Smulczyk. Kolejno głos zabrały Dyrektor DOS
Agnieszka Szymanek oraz Kierownik Referatu Renata Sawicz-Patora z niezwykle
ciekawą prezentacją o wpływie bogatej
dokumentacji na wysokość uzyskanego
roszczenia.
Dzień zakończyliśmy świetną zabawą,
dobrą muzyką, pysznym jedzeniem oraz
antałkiem miodu. Tradycyjnie już każdy
korzystał z wolnego czasu i wymieniał
się bezcennym doświadczeniem w pracy
Agenta EuCO. Wielu z Was pytało Domini-
| EuCO Magazyn | listopad-grudzień 2010
ka, Sławka, Artura i innych czołowych postaci Najlepszej Sieci Sprzedaży w Polsce
„jak to się robi, jak osiągnąć taki sukces?“.
Nasze wieczorne spotkania mają również
swój niezwykły urok - Managerowie poszczególnych Struktur mają możliwość
spotykania się tylko kilka razy w ciągu
całego roku i wykorzystują tę okazję
w 100%. Rodzą się kolejne znajomości,
które na pewno mają wpływ na nieustanny rozwój całej Spółki. Takiej atmosfery
wielu może nam pozazdrościć!
Niedzielny poranek zazwyczaj jest dla
wszystkich trudnym doświadczeniem,
związanym z koniecznością ruszenia się
z łóżka - tym bardziej po nieprzespanej
nocy. Jednak w EuCO pracują profesjonaliści, którzy swoją pracę traktują bardzo poważnie i nawet z takimi problemami potrafią sobie poradzić. Drugi dzień zmagań
kongresowych dane mi było rozpocząć
osobiście. Pomimo braku
kawy wszyscy wytrwali przy
tematyce naszego nowego
produktu, tzn. szkód rzeczowych. Było sporo pytań (jak
zresztą podczas dwóch dni
Konferencji), na które precyzyjnie odpowiadali nasi
Prelegenci. Każdy Kongres
kończymy małą niespodzianką i nie inaczej było
tym razem. Nowo powstała
Telewizja EuCO przypadła
Państwu do gustu - w imieniu Działu Sprzedaży oraz
Działu IT dziękuję za gromkie brawa.
Kończąc już moją wypowiedź, aby nie zanudzić
Czytelników, w imieniu
Zarządu Spółki, Działu
Sprzedaży oraz wszystkich
Prelegentów pragnę Państwu gorąco podziękować za czynne uczestnictwo w IV
Kongresie EuCO, a co za tym idzie poświęcenie całego weekendu na spotkanie
z nami. Było nam bardzo miło znów się
z Państwem spotkać. Mamy również nadzieję, że kolejny Kongres będzie jeszcze
bardziej wyjątkowy i dzięki Waszej wytężonej pracy bardziej liczny niż poprzedni.
Do zobaczenia zatem wiosną!
Profesjonalny wizerunek
to podstawa
Spójny i jednolity wizerunek
świadczy o profesjonalizmie firmy
i jej pracowników. Ważne jest zatem,
aby korzystać z oferty materiałów
oferowanych Agentom przez firmę.
Damian Kuraś
Z
a rząd Europejskiego Centrum
Odszkodowań S.A., realizując
strategię rozwoju Spółki, zdecydował o ujednoliceniu spójności
wizerunkowej EuCO. Postanowieniem
Zarządu zobowiązuje się wszystkich pracowników i współpracowników Europejskiego Centrum Odszkodowań do dostosowania się do wymogów określających
proces przygotowywania i publikacji
materiałów przeznaczonych do użytku
zewnętrznego.
Wszystkie proponowane materiały powinny być konsultowane z centralą EuCO,
w szczególności:
-
logotyp,
wizytówki,
treść i wzór materiałów reklamowych,
treść i wzór ogłoszeń o pracę,
informacje na temat Spółki zamieszczane w Internecie (np. na portalach:
nasza klasa, goldenline, youtube).
Używane mogą być tylko materiały zatwierdzone przez Centralę EuCO. Zarządzenie dotyczy również treści i wzorów
materiałów obecnie będących w użyciu
przez pracowników i współpracowników
Firmy.
Europejskie Centrum Odszkodowań S.A.
jako wiodącą na rynku firma branży odszkodowawczej przywiązuje wagę do tzw. zasad corporate
identity. Identyfikacja wizualna
firmy, standaryzacja wszystkich
elementów wizerunku EuCO, pozwalająca realizować strategię
właściwego komunikowania się
z otoczeniem musi być spójna i
ukierunkowana na kształtowanie jednorodnego wizerunku: od logo, kolorystyki
firmowej, wizytówek, do zakresu przekazywanych informacji i oczekiwanych
przez rynek form przekazu.
Spójność wizerunkowa jest także niezbędnym elementem właściwego postrzegania Spółki przez klientów, partnerów biznesowych oraz całe środowisko
zewnętrzne.
Przypominamy również o wprowadzonych zasadach przepływu informacji do
mediów. Za kontakt z dziennikarzami odpowiada wyłącznie:
DAMIAN KURAŚ
Rzecznik prasowy EuCO
Tel. : +48 518 930 103
+48 22 869 77 84
e-mail: [email protected]
REKLAMA
EuCO Magazyn | listopad-grudzień 2010 |
11
BIBLIOTEKA SUKCESU
„Jak budować...” jest praktycznym poradnikiem
dla nowoczesnego menedżera nie tylko z branży
marketingu wielopoziomowego. Autor zebrał w nim
szereg praktycznych wskazówek, które powstały
i sprawdziły się podczas wieloletniej praktyki
handlowca i managera. Może wykorzystać je każdy
kto zarządza zespołem ludzi - deleguje zadania,
motywuje, kontroluje. Toman szczególnie dużo uwagi
poświęcił motywacji. Pokazuje jak motywować w
sposób niepostrzeżony i odnajdować w ludziach
pokłady samomotywacji. Stara się przekonać
czytelnika, że kluczem do sukcesu w budowaniu i
zarządzaniu zespołem jest mentoring. Prezentuje
gotowe narzędzia jak np. testy obiektywnej oceny
siebie i współpracowników czy diagramy oceny
WYWIAD
efektywności pracy, które z pewnością będą pomocą
podczas oceny pracowników. Podkreśla również wagę
samodoskonalnia managera i pokazuje w jaki sposób
rozwijać swoje talenty.
Wszystkie te rady są jasne i mają pewną ogromną
zaletę - są wyjątkowo praktyczne, jak recepta gotowa
do realizacji od zaraz.
Multi
L evel
Marketing
Autor: Ivo Toman
Tytuł: Multi Level Marketing. Którędy droga
prowadzi, a którędy nie
Wydawnictwo: Internet Business Partner Sp. z o.o.
Którędy drog
a prowadzi, a
którędy nie
IVO TOMA
N
Jaki dźwięk jest najmilszy na świecie? Brzęk monet? Szelest
przeliczanych banknotów? Nie! Błąd w myśleniu! Najmilszy
na świecie jest dźwiękTwojego imienia na ustach ludzi, którzy
Cię cenią i szanują.Wyjdź z tego założenia, a jeśli prowadzisz
firmę, zajdziesz daleko. Szukaj klientów, kierując się nie tylko
zyskiem.Współpracuj z tymi, którzy Cię wspierają, a nie niszczą.
Tylko tak możesz utrzymać swoje najcenniejsze atuty: dobrą
wolę, entuzjazm i gotowość do działania.To pierwszy wniosek
płynący z tej książki.
Drugi ważny wniosek jest taki, że powinniśmy robić tylko to,
w co naprawdę chcemy się zaangażować. Przeczytaj tę książkę i:
•
określ, z jakimi klientami chcesz pracować;
•
zrozum postawy klientów (co oprócz pieniędzy wpływa
na ich decyzje?);
Największe wyzwanie: być lepszym niż dobrym!
Życiowym zadaniem Ziga jest wspierać innych ludzi
w urzeczywistnianiu ich marzeń i pełnym wykorzystywaniu
własnego potencjału. Zig wyjaśnia znaczenie pasji i poczucia
sensu i przedstawia narzędzia, za pomocą których osiągniesz
upragnione doskonałe wyniki.
Zapoznając się z prawdziwymi historiami, które Zig gromadził
przez blisko pięćdziesiąt lat pracy jako światowej klasy specjalista
w dziedzinie motywacji, prelegent i biznesmen, dowiesz się, jak
innym ludziom udało się pokonać strach i podnieść się po porażce,
a następnie dostąpić życia, o jakim zawsze marzyli. Dzięki ich
doświadczeniom przekonasz się, że stać cię na znacznie więcej, niż
kiedykolwiek sądziłeś.W książce znajdziesz:
•
Informacje o trzech filarach życia Lepszego niż Dobre.
•
Nowe wiadomości, które zmotywują cię do życia.
•
Zasady tworzenia planu strategicznego, który pozwoli ci
osiągać założone cele.
JAK BUDOWA
Ć
•
•
•
znajdź swoją niszę - bądź dużą rybą w małym stawie;
zostań mentorem - przynoś klientom ulgę i spraw, by
Cię dobrze pamiętali;
sprecyzuj, w co jesteś skłonny zainwestować czas
i pieniądze.
Autor: Michael Port
Tytuł: Zgarnij klienta. Najszybszy, najprostszy
i najbardziej skuteczny system umożliwiający
pozyskanie tylu klientów, ilu nie jesteś nawet
w stanie obsłużyć
Wydawnictwo: Helion SA
Seria: One Press
•
Informacje o czynnikach, które często utrudniają ludziom
osiągnięcie maksymalnego poziomu produktywności
i szczęścia.
•
Wiadomości o nawykach, które otworzą przed tobą nowe
horyzonty sukcesu…
… i wiele innych rzeczy!
Pozwól mistrzowi motywacji działać: oczyścić twój umysł z myśli,
które czynią cię podatnym na porażkę.Wspólnie z Zigiem Ziglarem zacznij na nowo definiować swój sukces i urzeczywistniać
swoje marzenia. Niech jego słowa inspirują cię do życia Lepszego
niż Dobre.
Autor: Zig Ziglar
Tytuł: Żyj lepiej niż dobrze
Wydawnictwo: MTBiznes
KONKURS
Tym razem w naszym konkursie do wygrania książki Ivo Tomana “Jak budować Multi-Level Marketing. Którędy droga prowadzi, a którędy nie. “ ufundowane przez
Internet Business Partner. Wystarczy odpowiedzieć na pytanie: Skąd pochodzi autor książki? Odpowiedzi wraz z danymi kontaktowymi prosimy wyslać na adres:
[email protected] lub pocztą: Internet Business Partner Sp. z o.o. ul. M. Kolbego 3, 59-220 Legnica. Na odpowiedzi czekamy do 31.01.2010 r.
Zwycięzcami konkursu z poprzedniego numeru EuCO Magazynu są: Aleksandra Szyposz oraz Paweł Królasik. Serdecznie gratulujemy!
Te oraz inne książki można zakupić za pośrednictwem strony internetowej: www.klubbogatych.pl
12
| EuCO Magazyn | listopad-grudzień 2010
Wielu z nas marzy o odniesieniu
spektakularnego sukcesu. Niewielu jednak jest
w stanie go osiągnąć. O recepcie na sukces,
cechach skutecznego menedżera opowiada
Ivo Toman autor wielu książek o MLM .
Ivo Toman o sukcesie
Joanna Zawadzka
Joanna Zawadzka: Napisał Pan wiele poradników na temat tego, jak osiągnąć sukces
w biznesie. Czy istnieje jakaś skuteczny
przepis na to?
Ivo Toman: Jeden uniwersalny przepis nie istnieje. Na pewno człowiek musi posiadać talent w danej dyscyplinie i szczęście. Sukces to
połączenie sprzyjających okoliczności, motywacji wewnętrznej, która każe iść naprzód
i szczęśliwego trafu, który sprawi, że w danym
momencie będzie duży popyt na jego produkt czy usługę. Niektórzy potrafią sami wywołać popyt, ale istnieje wiele dodatkowych
okoliczności, na które często nie ma się wpływu. Ale tym, na co ma wpływ każdy człowiek,
jest jego prawdziwe działanie.
JZ: Czy zatem każdy może osiągnąć sukces?
IT: Na pewno nie każdy. Nie zgadzam się z tymi
zbyt optymistycznymi opiniami, że osiągnąć
sukces może każdy. Do sprzedaży potrzebny
jest talent. Historia już wiele razy potwierdziła
fakt, że w każdej dyscyplinie sukces osiągnie
tylko około pięciu procent ludzi
JZ: Proszę o kilka rad i wskazówek, jak budować efektywny zespół. Na co zawracać
uwagę? Gdzie najczęściej menedżerowie
popełniają błędy?
IT: Uważam, że największy błąd tkwi w tym,
że ludzie zbyt mocno liczą na motywację
z zewnątrz, ze strony innych ludzi. Tylko, że
motywacja z zewnątrz jest bardzo nietrwała.
Bardzo ważne jest to, aby potrafić zmotywować samych siebie. Często szkoliłem sprzedawców, ktorzy powtarzali: „Panie Toman,
proszę mnie zmotywować. Proszę nas zmotywować.” Tylko że, to jest alibizm! Już długo
zajmuję się motywacją i w ciągu tych lat zauważyłem bardzo ciekawą rzecz. Przy motywacji innych ludzi chodzi przede wszystkim
o to, aby znaleźć tych ludzi, których nie ma
sensu motywować. A potem się ich pozbyć.
JZ: To dość radykalne. Co w takim razie
z tymi, których jest sens motywować?
IT: Paradoksalnie, oni potrafią motywować
się sami. Ci ludzie po prostu działają i nie
mówią o tym, jak byłoby pięknie, gdyby
mogli robić to, co by chcieli. Motywowa-
nie tych ludzi przynosi radość. Wystarczy
im pokazać drogę, którą mają iść. Tylko
mała grupa ludzi robi to, co robić powinna, a sukcesy wynikające z tego działania
motywują ich do dalszej pracy. Problem
polega na tym, że ludzie chcą mieć wpływ
na wszystkich w swoim otoczeniu, oczywiście, oprócz siebie samego. Przytoczę jako
przykład anegdotę. Żona mówi do męża:
„Kochanie, chciałabym zmienić świat?”
On odpowiada: „Tak? To wspaniale, a od
czego zaczniesz?”
„No, zacznę od Ciebie.”
Nie staraj się zmieniać innych ludzi. I tak
ich nie zmienisz. Ci ludzie muszą chcieć się
zmienić. Ludzie sukcesu sami kierują swoim
losem, a nie czekają, aż wszystko zacznie się
kręcić bez ich działania. Ludzie sukcesu wiedzą, że ważny jest efekt, a nie starania. Decyduje wielkość motywacji wewnętrznej,
a nie „gadanie” o tym, jak bardzo się stara.
Sukces przychodzi z wewnątrz, z ciebie samego, nie z zewnątrz.
ze wzrostem organizacji. Zastanawiają się,
dlaczego większość ludzi nie odnosi sukcesu i nie robi tego, co może do tego sukcesu
prowadzić, choć w zasadzie nie jest to aż
tak skomplikowane.
JZ: Myślę, że czytelników na pewno zainteresuje to jak być dobrym menedżerem
dla swojego zespołu. Jakimi cechami powinien odznaczać się dobry menedżer?
IT: Aby jak najbardziej trzymali się „chłopskiego rozumu” i aby niepotrzebnie nie
komplikowali swojego przekazu. Ludzie
mają dużo pieniędzy, ale nikt Wam ich nie
da, jeżeli będziecie komplikowali to co
chcecie przekazać do tego stopnia, że odbiorcy Was nie zrozumieją.
IT: W pierwszej kolejności, jak już wspomniałem, trzeba mieć wielką energię wewnętrzną oraz wielką inteligencję emocjonalną,
dzięki której można pokonać problemy.
Inteligencja emocjonalna jest zespołem
wielu cech, z których niektóre są wrodzone (np. talent), a innych da się nauczyć.
Ale uwaga!!! Nauczyć się ich można TYLKO
Z WEWNĄTRZ! Z zewnątrz może ci ktoś tylko pokazać jak należy je w sobie rozwijać.
Czy faktycznie to zrobisz, zależy już tylko od
ciebie. W końcu właśnie to decyduje o sukcesie pojedynczych osób.
JZ: Niedawno wydał Pan w Polsce książkę „Jak budować Multi Level Marketing?
Którędy prowadzi droga, a którędy nie?”,
która jest kontynuacją bestsellerowego
poradnika o meandrach marketingu wielopoziomowego. Do kogo skierowana jest
Pana nowa książka?
IT: Dedykuję ją ludziom, którzy już mają
swoich pierwszych współpracowników. Zaczną oni bowiem mieć problemy związane
JZ: Osiągnął Pan niekwestionowany sukces w MLM. Jakie czynniki o tym zadecydowały?
IT: Jestem niepełnosprawny, dlatego zawsze starałem się więcej i bardziej niż pełnosprawni ludzie. Z życiorysów ludzi, którzy
odnieśli, bądź nie odnieśli sukcesu wynika,
że aż 25% tych ludzi, którzy osiągnęli sukces było niepełnosprawnych. Oprócz tego
staram się wszystko robić bardzo prosto.
Niczego nie komplikuję. Wyznaję zasadę, że
nawet te najbardziej skomplikowane rzeczy
są złożone z rzeczy prostych.
JZ: Co poradził by Pan osobom zaczynającym w naszej branży?
JZ: Dziękuję za rozmowę i życzę dalszych
sukcesów.
IT: Dziękuję.
Ivo Toman (ur. 1966 r.) urodził się z Zespołem
Tourette’a, mieszka w Pradze. Po 1989 roku zaczął interesować się sprzedażą, marketingiem
i psychologią. Odniesione sukcesy w sprzedaży
bezpośredniej sprawiły, że swoją wiedzą i doświadczeniem postanowił dzielić się szkoląc innych. Napisał wiele książek o sprzedaży bezpośredniej. Wyszkolił dziesiątki ludzi w Czechach,
na Słowacji, na Węgrzech i w Austrii. Nagrał
kilka szkoleniowych programów audio i wideo.
Założył spółkę TAXUS International, która jest
swego rodzaju „laboratorium”, w którym testuje
i wdraża nowatorskie metody nauczania. Firmę rozszerzył o Słowację i Węgry. W 2008 roku
został nagrodzony wpisem do „Almanach 1000
Leaders of Czech Republic”.
EuCO Magazyn | listopad-grudzień 2010 |
13
PORADY PRAWNE
Niniejszy artykuł jest kontynuacją kwestii
teoretycznych poruszanych w poprzednim
EuCO Magazynie. Tym razem chciałabym
wskazać na konkretne sytuacje, w których
Towarzystwa Ubezpieczeniowe mogą
zmniejszyć wysokość przyznanych świadczeń
o stopień przyczynienia poszkodowanego
do powstania szkody, bądź zwiększenia jej
rozmiarów.
S
ystem legislacji i jurysdykcji polskiej wyróżnia dwojakiego rodzaju przyczynienia:
1. Przyczynienie do powstania szkody – jest
to taka sytuacja, w której samo zachowanie poszkodowanego miało wpływ na
powstanie szkody. W tym miejscu pragnę
wskazać sytuacje, w których Towarzystwa
Ubezpieczeniowe stosują w/w instytucję:
• poszkodowany decydując się na jazdę
z osobą będącą pod wpływem alkoholu, bądź środków odurzających (w szczególności gdy bierze wspólny udział
w spożywaniu alkoholu bądź w/w środ-
ków), tj. poszkodowany podejmując
taką decyzję godzi się na skutki, jakie
może to za sobą pociągać. Sądy są w takich przypadkach bardzo rygorystyczne
i ustalają przyczynienie na bardzo wysokim poziomie, nawet do 70%;
14
GRUPA EuCO
Przyczynienie - wykorzystanie
praktyczne
Powstanie i rozwój Kancelarii
Radców Prawnych EuCO
Magdalena Januszkiewicz
Elżbieta Kasprzycka
• osoba, która wiedząc, że kierowca znajduje się pod wpływem alkoholu nakłania
tego kierowcę do odbycia jazdy samochodem i jazdę tę razem z nim odbywa,
godzi się z ewentualnymi ujemnymi następstwami takiego postępowania;
• kierujący pojazdem, który jedzie bez
włączonych świateł zderzył się czołowo
z innym pojazdem, przyczynił się do powstania szkody;
• wtargnięcie pieszego wprost pod nadjeżdżający pojazd, również małoletniego jest niewątpliwie przyczynieniem do
powstania szkody;
• sytuacja, w której prawidłowo poruszający się pojazd potrąca pieszego, bądź
rowerzystę poruszających się po zmroku niewłaściwą stroną jezdni, w ciemnym ubraniu, bądź bez świateł jest przyczynieniem pieszego/rowerzysty do
powstania szkody.
2. Przyczynienie do powstania szkody – jest
to taka sytuacja, w której samo zachowanie poszkodowanego miało wpływ na
powstanie szkody. W tym miejscu pragnę
wskazać sytuacje, w których Towarzystwa
Ubezpieczeniowe stosują w/w instytucję:
| EuCO Magazyn | listopad-grudzień 2010
• motocyklista jadący bez kasku, który doznał urazu głowy w następstwie wypadku, za którego spowodowanie wyłączną
winę ponosi inny kierujący;
• jazda bez zapiętych pasów bezpieczeństwa, doznanie takich obrażeń,
których poszkodowany by uniknął
bądź zmniejszył ich rozmiar, gdyby
miał prawidłowo zapięte pasy;
• niepodjęcie leczenia zgodnie z zaleceniami lekarzy stanowi przyczynienie
do zwiększenia rozmiarów szkody.
Niejednokrotnie Towarzystwa Ubezpieczeniowe stosują instytucję przyczynienia, w sytuacjach gdy brak jest podstaw
do jej zastosowania na przykład:
• Sam fakt, iż pieszy w chwili najechania
go przez pojazd był w stanie nietrzeźwości nie stanowi, że przyczynił się on
do powstania szkody (konieczne jest
udowodnienie, iż nietrzeźwość miała
wpływ na powstanie wypadku lub jego
rozmiar).
• Przyczynienie się ojca do wypadku komunikacyjnego, w którym ginie matka
dziecka nie uzasadnia obniżenia odszkodowania należnego dziecku.
• Brak umiejętności wyprowadzenia samochodu z poślizgu nie stanowi o tym,
iż kierowca przyczynił się do powstania
szkody.
Na koniec pragnę wskazać, możliwości
uniknięcia bądź zmniejszenia stopnia przyznanego przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe przyczynienia, podkreślając jednocześnie, iż nie w każdej z w/w sytuacji jest to
możliwe. Wszystko jest uzależnione od specyfiki danej sprawy. Na przykład w sytuacji,
gdy TU uwzględniają przyczynienia wobec
Poszkodowanego, który nie miał zapiętych
pasów bezpieczeństwa lub pojazd w którym
podróżował ich nie posiadał, bądź były one
niesprawne, ale nie miało to wpływu na zakres doznanych przez niego obrażeń warto
zdobyć opinię biegłego wykonaną w postępowaniu karnym.
Analizując powyższe należy wysunąć
następujący wniosek: Nie każde zachowanie wskazane przez Towarzystwa
Ubezpieczeniowe jako przyczynie rzeczywiście takie jest.
P
o kilku latach działalności rzeczywistość sama podyktowała
rozmach, z jakim Kancelaria rozpoczęła walkę z Towarzystwami
Ubezpieczeniowymi w sądach. Powodem były niewspółmiernie niskie wypłaty
odszkodowań w stosunku do doznanej
przez poszkodowanego szkody, a w wielu przypadkach również odmowa wypłaty odszkodowań. Od czerwca 2009 roku
Kancelaria odnotowała znaczący wzrost
liczby pozwów kierowanych do sądów
w całym kraju.
Z dumą można podkreślić, iż zasięg terytorialny działalności Kancelarii obejmuje cały kraj. Postępowanie sądowe prowadzone jest zarówno w pierwszej, jak
i drugiej instancji łącznie z egzekucją należności, jeśli zachodzi taka konieczność.
Spółka współpracuje również z innymi
kancelariami na terytorium całego kraju.
Poniższe tabele odzwierciedlają jak procentowo przedstawia się liczba pozwów
skierowanych do sądów w poszczególnych województwach oraz towarzystwa
przeciwko którym najczęściej kierowane
są pozwy.
Liczba spraw prowadzonych
w danym województwie
województwo
%
Mazowieckie
14,78
Pomorskie
13.81
Świętokrzyskie
13,36
Śląskie
12,39
Łódzkie
7,61
Kujawsko-pomorskie
6,37
Podkarpackie
6,02
Dolnośląskie
5,84
Lubelskie
5,04
Wielkopolskie
3,98
Małopolskie
3,45
Zachodnio-pomorskie
3,36
Warmińsko-mazurskie
1,68
Podlaskie
1,33
Opolskie
0,97
Liczba spraw przeciwko TU
Nazwa TU
%
PZU
19,65
HDI
11,95
Warta
10,44
MTU
7,35
Hestia
6,55
Uniqua
5,31
Compensa
5,04
Allianz
4,51
UFG
3,72
Interrisk
3,63
Inne
3,36
Generali
3,19
PTU
2,92
PZM
2,83
Link4
2,65
TUW
2,57
Benefia
1,42
Aviva
1,15
Liberty Direct
0,88
Cigna
0,53
AXA
0,35
02 lipca 2010 r. wspólnikiem Kancelarii została Joanna Smereczańska – Smulczyk. W Spółce wyodrębnione zostały
dwa działy: dział przedsądowy oraz
stricte sądowy. Dział przedsądowy pod
kierownictwem Katarzyny Kobiak- Tadli
zajmuje się:
Kancelaria Radców Prawnych EuCO Joanna
Smereczańska–Smulczyk i Partnerzy
Spółka Komandytowa powstała w 2006
roku. Pierwotnie służyła spółce Europejskie
Centrum Odszkodowań pomocą prawną i
doradztwem.
•
•
•
kierowaniem do Klientów informacji
o możliwości dalszego prowadzenia
sprawy na drodze sądowej,
kompletowaniem dokumentacji w przypadku wyrażenia zgody na wystosowanie pozwu przez Klienta,
przygotowaniem materiałów do napisania pozwu oraz samym sporządzeniem pisma.
Wstępnej weryfikacji dokonuje radca
prawny Grażyna Ratajczak. Dział przedsądowy liczy 4 pracowników: Anna Jurak,
Anna Seledec, Ewa Jabłońska oraz Paulina Kwasińska-Górczak. Należy podkreślić,
iż oprócz czynności przygotowujących
skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego dział ten posiada również
referat obsługi szkód, w którym spór dotyczy kwestii przyjęcia odpowiedzialności
przez towarzystwo. Najczęściej są to szkody rzeczowe, wypadki w rolnictwie, błędy
w sztuce lekarskiej, itp.
Natomiast dział sądowy liczy obecnie
6 referatów sądowych, każdy prowadzi
około 200 spraw, co daje w rezultacie
1221 spraw czynnych w sądach, na łączną kwotę 29 730 104,99 mln. W skład
referatu sądowego pod kierownictwem
Elżbiety Kasprzyckiej oraz Magdaleny
Januszkiewicz wchodzą: Aleksandra Toporowska, Magdalena Bieniek, Monika
Kwiatkowska oraz Malwina Pietrzyk. Dział
sądowy kancelarii złożony jest z osób
posiadających wykształcenie prawnicze,
w tym dwóch osób które rozpoczęły studia doktoranckie.
EuCO Magazyn | listopad-grudzień 2010 |
15
PORADNIK SZCZĘŚLIWEGO AGENTA
Rzetelna widza to podstawa, ale co jeszcze
wpływa na profesjonalny wizerunek
Agenta? Poznaj narzędzia dzięki którym
zbudujesz wizerunek profesjonalnego
Agenta, który może skutkować
zwiększeniem sprzedaży.
Z
anim przedstawię Państwu
zalety i możliwości jakie dają
wszelkie narzędzia wspierające
sprzedaż i zarządzanie grupą
opowiem Wam pewną historię.
Otóż pewnego dnia odwiedziłem
sklep ze sprzętem do nurkowania, który
należy do mojego znajomego. Wydawało mi się, że wystarczająco naoglądałem
się Discovery albo innych programów,
żeby wiedzieć co nieco o sprzęcie do
nurkowania. I owszem płetwy, butla,
maska były i są mi znane ale w sklepie
mojego znajomego było jeszcze ponad
300 innych pozycji, o których nie miałem
zielonego pojęcia. Uświadomiłem sobie
wtedy, że choćbym mógł wziąć sobie co
tylko będę chciał, to i tak nie skompletuję akwalungu czy innych niezbędnych
akcesoriów do nurkowania. Powód? Brak
wiedzy na temat zasady działania i użycia poszczególnych rzeczy. Nie wspominam już o tym, że mógłbym choć na
chwilę zastąpić mojego kolegę podczas
obsługi klienta. Koszmar! Przecież klienci
16
MULTIMEDIA
Profesjonalny wizerunek kluczem do
sukcesu
Mikroblogi jako narzędzie komunikacji
i pozyskiwania klientów cz. II
Ryszard Drążek
Krzysztof Kobiak
od razu by to wyczuli i jeszcze byliby gotowi mówić źle o tym właśnie sklepie.
A teraz wróćmy do EuCO. Otóż od jakiegoś czasu duży nacisk kładziemy w firmie
na podniesienie poziomu wiedzy poszczególnych Agentów, ale również na
umiejętność korzystania przez nich ze
wszelkich dostępnych w firmie narzędzi,
które mogą wzmocnić ich sprzedaż. Z tą
myślą rozbudowano dział marketingu,
który wsłuchując się w głosy Agentów
i Działu Sprzedaży ma przygotowywać
szereg materiałów wspierających pozyskiwanie klientów, sprzedaż usług oraz
obsługę posprzedażową tzw. after sales.
Obecnie Agenci mają do dyspozycji między innymi: ulotki, foldery, teczki, segregatory, bloki firmowe, długopisy, wizytówki,
plakaty i wiele innych. I tutaj nasuwa się
pytanie: czy z tego korzystają? Niestety
odpowiedź nie zawsze jest twierdząca.
Wydawałoby się to niemożliwe, a jednak. Profesjonalny Agent, o którym pisałem w jednym z artykułów naszego Po-
| EuCO Magazyn | listopad-grudzień 2010
M
radnika, powinien od samego początku
w kontakcie z klientem posługiwać się
jednolitym layoutem (przyp. autora layout czyli rozplanowanie elementów, rozmieszczenie). Najpierw adres email w domenie EuCO czyli [email protected], a nie
[email protected] Następnie wizytówka firmowa, gdzie są wszelkie ważne,
dla klienta bądź potencjalnego współpracownika dane. A potem cały szereg materiałów, które utrwalają w świadomości
klienta bądź współpracownika obraz
firmy. Niedopuszczalne jest aby podczas
spotkań z klientami lub współpracownikami posługiwać się wizytówką inną niż
firmowa EuCO – dotyczy to szczególnie
wielozawodowców, którzy mają w swoim
portfelu również inne usługi. Z doświadczenia wiem jednak, że nic, co narzucone
nie staję się częścią nas więc pragnę zwrócić się do Waszego poczucia bycia PROFESJONALISTĄ, aby przekonało oporną część
ego, do sięgnięcia po te niezwykle ważne
narzędzia. Najpierw jednak należy je poznać i zrozumieć do czego i jak można je
wykorzystać. Tutaj nie muszę chyba przypominać, że Dział Sprzedaży służy pomocą i chętnie udzieli cennych wskazówek
np. komu i jak wręczyć folder reklamowy,
a kiedy i komu jedynie ulotkę. Zanim więc
Agenci zaczną budować wizerunek EuCO,
niezbędne jest aby sami nabyli podstawowych informacji na temat tego, w jaki
sposób taki wizerunek za pomocą materiałów reklamowych buduje sama firma
bo inaczej będą (a przynajmniej powinni)
czuć się jak ja, kiedy byłem w sklepie ze
sprzętem do nurkowania u mojego znajomego. A zatem od tego wydania EuCO
Magazynu każdy Agent mający aspiracje
do bycia Kierownikiem Grupy albo Dyrektorem zaopatruje się w wiedzę jakie materiały posiada firma, a potem rozsądnie
i skutecznie je wykorzystuje. Na koniec
podaję darmowe i ściśle jawne informacje, które mogą znacząco umocnić pozycję Agenta wśród klientów, ale także
wśród konkurencji.
ikroblogi nie są jedynie krótkimi pamiętniki, na których
zabiegani ludzie, w zwięzły
sposób informują innych
co w danej chwili robią lub czym aktualnie się interesują. Mimo początkowego
bojkotu przez polskich internautów, mam
tu na myśli masowe próby usuwania Śledzika z portalu Nasza Klasa, powoli stają
się naprawdę skutecznym narzędziem komunikacji. Wypowiedzi na mikroblogach
zaczynają zastępować maile czy sms-y, za
ich pomocą można umówić się na spotkania lub wymienić poglądy na niemal
wszystkie tematy. Są one zatem niezmiernie interesującą nowinką techniczną, która
zyskuje popularność zarówno wśród osób
prywatnych, jak i wśród znanych osobistości, takich jak aktorzy i politycy, którzy za
ich pomocą komunikują się ze swoimi fanami lub zwolennikami. W świecie polityki masowe zakładanie profili na portalach
społecznościowych i mikroblogach jest
zauważalne zazwyczaj w okresach trwania kampanii wyborczych. Widoczne to
było zwłaszcza w czasie ostatniej kampanii prezydenckiej, kiedy to kandydaci próbowali w ten sposób przekonać do siebie
najmłodszą grupę wyborców. Zatem dla
polityków są one zarówno metodą komunikacji ze społeczeństwem, jak i skuteczną metodą na pozyskanie nowej grupy
wyborców. Wśród tej grupy najbardziej
znanymi mikroblogerami są prezydent
Stanów Zjednoczonych Barack Obama na
Twitterze oraz były prezydent polski Lech
Wałęsa na Blipie.
Za pomocą mikroblogów ze swoimi mieszkańcami komunikują się także
prawie wszystkie większe miasta Polski.
W krótkich notkach informują one o najciekawszych wydarzeniach i imprezach
kulturalnych jakie mają się wydarzyć.
W ten sposób miasto promuje siebie zarówno wśród stałych mieszkańców, jak
też wśród studentów i odwiedzających
je turystów. Szczególnie interesujące są
mikroblogi Krakowa i Radomia na portalu
Blip.pl.
UWAGA! Użycie tych informacji może
skutkować zwiększeniem sprzedaży!
Co decyduje o sukcesie mikroblogu?
O atrakcyjności informacji wpisywanej
na mikroblogu decyduje fakt, że jest ona
krótka, przeważnie nie przekracza 160
znaków. Dzięki temu, podobnie jak sms
mieści się na ekranie telefonu komórkowego i użytkownikowi wystarczy tylko
mgnienie oka, aby ocenić wartość otrzymanej informacji. W dzisiejszym świecie
jest to bardzo ważne, ponieważ w natłoku
różnych wiadomości współczesny internauta jest zbyt zajęty i niecierpliwy, aby
czytać zbyt długie wiadomości. Zatem
ideą mikroblogów jest maksimum treści
w jak najmniejszej ilości znaków. Dzięki
temu obraz takiej wiadomości zapisuje
się w naszej podświadomości i w odpowiednim momencie przypomina nam
się zarejestrowana niby pobieżnie informacja. Ten psychologiczny mechanizm
jest w szczególności wykorzystywany
przez rynek reklamy internetowej. Na
mikroblogach można bowiem umieszczać reklamy dopasowane tematycznie
do zainteresowań poszczególnych grup
społecznościowych. Administratorzy serwisu, aby nie zniechęcić swoich użytkowników powinni jednak szczególnie
uważać i kontrolować ilość reklam pojawiających się na spersonalizowanych
stronach mikroblogerów. Bardzo łatwo
jest bowiem przesadzić z inwazją promocyjną i zagubić istotę jaką niesie w sobie
prowadzenie mikroblogu. Dlatego też
w kampaniach e-reklamy na serwisach
społecznościowych bardzo ważne jest
zalezienie tak zwanego złotego środka,
który sprawi, że użytkownik nie będzie
tą reklamą zmęczony, a jednocześnie pozwoli wykorzystać w jak najbardziej optymalnym stopniu potencjał, jaki niosą
za sobą mikroblogi. A ten z roku na rok
coraz bardziej rośnie. Świadczyć o tym
może choćby to, że w największych serwisach społecznościowych wiele dużych
firm i bardzo znanych producentów
tworzy własne kanały mikroblogowe, na
których w bardzo subtelny sposób narzuca określony styl myślenia i promuje
własne produkty i usługi. Dzięki takiemu
działaniu w bardzo tani, w porównaniu
do tradycyjnej reklamy, sposób informacja ta trafia bezpośrednio do wielu
tysięcy, a nawet milionów potencjalnych
klientów. Innym sposobem zdobywania nowych klientów poprzez serwisy
społecznościowe jest kupowanie przez
W poprzednim numerze poznaliśmy istotę
mikroblogów. Tym razem prezentuję ich
praktyczne zastosowanie w pracy agenta.
Dzięki temu narzędziu można w łatwy
sposób nawiązać komunikację z klientem,
a następnie go pozyskać i zatrzymać.
duże firmy usług najbardziej znanych
mikroblogerów oraz wykupywanie tak
zwanych linków sponsorowanych, które
w jakiś sposób odnoszą się do treści jakie
zawiera w sobie dany mikroblog. Usługi ,
które można wykupić u autorów to najczęściej teksty komercyjne, które w skuteczny sposób reklamują produkty danej
firmy i powodują, że stają się one modne
i pożądane w danym środowisku. Wystarczy bowiem, że jakaś znana aktorka
napisze, że dziś pewien fryzjer zrobił jej
dziś świetną fryzurę, albo że kupiła kosmetyki pewnej firmy to, następnego dnia
możemy być pewni, że terminy u tego
fryzjera będą zarezerwowane na kilka
tygodni do przodu, a z drogerii w pierwszej kolejności znikną właśnie ulubione
perfumy tejże aktorki. Bardzo popularne jest także umieszczanie na mikroblogach reklam graficznych, które potocznie
określa się mianem banerów reklamowych oraz reklam multimedialnych. Nie
ma znaczenia też jaki rodzaj produktu
chcemy reklamować na danym portalu
społecznościowym. Skuteczność e-reklamy jest tak samo dobra w przypadku
markowych ubrań jak też w przypadku
usług firm ubezpieczeniowo – finansowych lub dużych banków. Dlatego też
taki rodzaj marketingu wykorzystują zarówno firmy o ugruntowanej pozycji na
ogólnoświatowych rynkach, jak też małe
przedsiębiorstwa, które działają tylko na
obszarach lokalnych miejscowości. Ważne jest jedynie to, by tematyka reklamy
mieściła się w kręgu zainteresowania jej
potencjalnych odbiorców.
Jednakże mikroblogi to nie tylko sposób na reklamę bezpośrednią. Za ich
pomocą firmy mogą dowiedzieć się wiele o potrzebach konsumentów, a także
wziąć pod uwagę ich opinie i komentarze
odnośnie produktów, które wytwarzają
lub usług jakie świadczą. Opinie mikroblogerów są bowiem niezwykle sugestywne w środowisku internautów i dlatego
firmy muszą zwracać szczególną uwagę
na to czego życzą sobie klienci i na bieżąco reagować na ich uwagi. Stała komunikacja z klientem jest bowiem najlepszym
sposobem na zyskanie jego zaufania i lojalności.
EuCO Magazyn | listopad-grudzień 2010 |
17
EuCO PASJE
W tym numerze przedstawiamy
sylwetkę Pana Michała Dobrowolskiego,
ViceDyrektora – z zamiłowania nurka
i fotografa podwodnych głębin.
Joanna Zawadzka: Jak rozpoczęła się Pana
pasja?
Michał Dobrowolski: Początki były trudne. Na
pierwsze zajęcia z prawdziwego nurkowania instruktorzy LOK-u przynieśli tylko dwie
maski i dwie fajki. A nas było dwudziestu.
Pamiętam to niesamowite wrażenie, kiedy
zobaczyliśmy pierwszą butlę z automatem.
Z czasem było jednak coraz łatwiej. Pływam
odkąd sięgam pamięcią. Przez jakiś czas nawet trenowałem pływanie. Z czasem przestało mi to wystarczać. Od zawsze fascynowała mnie przyroda podwodnego świata.
Wtedy los dał mi okazję spełnienia marzeń.
Na basen przyszedł instruktor i zaproponował udział w zajęciach z nurkowania. W tamtych czasach brakowało sprzętu. Nurkowaliśmy jedynie z fajkami i w maskach. Dopiero
na ostatnich zajęciach zobaczyliśmy butlę
z automatem.
JZ: Czy teraz łatwiej jest nauczyć się nurkowania?
MD: Dziś nurkowanie nie jest sportem zarezerwowanym dla wąskiej grupy osób. Od
czasu gdy zagościła u nas międzynarodowa organizacja PADI (Professional Association of Diving Instructors), nurkowanie stało
się sportem dostępnym dla każdego. Świat
dla nurków się zmienił. Zanurzanie w wodzie jest dziś zabawą i rekreacją. Nie trzeba
być olimpijczykiem czy Jamesem Bondem
aby zejść pod wodę. Dzisiaj nurkują nawet
18
SUPER AGENT
Dać nura...
niezbędne do prawidłowego nurkowania.
Kurs kończy się nurkowaniem na wodach
otwartych- i tu mogą być dwie drogi: ukończenie kursu w polskich wodach lub za granicą w dowolnie wybranym kraju.
Joanna Zawadzka
JZ: Gdzie najlepiej rozpocząć nurkowanie?
ośmioletnie dzieci, dzięki przygotowanym
specjalnie dla nich programom nurkowym.
Bazy nurkowe na całym świecie oferują
możliwość zanurkowania pod bezpośrednią opieką instruktora dla ludzi, którzy nigdy wcześniej nie byli pod wodą.
jeziorami. Najbardziej znane wśród nurków
jest jezioro Hańcza. Kusi głębokością i to
właśnie tam najczęściej nurkowie pobijają
swoje rekordy głębokiego nurkowania.
JZ: Jakie miejsca do nurkowania poleciłby
Pan naszym czytelnikom?
MD: Wśród ludzi pokutuje błędne przekonanie, że nurkowanie to sport ekstremalny.
Nic bardziej mylnego! Nurkowanie można
podzielić na typowo rekreacyjne, podczas
którego całe rodziny podziwiają piękno
podwodnego świata oraz techniczne. Bezpieczne głębokości, ciepła przejrzysta woda
i opieka zaufanego instruktora podczas nurkowań rekreacyjnych, sprawią, że każdy będzie się czuł komfortowo. Dla osób wymagających od nurkowania więcej adrenaliny
przeznaczone jest nurkowania techniczne
– większa głębokość, więcej mieszanek
gazów, więcej planowania i ryzyko. Każdy
znajdzie w nurkowaniu coś dla siebie.
MD: Najlepsze miejsca do nurkowania oferują nam tropikalne morza, ale prawdziwą
mekką polskich nurków jest Morze Czerwone. Tamtejsza woda robi wrażenie. Duża
przejrzystość, wysoka temperatura, bogactwo podwodnej flory i fauny oraz niewielka odległość od Polski powodują, że Polacy wciąż chętnie tam nurkują . Najbardziej
znane miejsca nurkowań to okolice Dahab,
Sharm El Sheikh i Hurghady. Jest tam pięknie, ale też komercyjnie. Popularność Egiptu sprawiła, że pod wodą zobaczyć można
coraz mniejszą ilość gatunków ryb czy korali. Mam świadomość, że za kilkanaście lat
niewiele zostanie z tego, co mogłem podziwiać na początku mojej przygody z nurkowaniem. Prawdziwe piękno Morza Czerwonego można jeszcze zobaczyć na południu
Egiptu, w okolicach Sudanu, gdzie podczas
tygodniowego safari nurkowego mamy
możliwość ujrzenia przepięknych ławic
i niewielu nurków. Pomyśleć, że jeszcze kilka lat temu, gdy wypływaliśmy na otwarte
morze byliśmy jedyną łodzią. Spotykaliśmy
miejscowych rybaków, którzy od dwóch
tygodni łowili na morzu. Kupowaliśmy od
nich ryby za pieniądze lub lekarstwa. Dzisiaj
takie rzeczy już się nie zdarzają.
JZ: Czy w Polsce również znajdziemy miejsca, gdzie warto nurkować?
MD: Jednymi z ciekawszych miejsc do nurkowania w naszym kraju są kamieniołomy
charakteryzujące się dużą przejrzystość
wody i Bałtyk, w którym spotkamy wiele
zatopionych wraków i ukrywających się
w nich ławic dorszy. Najbardziej znane kamieniołomy to Zakrzówek, Jaworzno czy
Horka, znajdująca się tuż za granicą z Niemcami. Nad Bałtykiem warto odwiedzić Hel,
Kołobrzeg i Trójmiasto. Taka mniej kolorowa
przyroda od egipskiej również potrafi być
piękna. Bazy nurkowe znajdują się też nad
| EuCO Magazyn | listopad-grudzień 2010
JZ: Czy nurkowanie to sport dla każdego?
MD: Pierwsze zanurzenie zawsze budzi
emocje, dlatego tak ważny jest wybór odpowiedniego akwenu. Bliskość brzegu,
przejrzysta woda dobrze wpływają na psychikę kursanta. W Polsce trudno znaleźć
takie miejsca dlatego najczęściej jeździmy
do zalanego kamieniołomu Horka w Niemczech. Tam przejrzystość sięga ponad 10
metrów. Pierwsze nurkowania w wodzie ot-
wszystko zależy od tego w jakich wodach
będziemy najczęściej nurkować. Inne są bowiem skafandry i automaty do tropikalnych
wód, a inne do nurkowań podlodowych.
Cena profesjonalnego sprzętu z tzw. górnej półki może dochodzić do 50 tys. złotych.
Wypożyczenie sprzętu na dzień w Polsce to
ok. 100 zł, na świecie ok. 20 euro.
JZ: Jakie reguły panują pod wodą?
MD: Trzeba pamiętać o tym, że nie wolno
dotykać roślin i zwierząt. I to nie tylko z tego
względu, że wiele stworzeń może ukłuć,
ugryźć czy poparzyć. Takie dotknięcie często powoduje śmierć stworzenia. Tak jest
np. z konikami morskimi. Są bardzo delikat-
„Dla ludzi naprawdę wielkich nie ma
większej radości od tej, gdy drugim
mogą sprawić radość”.
Konsekwentnie
do celu
Ryszard Drążek
W
śród naszych czołowych
Agentów nie sposób
nie zauważyć Dyrektora
Jurka Błochowiaka. Od
kilku lat z powodzeniem współpracuje
z Europejskim Centrum Odszkodowań
SA krocząc ku coraz wyższym progom
awansu zawodowego. Codzienność
każe doceniać małe sukcesy, a to na
pewno potrafi robić ten wspaniały Dyrektor. Wielu Agentów w jego Zespole
JZ: Czy istnieją jakieś przeciwwskazania
do nurkowania?
MD: Większość szkół propaguje nurkowanie
rekreacyjne, do którego nie ma specjalnych
przeciwwskazań. Podczas pierwszego spotkanie wypełnia się zestaw formularzy w tym
formularz zdrowotny potwierdzający dobry
stan zdrowia. Jeżeli coś budzi wątpliwości
polecamy konsultacje z naszym klubowym
lekarzem. Przeszkodą do nurkowania mogą
być przewlekłe choroby płuc i serca oraz
dolegliwości laryngologiczne.
JZ: Jakie wymagania trzeba spełnić, aby
wziąć udział w kursie nurkowania?
MD: Podstawowe kryteria przy przyjmowaniu na kurs to chęć nurkowania i brak lęku
przed wodą. Testem sprawdzającym jest
przepłynięcie 8 basenów, czyli około 200
m. Kolejnym – umiejętność utrzymywania
się przez kilka minut na powierzchni wody.
Kurs zaczyna się od zajęć teoretycznych
podczas których kursanci oglądają film
i słuchają wykładu instruktora. Jest czas
na zadanie nurtujących pytań. Dopiero po
takich pierwszych, wprowadzających zajęciach, spotykamy się na basenie. Podczas
zajęć basenowych kursanci uczą się obsługi
sprzętu nurkowego, wykonują ćwiczenia
wartej wykonuje się po linie z instruktorem.
Ludziom bardzo pomaga kontakt wzrokowy
a czasem nawet trzymanie za rękę. Zaufanie
i poczucie bezpieczeństwa to podstawa.
Postęp techniki ułatwia komunikacje podwodną. Możemy ze sobą rozmawiać a nawet słuchać swojej ulubionej muzyki pod
wodą. Jednak najpiękniejsza pod wodą jest
cisza przerywana odgłosem naszego oddechu, wówczas czujemy się jak cześć tego
pięknego, podwodnego świata.
JZ: Czy nurkowanie to drogi sport?
MD: Nurkowanie, wbrew powszechnej
opinii, nie jest drogim sportem. Albo inaczej, jest tak drogie jak chcemy, żeby było.
Ceny kursów wahają się od 900 do 2500 zł.
W zależności od tego czy chcemy się szkolić
w grupie czy indywidualnie. Na kursie zwykle zostajemy wyposażeni w sprzęt do nurkowania. Gdy zdobędziemy licencję, sprzęt
można kupić lub wypożyczać na każde nurkowanie. Na początek wystarczy najtańszy
komplet za około 3 tys. złotych. Oczywiście
ne. Oglądanie pod wodą rekinów, delfinów
czy mant sprawia, że zapominam o całym
Świecie, który zostawiłem gdzieś ponad
powierzchnią wody. Zdarza się często, że
ludzie na swoich pierwszych nurkowaniach
napotykają na stado delfinów. Każdy przeżywa to na swój własny sposób bo ciężko
jest być obojętnym na takie piękno. Emocje
są czasami tak wielkie, że po wyjściu z wody
niektórzy uronią nawet łzę wzruszenia. Bycie choć przez chwilę częścią tego wspaniałego podwodnego świata pozostawia
niesamowite wrażenia.
JZ: Dziękuję za rozmowę.
MD: Dziękuję.
Jeśli posiadasz ciekawe pasje, którymi chcesz podzielić
się na łamach EuCO Magazynu zachęcamy do kontaktu z Redakcją drogą mailową: [email protected]
przekonuje się na własnej skórze ile
w nim energii i bezkompromisowej
pomocy. Zawsze potrafi znaleźć czas
dla tych, którzy chcą tak samo jak on.
Dzięki temu z pewnością o Zespole,
którym zarządza, usłyszymy jeszcze
nie raz. Życzymy Panu Dyrektorowi
wszelkich dobrodziejstw i poczucia
spełnienia w zadaniach, które przed
Panem. Czekamy też na kolejny awans
na Dyrektora Regionalnego!
EuCO Magazyn | listopad-grudzień 2010 |
19
Zarz¹d Europejskiego Centrum Odszkodowañ SA
Pragnie z³o¿yæ wszystkim wspó³pracownikom i pracownikom
Najserdeczniejsze ¿yczenia z okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
oraz nadchodz¹cego Nowego 2011 Roku!
Wielu radoœci w ¿yciu prywatnym,du¿o zdrowia dla Was i Waszych najbli¿szych,
samych sukcesów zawodowych, pogody ducha
i oby EuCO razem z nami ros³o w si³ê.
Dosiego roku!!!

Podobne dokumenty

przede wszystkim

przede wszystkim Internet Business Partner Sp. z o.o. ul. Kolbego 3 59-220 Legnica Layout-projekt i skład DTP:

Bardziej szczegółowo