Aneks do raportu

Komentarze

Transkrypt

Aneks do raportu
Użyteczność polskich portali turystycznych
Wakacje w Internecie - aneks
Bartosz Bałaziński
Monika Telega
Hubert Turaj
Kjersti Corneliussen
Raport pod patronatem Polskiej Izby Turystyki
Kraków, Kwiecień 2008
Uwagi
Serwisy ocenialiśmy na 6-cio stopniowej skali, gdzie 6 oznaczało wynik celujący. Poniżej znajdują
się kryteria, które zastosowaliśmy do oceny każdego z zagadnień.
Strona główna
Jakość strony głównej
6
5
4
3
2
1
Doskonały, przejrzysty projekt, priorytetowe treści wyróżnione
Dobry projekt, dobrze opisane kategorie, nieco gorsza przejrzystość
Umiarkowana przejrzystość, co może utrudniać dotarcie do informacji
Niejasna organizacja, zbyt dużo lub brak informacji, nieczytelnie opisane kategorie
Natłok lub brak informacji, bardzo słaba organizacja
Układ chaotyczny, nie wzbudzający zaufania
Kontakt z konsultantem
6
5
4
3
2
1
Numer telefonu do konsultanta dobrze widoczny na stronie głównej
Numer telefonu do konsultanta słabo widoczny na stronie głównej
Numer telefonu na podstronie łatwo dostępnej
Numer telefonu trudny do znalezienia
Możliwość kontaktu bardzo trudna do znalezienia
Tylko kontakt mailowy lub osobisty
Informacje o firmie
6
5
4
3
2
1
Łatwe do znalezienia, pełne dane o podmiocie prowadzącym stronę, wraz z opisem
organizacji turystycznych, do których należy
Dość łatwe do znalezienia i pełne dane o podmiocie
Pełne, lecz trudne do znalezienia informacje o podmiocie
Skrótowe i trudne do znalezienia informacje, zawierające przynajmniej kontakt
Informacje bardzo skrótowe, bez jakiegokolwiek kontaktu, trudne do znalezienia
Brak jakichkolwiek informacji
Polityka prywatności
6
5
4
3
2
1
Krótka i przejrzysta - dostępna, ale nie ingerująca
Dobrze opisana, łatwa do znalezienia
Dobrze opisana, pewne problemy ze znalezieniem
Niejasna i pewne problemy ze znalezieniem
Bardzo trudna do znalezienia lub niejasna
Brak opisania zasad polityki prywatności
Wyszukiwarka
Dostęp do wyszukiwarki
6
5
4
3
2
1
Doskonale się wyróżnia i jest jasne, do czego służy
Dość łatwa do zauważenia
Drobne problemy z zauważeniem
Wyszukiwarkę można pomylić z innym elementem
Dostępna dopiero na podstronie
Brak wyszukiwarki w serwisie
Działanie wyszukiwarki
6
5
4
3
2
1
Wyszukiwarka pełnotekstowa, filtrowanie i mapka świata; łatwa w użyciu i szybka w działaniu.
Filtrowanie i wyszukiwarka pełnotekstowa, dość łatwa w obsłudze
Jedynie filtrowanie ofert, pewne problemy z łatwością obsługi
Poważne problemy z łatwością obsługi wyszukiwarki
Bardzo skomplikowana i nieintuicyjna wyszukiwarka
Błąd przy wyszukiwaniu lub wyszukiwarka w ogóle nie działa
Prezentacja listy wyników wyszukiwania
6
5
4
3
2
1
Wszystkie najważniejsze informacje, wraz z ceną, są przejrzyście zaprezentowane
Większość ważnych informacji, łącznie z ceną jest jasno zaprezentowana
Jedynie podstawowe informacje wraz z ceną
Podstawowe informacje, bez ceny
Podstawowe informacje, bez ceny, zaprezentowane w nieczytelny sposób
Szczątkowe i niejasno zaprezentowane wyniki
Przeglądanie ofert wycieczek
Ceny
6
5
4
3
2
1
Cena końcowa, zawierająca wszystkie opłaty, doskonale widoczna
Cena końcowa dobrze widoczna
Cena końcowa słabo widoczna
Trudno przyporządkować cenę do terminu
Podana cena nie jest ceną końcową
Ceny dostępne tylko przez telefon
Lista alternatywnych terminów
6
5
4
3
2
1
Doskonale widoczna, wraz z dostępnością i ceną
Dobrze widoczna, wraz z ceną ale bez dostępności
Średnio widoczna, wraz z cenami
Słabo widoczna lista, wraz z cenami
Słabo widoczna lista, bez cen
Brak listy alternatywnych terminów
© Making Waves Poland 2008
www.makingwaves.pl
3/6
Opis warunków na miejscu
6
5
4
3
2
1
Dokładny i wyczerpujący opis łatwy do znalezienia
Czytelny i łatwy do znalezienia
Tylko niezbędne informacje, średnia czytelność
Brak niektórych istotnych informacji, nienajlepsza czytelność, trudny do odnalezienia
Bardzo skrótowy i nieczytelny opis
Brak opisu
Sprawdzanie dostępności
6
5
4
3
2
1
Niedostępne oferty nie pojawiają się na stronie, użytkownik jest informowany,
że wszystkie oferty są aktualne
Dostępne i niedostępne oferty są automatycznie zaznaczane na liście terminów,
bez interwencji użytkownika
Użytkownik ma możliwość sprawdzenia dostępności wszystkich terminów naraz
Użytkownik ma możliwość sprawdzenia dostępności konkretnego terminu
Sprawdzanie dostępności jest utrudnione
Sprawdzanie dostępności tylko przez telefon
Zdjęcia
6
5
4
3
2
1
Wiele dużych, łatwych do przeglądania zdjęć
Dobre zdjęcia, łatwe przeglądanie
Słaba jakość zdjęć i drobne problemy przy ich przeglądaniu
Słaba jakość i poważne problemy przy przeglądaniu
Jedno zdjęcie
Brak zdjęć
Opinie użytkowników
6
5
4
3
2
1
Oceny wielopunktowe i opisy tekstowe, wraz z wyszukiwarką
Oceny wielopunktowe i opisy tekstowe
Tylko opisy tekstowe
Tylko oceny wielopunktowe
Tylko oceny jednopunktowe
Brak opinii
Warunki uczestnictwa / Regulamin
6
5
4
3
2
1
Łatwo dostępny, szczegółowy regulamin wycieczki, wraz z podsumowaniem
najważniejszych punktów
Łatwo dostępny szczegółowy regulamin wycieczki
Drobne problemy ze znalezieniem regulaminu, tekst mało zrozumiały
Regulamin trudno dostępny bądź mało zrozumiały
Ukryty i nieczytelny regulamin
Brak regulaminu
© Making Waves Poland 2008
www.makingwaves.pl
4/6
Rezerwacja wycieczki
Informacje o bezpieczeństwie
6
5
4
3
2
1
Wyraźne i wiarygodne informacje o poufności i bezpieczeństwie
Dość dobrze widoczne
Pewne problemy ze znalezieniem
Trudne do znalezienia
Szczątkowe informacje o bezpieczeństwie
Brak informacji o bezpieczeństwie
Informacja o postępie
6
5
4
3
2
1
Doskonale widoczna i opisana
Czytelna i dobrze widoczna
Mało widoczna lub niejasno opisana
Bardzo słabo opisana lub niewidoczna
Informacja szczątkowa
Brak informacji o postępie
Przycisk “Dalej”
6
5
4
3
2
1
Wyraźny i taki sam na wszystkich podstronach
Widoczny, konsekwencja na większości stron
Mniej widoczny na niektórych podstronach
Mniej widoczny na wielu podstronach
Bardzo słabo widoczny, trudny do znalezienia
Zupełnie niewidoczny
Komunikaty błędów
6
5
4
3
2
1
Oczywiste wyjaśnienie (co się stało? co mam zrobić?)
Zrozumiały, jasny opis
Pewne braki - niejasności lub brak wskazówek
W wielu przypadkach niejasne wyjaśnienia
Bardzo niejasne wyjaśnienia
Brak jakiegokolwiek wyjaśnienia
Format danych
6
5
4
3
2
1
Wyraźne instrukcje i duża tolerancja
Są instrukcje, system akceptuje większość formatów
Pojawiają się problemy z niektórymi danymi
Dużo problemów z formatem danych
Poważne problemy, brak wyjaśnień
Zupełny brak podpowiedzi i akceptacji róznych formatów
© Making Waves Poland 2008
www.makingwaves.pl
5/6
Oznaczenie obowiązkowych pól
6
5
4
3
2
1
Oczywiste oznaczenie z wyjaśnieniem
Dobre, widoczne oznaczenie
Pewne problemy z odnalezieniem
Słabo widoczne, słabo wyjaśnione
Prawie niewidoczne
Brak jakiegokolwiek oznaczenia
Podsumowanie zamówienia przed zakupem
6
5
4
3
2
1
Czytelne, możliwość edycji
Dość jasne, możliwość edycji
Czytelne, brak możliwości edycji
Nieczytelne, brak możliwości edycji
Podsumowanie szczątkowe
Brak podsumowania
Ogólna prostota formularza
6
5
4
3
2
1
Doskonały, niezbyt długi i intuicyjny
Prosty i intuicyjny
Pojawiają się niewielkie problemy
Formularz jest umiarkowanie uciążliwy
Formularz sprawia bardzo dużo problemów
Wypełnienie sprawia olbrzymie problemy
© Making Waves Poland 2008
www.makingwaves.pl
6/6