PL - ifm datalink gmbh

Komentarze

Transkrypt

PL - ifm datalink gmbh
Instrukcja obsługi
Impedancyjny sygnalizator poziomu
PL
706052/0006/2011
LMT
Spis treści
1 Uwaga wstępna���������������������������������������������������������������������������������������������������3
1.1 Symbole���������������������������������������������������������������������������������������������������������3
2 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa�����������������������������������������������������������������3
3 Funkcje i własności����������������������������������������������������������������������������������������������4
3.1 Obszar zastosowań���������������������������������������������������������������������������������������4
3.2 Ograniczenia w stosowaniu���������������������������������������������������������������������������5
4 Działanie��������������������������������������������������������������������������������������������������������������5
4.1 Zasada pomiaru���������������������������������������������������������������������������������������������5
4.2 Przetwarzanie zmierzonych sygnałów�����������������������������������������������������������5
4.3 Cechy urządzenia������������������������������������������������������������������������������������������5
4.4 Przykłady aplikacji�����������������������������������������������������������������������������������������6
5 Montaż�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������6
5.1 Miejsce montażu��������������������������������������������������������������������������������������������6
5.2 Montaż�����������������������������������������������������������������������������������������������������������7
5.2.1 Adapter tri-clamp / do rur����������������������������������������������������������������������8
5.2.2 Adapter do wspawania / wkręcenia������������������������������������������������������8
5.3 Uwagi na temat montażu zgodnego z 3A������������������������������������������������������9
5.4 Uwagi na temat użytkowania zgodnego z EHEDG���������������������������������������9
6 Podłączenie elektryczne������������������������������������������������������������������������������������10
7 Działanie������������������������������������������������������������������������������������������������������������10
8 Konserwacja, naprawa i utylizacja���������������������������������������������������������������������10
9 Rysunek wymiarowy������������������������������������������������������������������������������������������ 11
10 Dane techniczne����������������������������������������������������������������������������������������������12
11 Uwagi do rozporządzenia (EC) 1935/2004������������������������������������������������������12
2
1 Uwaga wstępna
1.1 Symbole
►
→
Instrukcja
Odsyłacz
Ważna uwaga
Nie stosowanie się do instrukcji obsługi może prowadzić do nieprawidłowego działania urządzenia bądź zakłóceń.
Informacje
PL
Nota uzupełniająca.
2 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
• Przed przystąpieniem do montażu urządzenia proszę przeczytać niniejszą
instrukcję obsługi oraz upewnić się, że urządzenie bez zastrzeżeń może zostać
zastosowane w Państwa aplikacji.
• Niewłaściwe użytkowanie urządzenia i niezastosowanie się do instrukcji obsługi oraz danych technicznych może doprowadzić do szkód materialnych lub
skaleczenia.
• Montaż, podłączenie elektryczne, konserwacja i obsługa urządzenia mogą być
wykonywane jedynie przez odpowiednio wykwalifikowany personel.
• Urządzenie jest zgodne z normą EN 61000-6-4. W warunkach domowych (EN
61000-6-3) urządzenie musi być zamontowane w zamkniętych zbiornikach /
rurach metalowych.
• Ważność certyfikatu cULus:
Urządzenie ma być zasilane przez izolowany transformator posiadający wtórny
bezpiecznik o parametrach nominalnych:
a) maks. 5 A dla napięć 0~20 Vrms (0~28.3 Vp) lub
b) 100 / Vp dla napięć 20~30 Vrms (28.3~42.4 Vp).
3
3 Funkcje i własności
Urządzenie monitoruje poziom cieczy, mediów lepkich oraz sypkich w zbiornikach i rurach. Może być wykorzystywane do detekcji poziomu lub ochrony przed
suchobiegiem.
3.1 Obszar zastosowań
• Odpowiednie do aplikacji aseptycznych dzięki wykonaniu z odpowiednich
materiałów i sposobom montażu.
• Detekcja praktycznie wszystkich mediów, nawet silnie przywierających (np.
ketchup) i nieprzewodzących (np. olej roślinny).
W następującej tabeli znajduje się lista przetestowanych mediów i zalecanego
dla nich typu urządzenia.
Szczegółowa lista znajduje się na www.ifm.com.
Medium
LMT100
LMT110
Alkohol (40 % vol)
●
Piwo
●
Masło
●
Ciecz CIP
●
*)
Czekolada (w temp. 40 °C)
●
Tłuszcz
●
Dżem
●
Ketchup
●
Mleko
●
Śmietana
●
Oliwa z oliwek
●
Majonez
●
Cukier (cukier granulowany)
●
Woda destylowana
●
Woda z kranu
●
Jogurt naturalny
●
*) W przypadku silnego obmywania czujnika roztworami CIP, LMT110 zachowuje się
jak w przypadku wykrycia medium. WYJŚCIE 1= ON oraz WYJŚCIE 2 = OFF (np.: w
przypadku wykrycia czyszczenia ).
►► Należy upewnić się, czy czujnik jest odpowiedni bez ograniczeń do danej aplikacji.
4
• Urządzenie pracuje z mediami w temperaturach:
-- 0…85 °C (media wodniste).
-- 0…100 °C (oleje, tłuszcze oraz media sypkie).
• W ograniczonym czasie (1 h) może pracować w temp. nawet 150 °C. Dlatego
też jest ono dostosowane do standardowych procesów czyszczenia i sterylizacji (CIP, SIP).
• Ciśnienie w zbiorniku: -1…16 bar.
3.2 Ograniczenia w stosowaniu
• Urządzenie nie jest odpowiednie dla materiałów ściernych (np. piasek).
PL
• Do pracy z mediami agresywnymi (silnie żrące roztwory i ługi):
►► Należy sprawdzić kompatybilność materiałów, z których wykonane jest
urządzenie (→ 10 Dane techniczne).
• Media niejednorodne tworzące warstwy (np. olej i woda):
►► Przeprowadzić próby w aplikacji.
4 Działanie
4.1 Zasada pomiaru
Sygnalizator poziomu LMT wykorzystuje do pomiaru poziomu spektroskopię
impedancyjną. Urządzenie analizuje własności elektryczne medium w zakresie
częstotliwości od 50 do 200 MHz. Poszczególne media posiadają charakterystyczne widma. Również osady i piana posiadają swoje charakterystyki. Odpowiednio
zaprogramowany czujnik rozpoznaje różne media, ale nie ich osady lub pianę.
4.2 Przetwarzanie zmierzonych sygnałów
Wyjścia 1 oraz 2 są komplementarne:
- brak medium: Wyjście 1 = WYŁ. / Wyjście2 = ZAŁ.
- wykryto medium: Wyjście 1 = ZAŁ. / Wyjście2 = WYŁ.
4.3 Cechy urządzenia
• Materiały przeznaczone do stref aseptycznych: 316L, PEEK.
• Montaż aseptyczny bez strefy martwej.
• Dopuszczenia / zgodność: FDA, EG 1935 / 2004, EHEDG, 3A, UL.
• Wskazanie statusu przełączenia żółtą diodą LED.
• Po podłączeniu do źródła zasilania urządzenie natychmiast gotowe do pracy.
Brak potrzeby specjalistycznych nastaw.
• Krótki czas odpowiedzi: opóźnienie przełączenia około 0,1 s.
5
• Zdefiniowana pozycja konektora dla wtyków kątowych do użytku z adapterami
do wspawania produkcji ifm.
• Opływowe wykonanie czujnika zapobiega zaburzeniom przepływu, oraz spadkom ciśnienia.
4.4 Przykłady aplikacji
1
2
A
A
A
Urządzenie może być zamontowane w dowolnej pozycji.
1: Różne możliwości montażu w zbiornikach pozwalają na zapobieganie zaburzeniom w
procesie mieszania medium.
2: Poziom napełnienia w rurze może być monitorowany odpowiednią pozycją montażu.
W przypadku silnie przywierających lub lepkich mediów pozycje montażowe (A) są odpowiednie tylko w wybranych przypadkach. Pozostałości mogą być zasygnalizowane jako
poziom.
5 Montaż
5.1 Miejsce montażu
• Montaż w rurach od DN25 wzwyż.
• Odległość od ścianek: min. 15 mm.
6
• Wymaganą poprawność mocowania urządzenia oraz szczelność połączeń
zapewniają wyłącznie adaptery firmy ifm.
• W zastosowaniach przemysłowych urządzenie może być montowane w zbiornikach i rurach niemetalowych Dla zbiorników niemetalowych powierzchnia
metalowa adaptera montażowego służy jako masa.
• W zastosowaniach domowych urządzenie musi być montowane w zamkniętych
zbiornikach lub rurach metalowych.
• Nie należy używać dodatkowych materiałów uszczelniających (np. taśmy teflonowej) na czubku czujnika (powierzchnia uszczelniająca).
• Chronić czubek czujnika przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego. PL
5.2 Montaż
Urządzenie jest montowane przy pomocy adaptera montażowego. Dostępne są
następujące akcesoria:
Adaptery do
wspawania½
Adapter do wspawania
G½ z dopuszczeniem
3A
Adaptery montażowe
G½
Adapter montażowy
G½ z dopuszczeniem
3A
Zaślepka G½
Wersja
Sferyczny
płaski
cylindryczny do zbiorników
cylindryczny do rur
cylindryczny do zbiorników
cylindryczny do rur
Nr zamówieniowy
E30055
E30056
E43300
E43301
E43309
E43310
G¾
G1
DIN11851 DN25
DIN11851 DN40
Varivent D50
Varivent D68
Tri-clamp 1-1,5“ ISO 2852 / DIN 32676
Tri-clamp 2“ ISO 2852 / DIN 32676
DN25 SMS
zacisk 1-1,5“ ISO 2852 / DIN 32676
zacisk 2“ ISO 2852 / DIN 32676
E43302
E43303
E43304
E43305
E43306
E43307
E33401
E33402
E33430
E43311
E43312
do adaptera
E43308
7
5.2.1 Adapter tri-clamp / do rur
►► Zaleca się nasmarowanie gwintu czujnika odpowiednią pastą spełniającą
wymagania aplikacji.
►► Wkręcić czujnik ręką do adaptera. Należy zwrócić uwagę na to, by nie uszkodzić krawędzi uszczelniających.
►► Czujnik wraz z adapterem należy zapiąć do imadła. Aby nie wykrzywić adaptera, nie wolno go zbyt mocno ścisnąć imadłem.
►► Dokręcić urządzenie kluczem.
Moment dokręcający 20...25 Nm.
►► Czujnik wraz adapterem przyłącza procesowego należy zamontować przy
pomocy nakrętek, kołnierza zaciskowego itp.
5.2.2 Adapter do wspawania / wkręcenia
►► Powierzchnie uszczelniające muszą być czyste. Usunąć pastykową osłonę bezpośrednio przed montażem. W przypadku uszkodzonej powierzchni
uszczelniającej należy wymienić adapter bądź czujnik.
►► Wspawać lub wkręcić adapter w zbiornik / rurę.
►► Jeśli trzeba, nałożyć O-ring (A) na czujnik. Uszczelnia on przestrzeń pomiędzy
czujnikiem a adapterem.
A
Niektóre z wymienionych powyżej
adapterów są dostarczane z O-ringiem.
►► Używać tylko O-ringów dostarczonych z adapterem.
Nieodpowiednie O-ringi mogą
spowodować problemy ze szczelnością połączenia:
-- O-ring za duży: wyciek na czubku czujnika.
-- O-ring zbyt płaski: wyciek w
przestrzeni między czujnikiem a
adapterem.
►► Zaleca się nasmarowanie gwintu czujnika odpowiednią pastą spełniającą
wymagania aplikacji.
►► Włożyć czujnik do adaptera i dokręcić. Moment dokręcający 20…25 Nm.
8
►► Po montażu sprawdzić czy zbiornik / rura są szczelne.
5.3 Uwagi na temat montażu zgodnego z 3A
Urządzenie posiada dopuszczenie 3A. Dopuszczenie ważne jedynie w przypadku
użytkowania adapterów z dopuszczeniem 3A (→ tabela powyżej).
Miejsce wspawania musi być zgodne z kryterium sanitarnym 3-A 74-03,
D6.1.4:
"Minimalny promień spoin spawów w powierzchniach kontaktowych nie
może być mniejszy niż 1/4 cala (6,35 mm). Dopuszcza się minimalny
promień spawów wynoszący 1/8 cala (3,18 mm) gdy grubość jednej z
PL
łączonych powierzchni jest mniejsza niż 3/16 cala (4,76 mm)."
Odpowiedni montaż zapewnia
swobodne obmywanie powierzchnii
aktywnej czujnika (pozycje 1...3).
Zapewnić to może tylko adapter
zgodny z kryterium sanitarnym 3A (→
tabela powyżej).
5.4 Uwagi na temat użytkowania zgodnego z EHEDG
Urządzenie posiada dopuszczenie zgodne z wymaganiami EHEDG. W przypadku użytkowania urządzenia wraz z wyżej wymienionymi adapterami w strefach
aseptycznych należy zapewnić:
►► wykonanie połączenia z instalacją zgodnie z wymaganiami EHEDG.
9
6 Podłączenie elektryczne
Urządzenie musi zostać podłączone przez odpowiednio wykwalifikowanego elektryka.
Należy przestrzegać krajowych i międzynarodowych przepisów dotyczących instalacji urządzeń elektrycznych.
Napięcie zasilania wg EN 50178, SELV, PELV.
►► Odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
►► Sposób podłączenia:
1
L+
2
4
4:
2:
3
L
Informacje o dostępnych wtykach/gniazdach znajdą Państwo na:
www.ifm.com/pl →Produkty → Akcesoria
7 Działanie
Po załączeniu napięcia zasilania, urządzenie znajduje się w trybie pracy. Wykonuje ono swoje funkcje i przełącza wyjścia.
Wskazanie pracy przy pomocy diód LED i sygnałów wyjściowych:
urządzenie w trybie pracy, brak medium
urządzenie w trybie pracy, wykryto medium
brak napięcia zasilania
błąd / uszkodzenie
dioda LED
OFF
świeci
OFF
miga
WYJŚCIE 1
OFF
otwarte
OFF
OFF
WYJŚCIE 2
otwarte
OFF
OFF
OFF
8 Konserwacja, naprawa i utylizacja
►► Regularnie sprawdzać czoło czujnika w celu detekcji uszkodzeń i osadów.
Wyczyścić urządzenie w przypadku silnego zabrudzenia, a w przypadku uszkodzenia wymienić.
10
►► Po wyjęciu urządzenia i przed jego ponownym montażem, ostrożnie oczyścić
szyjkę czujnika i otwór montażowy - w szczególności powierzchnię uszczelniającą - odpowiednimi środkami zapewniającymi szczelność.
►► Nie ma możliwości naprawy urządzenia.
►► Utylizację urządzenia należy przeprowadzić w sposób przyjazny dla środowiska zgodnie z odpowiednimi przepisami danego kraju.
►► W przypadku zwrotu urządzenia, należy je oszczyścić z zabrudzeń, zwłaszcza
z niebezpiecznych substancji toksycznych. Aby uniknąć uszkodzenia podczas
transportu, urządzenie należy umieścić w odpowiednim opakowaniu.
PL
Przy zmianie medium, może wystąpić konieczność podmiany urządzenia
(→ 3.1, tabela).
9 Rysunek wymiarowy
102
88
46
LED
18
30
12
27
G1 2
Wymiar w mm
1: Moment dokręcający 20 Nm
11
10 Dane techniczne
Napięcie zasilania [V]........................................................................................ 18 ... 30 DC
Prąd znamionowy [mA]......................................................................................................50
Zabezpieczenie przed zwarciem, impulsowe;
zabezpieczenie przed polaryzacją odwrotną i przeciążeniem
Spadek napięcia [V]...................................................................................................... < 2,5
Pobór prądu [mA]........................................................................................................... < 40
Maks. ciśnienie w zbiorniku [bar] ............................................................................... -1...16
Materiały obudowy............... PEEK; stal kwasoodporna (316L/1.4404), PA12; FPM (Viton)
Materiały (części mające kontakt z medium)............................................................... PEEK
Stopień ochrony..............................................................................................IP 67 / IP 69 K
Klasa ochrony......................................................................................................................III
Temperatura otoczenia [°C]...........................................................................................0...60
Temperatura medium: media wodniste [°C]
- długotrwała..................................................................................................................0...85
- chwilowa................................................................................................................ 150 (1 h)
Temperatura medium: oleje, tłuszcze, materiały sypkie [°C]
- długotrwała................................................................................................................0...100
- chwilowa................................................................................................................ 150 (1 h)
Temperatura składowania [°C].................................................................................. -25...80
Odporność na udar [g]............................................................ IEC 60068-2-27: 50 g (11 ms)
Odporność na wibracje [g]...................................... DIN EN 60068-2-6: 20 g (10…2000 Hz)
EMC ...................................................................................................... EN 61000-6-2 :2005
zamknięte zbiorniki: EN 61000-6-3: 2006
otwarte zbiorniki: EN 61000-6-4: 2006
11 Uwagi do rozporządzenia (EC) 1935/2004
Następujące elementy czujnika są wykonane zgodnie z zaleceniami
rozporządzenia (EC) 1935/2004 dla materiałów mających stały kontakt z
żywnością:
- powierzchnia aktywna czujnika wykonana z PEEKu
Więcej informacji na www.ifm.com
12