KWESTIONARIUSZ DLA UCZNIA

Komentarze

Transkrypt

KWESTIONARIUSZ DLA UCZNIA
KWESTIONARIUSZ DLA UCZNIA
opracowała Janina Mickiewicz
...........................................
(nazwisko i imię)
..................................
(wiek)
............................
(data)
1. Czy w początkowym okresie nauki (w młodszych klasach szkoły podstawowej)
miałeś(aś) trudności w nauce czytania i pisania? Scharakteryzuj je:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
2. Kto Ci pomagał w pokonywaniu tych trudności (szkoła, dom, korepetytor), w
jaki sposób?
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
3. Czy sam pracowałeś(aś) nad poprawą w zakresie umiejętności pisania, – jeśli
tak, w jaki sposób?
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
4. Czy sprawdzasz swoje prace pisemne? W jaki sposób?
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
5. W jakim stopniu kłopoty z ortografią rzutują na Twoje oceny z języka polskiego
i innych przedmiotów?
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
6. Czy obecnie czytasz biegle?
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
7. Jak sobie radzisz z nauka języków obcych?
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
8. Które przedmioty szkolne Cię interesują, a których nie lubisz?
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
9. Czego uczysz się najtrudniej a czego łatwiej?
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
10. Czy brałeś(aś) udział w zawodach, konkursach, olimpiadach przedmiotowych?
Czy uzyskałeś(aś) jakieś wyróżnienie?
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
11. Czy masz jakieś szczególne uzdolnienia?
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
12. Do jakich uczniów należysz: b. dobrych, dobrych, przeciętnych, słabych?
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
13. Do jakiej szkoły wybierasz się po ukończeniu tej, do której uczęszczasz
obecnie?
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................