BOLIX ACRYLEX GRUNT 2.cdr

Komentarze

Transkrypt

BOLIX ACRYLEX GRUNT 2.cdr
Karta techniczna wydanie 12.02.2014
BOLIX ACRYLEX GRUNT
Akrylowy, penetrujący grunt pod farby
CECHY SZCZEGÓLNE:
Akrylowy, penetrujący preparat gruntujący do zastosowań wewnętrznych, Wnika w głąb podłoża , wiąże wyrównuje
chłonność. Preparat gruntujący można stosować na ścianach i sufitach wewnątrz pomieszczeń prywatnych, biurowych
i użyteczności publicznej(w tym budynkach szkolnictwa, służby zdrowia, szpitalach, zakładach produkcyjnych
i zbiorowego żywienia bez kontaktu z żywnością). Szczególnie zalecany na podłoża mało zwięzłe i pylące gdzie mamy
problem z przyczepnością
WŁAŚCIWOŚCI:
• głeboko penetrujący w podłoże,
• wzmacnia i ujednolica chłonność podłoża przeznaczonego do malowania lub tapetowania,
• niweluje różnice w fakturze i barwie podłoża,
• zapewnia lepszą przyczepność farb nawierzchniowych,
• umożliwia oddychanie ścian, produkt jest paroprzepuszczalny i praktycznie bezzapachowy,
• nie zawiera rozpuszczalników organicznych (VOC)
• zoptymalizowany pod kątem aplikacji natryskiem,
INSTRUKCJA STOSOWANIA:
Przygotowanie podłoża:
Powierzchnie niemalowane: Świeże tynki mineralne można malować po minimum 4 tygodniach sezonowania. Płyty
G-K, gładzie szpachlowe można malować po całkowitym wyschnięciu. Powierzchnie oczyścić z kurzu i brudu,
nierówności i ubytki wygładzić szpachlówką.
Powierzchnie uprzednio malowane: Przed malowaniem powierzchnię należy zmyć i odtłuścić, usunąć łuszczące się, luźne
fragmenty starej powłoki. Powierzchnie błyszczące zmatowić, nierówności i ubytki wygładzić szpachlówką.
Powierzchnie malowane farbą klejową lub wapienną: Farbę wapienną lub klejową dokładnie usunąć. Powierzchnie
oczyścić z kurzu i brudu, nierówności i ubytki wygładzić szpachlówką.
Przygotowanie wyrobu:
Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Bezpośrednio przed użyciem całą zawartość opakowania należy
bardzo dokładnie wymieszać mieszarką/wiertarką wolnoobrotową z mieszadłem (koszykowym lub skrzydełkowym)
aż do uzyskania jednolitej konsystencji.
Sposób aplikacji:
Zaleca się użycie wałka malarskiego, pędzla typu ławkowiec. Grunt jest przystosowany również do lub natrysku
agregatem hydrodynamicznym.
Malowanie: Wszystkie powierzchnie malowane muszą być suche, temperatura powietrza od +5° C do +25° C, przy
wilgotności względnej powietrza poniżej 80%. Zaleca się zabezpieczyć wszystkie elementy, które mają być chronione
tj. framugi drzwi i okien, kontakty itp. taśmą malarską, która powinna zostać ostrożnie odklejona niezwłocznie po
zakończeniu malowania.
Czyszczenie narzędzi:
Narzędzia należy czyścić wodą, bezpośrednio po zakończeniu prac. Przed umyciem narzędzia należy dobrze wytrzeć,
w celu usunięcia możliwie największej ilości farby.
BOLIX S.A.
34-300 Żywiec, ul. Stolarska 8
tel. (33) 475 0 600, fax (33) 475 0 612
www.styline.com.pl
Karta techniczna wydanie 12.02.2014
BOLIX ACRYLEX GRUNT
Akrylowy, penetrujący grunt pod farby
Dodatkowe wskazówki:
Przed rozpoczęciem prac należy wszystkie elementy pozostające w zasięgu robót, a nie przeznaczone do malowania
odpowiednio osłonić i zabezpieczyć.
Po zakończeniu prac napoczęte opakowanie gruntu należy dokładnie i szczelnie zamknąć, a jego zawartość
wykorzystać w możliwie jak najkrótszym okresie czasu.
Po zakończeniu gruntowania narzędzia i ręce należy umyć bieżącą wodą pamiętając, że po wyschnięciu gruntu
czyszczenie jest utrudnione. Powierzchnię świeżo zabrudzonych elementów należy przetrzeć wilgotną szmatką.
Pomieszczenia zamknięte w czasie malowania po zakończeniu prac malarskich należy przewietrzyć.
Wskazówki BHP:
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. W przypadku zanieczyszczenia oczu, przemyć natychmiast dużą ilością bieżącej
wody oraz w razie potrzeby zwrócić się o pomoc lekarską. Podczas malowania natryskowego zaleca się założyć środki
ochrony osobistej BHP w tym odpowiedni sprzęt do oddychania (maseczkę ochronną). Nie wdychać rozpylonego
aerozolu niniejszego wyrobu. Preparat należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, a prace wykonywać
bez udziału osób niepowołanych.Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny.
Przechowywanie i transport:
Produkt powinien być przechowywany oraz transportowany w nieuszkodzonych, oryginalnie zamkniętych
opakowaniach w temp. od +5°C do +25°C. Chronić przed silnym nasłonecznieniem i działaniem mrozu.
W przypadku użycia produktu, pozostałą nie użytą część farby należy szczelnie zamknąć w taki sposób, aby nie było
dostępu powietrza.
Dokumentacja formalno-prawna:
Norma NZ-1/2014, Atest Higieniczny PZH. Zgodnie z Roz. Min. Gosp. Dz.U.07.11.72 (Dyrektywą 2004/42/WE) wyrób
został zaliczony do Kategorii A/a/FW. Dopuszczalna wartość LZO (VOC) 30 g/l (od 01.01.2010r). Produkt zawiera max
30g/l LZO (VOC).
Aspekty środowiskowe:
Gruntu pozostałego po procesie malowania nie wolno wylewać do kanalizacji, lub do środowiska, ale przekazać firmom
specjalistycznym do utylizacji. Opakowanie plastikowe należy przeznaczyć do recyklingu.
Termin ważności:
Okres przydatności do stosowania wynosi 12 miesięcy do daty przydatności podanej na opakowaniu.
DANE TECHNICZNE:
Kolorystyka:
Opakowania:
Wyajność:
Spoiwo:
Gęstość:
Czas schnięcia:
Transparentny
5L
Do 13 m²/l przy jednokrotnym malowaniu. Wydajność jest bezpośrednio zależna od chłonności
podłoża, jego struktury, metody aplikacji, narzędzia malarskiego oraz zastosowanego koloru.
Dyspersja akrylowa
Około 1,02 g/cm
W temperaturze +23° C, przy wilgotności względnej powietrza 50%, grunt schnie ok. 2 godziny.
INFORMACJE DODATKOWE:
Informacje zawarte w karcie technicznej zostały przygotowane na podstawie długoletnich doświadczeń firmy Bolix, jednakże firma nie ma wpływu
na warunki przechowywania, transportu po opuszczeniu fabryki oraz warunków i sposobu stosowania produktu, dlatego też zawarte informacje w
karcie technicznej nie mogą być podstawą do roszczeń gwarancyjnych w sensie prawnym w przypadku użycia produktu niezgodnie z jego
przeznaczeniem.
Bolix ma prawo do uzupełnienia danych lub ich zmiany w karcie technicznej bez uprzedniego powiadomienia.
BOLIX S.A.
34-300 Żywiec, ul. Stolarska 8
tel. (33) 475 0 600, fax (33) 475 0 612
www.styline.com.pl

Podobne dokumenty

BOLIX GC 30.cdr

BOLIX GC 30.cdr Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Bezpośrednio przed użyciem całą zawartość opakowania należy bardzo dokładnie wymieszać mieszarką/wiertarką wolnoobrotową z mieszadłem (koszykowym lu...

Bardziej szczegółowo

BOLIX DC 15 PRIMER.cdr

BOLIX DC 15 PRIMER.cdr Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Bezpośrednio przed użyciem całą zawartość opakowania należy bardzo dokładnie wymieszać mieszarką/wiertarką wolnoobrotową z mieszadłem (koszykowym lu...

Bardziej szczegółowo

BOLIX AC45 SATIN.cdr

BOLIX AC45 SATIN.cdr Po zakończeniu malowania narzędzia i ręce należy umyć bieżącą wodą pamiętając, że po wyschnięciu farby czyszczenie jest utrudnione. Powierzchnię świeżo zabrudzonych elementów należy przetrzeć wilgo...

Bardziej szczegółowo