wykaz adresów nieruchomości oraz punktów wywozowych

Komentarze

Transkrypt

wykaz adresów nieruchomości oraz punktów wywozowych
WYKAZ ADRESÓW NIERUCHOMOŚCI ORAZ PUNKTÓW WYWOZOWYCH
- ZAŁĄCZNIK DO ZOP-2
Załącznik przeznaczony jest dla jednej nieruchomości, która posiada więcej niż jeden adres
nieruchomości oraz punktów wywozowych.
ADRES NIERUCHOMOŚCI
L.p.
Nazwa ulicy
Nr domu
1. Nr załącznika ZOP-2
ADRES PUNKTU WYWOZOWEGO
Nr lokalu
Nazwa ulicy
Nr domu
Adres opisowy

Podobne dokumenty