Koszty jakości w zarządzaniu przeds

Komentarze

Transkrypt

Koszty jakości w zarządzaniu przeds
KIERUNEK:
Zarządzanie i inżynieria produkcji
SPECJALNOŚĆ:
wszystkie
Tytuł przedmiotu:
Koszty jakości w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Semestr - wymiar godzin; punkty:
– 15 W, 15 S; pkt-y.
WYKŁADY: Definicje jakości i kosztów jakości; Modele kosztów jakości; Wskaźniki kosztów
jakości; Zarządzanie przedsiębiorstwem; Filary zarządzania (planowanie, organizowanie,
gospodarowanie zasobami ludzkimi, kontrolowanie); Przykłady zastosowania kosztów
jakości w przedsiębiorstwach różnych branż; Decyzje pro jakościowe na podstawie analiz
kwartalnych elementem zarządzania firmą.
LABORATORIA: Dekretacja kosztów jakości; Analiza wyników; Badanie niezgodności
i podejmowanie decyzji pro jakościowych; Projekty omawiające wdrożenia kosztów jakości
w różnych branżach; Analiza wskaźników.
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Anna Boratyńska-Sala
Jednostka organizacyjna:
Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji (M-6)

Podobne dokumenty