przyjdź na casting do konkursu „Zmagania Miast”

Komentarze

Transkrypt

przyjdź na casting do konkursu „Zmagania Miast”
Miesięcznik
Nr 5
8 kwietnia 2004 r.
Nakład 10 000 egz.
ISSN 1232-4299
Szwajcarskie pociągi z Siedlec...
...wyjadą najprawdopodobniej na
początku 2006 roku. Jeden z wiodących producentów pojazdów szynowych dla przewozów pasażerskich w
Europie jest zainteresowany wybudowaniem w Siedlcach fabryki.
Czytaj str. 7
Świadczenia rodzinne w Urzędzie
Nowe zasady przyznawania świadczeń rodzinnych zaczną obowiązywać już 1 maja. Większość z nich
będzie przyznawanych i wypłacanych przez samorządy. 7 kwietnia
w Urzędzie Miasta Siedlce, Skwer
Niepodległości 2 (na parterze) uruchomiony został punkt, gdzie udzielane są informacje o zmianach w
przepisach. Tam też od 15 kwietnia
można będzie pobierać formularze
wniosków.
Więcej na str. 5-6.
Jeśli masz ukończone 20 lat,
jesteś zameldowana/y w Siedlcach,
lubisz dobrą zabawę i jesteś osobą wysportowaną
przyjdź na casting do konkursu
„Zmagania Miast”
w sobotę 17 kwietnia o godz. 11.00
do Sali „Podlasie” ul. Sienkiewicza 63.
Specjalna komisja rekrutacyjna, złożona z przedstawicieli miasta, organizatora i telewizji TVN, wyłoni w dwóch etapach trwających jeden
dzień 7 zawodników - 5 reprezentantów głównych (3 mężczyzn i 2 kobiety) oraz 2 zawodników rezerwowych (mężczyznę i kobietę), którzy
będą reprezentować Siedlce w „Zmaganiach Miast”.
KURIER SIEDLECKI
1
AKTUALNOŚCI
Zmarł O. Piotr Sadownik
Spotkanie kombatantów
We wtorek, 30 marca
Mszą świętą pod przewodnictwem biskupa ordynariusza Zbigniewa Kiernikowskiego siedlczanie pożegnali
Ojca Piotra Sadownika, Oblata Maryi Niepokalanej, proboszcza parafii świętej Teresy
od Dzieciątka Jezus.
Ojciec Piotr zmarł nagle,
w godzinach wieczornych 25
marca w Siedlcach. Przeżył
67 lat, z tego 53 lata w zgromadzeniu Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. 43
lata temu przyjął święcenia kapłańskie. W czasie swojej posługi kapłańskiej i zakonnej pracował w Gorzowie Wielkopolskim, Kodniu, Katowicach, Iławie, a od 1993 roku był
proboszczem w Siedlcach. W parafii świętej Teresy stworzył iście wspólnotową, rodzinną atmosferę. Otwarty na
sprawy ludzi, potrafił każdego zrozumieć, wysłuchać, doradzić, wesprzeć w potrzebie. Bliskie mu były sprawy naszego miasta, dzięki jego życzliwości i przychylności mogliśmy w kościele świętej Teresy gościć największe sławy
polskiej muzyki, a świątynia stawała się wówczas najlepszą
salą koncertową. Ojciec Piotr Sadownik pełnił także funkcję Diecezjalnego Duszpasterza Kolejarzy.
Dla parafian i jego licznych przyjaciół śmierć Ojca Piotra
była olbrzymim zaskoczeniem i bólem. Jeszcze przed swoją śmiercią zdążył, podczas rekolekcji przygotować swoich
parafian do świąt wielkanocnych.
Po Mszy świętej żałobnej w kościele św. Teresy, ciało śp.
o. Piotra Sadownika przewiezione zostało do Kodnia, gdzie
Mszę świętą pogrzebową odprawił ksiądz biskup Henryk Tomasik. Ciało zmarłego spoczęło na cmentarzu w Kodniu.
Tuż przed Świętami Wielkiej Nocy w Starostwie Powiatowym w Siedlcach odbyło się wspólne spotkanie Powiatowej
Rady Kombatantów oraz Koła Miejskiego Związku Kombatantów i Związku Inwalidów Wojennych. Przybyło na nie
60 kombatantów z miasta Siedlce i powiatu siedleckiego. W
spotkaniu wziął udział szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie, gen. bryg. Włodzimierz Zieliński,
kapelan garnizonu siedleckiego ks. kpt. Andrzej Dziwulski, starosta siedlecki Henryk Brodowski i wiceprezydent
Siedlec Zbigniew Rzewuski. W trakcie spotkania, któremu przewodniczył szef Powiatowej Rady Kombatanckiej płk
rez. Antoni Sikorski, złożono sobie życzenia świąteczne i
podzielono się tradycyjnym jajkiem.
KURIER SIEDLECKI
Bezpłatny Informator Miejski
Wydawca: Urząd Miasta Siedlce, 08-110 SIEDLCE, Skwer Niepodległości
2. Redaktor naczelna Joanna Skolimowska - Szpura, tel. 644-72-26, e-mail:
[email protected]
2
KURIER SIEDLECKI
AKTUALNOŚCI
ISO w Urzędzie Miasta
Wprowadzona w 1999 roku reforma
instytucjonalna postawiła przed administracją publiczną potrzebę poprawy
jakości świadczonych usług. Doświadczenia europejskie wskazują, że konieczne jest wbudowanie rozwiązań z
zakresu systemów zarządzania jakością
opartych o serię norm ISO 9000 w nowoczesny system zarządzania w administracji publicznej. Przynosi to samorządowi konkretne korzyści, takie jak:
zwiększenie sprawności administracji
przy jednoczesnym zmniejszeniu nakładów pracy, lepsze rozdysponowanie środków budżetowych oraz poprawę jakości usług, a co najważniejsze
wzrost satysfakcji klientów. Ogromne
znaczenie promocyjne ma także poprawa wizerunku urzędu w otoczeniu, co
procentuje wzrostem atrakcyjności inwestycyjnej i możliwościami rozwoju
lokalnego. W tym celu prezydent Siedlec Mirosław Symanowicz podjął decyzję o przystąpieniu do procesu wdro-
żenia systemu w urzędzie. W lutym tego
roku rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością ISO
9001:2000 w Urzędzie Miasta Siedlce.
Wygrał Ośrodek Badania Jakości Wyrobów ZETOM Sp. z o.o. z Warszawy, który zaproponował najniższą cenę usługi
18.810 zł brutto. Przy współpracy spółki ZETOM w okresie ostatnich trzech
lat certyfikaty systemu zarządzania jakością uzyskało ponad 200 organizacji,
m.in. Urząd Miejski w Gliwicach, Urząd
Miasta Bolesławiec, Zakład Zamówień
Publicznych przy Ministrze Zdrowia,
Akademia Medyczna we Wrocławiu,
Urząd Miejski w Jaworznie, Szpital Specjalistyczny MSWiA. Przez 11 miesięcy
trwać będzie dostosowywanie procedur
do wymagań normy, po czym nastąpi
certyfikacja. Wcześniej, bo już w maju
otwarte zostanie przy Urzędzie Biuro
Obsługi Interesantów.
(jss)
Siedlce w „Zmaganiach Miast”
II ogólnopolska edycja Zmagań Miast
będzie cyklem jednodniowych imprez
plenerowych z udziałem wybranych 13
miast z całej Polski. Oprócz zeszłorocznych finalistów zobaczymy całkiem nowe
miasta - Ciechanów, Ełk, Siedlce, Kielce,
Jaworzno, Bielsko Biała, Legnica i Lubin. Rozgrywki podzielono na cztery etapy. Na zwycięzców poszczególnych grup
czekać będą w II etapie ubiegłoroczni finaliści. Siedlce w I etapie 12 czerwca
zmierzą się z drużyną Kielc. Drużyny składać się będą z 5 osób 2 rezerwowych. Żeby wyrównać szanse wszystkich
miast postawiono kilka warunków przy
wyborze kandydatów na zawodników - po
pierwsze suma lat zawodników nie może
być mniejsza niż 150 lat, a rezerwowych
- 55 lat, a po drugie: w drużynie może się
znaleźć zaledwie po jednym przedstawicielu grup zawodowych (mundurowych,
pracowników biurowych, biznesmenów,
wolnych zawodów, nauczycieli, sportowców i studentów oraz bezrobotnych),
by uniknąć sytuacji, że będą w niej np.
sami sportowcy, policjanci, czy strażacy, a więc osoby wyróżniające się dużą
sprawnością fizyczną.
Na zwycięskie miasta czekać będą nagrody: za I miejsce - zestaw komputerowy o wartości 20 tys. złotych, za II i III
- sprzęt sportowy o wartości 7,5 tys. zł, a
dla zawodników przewidziano atrakcyj-
ne upominki rzeczowe. Ponadto pięć tysięcy złotych na nagrody dla siedleckiej
drużyny przeznaczył prezydent Siedlec.
Rozgrywki będą się odbywać, co tydzień,
w soboty od 15 maja do 18 września. Zmagania Miast składają się z dwóch zasadniczych bloków: turniejowego trwającego
w godzinach 17.00 - 20.00 oraz estradowego rozpoczynającego się od godziny
20.00. W bloku turniejowym rywalizować ze sobą będą 5-osobowe reprezentacje miast w konkurencjach sprawnościowych. W bloku estradowym realizowany
będzie program artystyczny - występy polskich gwiazd muzyki. Przed siedlecką publicznością wystąpią zespoły
Golden Life i Wilki. Oprócz dużej dawki dobrej muzyki można będzie zobaczyć
pokazy rycerskie, taneczne, konkursy, karaoke, a także potańczyć w rytm muzyki granej przez profesjonalnych D’J-ów.
Publiczność również będzie miała okazję zaznaczyć swoją obecność, nie tylko
dopingując swoich zawodników, ale także,
biorąc udział w licznych konkursach. Podsumowaniem imprezy będzie profesjonalny pokaz sztucznych ogni, ze specjalnie
na ten cel przygotowanymi kompozycjami muzycznymi. Sponsorem rozgrywek
są Browary Warka sp. z o.o., patronem
medialnym telewizja TVN, a głównym
organizatorem Agencja Live.
Dni Siedlec
3-6 czerwca
W tym roku święto Miasta obchodzić będziemy w dniach 3-6 czerwca.
Jak co roku, na ten szczególny okres
zaplanowano wiele atrakcyjnych imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych. Będzie tradycyjnie już parada młodzieży siedleckich szkół i
piknik rodzinny nad Zalewem. Przygotowano także kilka niespodzianek.
Aby urozmaicić tegoroczny program, zwracamy się do Państwa z
prośbą o zgłaszanie pomysłów odnośnie organizacji Dni Siedlec. Swoje
uwagi można kierować na adres internetowy Referatu Informacji i Promocji
Miasta [email protected]
Unijne pieniądze
dla MPK
50 tysięcy euro otrzyma Miejskie
Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
w Siedlcach na zakup niskopodłogowego autobusu przegubowego z
silnikiem klasy E3. Będzie to trzeci
autobus tego typu w miejskiej spółce.
Dwa, kupione kilka lat temu jeżdżą
na liniach 3 i 4. Przetarg na zakup
zostanie rozstrzygnięty 10 maja.
2 kwietnia prezes spółki Jerzy
Adamczyk otrzymał decyzję Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw
o zatwierdzeniu wniosku o dotację
z Funduszu Dotacji Inwestycyjnych
Phare 2001 SSG. Przedstawicielstwo
Komisji Europejskiej w Polsce oraz
Pełnomocnik ds. Realizacji Programu Phare przyznali siedleckiej firmie
maksymalną wysokość dotacji - 50
tysięcy euro, pochodzącą ze środków
Wspólnoty Europejskiej. Pieniądze te
wystarczą na pokrycie 24 % całkowitych kosztów związanych z nową inwestycją, pozostałą część sfi nansuje
MPK. Średnia cena tej klasy autobusu
wynosi około 950 tysięcy złotych netto.
Nowy pojazd na siedleckie ulice wyjedzie najpóźniej 12 sierpnia.
KURIER SIEDLECKI
3
INFORMACJE
Zasady nabywania przez użytkowników
wieczystych prawa własności
Przewodniczący, Wiceprzewodniczący
i Radni Rady Miasta Siedlce
serdecznie zapraszają mieszkańców
na dyżury, które pełnić będą:
18 marca 2004 w Urzędzie Miasta, wyłożony został do publicznego wglądu na
okres 30 dni wykaz nieruchomości, które z mocy ustawy podlegają przekazaniu
Przewodniczący Wojciech Kudelski
wieczystym dzierżawcom lub ich spadkobiercom. Nabycie własności
w pierwszy i ostatni poniedziałek miesiądotyczy wyłącznie osób fizycznych, które spełniają warunki ustawy, tzn. były
ca w godz. 11.00 - 14.00 w Urzędzie Miasta
użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe Siedlce, pok. 132, tel. 644-67-59;
lub stanowiących nieruchomości rolne w dniu 26 maja 1990 roku i w dniu wejścia
Wiceprzewodniczący Henryk Niedziółka
w życie ustawy, tj. 24 października 2001 roku.
16 lipca 2003 roku weszły w życie
zmiany w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego, regulujące kwestię nabywania
przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości. W grudniu
ubiegłego roku Minister Skarbu Państwa
w drodze rozporządzenia sprecyzował
sposób przeprowadzania uwłaszczenia
użytkowników wieczystych drogą administracyjną. Ustawa nie obejmuje swoim zakresem użytkowania wieczystego
przysługującego osobom prawnym.
Nabycie własności następuje „z mocy
prawa”, co oznacza, że jest to nabycie niezależne od woli użytkownika wieczystego i nie jest konieczny jego wniosek, aby
wydać decyzję o nabyciu własności. Ustawa dotyczy użytkowników wieczystych i
współużytkowników. Jednak w przypadku współużytkowników, aby nabyć własność nieruchomości, wszyscy oni muszą
spełniać warunki ustawy. Jeżeli zatem
jednym ze współużytkowników jest osoba prawna to wszyscy współużytkownicy łącznie nie spełniają przesłanki do nabycia własności. Również jeżeli w okresie
pomiędzy 26 maja 1990 roku a 24 paź-
dziernika 2001 roku nastąpiło przeniesienie użytkowania wieczystego na inną
osobę, to nie ma podstaw do nabycia nieruchomości. Ustawodawca zawęził zakres
nabycia własności tylko do nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe i
nieruchomości rolnych. Użytkownik wieczysty, który podlega pod zakres działania
tej ustawy jest zobowiązany do uiszczenia
opłaty rocznej za 2004 r.
Decyzję o nabyciu nieruchomości będącej własnością miasta Siedlce wydaje
Prezydent Miasta. Termin na zapoznanie się z wykazami osób uprawnionych
do uzyskania prawa własności nieruchomości mija 17 kwietnia, po czym urzędy mogą rozpocząć wydawanie decyzji
o nabyciu prawa nieruchomości, które są podstawą do dokonania wpisu w
księgach wieczystych. Do 17 maja 2004
osoby zainteresowane mogą zgłaszać
uwagi i zastrzeżenia do przedstawionego przez władze samorządowe wykazu
przekształcanych nieruchomości. Wykaz
nieruchomości wyłożony jest do wglądu
w pokoju nr 126 (I piętro) w godzinach
pracy Urzędu.
(jss)
Większe wymagania od kierowców
1 kwietnia zmieniły się przepisy o
szkoleniu kandydatów na kierowców.
Bez zmian na razie pozostają zasady
zdawania egzaminu. Ci, którzy zgłosili się do ośrodków szkolenia wcześniej,
uczyli się trochę krócej i dużo taniej. Od
kwietnia kursy są droższe o 30-50 proc.
Nowa, wyższa cena wynika z większej
liczby obowiązkowych godzin szkolenia
zarówno teoretycznego, jak i praktycznego.
W ramach przygotowania do otrzymania
prawa jazdy kategorii B (samochód osobowy), zamiast dotychczasowych 20 godzin
będzie trzeba odbyć 30 godzin praktycznej
nauki jazdy. Wzrośnie także wymiar zajęć
teoretycznych z 10 do 30 godzin. Kolejna
zmiana to wprowadzenie obowiązkowego
egzaminu wewnętrznego na kursach. Chodzi o to, aby wystawienie przez instruk-
4
KURIER SIEDLECKI
tora zaświadczenia o ukończonym kursie
poprzedzało rzetelne sprawdzenie przygotowania kandydata do egzaminu państwowego. Na wszystkie kategorie prawa jazdy
egzamin jest przeprowadzany w mieście
wojewódzkim (wyjątkowo w miastach na
prawach powiatu albo tam, gdzie do końca 1998 r. działał wojewódzki ośrodek ruchu drogowego). Składa się z dwóch części:
teoretycznej i praktycznej. Po zdanym egzaminie dokumenty wędrują do właściwego wydziału komunikacji, zgodnie z miejscem zamieszkania kierowcy. Dokument
odbiera się osobiście. Wydanie prawa jazdy kosztuje 70 zł oraz 1 zł opłaty ewidencyjnej, 5 zł opłaty skarbowej i po 50 gr za
każdy załącznik do wniosku (np. badania
lekarskie czy psychologiczne).
(rz)
W pierwszy i drugi czwartek miesiąca
w godz. 14.00-16.00 w Urzędzie Miasta
Siedlce, pok. 132 oraz w każdy poniedziałek godz. 17.00-18.00 w Szkole Podstawowej Nr 12, ul. Unitów Podlaskich 16
(segment sportowy, pok. Nr 20);
Wiceprzewodniczący Leszek Szymański
w każdy pierwszy i ostatni wtorek miesiąca w godz. 14.00 - 16.00 w Urzędzie Miasta
Siedlce, pok. 132, tel. 644-67-59;
Wiceprzewodniczący Stefan Somla
w środy w godz. 15.00-17.00 w biurze
poselskim Posła Mariana Piłki, ul. Kolejowa 16, tel. 633-97-59
Radna Stefania Hęciak
w czwartki w godz. 16.00-18.00 w świetlicy Szkoły Katolickiego Stowarzyszenia
Wychowawców, ul. Garwolińska 19;
Radny Mariusz Dobijański
w pierwszy poniedziałek miesiąca w
godz. 10.00 - 12.00 w Urzędzie Miasta
Siedlce, pok. 132, tel. 0606 46 75 73;
Radny Marek Kosyl
w każdy wtorek w godz. 15.30-17.00 w
Szkole Podstawowej Nr 9, ul. Graniczna 1 oraz pod nr tel. 0509 077 449;
Radny Krzysztof Tomaszewski
w każdy piątek, w godz. 17.00-18.00 w
Spółdzielczym Klubie Kultury „Trójka”, ul. Kurpiowska 3;
Radny Grzegorz Staręga
w pierwszy poniedziałek miesiąca w
godz. 14.00-15.00 w Szkole Podstawowej Nr 5, ul. Orlicz Dreszera 3.
Radny Adam Końca
we wtorki w godz. 15.00-16.00 w siedzibie Siedleckiego Oddziału NSZZ
„Solidarność”, ul. Świętojańska 4.
SLD dyżuruje
Radni Rady Miasta z klubu SLD zapraszają na swoje dyżury, które pełnić będą w Biurze Poselskim w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 56, w
godz. 10.00 - 12.00.
19 kwietnia - Kazimierz Seliga;
26 kwietnia - Mirosław Greluk;
10 maja - Henryk Szymański;
17 maja - Krzysztof Denisiuk.
INFORMACJE
Świadczenia rodzinne - nowe zasady już od 1 maja 2004r.
1 maja 2004 roku wchodzą w życie postanowienia ustawy o świadczeniach rodzinnych. Wiąże się to z powstaniem całkiem nowych
rodzajów świadczeń i wprowadzeniem istotnych zmian w sposobie wypłacania, uzyskiwania i finansowania. W nowym systemie
pomocy rodzinie, by móc się ubiegać o pomoc ze strony państwa
trzeba mieć ustalone prawo do zasiłku rodzinnego. Do końca kwietnia br. świadczenie to przysługuje, jeśli miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekroczył 548 zł. Od 1 maja prawo do tego zasiłku, po spełnieniu kryterium dochodowego będzie przysługiwać
rodzicom, opiekunom prawnym lub faktycznym dziecka do uzyskania przez dziecko 18 lat. Okres ten może być przedłużony do
21 roku życia, jeśli kontynuuje naukę, a dodatkowo ma orzeczony
umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności. Od września 2005 roku wysokość tego zasiłku będzie powiązana z wiekiem
dziecka, do tego czasu będzie zależeć od liczby dzieci.
KOMU PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE RODZINNE?
Na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych zasiłek rodzinny przysługuje:
1) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu
dziecka;
2) opiekunowi faktycznemu;
3) osobie pełnoletniej uczącej się w szkole, niepozostającej na
utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub z zasądzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów.
Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:
1) 18 roku życia lub;
2) nauki w szkole, jednak nie dłużej iż do ukończenia 21 roku
życia albo
3) do ukończenia 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole
lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli dziecko przebywa w
instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie tj. domu pomocy
społecznej, placówce opiekuńczo wychowawczej, schronisku dla
nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie
karnym, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno–opiekuńczym, a także szkole wojskowej lub innej szkole
zapewniającej nieodpłatnie pełne utrzymanie, w tym wyżywienie,
zakwaterowanie i umundurowanie lub w rodzinie zastępczej.
Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje matce lub ojcu dziecka,
opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu
wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres:
1) 24 miesięcy kalendarzowych;
2) 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej
niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;
3) 2 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo
o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Co w miejsce Funduszu Alimentacyjnego?
Do tej pory świadczenie rodzicom samotnie wychowującym
dzieci wypłacał Fundusz Alimentacyjny administrowany przez
Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Nowy system przewiduje w to
miejsce dodatek w wysokości 170 zł na jedno dziecko oraz 250 zł na
dziecko niepełnosprawne, uzależniony od kryterium dochodowego.
Dodatek nie będzie przysługiwał, jeśli dziecko lub osoba ucząca się
ma ustalone prawo do renty lub renty socjalnej.
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty
prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowe-
go okresu jego pobierania, przysługuje przez okres trzech lat, nie
dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, matce
lub ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką.
UWAGA! Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i
utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania nie przysługuje osobie, jeżeli:
1) wniosek o przyznanie dodatku złożyła po upływie 30 dni od
dnia ustania prawa do zasiłku dla bezrobotnych;
2) nie jest zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako poszukująca pracy;
3) ma ustalone prawo do renty socjalnej, emerytury (uposażenia w
stanie spoczynku) lub renty (inwalidzkiej, z tytułu niezdolności
do pracy lub szkoleniowej) albo świadczenia pielęgnacyjnego.
Ustawa o świadczeniach rodzinnych wprowadza zupełnie
nowe świadczenia, które można uzyskać, gdy wychowuje się
dziecko niepełnosprawne. Będzie on wynosił 50 zł lub 70 zł miesięcznie w zależności od wieku dziecka. Nowy jest też dodatek
wypłacany jednorazowo we wrześniu w wysokości 90 zł z tytułu
rozpoczęcia przez dziecko roku szkolnego.
KTO BĘDZIE WYPŁACAĆ NOWE ŚWIADCZENIA?
Od 1 maja br. do 31 sierpnia 2005 r. wszystkie świadczenia rodzinne przysługujące mieszkańcom Siedlec, którzy:
1) ubiegają się o świadczenie pielęgnacyjne,
2) ubiegają się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu:
a) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego lub
b) samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku
dla bezrobotnych lub
c) samotnego wychowywania dziecka,
3) są osobami bezrobotnymi,
4) pobierają zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne,
5) do 30.IV.2004r. pobierali zasiłek rodzinny lub zasiłek pielęgnacyjny z ośrodków pomocy społecznej,
6) są zatrudnieni lub wykonują pracę na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej u pracodawcy zatrudniającego w
dniu 31.III.2004 r. nie więcej niż 4 pracowników,
7) pobierają za okres po ustaniu zatrudnienia zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
8) są posłami, senatorami,
9) mają ustalone po 30.IV.2004 r. prawo do emerytury lub renty
z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej, socjalnej lub
uposażenia rodzinnego
będą przyznawane i wypłacane przez Urząd Miasta Siedlce.
Osobom zatrudnionym, zasiłek pielęgnacyjny lub zasiłek rodzinny wypłacany łącznie z dodatkami z tytułu zatrudnienia dziecka,
kształcenia i rehabilitacji dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego,
podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, przyznaje Pracodawca. Osobom, które ubiegają się o świadczenia rodzinne i do 30 kwietnia br. pobierają z ZUS emeryturę,
rentę, rentę socjalną, rentę rodzinną lub prowadzą pozarolniczą
działalność gospodarczą, świadczenia przyznaje ZUS.
KIEDY I GDZIE SKŁADAĆ WNIOSKI?
Formularze wniosków pobierać można od 15 kwietnia w Urzędzie
Miasta, Skwer Niepodległości 2 (na parterze). Wypełnione wnioski
przyjmowane będą od 4 maja. Świadczenia rodzinne wypłacane będą
nie później niż do 15 dnia danego miesiąca, jeżeli wniosek złożony
zostanie do 5 dnia tego miesiąca (wyjątkowo wnioski złożone w maju
realizowane będą najpóźniej do 15 czerwca).
KURIER SIEDLECKI
5
INFORMACJE
rodzaj świadczenia
kwota świadczenia
kryterium dochodowe (na
podstawie dochodu uzyskanego
przez rodzinę w 2002 r.)
ZASIŁEK RODZINNY
Od maja 2004 do sierpnia 2005
miesięcznie:
43 zł na pierwsze i drugie
dziecko,
53 zł na trzecie dziecko,
66 zł na czwarte i kolejne dziecko.
504 zł miesięcznie na osobę lub 583
zł miesięcznie na osobę w rodzinie,
której członkiem jest dziecko
niepełnosprawne
Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:
500 zł jednorazowo
zasiłek
rodzinny
i 7 dodatków
Świadczenia
opiekuńcze
Urodzenia dziecka
Opieki nad dzieckiem w
okresie korzystania z urlopu 400 zł miesięcznie
wychowawczego
Samotnego wychowywania
dziecka i utraty prawa do 400 zł miesięcznie
zasiłku dla bezrobotnych
zł na dziecko
Samotnego wychowywania 170
250 zł na dziecko
dziecka
niepełnosprawne
jak wyżej
Kształcenia i rehabilitacji 50 zł lub 70 zł miesięcznie w
dziecka niepełnosprawnego zależności od wieku dziecka
Rozpoczęcia roku szkolnego 90 zł jednorazowo na dziecko
80 zł – gdy dziecko zamieszkuje
Podjęcia przez dziecko nauki w miejscowości, gdzie znajduje
w szkole poza miejscem
się szkoła lub 40 zł – gdy dzieczamieszkania
ko dojeżdża do szkoły (przez 10
miesięcy w roku)
Świadczenie pielęgnacyjne 420 zł miesięcznie
Zasiłek pielęgnacyjny
144 zł miesięcznie
jak wyżej
jak wyżej
jak wyżej
jak wyżej
jak wyżej
jak wyżej
jak wyżej
nie obowiązuje
Prezydent Miasta Siedlce
ogłasza konkurs na stanowisko kierownika
Miejskiego Żłobka Nr 2 w Siedlcach, ul. S. Batorego 2
Kandydatem na stanowisko kierownika Miejskiego
Żłobka nr 2 może być osoba posiadająca kwalifikacje
zawodowe określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie wymagań, jakim
powinny odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej określonego rodzaju (Dz. U. Nr 44, poz. 520 z późn. zm.), w szczególności :
- posiadająca wyższe wykształcenie pielęgniarskie lub
inne wyższe mające zastosowanie przy udzielaniu
świadczeń zdrowotnych i co najmniej 3-letni staż
pracy w zawodzie albo osoba posiadająca wykształcenie średnie medyczne i kurs specjalistyczny oraz
co najmniej 6-letni staż pracy w zawodzie.
Oferta powinna zawierać:
- pisemną koncepcję pracy na stanowisku kierownika
Miejskiego Żłobka Nr 2,
- kwestionariusz osobowy,
6
KURIER SIEDLECKI
- opis przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej,
- kserokopię dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,
Dopuszcza się dołączenie do oferty opinii o dotychczasowej pracy zawodowej.
Oferty należy składać :
- w zamkniętej kopercie, na której winno być umieszczone imię, nazwisko oraz adres kandydata na stanowisko kierownika Miejskiego Żłobka Nr 2 oraz
dopisek „Konkurs ofert na stanowisko kierownika Miejskiego Żłobka Nr 2 w Siedlcach, ul. Batorego 2„
- w terminie do dnia 22 kwietnia 2004 r. (decyduje data
stempla pocztowego) na adres: Urząd Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce
Rozpatrzenie ofert nastąpi dnia 28 kwietnia 2004
roku o godz. 10.00 w sali 144 w Urzędzie Miasta
Siedlce, Skwer Niepodległości 2.
WYDARZENIA
Szwajcarskie pociągi z Siedlec
Peter Spuhler właściciel szwajcarskiej firmy STADLER
RAIL AG, prezydent Siedlec Mirosław Symanowicz oraz
Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik
i Wicemarszałek Bogusław Kowalski, podpisali 24 marca
w Warszawie List Intencyjny. Strony deklarują w nim
gotowość do współpracy w zakresie wybudowania w
Siedlcach fabryki do produkcji nowoczesnych pojazdów
szynowych do ruchu regionalnego oraz komponentów
na potrzeby zakładów Stadlera.
Stadler jest jednym z wiodących producentów pojazdów szynowych dla przewozów pasażerskich w Europie.
Siedlecki zakład produkcyjny będzie samodzielną spółką
– córką holdingu Stadler Rail AG’. Firma zamierza zakończyć budowę Polskiej Fabryki Stadlera do 31 grudnia 2005
r. Od stycznia 2006 r. ma być możliwe rozpoczęcie produkcji. Wcześniej jednak Stadler deklaruje możliwość produkcji pierwszego pociągu w fabryce w Bussnang, przy jednoczesnym szkoleniu pracowników siedleckiego zakładu. Do
tego czasu pozostało jednak wiele kwestii do uregulowania.
Prezydent Mirosław Symanowicz i marszałek Adam Struzik zobowiązali się wspierać działania szwajcarskiego inwestora. Najważniejsze na obecnym etapie jest rozwiązanie
sprawy własności i sposobu przekazania terenu pod inwestycję. Podjęte już zostały starania dotyczące udostępnienia
nieruchomości, ponadto Miasto deklaruje pomoc przy realizacji niezbędnej infrastruktury do wybudowania fabryki. –
Traktujemy tę sprawę priorytetowo. To poważna inwestycja,
która docelowo pozwoli na utworzenie w Siedlcach kilkuset
miejsc pracy. Miasto weźmie na siebie koszty budowy drogi
dojazdowej oraz infrastruktury koniecznej do uruchomienia
produkcji. Przeprowadziłem wstępne rozmowy z prezesem
Przedsiębiorstwa Energetycznego odnośnie doprowadzenia
sieci ciepłowniczej. Ponadto inwestor będzie miał możliwość
skorzystania z ulg podatkowych, obowiązujących na terenie Siedlec – mówi prezydent Symanowicz.
KURIER SIEDLECKI
7
WYDARZENIA
„Twarze” i „Ślady” Izy Staręgi
Wystawa malarstwa Izy Staręgi
została otwarta 2 kwietnia w Sali Białej Miejskiego Ośrodka Kultury. Jest
to już trzecia prezentacja prac malarki. Obrazy, które składają się na najnowszą wystawę artystki powstały w ramach programu stypendialnego Prezydenta Miasta Siedlce. Prezentowane prace pochodzą z dwóch
cykli. Pierwszy z nich ,,Twarze” - jest kontynuacją wcześniejszych prac
na papierze, drugi ,,Ślady” to prace olejne na płótnie.
Iza Staręga ukończyła Instytut Wychowania Artystycznego UMCS w
Lublinie. Jest członkinią Związku Polskich Artystów Plastyków. Współpracuje z galeriami m.in. w Warszawie, Lublinie, Poznaniu, Berlinie i Kazimierzu Dolnym. Pracuje również jako nauczyciel sztuki w Gimnazjum
w Skórcu. Wystawę można oglądać w Sali Białej Miejskiego Ośrodka
Kultury do 21 kwietnia.
Wiosenna Giełda Piosenki
Miejski Ośrodek Kultury i Uczelniany Piosenki Studenckiej, a o godz. 20.00
Ośrodek Kultury Akademii Podlaskiej z recitalem wystąpi JAROSŁAW WAzapraszają od 16 do 18 kwietnia na Ogól- SIK. W niedzielę 18 kwietnia o godz.
nopolski Festiwal Piosenki Studenckiej 17.00 w sali Podlasie rozpocznie się fe„Wiosenna Giełda Piosenki”. Impre- stiwalowy koncert galowy zatytułowany
za zapowiada się niezwykle ciekawie, „PIWNICZNE CYTATY”. Będą to piobo oprócz przesłuchań konkursowych
senki Piwnicy pod Baranami w wykoodbędzie się dużo imprez towarzyszą- naniu słuchaczy Zespołu Państwowych
cych. Już w piątek, 16 kwietnia o godz. Szkół Muzycznych w Warszawie.
17.00 organizatorzy zapraszają na spotkanie literackie z Adamem Świciem,
które odbędzie się w klubie Pe-Ha. O
Kwiecień jest już tradycyjnie Miesiągodz. 20.00 w Sali Podlasie rozpocznie
się koncert zatytułowany „PIOSEN- cem Pamięci Narodowej. Z tej okazji
KA JEST DOBRA NA WSZYSTKO”. Muzeum Regionalne w Siedlcach orBędą to utwory z KABARETU STAR- ganizuje dwa ciekawe spotkania, poSZYCH PANÓW w wykonaniu Gru- święcone historii. W czwartek 15
kwietnia o godz. 18.00 prelekcję „Lepy Piosenki Artystycznej Miejskiego
genda
Komendanta Szarego” wygłoOśrodka Kultury i zaproszonych Gości.
W sobotę, 17 kwietnia o godz. 17.00 roz- si Antoni Heda. Tydzień później 22
kwietnia o godz. 18.00 Janusz Matupoczną się przesłuchania konkursowe
sewicz przedstawi „Wileńskie Szare
w ramach Ogólnopolskiego Festiwalu
Szeregi w czasie okupacji sowieckiej
i niemieckiej”.
KURIER SIEDLECKI
Muzeum zaprasza
8
Dzień Książki
Tradycyjnie, 23 kwietnia obchodzimy
„Światowy Dzień Książki”. W tym dniu
Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach organizuje szereg spotkań, przeglądów i wystaw. Szczególnie zachęcamy czytelników do udziału w promocji
książki Véronigue Mortaigne „Cesaria
Evora. Głos Wysp Zielonego Przylądka”.
Jej tłumaczka, z wykształcenia romanistka, bibliotekarka MBP w Mińsku Mazowieckim - Elżbieta Sieradzińska znana
jest siedlczanom ze wspaniałych interpretacji piosenki francuskiej. Tym razem na spotkaniu będzie się dzieliła
swoją wiedzą na temat meandrów życia
pieśniarki z Wysp Zielonego Przylądka,
z którą jest zaprzyjaźniona. Za jej udziałem poznamy rytmy morn i colader, pieśni Evory i komentarze do biografii Cesarii. Na spotkanie z tłumaczką książki
o Evorze zapraszamy 23 kwietnia 2004
roku o godz. 11.00 do Oddziału Zbiorów Specjalnych przy ulicy Rynkowej
24. Szczegółowe informacje na temat
„Dnia Książki” podajemy na stronie internetowej: www.biblioteka.idt.pl.
Europejska Wiosna
w „Siódemce”
23 marca, uczniowie, nauczyciele i dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 7 w Siedlcach razem z innymi szkołami w Europie powitali wiosnę. Uczniowie mieli
okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat Unii Europejskiej i wziąć udział w
licznych konkursach. „Dzień Wiosny w
Europie” to projekt w ramach programu Komisji Europejskiej. Przewodniczący Komisji, Romano Prodi, przesłał
do wszystkich szkół biorących udział w
projekcie, specjalny list, który odczytał
dyrektor szkoły Andrzej Sitnik. Podczas uroczystości w „Siódemce” młodzież obejrzała przedstawienie pt. „Tolerancja”, autorstwa uczennic klasy VIa:
Emilii Sieczki, Agnieszki Mitrzak i Katarzyny Oknińskiej, przygotowane pod
kierunkiem p. Grażyny Wołkowicz - Nowak. Odbyły się też wybory Miss Europy.
Uczennice ze wszystkich klas wcieliły
się w reprezentantki 32 krajów. Kryterium oceny stanowiły nie tylko uroda i wdzięk, ale przede wszystkim styl
i umiejętność przekazania informacji o
danym kraju. Wraz z młodzieżą w święcie wiosny uczestniczył prezydent Siedlec Mirosław Symanowicz.
WYDARZENIA
9 tytułów Mistrzów Polski dla tancerzy Iwony Orzełowskiej
Złote CARO DANCE
3 i 4 kwietnia w Częstochowie odbyły się Mistrzostwa Polski Dance Show,
bedące jednocześnie eliminacjami do Mistrzostw
Świata i Europy. Dance
Show to najbardziej prestiżowa kategoria taneczna,
przynosząca największy
prestiż i uznanie choreografowi i tancerzom, a widzom
największą ilość emocji i doznań artystycznych. Częstochowa gościła ponad 1000
tancerzy z 35 klubów tanecznych. Od wielu lat Caro
(CD) „Pokahontas” - II miejsce; duet
Dance Iwony Orzełowskiej to potentat Dominik i Magda Siwiccy (CD) „Bawtaneczny, wyznaczający drogę innym
my się” - II miejsce. Kategoria juniozespołom. Tak było i teraz na 15 kate- rzy: Formacja Caro Dance (24 osogorii tanecznych Caro Dance wygrało
by) „Ekstrawaganta” - I miejsce; Mini
w dziewięciu, nie pozostawiając cienia Grupy Caro Dance (7 osób) „Matrix”
wątpliwości, kto będzie reprezentował - I miejsce; solistka Iza Orzełowska
w tym roku Polskę na imprezach mię- (CD) „Filer” - I miejsce; solista Kuba
dzynarodowych. Czwarty rok z rzędu, Mędrzycki (CD) „Revolution” - I miejnajtrudniejsze i najpiękniejsze katego- sce; solista Roko Łuczak (CD) „RKX”
rie, jakimi są formacje zostały zdomi- - II miejsce; duet Ola Chełstowska/
nowane przez Caro Dance.
Kuba Grąbczewski „Roxie” - II miejKategorie dzieci: Formacja Caro
sce. Kategoria Seniorów: FormaDance (24 osoby) układ „Harry Porter” cja Caro Dance (24 osoby) „Tańcząc
- I miejsce; Mini Grupa Caro Dance (7 w ciemnościach” - I miejsce; solista
osób) „Dylu Dylu” - I miejsce; solista Bartosz Kondracki (CD) „ Gonitwa”
Dominik Siwicki (CD) „Predator” - I - I miejsce; duet Iza Orzełowska/ Szymiejsce; solistka Aleksandra Pruszko
mon Osiński „Forever” - II miejsce; so-
listka Małgorzata Prasuła „Przystanek” - II miejsce.
Palmowa Niedziela w Częstochowie okazała się bardzo
szczęśliwa i owocna dla Caro
Dance. Tancerze po zmaganiach artystyczno - sportowych
mieli chwilę, aby podziękować
za swój talent na Jasnej Górze. Iwona Orzełowska od 17
lat przygotowuje i wychowuje nowe pokolenia tancerzy dając szansę bycia mistrzem wielu młodym ludziom. Co roku
ujawniają się kolejni. Zespół
Caro Dance będzie reprezentował Polskę na imprezach międzynarodowych.
(gs)
„Ośmiu Wspaniałych”
Uroczyste podsumowanie X jubileuszowej edycji konkursu nastąpi 15 kwietnia o godz. 14.00 w
Sali Białej Miejskiego Ośrodka
Kultury. Tym samym wyłoniony
zostanie Laureat, który reprezentować będzie Siedlce na szczeblu
ogólnopolskim. Nazwiska wyróżnionych, tradycyjnie już, do momentu oficjalnego ogłoszenia pozostają w tajemnicy.
LUZ też z medalami
Siedmioosobowa grupa reprezentowała Formację Tańca
Nowoczesnego „LUZ” na Mistrzostwach Polski Dance Show.
Duet Katarzyna Kuczyńska i Paweł Pastor w układzie zatytułowanym „Prowadź mnie…” zdobył I miejsce i tytuł Mistrzów Polski w kategorii duety show dance seniorów. Mini
formacja w składzie: Marta Andrzejewska, Katarzyna
Kuczyńska, Katarzyna Montewka, Martyna Nowosielska, Ewelina Stasiuk, Paweł Pastor i Marcin Trojanek
z układem „Dokąd zmierza świat” wywalczyła II miejsce
i tytuł Wicemistrza Polski w kategorii seniorów.
Po czteroletniej przerwie również Formacja Taneczna
„Małe Podlasie” wzięła udział w Mistrzostwach Polski w
Częstochowie. Mini formacja w składzie: Beata Barszczewska, Guzek Paulina, Kargol Ilona, Konstanty Karolina, Osytek Agnieszka, Prusińska Patrycja, Ruda Artur weszła do finału zajmując 5 lokatę.
(mok)
KURIER SIEDLECKI
9
WYDARZENIA
J
uż po raz 18 na scenie Centrum
Kultury i Sztuki w Siedlcach odbędzie się międzynarodowy festiwal jazzowy, który dla miłośników
muzyki jest ważnym, i oczekiwanym
corocznie przedsięwzięciem. Przez te
wszystkie lata Festiwal dorobił się bardzo znaczącego miejsca na jazzowej i
artystycznej mapie Polski, a to przede
wszystkim za sprawą formuły i oczywiście znakomitych wykonawców, krajowych i zagranicznych, którzy na festiwalowej scenie gościli. Dzieje się
tak także dzięki wspólnemu wysiłkowi, pasji i pracy, wielu osób i instytucji, którym na sercu leży dobro kultury i kontynuowanie bogatych tradycji
muzycznych naszego Miasta i które w
wieloletniej historii
FSJ zaznaczyły swój
wkład i obecność.
Od początku głównym organizatorem Festiwalu i Konkursu jest Centrum Kultury i Sztuki, a
w obecnej edycji współpracuje z nim
ściśle, powstałe rok temu, Siedleckie
Stowarzyszenie Jazzowe.
iewątpliwie największą gwiazdą
tegorocznego JSF będzie słynny trębacz, wszechstronnie wykształcony muzyk klasyczny, od najmłodszych lat zafascynowany jazzem
TOMASZ STAŃKO. Jeszcze w szkole średniej założył kwartet z Wacławem
Kisielewskim. W 1962 roku został zaproszony do zespołu Jazz Darings, który błyskawicznie stał się faworytem polskiego jazzu. W 1963 do współpracy
zaprosił go sam Krzysztof Komeda. Grał
i współpracował z A. Trzaskowskim i Z.
Namysłowskim, a w autorskim kwartecie z B. Suchankiem, J. Muniakiem, Z.
Seifertem oraz perkusistą Januszem Stefańskim. Z zespołem tym koncertował
w kraju i zagranicą budując doskonałą
bazę dla swoich przyszłych, nowoczesnych koncepcji jazzu. Współpracuje z
najlepszymi polskimi i zagranicznymi
muzykami, coraz częściej też koncertuje
solo, biorąc na siebie ciężar kreacji ekspresyjnych improwizacji. Swoimi koncertami i nagraniami zdobył ogromną
popularność zarówno wśród krytyków
jak i publiczności. Koncertuje w Euro- młodszego pokolenia: Piotr „Bocian”
pie, USA i Azji i do swoich kolejnych ze- Cieślikowski na saksofonie oraz laurespołów pozyskuje muzyków najwyższe- at Konkursu Standardów Robert Murago światowego formatu.
kowski na trąbce i flugelhornie.
olejne gwiazdy tegorocznego
HE GLOBETROTTERS - zeJAZZ STANDARDS FESTIspół wzbudzający entuzjazm każVAL, które koniecznie trzeba
dej widowni, która zmusza go do
usłyszeć to: ERYK KULM i QUIN- wielu bisów i nie chce wypuścić ze sceTESSENCE czyli kwintesencja tego
ny. Oryginalność muzyczna zespołu poco najlepsze w polskim jazzie. Jeden lega na nietypowym połączeniu trzech
z najlepszych perkusistów i same zna- różnych indywidualności muzycznych,
komitości (Miśkiewicz, Możdżer, Woj- gdzie KUBA BADACH (wokalista
tasik, Sikała, Karolak, Niedzielowie). „POLUCJANTÓW”) reprezentuje soul i
Recenzje dotyczące występów „Quin- funky, JERZY GŁÓWCZEWSKI (wytessence” są nie tylko pochlebne, ale
kładowca klasy saksofonu AM w Katowręcz entuzjastyczne. Kwintesencja wicach, członek formacji EXTRA BALL
jazzu, swing, blues, radość grania, cał- i ALEX BAND) reprezentuje jazz, BERNARD MASELI (wirtuoz wibrafonu, członek
WALK AWAY, BACK
IN, YOUNG POWER,
współpracownik pierwszoplanowych gwiazd
kowite oddanie muzyce podczas kon- światowego jazzu) reprezentuje fusion.
certu, czyli po prostu „Quintessence”. To połączenie, plus elementy folkloru
IEBEL KOSE - najlepsza wo- całego świata, obecne w każdej kompokalistka jazzowa Turcji, uczest- zycji zespołu, stanowią o bardzo oryginiczka wielu festiwali w Europie
nalnym obliczu „The Globetrotters”. Od
i laureatka Międzynarodowego Kon- trzech lat zespół współpracuje ze znakokursu Wokalistów Jazzowych w Za- mitym perkusistą indonezyjskim NIPPY
mościu w 1995 roku. Towarzyszyć jej NOYĄ. Muzyk ten znakomicie uzupełbędzie z międzynarodowym zespołem
nił brzmienie zespołu. Jest wykładowcą
JANUSZ SZPROT - pianista i pedagog, Akademii Muzycznej w Amsterdamie,
członek słynnego duetu Szu-Szu (Szu- absolutnym mistrzem gry na kongach i
kalski - Szprot). Od ponad 10 lat prze- kalimbie. Występował na największych
bywa w Turcji, gdzie założył i jest rek- festiwalach jazzowych świata. Indie, Tytorem uczelni jazzowej w Ankarze. To
bet, Irak, Szkocja to tylko niektóre reczłowiek, który wprowadził jazz turec- giony świata, do których zabierze nas z
ki na salony europejskie.
jazzowym feelingiem niezwykły zespół
IVIAN BUCZEK - wokalistka, THE GLOBETROTTERS.
która urodziła się i mieszka w
ałe festiwalowe granie rozSzwecji. Jej dom w Malmo zapoczną (to już tradycja) „Siewsze był pełen jazzu. VIVIAN ukońdleckie Manewry Jazzowe”,
czyła Akademię Muzyczną w Malmo. Z
podczas których w jazzowych standarwłasnym triem występowała na prestiżo- dach zaprezentują się big bandy szkół
wych festiwalach jazzowych, a wiele z
muzycznych z Siedlec i Mińska Majej występów było przyjętych owacyjnie. zowieckiego oraz Orkiestra Garnizonu
Nagrała płytę z kwintetem polskich mu- Siedlce. Potem zaś czekają nas zmagazyków, którzy towarzyszyć jej będą tak- nia konkursowiczów i występy gwiazd.
że w Siedlcach. Ów kwintet to legendy Szczegółowy program można znaleźć
polskiego jazzu: Wojciech KAROLAK na festiwalowych afiszach, zaś bilety
na fortepianie, Andrzej DĄBROWSKI i karnety nabyć w Centrum Kultury i
na perkusji i Janusz KOZŁOWSKI na Sztuki. A więc - czas na JAZZ!
kontrabasie, a także dwóch muzyków
K
T
Czas na JAZZ
N
10
KURIER SIEDLECKI
S
V
C
OGŁOSZENIA
PREZYDENT MIASTA SIEDLCE
ogłasza
pisemny, nieograniczony przetarg ofertowy
na dzierżawę terenu komunalnego o pow. 500 m2 położonego w Siedlcach nad Zalewem,
stanowiącego część działki wg ewidencji gruntów oznaczonej nr 2/21 w obrębie 82
z przeznaczeniem pod sezonową - działalność kulturalną, sportową i rekreacyjną
z możliwością prowadzenia małej gastronomii w okresie od 15 maja do 30 sierpnia 2004 r.
Przetarg zostanie przeprowadzony w formie pisemnej
(oferty składa się na piśmie w zamkniętych kopertach).
Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 26 kwietnia
2004 r. o godz.12 00 w Urzędzie Miasta Siedlce przy Skwerze Niepodległości 2 w sali 144 (I piętro). W części jawnej
komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Prezydenta
Miasta z dnia 1 kwietnia 2004 r. nr 64/2004 dokona otwarcia ofert i odrzuci oferty niekompletne.
Warunkiem przyjęcia oferty do przetargu jest:
- wpłacenie w kasie Urzędu Miasta wadium w wysokości 1 000 zł najpóźniej w dniu 26 kwietnia 2004 r. do
godz. 1000;
- złożenie jej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Przetarg
ofertowy na dzierżawę terenu nad Zalewem” w kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta (parter – pokój 27) najpóźniej do dnia 26 kwietnia 2004 r. godz. 1000.
Oferta powinna zawierać:
a. imię i nazwisko lub nazwę firmy oferenta, dokładny adres i datę sporządzenia oferty;
b. deklarację o wysokości miesięcznego czynszu netto,
przy czym stawka minimalna wynosi 1 000 zł netto
plus 22% VAT;
c. opis planowanej działalności kulturalnej, rekreacyjnej i
sportowej oraz ramowy jej program
Wpłacenie wadium i złożenie oferty zostanie potraktowane jako przyjęcie do wiadomości warunków przetargu określonych w regulaminie oraz wyrażenie zgody na
zawarcie umowy dzierżawy na warunkach określonych w
projekcie umowy.
Wyboru oferty komisja dokonuje w części niejawnej
przetargu większością głosów. Kryterium rozstrzygającym o wyborze oferty będzie:
- zadeklarowana wysokość czynszu
– 30 %
- ocena działalności kulturalno – sportowej – 70 %.
Następnie najkorzystniejszą ofertę komisja przedstawi
do akceptacji Prezydentowi Miasta, który podejmie ostateczną decyzję co do wyboru dzierżawcy.
Wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg wadium
zostanie zaksięgowane na poczet zadeklarowanego czynszu
za pierwszy miesiąc dzierżawy terenu. W przypadku, gdy
nie dojdzie do zawarcia umowy dzierżawy z winy oferen-
ta (niespełnienie warunków podanych w regulaminie lub
uchylenie się od podpisania umowy) wadium ulega przepadkowi na rzecz Miasta Siedlce. Pozostałe wadia zostaną zwrócone uczestnikom przetargu w kasie Urzędu lub na
wskazane konto.
Umowa dzierżawy zostanie podpisana nie później niż w
ciągu 7 dni od daty przyjęcia zawiadomienia o wynikach
przetargu, wpłaceniu kaucji w wysokości 1 000 zł i ewentualnym uregulowaniu zaległości z tytułu innych umów najmu i dzierżawy zawartych z Miastem Siedlce.
Istnieje możliwość zawarcia umowy na termin inny niż
podany w ogłoszeniu, nie przekraczający 6 miesięcy. W
przypadku zawarcia umowy na niepełny miesiąc zadeklarowany czynsz zostanie rozliczony proporcjonalnie.
Prezydent Miasta informuje, iż z wyjątkiem dni 6 - 9
czerwca 2004 r. (Dni Siedlec) n ie będ z ie w yd z ier żawiał innych terenów komunalnych nad Zalewem z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną.
Miasto Siedlce nie zapewnia dostawy wody, energii elektrycznej oraz odbioru ścieków i nieczystości z terenu będącego przedmiotem dzierżawy. Ponadto zabrania się ruchu bądź
postoju samochodów na terenie objętym dzierżawą, poza pojazdami dostarczającymi zaopatrzenie na czas dostawy.
Zabrania się prowadzenia działalności po godz. 2300 pod
rygorem rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym
bez wypowiedzenia.
W przypadku konieczności uzyskania koncesji lub pozwoleń na prowadzoną działalność bądź zgody na usytuowanie tymczasowych obiektów lub budowli zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa na terenie będącym
przedmiotem dzierżawy obowiązek ich uzyskania spoczywa na dzierżawcy.
Z warunkami lub szczegółami dotyczącymi przetargu –
w tym również z treścią umowy jaka będzie zawarta można
zapoznać się codziennie w siedzibie Urzędu Miasta Siedlce,
Skwer Niepodległości 2 w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, pokój 127 w godz. 800 – 1530 lub pod telefonicznie pod nr 644 67 50.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny, a także zamknięcia przetargu
bez wybrania którejkolwiek z ofert.
KURIER SIEDLECKI
11
OGŁOSZENIA
Z A W I A D O M I E N I E
Prezydenta Miasta Siedlce
o terminie sesji w sprawie rozpatrzenia zarzutów dotyczących
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999r. nr 15,
poz. 139, nr 41 poz., 412, nr 111, poz., 1279, Dz. U. z 2000r., nr 12, poz., 136, nr 109 poz., 1157, nr 120, poz., 1268, Dz.
U. z 2001r., nr 5, poz., 42, nr 14 poz., 124, nr 100 poz., 1085, nr 115 poz., 1229, nr 154 poz., 1804, Dz. U. z 2002r.,nr 25
poz., 253, nr 113, poz., 984 i nr 130 poz., 1112,) art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717)
podaje się do publicznej wiadomości,
że dnia 22 kwietnia 2004 r.
o godz.10 w sali nr 37 Urzędu Miasta Siedlce
00
odbędzie się sesja Rady Miasta, której przedmiotem będzie
rozpatrzenie zarzutu zgłoszonego do projektu miejscowego planu
zagospodarowania terenu w rejonie ulicy Piaskowej.
PREZYDENT
MIASTA SIEDLCE
dr Mirosław Symanowicz
Wolne limity na sprzedaż alkoholu
Prezydent Miasta Siedlce
informuje,
że będzie dysponował w dniu 8 kwietnia 2004
roku 2 /dwoma/ oraz w dniu 13 maja 2004 roku
2 /dwoma/ wolnymi limitami na detaliczną
sprzedaż napojów alkoholowych zawierających
powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
i w związku z powyższym, informuje o możliwości
uzyskania zezwolenia.
Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać informacje i wymagane dokumenty, o których mowa w art. 18 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 26
października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz .U. z 2002 r.
Nr 147 poz. 1231 z późn. zm./.
Termin składania wniosków:
- od 08 do 16 kwietnia 2004 r.
- od 13 do 21 maja 2004 r.
pokój nr 27 Urzędu Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2.
Prezydent Miasta
dr Mirosław Symanowicz
12
KURIER SIEDLECKI
Przedsiębiorstwo
Energetyczne
w Siedlcach Sp. z o.o.
informuje o zwiększeniu
partycypacji w budowie
przyłączy ze 100 tys. zł
na 150 tys. zł./1MW
przyłączonej mocy cieplnej!
Z nami najniższe koszty
inwestycyjne!
Zapraszamy do siedziby
PEC w Siedlcach przy ul. Starzyńskiego 7,
w godz. 7.00- 15.00,
tel. (025) 644 36 13, 644 24 26, fax 644 73 77,
www. pec-siedlce.com.pl
e-mail: [email protected]
Bezpłatna Infolinia 0 800 366 177
OGŁOSZENIA
c Komunikat PWiK c Komunikat PWiK c
Komunikat PWiK c
Jaka jest woda w Siedlcach?
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Siedlcach informuje o jakości wody dostarczanej do odbiorców z wodociągu siedleckiego. PWiK eksploatuje wody podziemne przeważnie z głębokości 100 m, z pokładów trzeciorzędowych i czwartorzędowych. Ujmowana „surowa” woda zawiera ponadnormatywne ilości związków żelaza i manganu. Są one usuwane w procesie technologicznym uzdatniania wody polegającym na filtracji wody przez specjalnie ułożone
złoże w filtrach ciśnieniowych. Pod względem bakteriologicznym jakość wody nie budzi zastrzeżeń, nie ma więc potrzeby jej chlorowania, co bardzo dodatnio wpływa na jej walory smakowe.
Szczegółową charakterystykę jakości wody przestawia poniższa tabela:
Wskaźnik
wody
Amoniak
mg/l
Arsen
mg/l
Azotany NO3
mg/l
Azotyny NO2
mg
Chlor wolny
mg/l
Chlorki
mg/l
Chrom
mg/l
Cynk
mg/l
Fluorki
mg/l
Fosfor jako P2 O5
mg/l
Glin
mg/l
Kadm
mg/l
Magnez
mg/l
Mangan
mg/l
Miedź
mg/l
Nikiel
mg/l
Ołów
mg/l
Odczyn (pH)
Przewodność
μS/c
Siarczany
mg/l
Sód
mg/l
Twardość jako CaC3 mg/l
Żelazo
mg/l
Potas
mg/l
Wapń
mg/l
Wskaźniki organoleptyczne
Barwa
Mętność
NT
Zapach
Substancje organiczne
Utlenialność z KMnO4 mg/l
∑
WWA
μg/l
Bezo(a)piren
μg/l
Rozporządzenie
Ministra Zdrowia
z dnia 19.11.02
1,5
0,01
50
0,5
0,1-0,3
250
0,05
nienormowany
1,5
nienormowany
0,2
0,003
30-125
0,05
2
0,02
0,05
6,5-9,5
2500
250
200
60- 500
0,2
nienormowany
nienormowany
Wytyczne
WHO
1,51)
0,01
50
3
5,0
250
0,05
3 1)
1,5
0,211)
0,003
0,5;0,11)
2;11)
0,02
0,01
250
2001)
0,31)
-
0,19
< 0,001
3
0,003
0,00
6,0
0,0013
0,330
0,4
0,24
0,05
0,0007
6,54
0.01
0,0045
0,0048
0,0015
7,6
357
9,17
3,65
201
0,1
1,03
61,9
15
1
akceptowalny
15
X
5
0,5
akcept
0,7
2,0
nw
nw
5,0
0,01
nw - nie wykryto; 1) wartość mogąca wywołać narzekania ze strony konsumentów
Jakość wody
w Siedlcach
Niezależnie od prowadzonych własnych badań, woda znajduje się pod stałą kontrolą Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siedlcach.
KURIER SIEDLECKI
13
OGŁOSZENIA
Skorzystaj
z dofinansowania
Rada Nadzorcza Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podjęła 10 lutego 2004 roku uchwałę w sprawie ustalania kryteriów przyznawania
pomocy na realizację zadań z zakresu
edukacji ekologicznej, ochrony przyrody, przeciwdziałania nadzwyczajnym
zagrożeniom środowiska. Załącznik
do tej uchwały przewiduje możliwość
dofinansowania do dokształcania nauczycieli prowadzących zajęcia w zakresie edukacji przyrodniczej do 50 %
poniesionych kosztów (czesnego) oraz
zielonych szkół do 50 % poniesionych
kosztów. Informacje i tekst uchwały
można znaleźć na stronie internetowej www.siedlce.um.gov.pl
Panu Leonowi Barejowi
wyrazy współczucia
z powodu śmierci
ŻONY
składają
Prezydent Miasta Siedlce
i pracownicy Urzędu Miasta
KLUB GARNIZONOWY
ZAPRASZA
Dzieci w wieku 7-11 lat
na
Zajęcia z gimnastyki
korekcyjnej
i ogólnorozwojowej
(W KAŻDY PONIEDZIAŁEK
godz. 1600-1800 )
ZAJĘCIA NIEODPŁATNE
ZAPISY CODZIENNIE
KLUB GARNIZONOWY SIEDLCE,
ul. Dreszera 22, tel. 632 30 31
wew. 335 od 8.00 do 16.00.
14
KURIER SIEDLECKI
Prezydent Miasta Siedlce
OGŁASZA
nieograniczony przetarg ustny /licytację/
na wynajem lokali użytkowych przy:
ul. Pułaskiego 37d o powierzchni użytkowej 50,00 m2
ul. Esperanto 6 o powierzchni użytkowej 12,00 m2
Umowa najmu może być zawarta na czas nieoznaczony.
Cena wywoławcza:
1. Lokal ul. Pułaskiego 37d - 20,00 złotych plus podatek VAT, postąpienie 2,00 zł plus podatek VAT
2. Lokal ul. Esperanto 6 - 10,00 złotych plus podatek VAT, postąpienie
1,00 plus podarek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 4 maja 2004 r. godz.10.00 w Urzędzie Miasta, ul. Piłsudskiego 45, pok. 302, III piętro.
Lokale można oglądać 28 kwietnia 2004 r. w godz.11.00 – 12.00. Wadium w wysokości 500 złotych na każdy lokal należy wpłacić najpóźniej na
godzinę przed przetargiem w Kasie Urzędu Miasta. Termin przekazania lokalu 7 maja 2004 r.
Regulamin przetargu na wynajem lokali użytkowych jest dostępny na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.
Informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Zarządzania Miastem ul.
Piłsudskiego 45, parter pok. nr 2 p. Elżbieta Durakiewicz tel. 644-68-64 /w
posiadaniu projekt umowy najmu do wglądu/. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w terminie
ustalonym przez komisję przetargową, w pozostałych przypadkach podlega
niezwłocznie zwrotowi. Czynsz najmu płatny z góry do 10 każdego miesiąca. Stawka czynszu najmu podlega kwartalnemu podwyższeniu zgodnie ze
wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług ogłoszonym przez GUS za kwartał poprzedni. Pierwsza korekta wysokości czynszu będzie miała miejsce od
następnego kwartału po przekazaniu lokalu i zostanie dokonana na podstawie wskaźnika wzrostu cen za kwartał poprzedni.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu, wycofania lokalu z przetargu i
zamknięcie przetargu bez dokonania wyboru jakiejkolwiek oferty.
INFORMACJE KULTURALNE
MUZEUM REGIONALNE
w Siedlcach
Wystawy
c „Siedlce 1448-2000” - wystawa
prezentująca pięć wieków historii Siedlec.
c „Izba łukowska” - wyposażenie
izby mazowiecko-podlaskiej ze
zdobnictwem i sztuką ludową
typową dla okolic Łukowa.
c „W szlacheckim zaścianku” „druga izba, większa izba” średnio zamożnego drobnoszlacheckiego domu z okolic Siedlec, II
poł. XIX w. - I poł. XX w.
c „Od siekierki do ciżemki” - wystawa najstarszych zabytków archeologicznych z terenu Siedlec
i okolic.
c „Galeria malarstwa polskiego
XIX i XX wieku” - prezentacja
malarstwa ze zbiorów własnych
Muzeum.
c 16 kwietnia (piątek) godz. 18.00
- otwarcie wystawy „Rzeźby Michała Gardzińskiego”.
Muzeum czynne:
wtorek i piątek: 1000 - 1800;
środa, czwartek, sobota,
niedziela: 1000 - 1600
tel. 632 42 24, 632 74 70
17 kwietnia, godz. 18.00
Koncert konkursowy MISS
w
ZIEMI SIEDLECKIEJ 2004
i MISS NASTOLATEK 2004
(Eliminacje Regionalne Jubileuszowego Konkursu „Miss Polonia 2004”).
19-21 kwietnia
IV Powiatowe Warsztaty Literackie
„Reymontówka 2004” (współorganizacja z Domem Pracy Twórczej „Reymontówka” i Siedlecką Spółdzielnią
Mieszkaniową).
20 kwietnia, godz. 18.00
Klub Literacki „OGRÓD”. Wieczór
Autorski: Aleksandry Antoniuk i Kamila Niedziałka.
20 kwietnia, godz. 20.00
Koncert zespołu rockowego APPLE PIE.
22 kwietnia, godz. 18.30
XVIII Międzynarodowy Festiwal Jazzowy „JAZZ STANDARDS FESTI-
Wielkanocne pisanki
Takich pisanek nie znajdzie się w
sklepach, czy na targowiskach. Zachwycają przede wszystkim bogactwem form, motywów, technik wykonania, a przede wszystkim pomysłów.
Wszystkie obejrzeć można na wystawie
pokonkursowej w Sali Podlasie MOK.
Trzecia edycja konkursu na „Pisankę Wielkanocną” cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Spośród dostarczonych 150 prac nagrodzono i
wyróżniono te najbardziej oryginalne, pomysłowe, wykonane
samodzielnie i estetyczne.
Jury pod przewodnictwem
Ireneusza Parzyszka przyznało
nagrody następującym osobom:
uczniom kl. I i II Gimnazjum
przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Siedlcach, Bartłomiejowi
Kamieńskiemu z PG nr 5, Oliwii Palich
ze SP nr 6 oraz grupie pięciolatków z
Miejskiego Przedszkola nr 13 w Siedlcach. WYRÓŻNIENIA natomiast otrzymali: Agnieszka Lewoniec - MP nr 13,
Patrycja Kupińska - SP nr 3, Iga Czyżowska - SP nr 3, Katarzyna Markowicz
- PG nr 1, Sylwia Flis - PG nr 5, Jadwiga
Sankowska - Wola Okrzejska, Magdale-
na Mroczek - PG nr 1,
Wołosewicz Ewa - Trębice Dolne, Magdalena
Szkop - ZSP nr 1, Karolina Śmieszek SP nr 11, Daria Dybciak - PG nr 6, Anna
Krysiak - PG nr 5, Paweł Grochowski
i Marek Stpiczyński - Specjalny Ośrodek Szkolno wychowawczy w Siedlcach,
Jan Bernard, Anna Grudzień i Czesława Bryńczak - DOM NAD STAWAMI
w Siedlcach. Pisanki wielkanocne oglądać można na wystawie w Sali Podlasie
do 14 kwietnia, w godz. 10 - 18.
Centrum Kultury i Sztuki
STIVAL” VIII Ogólnopolski Konkurs StandarSiedlcach, ul. B-pa Świrskiego 31
dów Jazzowych (koncert
laureatów). Goście m.in.:
VAL”. Siedleckie Manewry Jazzowe, Tomasz Stańko z zespołem SIMPLE
goście m.in.: THE GLOBETROT- ACOUSTIC TRIO, Vivien Buczek
TERS, Jerzy Główczewski, Bernard (Szwecja), Wojciech Karolak, JaMaseli, Nippy Noya (Holandia), Kuba
nusz Kozłowski, Andrzej DąbrowBadach. Po koncercie jam session.
ski. Po koncercie jam session.
23 kwietnia, godz. 18.30
27 kwietnia, godz. 19.30
XVIII Międzynarodowy Festiwal Jaz- KLUB PRZYJACIÓŁ SABINOVA.
zowy „JAZZ STANDARDS FESTI- Spotkanie klubowe i projekcja filmu
VAL” VIII Ogólnopolski Konkurs „Obchod na korze”.
Standardów Jazzowych (finał kon29 kwietnia, godz. 19.00
kursu). Goście m.in.: Eryk Kulm i Wieczór Galowy z okazji MiędzyQUINTESSENCE, Janusz Szprot
narodowego Dnia Tańca. Wystąpią
z zespołem, Siebel Koese (Turcja). Formacja Taneczna „CARO DANCE”,
Po koncercie jam session.
Siedlecki Teatr Tańca CD, soliści, du24 kwietnia, godz. 18.30
ety, zaproszeni goście, tancerze klaXVIII Międzynarodowy Festiwal
syczni i towarzyscy, słuchacze szkoJazzowy „JAZZ STANDARDS FE- ły baletowej.
KURIER SIEDLECKI
15
INFORMACJE
KINA
Miejski Ośrodek Kultury
Kino Studyjne „CENTRUM”
ul. Pułaskiego 6, tel. 63 227 50
18 kwietnia, godz. 10.00 Maraton Filmowy NA BIS!
„WŁADCA PIERŚCIENI – TRYLOGIA”: „Drużyna Pierścienia”, „Dwie Wieże”, „Powrót Króla”, reżyseria: Peter Jackson, wyk: Vigo Mortensen, Eliah
Wood, Orlando Bloom, Liv Tyler.
25-27 kwietnia, godz. 17.00 „STRASZNY FILM 3”, USA.
25-27 kwietnia, godz. 19.30 „GOTHIKA”, USA,
reżyseria: Matheu Kassovitz, wyk: Halle Berry,
Charles Dutton, Penelope Cruz.
Kino „SOJUSZ”
7-8 kwietnia godz. 19.00: „Miasto Boga”, /Brazylia/
, od 18 lat.
14-18 kwietnia godz. 17.00: „Fałszywa dwunastka”,
/USA/, od 15 lat.
14-18 kwietnia godz. 19.00: „Piętno”, /USA/, od 18 lat.
21-25 kwietnia godz. 17.00 i 19.30: „Pasja”, /USA/,
od 15 lat.
17 kwietnia
Casting do turnieju „Zmagania miast” (wybór reprezentacji Siedlec), Sala „Podlasie”, godz.11.00.
Koncert Galowy z okazji Jubileuszu X-lecia Siedleckiego Towarzystwa Samorządowego, Sala Biała,
godz.18.00.
18 kwietnia
Spotkanie Siedleckiego Klubu Kolekcjonera - pokaz
i prelekcja Macieja Prószyńskiego prezesa Klubu
Miłośników Dawnych Militariów Polskich „Historia bagnetu wojskowego XVII – XX wiek w Europie”, Sala Biała, godz. 11.00.
22 kwietnia
Spotkanie z cyklu „Poezja o zmierzchu”, Sala Biała lub
Plac przy Fontannie, godz.18.00.
23 kwietnia
„Piękno natury” - otwarcie wystawy prac Tatiany
Astachowej, Galiny Baranowskiej, Iriny Sinicy,
Ludmiły Baierowej z Mińska Białoruskiego. W
programie recital fortepianowy Anny Brancewicz,
Adeli Niwińskiej, Ewy Romańczuk i Anny Próchenko, Sala Biała, godz. 18.00. Wystawa będzie
czynna do 7 maja.
25 kwietnia
„V Niedzielny Salon Muzyczny w Sali Białej”. Wystąpią: Tomasz Radziwonowicz – skrzypce, Edward
Wolanin – fortepian. W programie utwory Giuseppe Tartiniego, Karola Szymanowskiego, Ignacego
Jana Paderewskiego, Sala Biała, godz. 18.00.
26 kwietnia
Kurier Siedlecki
jest dostępny
bezpłatnie:
- w Urzędzie Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2,
- Miejskim Ośrodku Kultury, ul. Pułaskiego 6,
- Centrum Kultury i Sztuki, ul. Bpa Świrskiego 31,
- Powiatowym Urzędzie Pracy, ul. Pułaskiego 19/21,
- Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, ul. Piłsudskiego 98,
- Miejskiej Bibliotece Publicznej, ul. Piłsudskiego 5,
- w punktach sprzedaży sieci Kolporter na terenie Siedlec
Saloniki prasowe Kolportera:
- ul. Piłsudskiego 32, ul. Sienkiewicza 6/2, ul. Brzeska
131, ul. 10-Lutego 2, ul. Kurpiowska 8, ul. Poznańska
24, ul. Pułaskiego 67, ul. Młynarska 10, ul. Czerwonego Krzyża 2, Plac dworca PKS oraz w sieci sklepów
SPOŁEM i LEWIATAN.
16
KURIER SIEDLECKI
„Przygody rudego Dżila” - spektakl teatralny dla
dzieci w wykonaniu aktorów Teatru „Lalki i
Aktora” w Łomży, Sala „Podlasie”, godz. 9.00 i
10.45
27 kwietnia
W cyklu „Dobre Kino w Sojuszu”, Klub Filmowy
Vice Versa, kino „Sojusz”, godz. 19.00.
29 kwietnia
„Żywa galeria kostiumów” – prezentacja strojów scenicznych z okazji Światowego Dnia Tańca, Sala
„Podlasie”, godz. 17.30 - 18.00.
„Na skrzydłach tańca” - koncert z okazji Światowego
Dnia Tańca w wykonaniu: ZPiT „Podlasie”, FTN
„Luz”, FT „Małe Podlasie”, pokaz filmu „Tango”,
Sala „Podlasie”, godz. 18.00.
30 kwietnia
„Siedlecka Scena Muzyczna” – koncert zespołów muzycznych „Apple Pie”, „Gra Pozorów”, Sala „Podlasie”, godz.19.00.

Podobne dokumenty