Regulamin zajęć – „Szkółka piłkarska GOK”

Komentarze

Transkrypt

Regulamin zajęć – „Szkółka piłkarska GOK”
Regulamin zajęć – „Szkółka piłkarska GOK”
1. Organizatorem zajęć jest Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem.
2. Do Szkółki piłkarskiej przyjmowane są dzieci, które chcą trenować
piłkę nożną i doskonalić się w tym sporcie.
3. Zajęcia są bezpłatne.
4. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 1h.
5. Zajęcia nie odbywają się w czasie świąt kościelnych i państwowych.
6. Zajęcia prowadzone są przez instruktora-trenera piłki nożnej.
7. W przypadku choroby instruktora lub jakichkolwiek innych zdarzeń
losowych, z powodu których zajęcia nie mogą się odbyć, GOK
powiadamia o odwołaniu zajęć lub przeniesieniu ich na inny termin.
8. Organizator zajęć zapewnia niezbędny sprzęt do prowadzenia zajęć.
9. Rodzic (opiekun) zobowiązany jest zapewnić dojazd i powrót dziecka.
10.Dziecko musi posiadać na zajęcia odpowiedni strój
(koszulka, krótkie spodenki lub dresy, obuwie –korki, halówki)
11.Wyrażenie zgody rodzica (opiekuna) na uczestnictwo dziecka w zajęciach
jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu

Podobne dokumenty