Współpraca procesora z pamięcią

Komentarze

Transkrypt

Współpraca procesora z pamięcią
Zakres przedmiotu
1. Wstęp do systemów mikroprocesorowych.
2. Współpraca procesora z pamięcią. Pamięci
półprzewodnikowe.
3. Architektura systemów mikroprocesorowych.
4. Współpraca procesora z urządzeniami peryferyjnymi.
5. Przykładowy system mikroprocesorowy.
6. Architektura procesorów 32-bitowych na przykładzie
układów Freescale 68k/ColdFire.
7. Architektura mikrokontrolerów 8-bitowych.
1
Architektura systemu komputerowego
Architektura polega na ścisłym podziale komputera na trzy podstawowe części:
procesor,
pamięć (zawierająca dane oraz program),
urządzenia wejścia/wyjścia (I/O).
PAMIĘĆ PODSTAWOWA
URZĄDZENIA ZEWNĘTRZ.
PROCESOR
2
Współpraca procesora z pamięcią
zewnętrzną (1)
Magistrala adresowa
ROM
Pamięć programu
Magistrala danych
Sygnały sterujące
CS, OE
FLASH,
SRAM, DRAM
RAM
Mikroprocesor
Pamięć danych
CS, OE
WR
FLASH,
SRAM, DRAM
3
Współpraca procesora z pamięcią
zewnętrzną (2)
ColdFire
magistrala
wewnętrzna
sterownik
DRAM
SDRAM /
DDR
sterownik
magistrali
zewnętrznej
SRAM
moduł
chip select
FLASH /
EEPROM
4
Podział pamięci
5
Hierarchia pamięci (1)
6
Hierarchia pamięci (2)
Processor
Control
Size:
~1 ns
~100 B
On-Chip
Cache
Speed:
Registers
Datapath
Second
Level
Cache
(SRAM)
~10 ns-100 ns
~kB-MB
Main
Memory
(DRAM)
~100 ns
~MB
Tera 10^12 => TB
Peta 10^15 => PB
Exa 10^18 => EB
Secondary
Storage
(Disk)
Tertiary
Storage
(Tape)
~10 ms
~10 sec
~GB
~TB
7
Pamięci tylko do odczytu
(Read Only Memory)
8
Pamięci stałe ROM w systemach
mikroprocesorowych
Pamięci ROM wykorzystuje się do:
Przechowywania programu,
Budowy dekoderów adresowych
Przechowywania stałych (parametrów)
Przechowywania ustawień systemowych
Realizacji funkcji nieliniowych, trygonometrycznych,
itp., (np. tablicowanie)
9
Pamięć stała (1)
PROM 8x1 bit
10
Pamięć stała (2)
A0-A19 - 1MB
D0-D7
11
Pamięć EPROM
12
Pamięci EPROM
13
Pamięci EPROM / SRAM
+12 V
+5 V
EPROM
SRAM
14
Odczyt danej z pamięci EPROM
15
Pamięci EPROM <=> EEPROM
~100 nm
+25 V
+ 16V
GND
Elektrony gorące: 10^5 V/cm
Programowanie = wpisanie zer do komórek pamięci
Pamięć EEPROM
Kasowanie
Programowanie
16
Pamięć EEPROM
VCC=VPP=5 V
Matryca
pamięci
17
EEPROM 28C64A
18
Odczyt pamięci EEPROM
19
Zapis pamięci EEPROM
20
2
Pamięć EEPROM z interfejsem I C
Niewielka pamięć z interfejsem szeregowym 8k x 8 = 64 kb
21
Pamięci EPROM <=> FLASH
~100 nm
+25 V
~10 nm
+ 16V
GND
Elektrony gorące: 10^5 V/cm
Programowanie = wpisanie zer do komórek pamięci
Kasowanie
Programowanie
22
Pamięci FLASH (1)
Zalety:
Możliwość szybkiego kasowania sektorów
(bloków) pamięci,
Duża pojemność pamięci (jednotranzystorowe
komórki),
Niskie napięcie zasilania (3,3 V, 5 V),
Niewielki czas odczytu danych (~10 ns).
Niewielkie rozmiary,
Duża odporność na wstrząsy,
Mały pobór energii.
Wady:
Brak możliwości kasowania pojedynczych bajtów.
23
Pamięci FLASH (2)
24
Kasowanie zawartości pamięci
25
Dołacze
26
Pamięci o dostępie
swobodnym
(Random Access Memory)
27
Schemat blokowy pamięci SRAM
28
Komórka pamięci statycznej
“0”
“0”
“1”
“1”
29
Matryca pamięci statycznej
30
Pamięci SRAM
Zalety:
Szybki czas zapisu oraz odczytu (~10 ns),
Niskie napięcie zasilania (~1.2V - 5 V),
Niewielkie rozmiary,
Mały pobór energii.
Wady:
Stosunkowo niewielkie pojemności pamięci
(< 4 MB),
Wysoka cena pamięci.
31
Pamięci statyczne
32
Pamięci dynamiczne DRAM
Dane
A19-A10
A9-A0
33
Komórka pamięci dynamicznej
Kontakty aluminiowe
Tranzystor
MOS
Zewnętrzna
okładka kondensatora
Izolator
Wewnętrzna
okładka
Kondensator kondensatora
Czas odświeżania: 4 – 16 ms
34
Pamięć DRAM 1 Mx4
35
Pamięci 32-bitowe
36
VAX 8600 memory board
37
Pamięci dynamiczne
Procesor z dwoma pamięciami SDRAM
38
Cykl odczytu z pamięci dynamicznej
Cykl odczytu
Czas dostępu tRAC
39
Cykl zapisu do pamięci dynamicznej
40
Cykl szybkiego stronicowania (odczyt)
41
Cykl odświeżania
Odświeżanie typu CAS przed RAS
Pamięć MCM54400A-60 (1 Mx4):
Cykl odświeżania: TR=16 ms, czas dostępu: tRAC=60 ns, cykl odczytu: tRC=110 ns,
Czas potrzebny na odświeżenie 1024 wierszy: 1024 * 110 ns = 113 us (0,7 % cyklu TR)
42
Współpraca pamięci DRAM z
procesorem 68k
Address strobe
Data strobe
Read/Write
Zewnętrzny sterownik
pamięci DRAM
D0-D15
43
Transfery danych procesora motorola
44
Moduł sterujący pamięcią procesora
Motorola ColdFire
\CS
\BS
\TS
Dane
ColdFire
Adres A0-A23
Moduł
Chip Select
Dane
Adres
\W/R
\WR
\TA
\OE
Pamięć:
SRAM,
FLASH,
urządzenia
zewnętrzne
\TA – Transfer Acknowledge, potwierdzenie transmisji
\TS – Transfer Strobe, ważne dane oraz adresy na magistralach
\TIP – Transfer In Progres, utrzymywany w stanie niskim do zakończenia transmisji
\TEA – Transfer Error, wejście sygnalizacji błędu zewnętrznego
45
Rejestry konfiguracyjne
Chip Select Address Registers
(CSAR0–CSAR6)
Chip Select Mask Registers
(CSMR0–CSMR6)
46
Chip Select Control Registers
(CSCR0–CSCR6)
47
Cykl odczytu (ColdFire)
Narastające zbocze zegara
48
Podstawowy cykl zapisu (ColdFire)
49
Cykl odczytu z szybkim zakończeniem
(ColdFire)
Tryb z szybkim zakończeniem nie może zostać użyty podczas wewnętrznej terminacji.
50
Cykl zapisu burst (3-2-2-2) (ColdFire)
Cykle zapisu i odczytu wykorzystywane podczas transmisji DMA oraz operacji na
pamięci podręcznej.
51
Sterownik pamięci dynamicznej
●
●
●
Obsługa dwóch pamięci dynamicznych SDRAM MCF528x
(MCF520x/MCF527x pamięci DDR)
Programowalne linie SRAS, SCAS oraz czas odświeżania
Obsługa pamięci 8, 16, 32 bitowych
52
Transmisja zapisu do pamięci SDRAM
Transfer typu burst
53
Rejestry konfiguracyjne
54
Pamięć SDRAM firmy Micron
55
Dołączenie pamięci SDRAM
Micron 64 Mbit do procesora MCF5282
56

Podobne dokumenty