Rodzaje chmur i zjawisk na niebie, które mogą być

Komentarze

Transkrypt

Rodzaje chmur i zjawisk na niebie, które mogą być
Rodzaje chmur i zjawisk na niebie, które mogą być wynikiem działań natury lub powstawać ze
smug chemicznych (należy zastanowić się, czy obserwowane zjawisko jest spowodowane naturą
czy działalnością człowieka, i jeśli dojdziemy do wniosku, że jest ono wynikiem działalności
człowieka, to wtedy go tutaj wpisujemy). Wyjątkiem moim zdaniem jest numer 5 poniżej, który z
pewnością wynika z działania instalacji HAARP.
CHMURY
1. Cirrocumulus - chmura kłębiasto-pierzasta, ma postać cieńkiej białej ławicy, należy do rodzaju
chmur wysokich
2. Cirrus - chmura pierzasta wyglądem przypominająca nici pajęcze, delikatne włókna, włosy
anielskie, pierze, a także kłaczki lub loczki; należy do rodzaju chmur wysokich
3. Cirrostratus – chmura w postaci przejrzystej, mglistej i często prawie niewidocznej zasłony.
Może przechodzić w chmury typu Cirrus, należy do rodzaju chmur wysokich
4. Cirrostratus undulatus – chmura z grupy Cirrostratus, na której widać efekt prążkowania
5. Undulus Asperatus – chmura, którą odkryto... 6 lat temu!
ZJAWISKA
6. Ciemne linie, tzw. black beams, mogą być cieniem smugi kondensacyjnej, jeśli pod odpowiednim
kątem pada na nią światło słoneczne. Jeśli kąt padania światła wyklucza, że jest to cień możemy
wtedy mieć do czynienia ze smugą chemiczną z innym niż zazwyczaj składem, dającym właśnie
ciemne a nie białe zabarwienie "ogona".
W obecności chmur z grupy Cirrus możemy zaobserwować takie zjawiska optyczne na niebie jak:
7. Łuk okołozenitalny – zjawisko optyczne powstałe na kryształkach lodu, w którym łuk przyjmuje
formę pomniejszonej i odwróconej do góry nogami tęczy
8. słońca poboczne – zjawisko optyczne w atmosferze, które jest jasną plamą światła występującą
często po obu stronach słońca; szczególnie dobrze widoczne kiedy słońce jest nisko nad
horyzontem
9. iryzacja chmur – zjawisko powstawania układów pastelowych barw w postaci masy perłowej lub
równoległych smug; występuje także na chmurach Altocumulus lenticularis, Cumulus,
Cirrocumulus i Stratocumulus