Skład osobowy Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji

Komentarze

Transkrypt

Skład osobowy Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji
Skład osobowy Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji
przedstawia się następująco:
W skład Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji wchodzi
łącznie pięć osób.
Skład w/w Komisji przedstawia się następująco:
1. Mariusz Paluch
– przewodniczący
2. Przemysław Biesek
3. Jan Gadzała
4. Stanisław Skaja
5. Marek Szczepański

Podobne dokumenty