Standard pośrednictwa pracy Oferty pracy Podstawa Prawna:

Komentarze

Transkrypt

Standard pośrednictwa pracy Oferty pracy Podstawa Prawna:
Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi
http://pup.tuchola.pl/strona/posrednictwo-pracy-krajowe/65
Pośrednictwo pracy krajowe
Standard pośrednictwa pracy
Standard pośrednictwa pracy realizowany przez pośrednika pracy w powiatowym urzędzie pracy obejmuje postępowanie przy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
przyjmowaniu i upowszechnianiu krajowej oferty pracy;
realizacji krajowej oferty pracy;
przyjmowaniu i upowszechnianiu zagranicznej oferty pracy;
podejmowaniu lub utrzymywaniu kontaktu z pracodawcą krajowym;
podejmowaniu lub utrzymywaniu kontaktu z osobą zarejestrowaną;
przedstawianiu osobie zarejestrowanej propozycji odpowiedniej pracy;
przedstawianiu osobie zarejestrowanej propozycji
Oferty pracy
Zgłoszone oferty mają 3 formy, które zależne są od ustaleń pomiędzy pracodawcą a Powiatowym Urzędem Pracy w Tucholi:
1. Oferty otwarte - umożliwiają identyfikację pracodawcy, dzięki czemu każda osoba przeglądająca ofertę może podjąć
decyzję o nawiązaniu kontaktu z pracodawcą. Oczywiście przed podjęciem stosownej decyzji należy przeanalizować
oczekiwania pracodawcy i zdecydować czy jest się oczekiwanym przez pracodawcę kandydatem.
2. Oferty zamknięte - uniemożliwiają identyfikację pracodawcy i są adresowane tylko i wyłącznie do klientów
zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy. Przy realizacji oferty mającej status "zamkniętej" obowiązkiem Urzędu
jest przeprowadzenie rekrutacji i selekcji kandydatów oraz wydanie kandydatom skierowania do pracy. Osoba
zainteresowana ofertą zamkniętą powinna skontaktować się ze swoim pośrednikiem - jest on wyznaczany w dniu rejestracji i
poznajecie go Państwo podczas pierwszej wizyty w Urzędzie - który sprawdzi czy kandydat w pełni spełnia oczekiwania
pracodawcy. Dlatego bardzo ważnym jest utrzymywanie kontaktu ze swoim pośrednikiem pracy. Udzieli on
Państwu wszelkich informacji na temat oferty i wyda skierowanie do pracy.
3. Giełdy pracy - organizuje się w przypadku, gdy po stronie pracodawcy istnieje potrzeba spotkania się z większą liczbą
potencjalnych kandydatów do pracy – najczęściej w tym samym zawodzie. Publiczne służby zatrudnienia gwarantują
pracodawcy upowszechnienie informacji o giełdzie i wybranie grupy osób zainteresowanych pracą na danym stanowisku.
Wskazany w ofercie pośrednik odpowiada za jej poprawną realizację i aktualność.
Podstawa Prawna:
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. nr 69,
poz. 415 z póź. zm.),
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków
prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2010 r. Nr 177, poz. 1193 z późn. zm. )