Które interpretacje VAT tracą moc w 2014r.?

Komentarze

Transkrypt

Które interpretacje VAT tracą moc w 2014r.?
W związku z istotnymi zmianami VAT w 2014 r. należy zweryfikować
czy otrzymane przez Państwa interpretacje podatkowe w zakresie VAT
zachowują aktualność i zapewniają Państwu ochronę.
Ordynacja podatkowa nie zawiera regulacji przewidujących nieważność uzyskanych
interpretacji w przypadku zmiany przepisów (do 2007 r. w przypadku zmiany przepisów
interpretacje były zmieniane z urzędu). Niemniej jednak, w przypadku „merytorycznej”
zmiany przepisów interpretacja w praktyce traci swoją moc ochronną. Zmiany
„porządkowe” nie powinny wpływać na moc ochronną interpretacji. Potwierdza to
odpowiedź Ministra Finansów z 25 stycznia 2007 r. na interpelację poselską nr 5831
w sprawie zmiany zasad wydawania interpretacji podatkowych, w której Minister uznał:
Interpretacja wygaśnie z mocy prawa tylko w wyniku takiej zmiany przepisów, która
spowoduje dezaktualizację oceny prawnej stanowiska pytającego zawartej w wydanej
interpretacji. Stąd też zmiana treści przepisu polegająca np. na zmianie numeracji czy innym
unormowaniu kwestii zawartych w przepisie, które nie były jednak przedmiotem interpretacji,
nie doprowadzi do wygaśnięcia z urzędu interpretacji.
TOMASZ NAPIERAŁA
partner, doradca podatkowy
tel. 797 720 901
[email protected]
W naszej ocenie, zmiany „merytoryczne” w VAT od 2014 r. obejmują m.in. następujące
obszary:
1. moment powstania obowiązku podatkowego, w szczególności dla usług objętych dziś
szczególnym momentem, np.: usługi transportowe, usługi najmu, dzierżawy, pożyczki
(w tym import),
2. moment odliczenia VAT, w szczególności prawo do odliczenia VAT w dwóch miesiącach
po otrzymaniu faktury,
3. zasady rozliczania WNT,
4. odliczenie VAT od samochodów,
5. opodatkowanie VAT nieodpłatnego wykorzystania samochodów służbowych dla celów
prywatnych.
Jeśli otrzymali Państwo interpretacje w tych lub innych obszarach VAT, które ulegają
zmianie „merytorycznej” od 2014, warto rozważyć wystąpienie z nowymi wnioskami
o interpretacje. Zachęcamy do kontaktu z nami w tej sprawie.
ABC Tax Sp. z o.o.
ul. Paderewskiego 6/7, 61-770 Poznań
tel. +48 61 852 58 45, fax +48 61 853 50 20
e-mail: [email protected]
MICHAŁ KUBIK
partner, doradca podatkowy
tel. 797 720 902
[email protected]
Audit & Business
Consulting Group tworzą:
• ABC Tax Sp. z o.o.
• ABC Audit Sp. z o.o.
• ABC Accounting Sp. z o.o.
• Śron&Łakomecki Kancelaria
Prawnicza s.c.
www.abcgroupCE.com