zamówienie

Komentarze

Transkrypt

zamówienie
Zamówienia można składać:
na stronie internetowej www.mmpublications.pl
faksem na nr 22 2092541 ,
e-mailem na adres: [email protected]
Formularz zamówienia na konkurs FOX 2017
Oferta MM Publications
Zamawiam, wg poniższej specyfikacji:
Prosimy czytelnie wypełnić i wysłać faxem lub mailem.
Tytuły
Kategoria
Cena
promocyjna
Aladdin
Kittens
14,00 zł
Robin Hood
Bunnies
14,00 zł
Excalibur
Ducks
14,00 zł
The Phantom of the Opera
Lions
14,00 zł
The Tempest
Eagles
14,00 zł
Ilość
Zobowiązuję się do odebrania i opłacenia zgodnie z ustalonymi warunkami, zamówiony powyżej towar.
Zamawiający:
Imię i nazwisko lub nazwa instytucji:
...................................................................................................................................................................
Ulica:..........................................................................................................................................................
NIP......................................................
Kod: ............................. Miejscowość: ......................................................................................................
Numer telefonu........................................... adres e-mail: .......................................................................
Adres dostarczenia przesyłki (gdy jest inny niż osoby zamawiającej lub szkoły):
Ulica:...........................................................................................................................................
Kod:..................................................... Miejscowość:................................................................
Dodatkowe Informacje
1. Wszystkie książki do konkursu sprzedawane są bez płyty CD.
2. Cena jest gwarantowana przy złożeniu zamówienia bezpośrednio w biurze MM Publications.
3. Przy zamówieniu 1-10 szt doliczane są koszty dostawy w kwocie 15 zł brutto.
4. Przy zamówieniu powyżej 10 sztuk dostawa jest bezpłatna.
5. Książki wysyłane są kurierem.
6. Forma zapłaty – do 10 szt płatność następuje za pobraniem kurierowi, powyżej 10 szt płatność u kuriera lub przelewem na wskazane na fakturze
konto bankowe w terminie 7 dni.
7. Oferta obowiązuje od 1.11.2015 do 28.02.2016r.
Czytelny podpis .......................................................
Więcej informacji pod numerem telefonu: 48 22 206-98-29.
ELT Poland Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 2, 05-500 Piaseczno, Tel. 22 206-98-29, Faks 22 209-25-41, E-mail: [email protected],
NIP: 9512354510, nr KRS: 0000412255 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 400.000 PLN

Podobne dokumenty