Kurznie, dz. nr 422, wiadukt drogowy

Komentarze

Transkrypt

Kurznie, dz. nr 422, wiadukt drogowy
3. Miejscowośd
GEZ
KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO
1. Nazwa
2. Czas powstania
WIADUKT DROGOWY NAD LINIĄ KOLEJOWĄ NR
277
Około 1930 r.
8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
KURZNIE
4. Adres
dz. nr 422
Współrzędne geograficzne:
N: 50º53'40,19"
E: 17º40'43,41"
46-037 Kurznie
5. Przynależnośd administracyjna
województwo
opolskie
powiat
opolski
gmina
Popielów
6. Formy ochrony
Widok od zachodu
7. Opracowanie karty (autor, data i podpis)
Jakub Danielski, 09.11.2015 r.
9. Opis obiektu
Wiadukt usytuowany w granicach miejscowości Kurznie, w przebiegu polnej drogi, stanowiącej dojazd do pół z miejscowości Kurznie, nad linią kolejową. Jest to
obiekt komunikacyjny - most nad torami.

Podobne dokumenty