pobierz - Szpitalse.pl

Komentarze

Transkrypt

pobierz - Szpitalse.pl
 INFORMACJA O GASTROSKOPII
Wykonanie gastroskopii wymaga Państwa zgody. Aby tę decyzję ułatwić informujemy w
tej ulotce o rodzaju, znaczeniu i ewentualnych powikłaniach planowanego badania.
Dlaczego proponujemy gastroskopię?
Na podstawie przeprowadzonych do tej pory
badań lekarskich stwierdzono u Państwa
podejrzenie choroby przełyku, żołądka lub
dwunastnicy.
Gastroskopia
jest
najskuteczniejszą metodą diagnostyczną dla
oceny wymienionych części przewodu
pokarmowego. Dodatkowo w razie potrzeby
istnieje możliwość pobrania wycinków, na
przykład w celu wykrycia bakterii Helicobacter
pylori, odpowiedzialnej za nawroty wrzodu lub
też w celu oceny mikroskopowej w przypadku
stwierdzenia wrzodu żołądka, polipa albo
innych zmian. Ma to zasadnicze znaczenie dla
wyboru późniejszych sposobów leczenia. Nie
ma obecnie innego, równie dokładnego
badania przełyku i żołądka.
Jak przebiega badanie?
Gastroskopia jest przeprowadzona zwykle w pozycji leżącej na lewym boku. Przed
badaniem należy usunąć ewentualne protezy zębowe. Po miejscowym znieczuleniu gardła
za pomocą lignokainy w aerozolu, wkłada się między zęby plastikowy ustnik chroniący
gastroskop przed uszkodzeniem. Następnie wprowadza do jamy ustnej i gardła gastroskop
średnicy ok. 1 cm, prosząc czasem pacjenta o jego przełknięcie. Ten manewr jest
nieprzyjemny i może mu towarzyszyć uczucie braku powietrza - nie należy wtedy wpadać
w panikę, tylko starać się POWOLI oddychać. Badanie jest nieprzyjemne, ale w zasadzie
bezbolesne i trwa zwykle kilka minut. Również pobieranie wycinków nie jest odczuwane
przez badanego. Przed każdym badaniem gastroskop jest dezynfekowany w specjalnym
urządzeniu, z tego powodu zakażenie pacjenta w trakcie badania jest praktycznie
niemożliwe. Wycinki błony śluzowej pobiera się sterylnymi kleszczykami co również
zabezpiecza przed zakażeniem.
Szpital św. Elżbiety - Mokotowskie Centrum Medyczne Sp. z o.o., ul. Goszczyńskiego 1, 02-616 Warszawa, tel.: 22 421 25 50, fax: 22 844 11 42.
Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000424983,
NIP: 521 363 26 72, REGON: 146174422. Kapitał zakładowy: 3 005 000 zł. www.szpitalse.pl
Możliwe powikłania
Powikłania gastroskopii zdarzają się niezwykle rzadko. Niemniej jednak powodzenia tego
badania, jak również jego absolutnego bezpieczeństwa nie jest w stanie zagwarantować
żaden lekarz. Wyjątkowo może się zdarzyć przedziurawienie ściany przewodu
pokarmowego (zwłaszcza przełyku - w około 0,05% badań). Niekiedy może też dojść do
krwawienia, szczególnie po pobraniu wycinków. Powikłania takie mogą wymagać pilnego
leczenia operacyjnego.
Bardzo rzadko dochodzi do objawów ze strony innych układów i narządów, jak
zaostrzenie choroby wieńcowej, atak astmy lub padaczki, nawet zatrzymania akcji serca.
Aby ograniczyć do minimum niebezpieczeństwo krwawienia, jak również zmniejszyć
ryzyko związane z podawaniem środków znieczulających prosimy o odpowiedź na
następujące pytania (prawidłową odpowiedź zakreślamy kółkiem):
1. Czy istnieje u Pani/Pana zwiększona skłonność do krwawień, szczególnie po drobnych
skaleczeniach, po usunięciu zębów, bądź skłonność do powstawania sińców po
niewielkich urazach mechanicznych?
TAK - NIE
2. Czy występowały u Pani/Pana objawy uczulenia na pokarmy lub leki?
TAK - NIE
3. Czy przyjmuje Pani/Pan leki wpływające na krzepnięcie krwi (np. aspiryna, Acard,
Polocard, Sintrom, Warfin, Ifapidin, Plavix)?
TAK - NIE
4. Czy choruje Pani/Pan na oczy (jaskra)?
TAK - NIE
Postępowanie po badaniu:
Z powodu miejscowego znieczulenia gardła nie wolno bezpośrednio po badaniu jeść ani
pić, najczęściej przez około 30 minut - o tym, kiedy będzie można zacząć jeść i pić
poinformuje Państwa lekarz wykonujący badanie. Jeśli w ciągu kilku godzin po badaniu
wystąpi silny ból brzucha, duszność, ból w klatce piersiowej lub oddanie czarnego stolca
należy poszukać pomocy lekarskiej. Proszę pytać, jeśli czegoś Pan/Pani nie zrozumiał/a
lub chce Pan/Pani wiedzieć więcej na temat badania.
Zgłaszając się na badania należy mieć ze sobą:
1. Skierowanie na badanie
2. Dowód tożsamości
3. Karty Informacyjne z pobytów w szpitalu, wyniki badań i t.p.
8 godzin przed badaniem nie należy nic jeść ani pić !!!
Leki rozrzedzają krew takie jak: Sintrom, Warfin, Ifapidin, Plavix zmienić na zastrzyki na
3 dni przed badaniem- w porozumieniu z lekarzem.
• Badanie może być wykonane w sedacji dożylnej.
• Do znieczulenia Pacjent powinien zgłosić się na badanie z wynikami:
o morfologii,
o jonogramu (elektolity),
o EKG,
o oraz ostatnim wynikiem TSH (jeśli leczy się u endokrynologa)
• W przypadku wykonywania badania w znieczuleniu Pacjent powinien zgłosić się z
osobą towarzyszącą.
Termin badania: ……………………………
Oświadczenie pacjenta:
Zapoznałam/em się z powyższą informacją. Wyrażam zgodę na wykonanie gastroskopii.
……………………………………..
Data
…………………………………………..
Podpis pacjenta

Podobne dokumenty