Bieg po zdrowie

Komentarze

Transkrypt

Bieg po zdrowie
PLANOWANIE PROJEKTU – Wychowanie Fizyczne
„Bieg po zdrowie”
I. Stworzyd bazę mailową uczniów naszej szkoły i ich rodziców
a) przygotowad listę imienną uczniów NSP w Łuszczanowie, na której będą wpisywad swoje adresy
mailowe; lista zostanie stworzona przez uczniów klasy IV, przy użyciu programu Microsoft Office
Word 2007
b) przygotowad listę rozwijaną*, z miejscem na wpisanie swojego adresu mailowego; lista zostanie
utworzona przez uczniów klasy IV w programie Microsoft Office Word 2007 (*lista rozwijana – czyli
formant zawartości; inaczej jedno z narzędzi Word’a)
c) umieszczenie listy rozwijanej na stronie www szkoły; uczyni to administrator strony – koordynator
projektu p. M. Malioska
II. Utworzyd wizytówki informujące o planowanym przedsięwzięciu „Bieg po zdrowie” – wizytówki
zostaną utworzone przez uczniów klasy IV w programie Microsoft Publisher 2007
III. Rozesład wizytówki za pośrednictwem poczty elektronicznej do osób, które wcześniej podadzą
nam swój adres mailowy; zebrane adresy mailowe zostaną zamieszczone w jednej grupie odbiorców
Cele projektu:
- zapoznanie uczniów z dotąd nieznanymi elementami programu Microsoft Office Word 2007
- zapoznanie uczniów z opcją szybkiego rozsyłania dużej ilości maili za pomocą tzw. grup odbiorców
- zapoznanie uczniów z programem Microsoft Publisher 2007

Podobne dokumenty