Ogólne warunki promocji

Komentarze

Transkrypt

Ogólne warunki promocji
OGÓLNE WARUNKI PROMOCJI ORGANIZOWANYCH ZA
POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO
WWW.MULTIKABLE.PL
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki udziału w akcjach
promocyjnych organizowanych za pośrednictwem Sklepu
internetowego www.multikable.pl, zwanych dalej Promocją.
2. Organizatorem promocji jest firma INVOLT Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy
Jerzmanowskiej 4D, wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem 00004107272.
2.OGÓLNE WARUNKI
1. Promocja jest skierowana do wszystkich Klientów sklepu
internetowego www.multikable.pl
2. Promocja trwa przez okres każdorazowo określony w zasadach danej
Promocji.
3. Sprzedaż promocyjna prowadzona jest wyłącznie za
pośrednictwem Sklepu internetowego.
4. Promocja polega na możliwości zakupu Towaru promocyjnego –
(Nagrody), za symboliczną 1 PLN, w związku z jednoczesnym
zakupem określonego w promocji Towaru, który zostanie obniżony o
kwotę 1 PLN.
5. Towar promowany jest określony każdorazowo w zasadach danej
Promocji.
6. Rodzaj oraz ilość Towarów promocyjnych (Nagród), które uczestnik
Promocji może zakupić jednorazowo w związku z Promocją oraz
wysokość rabatu przy zakupie Towaru promocyjnego (Nagrody)
określone są w zasadach danej Promocji.
7. Każdy podmiot może skorzystać z danej promocji tylko raz.
8. Towar promocyjny (Nagroda) jest przyznawany po
zatwierdzeniu przez sklep internetowy realizacji zamówienia
9. Do zakupu Towaru promocyjnego (Nagrody) znajdują zastosowanie
wszystkie zasady sprzedaży określone w Regulaminie Sklepu
internetowego, z wyłączeniem prawa zwrotu.
10. Towar promowany nie podlega zwrotowi.
11. Warunkiem uczestnictwa w akcji promocyjnej jest dobrowolne
zapisanie się do newslettera sklepu internetowego.
12. Każdy uczestnik akcji promocyjnej akceptuje regulamin sklepu oraz
regulamin promocji.
Promocja trwa do odwołania lub wyczerpania zapasów.

Podobne dokumenty