Konferencję naukową nt: ,, Bezpieczeństwo portów morskich i

Komentarze

Transkrypt

Konferencję naukową nt: ,, Bezpieczeństwo portów morskich i
Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich
Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
oraz
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki
Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie
W dniach 23 – 25 września 2015 r. we Władysławowie organizują
Konferencję naukową
nt: ,, Bezpieczeństwo portów morskich i lotniczych”
Konferencja organizowana jest pod patronatem honorowym
Rektora-Komendanta AMW kmdr prof. dr hab. Tomasza Szubrychta
Rektora-Komendanta WSOSP gen. bryg. pil. dr hab. Jana Rajchela
Miejsce konferencji
Hotel ,,Rigga”
Ul. Harcerska 7
84-120 Władysławowo
PROBLEMATYKA KONFERENCJI
Celem konferencji jest wymiana doświadczeń, prezentacja wyników badań
oraz najnowszych osiągnięć przemysłu związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa
portów morskich i lotniczych.
Główne obszary problemowe konferencji to:
1. Stan bezpieczeństwa portów morskich i lotniczych.
2. Ratownictwo lotnicze i lotniskowe, ratownictwo morskie.
3. Służby lotniskowe i ochrona lotnisk. Ochrona portów morskich.
4. Bezpieczeństwo w ruchu lotniczym i w żegludze.
5. Wykorzystanie systemów monitoringu.
6. Organizacja szkolenia z zakresu procedur bezpieczeństwa.
KALENDARIUM KONFERENCJI
do 01.06.2015 – zgłoszenie udziału w konferencji
do 01.06.2015 – przesłanie streszczenia referatu
do 30.06.2015 – wniesienie opłaty konferencyjnej
do 01.07.2015 – akceptacja tematyki referatów
do 01.09.2015 – program konferencji, przesłanie pełnego tekstu referatu
KOMITET ORGANIZACYJNY
mgr inż. Andrzej Ilkow
mgr Mateusz Łaski
dr Paweł Zienkiewicz
Adres do korespondencji oraz kontakt:
Komitet Organizacyjny Konferencji Naukowej ,,Bezpieczeństwo portów morskich
i lotniczych”, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich, Akademia Marynarki Wojennej,
ul. Śmidowicza 69 81-103 Gdynia. Dr Paweł Zienkiewicz: tel. 887 663 490, mail:
[email protected]; mgr Andrzej Ilkow: tel. 501 009 314 , mail:
[email protected]; mgr Mateusz Łaski: tel. 797287934, mail: [email protected]
OPŁATA KONFERENCYJNA
Opłata konferencyjna wynosi 650 zł.
W ramach opłaty konferencyjnej organizator zapewnia: publikację jednego artykułu w
publikacji pokonferencyjnej, materiały konferencyjne, dwa noclegi, wyżywienie podczas
konferencji, serwis konferencyjny, udział w imprezach towarzyszących.

Podobne dokumenty