cz.1 - Szkoła Podstawowa w Pieniężnie

Komentarze

Transkrypt

cz.1 - Szkoła Podstawowa w Pieniężnie
NOW ON THE WEB ! CHECK IT OUT IN COLOUR AT
www.sppieniezno.pl
HAPPY EASTER!
GALAXY editor: Szkoła Podstawowa w Pieniężnie
Primary School in Pieniężno
English text: Piotr Żukowski
Issue 2 /23/ - April 2010 Nr 2 /23/ - Kwiecień 2010
Cooperation:
Klaudia Łuczun , Weronika Berent, Klaudia Sadżuga,
Dominika Ankiewicz, Magda Demkowicz,
Natalia Maczuga, Joanna Woźna, Anna Jakóbek,
Aleksandra Kisielewicz, Jowita Kubaj, Stella
Karpińska, Krystian Rolnicki, Agnieszka Wolanin,
Joanna Król, Alicja Wolak, Arkadiusz Bunda,
Klarysa Druskis, Patrycja Krzysztoń, Dariusz
Kosobudzki, Jakub Kulawczyk
A.Wolanin
Stoi za oknem Wielkanoc,
o, widzę babkę rumianą,
o, w owsie stoi baranek,
o, ile barwnych pisanek,
o, jak czysto we wszystkich kątach,
o, jak mama w kuchni się krząta,
Wielkanoc przyszła do nas w gości,
zasiadła z nami za stołem,
o, jakie Święto wesołe!
A.Wolanin
K.Łuczun
Easter wishes
Wielkanocne życzenia
K.Łuczun
K.Rolnicki
opr. W.Berent
* * * * *
Wesołego jajka, pięknego jak bajka. Sprytnego króliczka, co wyskoczy z koszyczka.
Kurczaka złotego i wszystkiego najlepszego!
K. Druskis
Mówi zając do baranka jaka piękna ta pisanka. Wtem z jajeczka wyszła kurka nastroszyła swoje piórka.
Biega głośno krzyczy, że wesołych świąt Wam życzy!
Niech zajączek szczodry będzie i z jajeczkiem do was przybędzie, nich święconka smaczna będzie,
a w Dyngusa woda wszędzie!
Wesołego zająca, co śmieje się bez końca, szczerbatego barana, co beczy od rana, pisanek w koszyku
oraz mokrego ubrania w dzień polewania!
Bielutki baranek, co ma złote różki bryka wesoło na łące rzeżuszki. od czasu do czasu
Chorągiewką buja i beczy do Ciebie: WESOŁEGO ALLELUJA!
Zdrowych świąt Wielkanocnych, humoru dobrego, a przede wszystkim stołu bogatego.
Mokrego Dyngusa, smacznego jajka i niech te święta będą jak bajka!
A.Kisielewicz
2
K.
CULTURE CORNER / KĄCIK KULTURALNY
Today: LIV TYLER – a famous American actress
and model!
model!
A.Wolak, J.Król
Liv Rundgren Tyler (born July 1, 1977) is an American actress and model. She is the daughter of Aerosmith's
lead singer, Steven Tyler and Bebe Buell, model and singer. Tyler began a career in modeling at the age of
14, but after less than a year she decided to focus on acting. She made her film debut in the 1994 film Silent
Fall. She then appeared in supporting roles in Empire Records (1995), Heavy (1996), and That Thing You
Do! (1996). Tyler later achieved critical recognition in the leading role Stealing Beauty (1996). She followed
this by starring in supporting roles including Inventing the Abbotts (1997) and Cookie's Fortune (1999).
Tyler achieved international recognition as a result of her portrayal of elf princess Arwen Undómiel in the The
Lord of the Rings films. She has appeared in an eclectic range of films, including the 2004 comedy Jersey
Girl, the indie film Lonesome Jim (2005), the drama Reign Over Me (2007) and big-budget studio films such
as Armageddon (1998), The Strangers (2008) and The Incredible Hulk (2008).
3
K.
HUM
UR
K.Sadżuga, D. Ankiewicz
*********************************************
Pewnego dnia królik i lis wstępują do wojska i królik mówi:
- Ej, lisie, czy to prawda, że golą na łyso ?
- Może i golą na łysą pałę...
- Ech, to ja zapytam tego obok:
- Ty, mysz, to prawda, że golą na łyso?
- E, królik, ja nie mysz, ale jeż.
*********************************************
Robotnicy wnoszą fortepian na 10 piętro. Po godzinie
jeden mówi:
- Mam dobrą i złą nowinę... Mów dobrą – pyta drugi.
- Zostały nam 2 pietra
- A zła?
- Chyba pomyliłem bloki...
*********************************************
Mama się pyta Jasia:
- Dlaczego płaczesz?
- Bo mi się śniło, że szkoła się pali
- Jasiu, nie płacz to tylko sen
- No i dlatego płaczę...
Taken from English tests
,,NA KA RMIĆ STR AŻNIK A’’
In a zo o:
Plea se do n ot feed the animals. If yo u
h ave any suitab le food , give it to the
guard on duty
,,Proszę nie karmić zwierząt. Jeśli mają
Państwo odpow iednie jedzenie, proszę
je dać strażnikowi na służbie”.
,,LATA JĄC A E DU K AC JA’’
I think that education in Icelan d is bat.
Myślę, że edukacja na Isla ndii je st nietoperzem.
,,S Ą LU BIĄ’’
They are like tra velling by bu s.
On i są lu bią podró żow anie autobu sem.
********************************************
,,NIE ZD ĄŻYŁ’’
Jasio mówi do taty:
- Tato, muszę chyba iść do okulisty.
- Czemu synku?
- Bo od miesiąca nie widziałem kieszonkowego.
Ha ve you lived in this town all your life?
Not y et.
C zy mieszka sz w tym mieście prze z
całe życie?
Jes zcze nie.
*********************************************
Pani pyta Jasia:
- Jasiu, kiedy odrabiasz lekcje?
Na to Jasio odpowiada:
- Po obiedzie, proszę pani.
Pani:
- A czemu dziś masz nie odrobione?
Jasio:
- Bo dziś nie było obiadu...
,,S AMIUTE ŃK I’’
W ere you alone or by yours elf at the
d isco? .
C zy byłeś sam czy same mu n a dyskotece?
,,S YTY G ŁO DN EG O NIE
ZR OZUMIE ’’
*********************************************
Szkot w trakcie naprawiania dachu spada z czwartego
piętra. Lecąc mija okno swojego mieszkania i widzi żonę
przygotowującą obiad. Krzyczy do niej:
- Dla mnie nie obieraj ziemniaków - zjem w szpitalu!
*********************************************
4
K.
I’m starving.
W ould you like to watch a vide o?
U mieram z głodu.
C zy chciałbyś o bejrzeć film video?
K. Rolnicki

Podobne dokumenty