Generuj PDF z tej stronie - Centralny Ośrodek Szkolenia Straży

Komentarze

Transkrypt

Generuj PDF z tej stronie - Centralny Ośrodek Szkolenia Straży
Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie
Źródło:
http://www.cos.strazgraniczna.pl/cos/fundusze-i-projekty/europejski-fundusz-powr/14107,Projekt-EFPI-411EFPI.ht
ml
Wygenerowano: Sobota, 4 marca 2017, 13:00
Projekt EFPI 4/11/EFPI
Autor: Redaktor
18.08.2016
Projekt EFPI 4/11/EFPI „Wzmocnienie efektywności działań w zakresie
powrotów wykonywanych przez Straż Graniczną, w tym współdziałanie z
innymi instytucjami – część III” Warsztaty z zakresu kontroli legalności
zatrudnienia cudzoziemców na terytorium RP. ...
„Wzmocnienie efektywności działań w zakresie powrotów
wykonywanych
przez Straż Graniczną, w tym współdziałanie z innymi instytucjami –
część III”
Działania szkoleniowe realizowane przez Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w
ramach ww. projektu obejmowały organizację nw. szkoleń/warsztatów/seminariów:
Warsztaty z zakresu kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców na terytorium RP.
Handel ludźmi – poziom II.
Studia podyplomowe„Współczesne migracje międzynarodowe”
Społeczno – kulturowa identyfikacja cudzoziemców z Afryki”
„Społeczno – kulturowa identyfikacja zjawiska handlu ludźmi” – poziom III.
„Społeczno – kulturowa identyfikacja cudzoziemców z Kaukazu”
„Przeciwdziałanie nielegalnej migracji z wykorzystaniem środków określonych w ustawie z
dnia 15 czerwca 2012 roku o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.
Seminarium - „Kształtowanie i doskonalenie kompetencji międzykulturowych”.
„Podstawowe metody, techniki i narzędzia diagnozy etnicznej nielegalnych migrantów”.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów

Podobne dokumenty