Rozstrz. -67.15 - transport sanitarny

Komentarze

Transkrypt

Rozstrz. -67.15 - transport sanitarny
Lublin, 07.12.2015 r.
ZP/383-432/15
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi transportu
sanitarnego (znak sprawy 67/15)
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej, w której udział
brała Państwa firma dokonano, w oparciu o kryteria zamieszczone w SIWZ i ustawę Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) wyboru następujących ofert:
Zadanie nr 1
Kolumna Transportu Sanitarnego Triomed Sp. z o.o.
Ul. Diamentowa 4, 20 – 447 Lublin
cena: 82 944,00 zł, czas podstawienie karetki: 20min.
Zadanie nr 2
Diamed Monika Niebrzegowska
Ul. Towarowa 3/2a, 20-205 Lublin
cena: 87 768,00, czas podstawienie karetki: 40 min.
Zadanie nr 3
NZOZ Pogotwie Ratunkowe i Transport Sanitarny
TRANS MEDIC Robert Augustyniak i wspólnik Sp.j.
Ul. Kunickiego 46, 20 – 412 Lublin
cena: 260 468,40 zł, czas podstawienia karetki: T krwi – 20 min., pozostały TK – 45min.
Ocena punktowa:
Zadanie nr 1
Kolumna Transportu Sanitarnego Triomed Sp. z o.o., Ul. Diamentowa 4, 20 – 447 Lublin; Cena – 98 pkt, czas podstawienia karetki
– 2 pkt. Razem – 100 pkt
Zadanie nr 2
1) NZOZ Pogotwie Ratunkowe o Transport Sanitarny TRANS MEDIC Robert Augustyniak i wspólnik Sp.j., Ul. Kunickiego
46, 20 – 412 Lublin; Cena – 31,70 pkt, czas podstawienia karetki – 2 pkt. Razem – 33,70 pkt
2) Kolumna Transportu Sanitarnego Triomed Sp. z o.o., Ul. Diamentowa 4, 20 – 447 Lublin; Cena – 29 pkt, czas
podstawienia karetki – 2 pkt. Razem – 31 pkt.
3) Diamed Monika Niebrzegowska, Ul. Towarowa 3/2a, 20-205 Lublin, Cena – 98 pkt, czas podstawienia karetki – 2 pkt.
Razem – 100 pkt.
Zadanie nr 3
NZOZ Pogotwie Ratunkowe o Transport Sanitarny TRANS MEDIC Robert Augustyniak i wspólnik Sp.j., Ul. Kunickiego 46, 20 –
412 Lublin; Cena – 98 pkt, czas podstawienia karetki – 2 pkt. Razem – 100 pkt
Uzasadnienie wyboru:
Zadanie 1, 3 – jedna ważna oferta;
Zadanie 2 – oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryteriach cena i czas podstawienia karetki.
Umowa W zakresie zadań 1, 3 zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1a Pzp może zostać zawarta po przesłaniu zawiadomienia o wyborze
oferty najkorzystniejszej.
Umowa w zakresie zadania 2 zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 Pzp może zostać zawarta po upływie 10 dni od przesłania
zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.
Z poważaniem
1

Podobne dokumenty