Informacja o dokonaniu przydziału akcji serii F Inno Gene

Komentarze

Transkrypt

Informacja o dokonaniu przydziału akcji serii F Inno Gene
KOMUNIKAT
W SPRAWIE DOKONANIA PRZYDZIAŁU AKCJI SERII F SPÓŁKI INNO-GENE S.A.
OFEROWANYCH W RAMACH OFERTY PUBLICZNEJ
NA PODSTAWIE MEMORANDUM INFORMACYJNEGO
Zarząd spółki INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) informuje, że emisja Akcji
na okaziciela serii F (dalej: „Akcje”) w ramach publicznej oferty akcji doszła do skutku tj. zostało
należycie subskrybowanych i opłaconych 498.559 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy
pięćset pięćdziesiąt dziewięć) sztuk Akcji.
W związku z powyższym w dniu 19 października 2015 r. Zarząd Spółki dokonał przydziału 498.559
(słownie: czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć) sztuk Akcji serii F
INNO-GENE S.A. w ramach oferty publicznej.

Podobne dokumenty