Praca w Nowej Soli, Aktualności z regionu, powroty.gov.pl

Komentarze

Transkrypt

Praca w Nowej Soli, Aktualności z regionu, powroty.gov.pl
2009-05-29
Praca w Nowej Soli, Aktualności z re…
» Regiony » lubuskie » Aktualności z regionu
Województwo lubuskie
Stolica: Gorzów Wielkopolski
Liczba ludności: 1.008 mln
Data: 2009-05-22, lubuskie
Praca w Nowej Soli
Ponad 40 miejsc pracy przybędzie w Nowej Soli. Swoje miejsce znajdą w nim głównie specjaliści
od energetyki.
Firma Mazel pow stanie na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej. Produkjc ruszyć ma już za kilka miesięcy. Rozpoczęła się
rekrutacja do pracy.
Mazel specjalizuje się w robotach w zakresie energetyki zawodow ej,
automatyki i elektroenergetyki przemysłow ej, instalacji elektrycznych dla
budow nictw a przemysłow ego i ogólnego. Zakład w Now ej Soli zajmie się
wytw arzaniem i montażem rozdzielni elektrycznych. Ruszy w pierw szym kw artale przyszłego roku.
W Nowej Soli pow stanie też pracow nia projektowa, której zadaniem będzie projektowanie w zakresie
instalacji elektroenergetycznych i automatyki przemysłowej. Obiekt będzie liczył 3 tys. mkw., z czego
600 mkw . będzie przeznaczone na biura. Inwestycja wyniesie łącznie 10 mln zł.
Chętni do pracy mogą uzyskać informacje na stronie firmy MAZEL
Strona
internetowa
współfinansowana
przez
Unię
Europejską
w
ramach
Europejskiego
Funduszu
Społecznego
www.efs.gov.pl
Nota prawna | Mapa strony | Kontakt | O serwisie |
powroty.gov.pl/regiony/…/rid,465.html
Zgłoś błąd na stronie |
1/1