SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI AKCJI,, ĆWICZYĆ KAŻDY MOŻE

Komentarze

Transkrypt

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI AKCJI,, ĆWICZYĆ KAŻDY MOŻE
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI AKCJI,, ĆWICZYĆ KAŻDY MOŻE”
OBSZAR 1.
Zajęcia organizowane w ramach podstawy programowej
1. Scenariusze zajęć ćwiczeń gimnastycznych
Bawimy się wesoło - zestaw ćwiczeń i zabaw Metodą Ruchu Rozwijającego
Weroniki Sherborne prowadzony w grupie I i IV
Cele ogólne:
• Kształtowanie świadomości własnego ciała w przestrzeni oraz umiejętności dzielenia przestrzeni
i nawiązywania kontaktu z innymi.
• Wspomaganie rozwoju dziecka poprzez ruch, kontakt emocjonalny i wzrokowy.
• Kształtowanie poczucia bezpieczeństwa i pewności siebie, rozwijanie zaufania do partnera.
Cele szczegółowe:
Dziecko:
1. Zna możliwości swojego ciała,
2. Kształtuje prawidłowo postawę ciała,
3. Zgodnie współpracuje z partnerem,
4. Potrafi wykonywać ćwiczenia.
Przebieg:
II - Ćwiczenia kształtujące świadomość osoby, schematu ciała i przestrzeni.
1. Ćwiczenia kształtujące świadomość osoby.
• Powitanie piosenką (zwrócenie uwagi na daną osobę).
Dzieci stoją w kole śpiewają i naśladują słowa piosenki pt. ,,Witaj” do melodii Panie Janie.
Witaj, ...(imię), witaj, ...(imię). Uczestnicy zabawy patrzą na konkretne dziecko.
Jak się masz, jak się masz? Machają do niego, zaglądają mu w oczy.
Wszyscy cie witamy, Wyciągają ręce w geście powitania
Bądź wśród nas, bądź wśród nas. Wszyscy chwytają się za ręce, tworząc krąg.
2. Ćwiczenia kształtujące świadomość schematu ciała.
• „Bajka o moim ciele” – wszyscy znajdują się w pozycji siedzącej i nazywają różne części ciała
i jednocześnie wykonując konkretny ruch:
- poznajemy swoje rączki,
- rączki witają się z nóżkami, dotykamy swoje stopy,
- paluszki spacerują dalej i spotykają kolanka,
- po kolankach mamy brzuszek, głaszczemy i masujemy,
- idą paluszki dalej i witają się z szyjką, kręcimy szyjką raz w jedna, raz w drugą stronę,
- po szyi poznają paluszki buźkę, dotykają oczka, nos – liczą dziurki w nosie, dotykają brodę,
- paluszki – wędrowniczki głaszczą włosy i spotykają uszy, liczą uszy.
- poprawianie fryzury.
• „Lustro” – dzieci siedzą naprzeciwko siebie: jedno wykonuje dowolne ruchy, gesty, drugie naśladuje jego
ruchy.
• ,,Koncert - gra na plecach” – jedno dziecko klęczy na podłodze obok leżącego dziecka (dziecko leży na
brzuchu na podłodze). Dziecko klęczące gra palcami na plecach dziecka leżącego. Najpierw lekko uderzając
opuszkami palców, potem coraz mocniej, a następnie kantami dłoni, pięściami i całymi dłońmi. W trakcie
wykonywania ćwiczeń należy zmieniać siłę i ryty uderzeń. Po chwili należy dokonać zmiany ról.
3. Ćwiczenia kształtujące świadomość przestrzeni.
• Zabawa pt. ,,Jak najwyżej’. Wszyscy leżą na plecach ,,w rozsypce” na podłodze. Sięganie rękoma i nogami
,, do sufitu”, wyciąganie ich jak najwyżej, naśladowanie ruchem dłoni gestu wkręcanie żarówek.
• Zabawa pt. ,,Baczek”. Wszyscy siedzą na podłodze z nogami ugiętymi w kolanach i lekko uniesionymi.
Odpychając się rękoma, każdy próbuje samodzielnie obracać się w miejscu wokół własnej osi.
a. Ćwiczenia relaksujące - ,,Usypiamy misia” – relaks przy muzyce. Podczas słuchania muzyki prowadzący
spokojnym głosem opowiada jak zasypia mis. Jak zasypiają jego części ciała ( oczy, głowa, ręce, nogi), jak
misie rozluźniają się.
4. Ćwiczenia oparte na relacji ,,z” (relacji opiekuńczej).
• „Naleśniki”, czyli rolowanie po podłodze – jedno dziecko klęczy na podłodze przy leżącym na plechach
obok dziecku, które ma wyciągnięte ręce w tył ( za głową). Dziecko klęczące stara się powoli i lekko
obrócić (przetoczyć) dziecko na brzuch.
• Zabawa pt. ,,Wycieczka” – jedno dziecko stoi przed leżącym na podłodze. Dziecko leży na plecach na
podłodze, z ramionami wyciągniętymi w tył ( za głową). Natomiast drugie dziecko przytrzymuje dziecko za
nogi na wysokości kostek, lekko przeciąga je w różnych kierunkach.
5. Ćwiczenia rozwijające relacje ,,przeciwko’ (relacje mocy i energii).
• „Przepychanki” – dzieci siedzą na podłodze plecami do siebie i próbują się przepychać.
Ćwiczenia relaksujące - , „Rak”
6. Ćwiczenia oparte na relacji ,,razem” (relacji partnerskiej)
• „Rowerek” –dzieci leżą na plecach na podłodze z nogami uniesionymi w górę i ugiętymi kolanami. Dzieci
leżą tak, aby jego stopa była oparta o stopy partnera. Następnie wspólnie wykonują tzw. rowerek.
Prowadzący powtarza rymowankę, różnicuje tempo:
• „Prowadzenie ślepca” – dziecko trzyma drugie dziecko, (które ma zamknięte oczy) i prowadzi je (zmiana
ról).
7. Ćwiczenia twórcze.
• Swobodny taniec przy muzyce wolnej i szybkiej.
Prowadzący zaczyna zabawę od opowieści ruchowej „ Jest jesień, wieje wietrzyk z drzew opadają liście, są
bardzo kolorowe, wolniutko opadają na ziemie tworząc dywan. Wyobraźcie sobie, że jesteście listkami i
pozwalacie aby wietrzyk wami kołysał...”.
Ćwiczenia relaksujące - ,,Kołysanka” do wiersza J. Porazińskiej pt. ,,Bajka iskierki” nuconej przez
nauczyciela lub odtwarzanej z płyty CD. Dzieci siedzą w kole na podłodze siad skrzyżny i kołyszą się na
boki.
8. Pożegnanie, ocena stanu emocjonalnego – podsumowanie za pomocą buziek.
mgr A. Remian
II. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych prowadzony w grupie ,,Biedronki’’ z zastosowaniem elementów
metody R. Labana
Cele;
- zapoznanie ze sposobem wykonywania ćwiczeń, budzenie wiary we własne siły
- kształcenie poczucia rytmu, reagowanie na umówione sygnały
- doskonalenie koordynacji ruchowej, równowagi, wzmacnianie mięśni nóg
Przybory;
Nagrania z muzyką, woreczki, ławeczka gimnastyczna, materace, butelki plastikowe
Przebieg;
1. Przy muzyce, swobodny bieg po sali- przerwa w muzyce ukłon ( 3 x)
- bieg przy muzyce; przerwa dotykanie różnych części swojego ciała, tańczą same ręce, tańczą same nogi,
tańczy całe ciało ( każda czynność powtórzona 2x)
2. Marsz przy muzyce- każde dziecko zabiera woreczek z kosza kładzie go na głowie i maszeruje dalej
3. ćw. orien. z elementem równowagi ,,lecą płatki śniegu” na hasło dzieci z woreczkami na głowach i rękami
w bok wolno wykonują 1,2 obroty , przysiadają na podłodze wykonując skłon głowy i woreczek spada
4. ćw, rzutu ,, przez okienko” Dzieci dobierają się w pary i ustawiają w szeroką ulicę . Dzieci z pierwszego
szeregu rzucają woreczkami za stojące ławeczki( zmiana rąk) to samo ćw. wykonuje druga grupa
5. ćw. w grupach- zapoznanie z zadaniami poszczególnych zespołów; przejście po ławeczce z asekuracją
nauczyciela i zeskok do przysiadu podpartego
- bieg slalomem między butelkami
- ćw. na materacu ; kołyska
6. z el. czworakowania ,, Pod zwalonym drzewem” Dzieci jedno za drugim przechodzą na czworakach
między butelkami a następnie czołgając się przechodzą pod ławeczką
7. Interpretacja muzyki – dzieci z woreczkami naśladują muzykę za pomocą dowolnych ruchów ( muzyka
powolna, żywa, smutna)
- tony wysokie, niskie; naśladowanie ciałem kierunku linii melodycznej
8. Zakończenie marsz przy muzyce, odkładanie przyborów , pożegnanie ubieranie się po ćwiczeniach
mgr U. Golec
Obszar 3
Edukacja zdrowotna
- Popołudnie w ruchu ; wprowadzenie do ramowego rozkładu dnia wszystkich grup przedszkolnych
popołudnia na sportowo.
- Lubimy bawić się z chustą animacyjną, mamy dużo śmiechu i radości
Chociaż przy tej zabawie będzie też dużo sprzątania
Wykorzystujemy przybory do ćwiczeń, jak również niekonwencjonalne pomoce jak; butelki, chusteczki,
gazety
Plac zabaw – królestwo dzieci
Atutem naszego przedszkola jest duży ogród w którym dzieci przez cztery pory roku mogą bawić się,
ćwiczyć i uprawiać różne formy ruchu, oraz dogodne usytuowanie z dala od miasta, łatwy kontakt z
naturalnym środowiskiem ( las, łąka) .
,, Mali sportowcy na start” zabawy i ćwiczenia w ogrodzie przedszkolnym
Cel:
Integracja podczas zabaw sportowych i ćwiczeń
Wpajanie zasad zdrowej rywalizacji
Wdrażanie do aktywnego i zdrowego spędzania wolnego czasu
Konkurencje;
1. ,, Bieg na podstawkach’’ ustala się trasę do pokonania. Każde dziecko ma dwie podstawki, staje na jednej
drugą trzyma w ręku. Na sygnał startowy dzieci kładą podstawkę przed stopami i przesuwają je przed siebie.
Kto pierwszy dojdzie do ustalonego miejsca wygrywa.
2. ,,Poznaj ogród’’ pomoce tamburyn
Dzieci biegają po ogrodzie w rytm tamburyna a na sygnał tworzą koło wokół nauczycielki. Wygrywa
drużyna która najszybciej zawiązała koło.
3. ,,Siłacze’’ pomoce: lina z zaznaczonym środkiem, kreda, ławeczki.
Przebieg: nauczyciel wybiera 5-cio osobowe grupy, które będą przeciągać linę. Wygrywa drużyna która
przeciągnie linę za wyznaczony teren.
4. ,,Bieg z przeszkodami’’ trasa wyznaczona za pomocą pachołków, skakanek, dużych piłek. Na sygnał
dzieci podzielone na grupy biegną slalomem pokonując swoje trasy.
5. ,,Skoki’’ Pomoce: linki lub skakanki do wyznaczania terenu.
Przebieg: Dzieci pokonują wyznaczoną odległość jak najmniejszą ilością skoków. Wygrywa drużyna której
się to uda. Znajdź ukryty skarb. Dzieci otrzymują mapę która określa wykonanie zadań:
-Bieg w kierunku studni- podskoki obunóż w kierunku zjeżdżalni.
-Trucht po chodniku do miejsca oznaczonego napisem ,,STOP’’.
-4 kroki na wprost w kierunku oznaczonym strzałką.
-Na chodniku znajdziesz narysowaną linę, przejdź po niej w wyznaczonym kierunku.
-Zrób 3 duże kroki w wyznaczonym kierunku, tam znajdziesz skarb. Powodzenia i smacznego!
,, My się zimy nie boimy” - Scenariusz zabaw na śniegu
Cel;
- nabywanie umiejętności bezpiecznego poruszania się i odporności organizmu
- przestrzegania umów, umiejętności korzystania ze śniegu, wyrobienie sprawności i orientacji w terenie
- wytworzenie radosnego nastroju, swobodnego ruchu
Przebieg;
1. Przygotowanie dzieci do wyjścia, sprawdzenie ubrania, obuwia zgromadzenie drobnych przedmiotów dla
bałwana
2. Marsz na teren zajęć , dzieci idą parami na teren ogrodu i obserwują tropy na śniegu- kto szedł drogą
3. wydeptywanie ścieżek, chodzenie po śladach za nauczycielem
4. Swobodny bieg z wymijaniem; dzieci stają w rozsypce na zawołanie ,, wilk idzie” zatrzymują się
nieruchomo, tak długo aż wilk przestanie wyć
5. ,, Kto dalej rzuci” dzieci lepią po trzy kulki śniegowe, stają na wyznaczonej linii i rzucają śnieżkami,
wspólnie oceniamy kto rzucił najdalej
6. Lepimy bałwana; toczenie kul różnej wielkości , dzieci stają przed kulą i próbują przeskoczyć. Komu się
uda zostaje wyróżniony
Dzieci łączą się w grupki i lepią bałwany ozdabiają je , nadają imiona . wokół bałwanków tworzą koła. Na
sygnał rozpoczyna się marsz, bieg, podskoki, następuje zmiana kierunku.
7. Zbiórka, otrzepywanie ubrań i obuwia ze śniegu. Powrót do przedszkola
,,Dzisiaj mamy święto wiosny,
Każdy musi być radosny”
Obszar 7
Odkrywamy pasje, zainteresowania i talenty
Mini Judo
Grupa II ,, Biedronki” miała okazję spotkać się z trenerem judo i poznać tajniki tego sportu. Z naszej grupy
niektóre dzieci już chodzą regularnie na takie zajęcia i mogły zaprezentować swoje umiejętności.
Scenariusz zajęć z Mini Judo
1. Zbiórka w formie ZAREI – poznanie zasad powitania na zajęciach Judo
1. Rozgrzewka
- zabawy ogólno- rozwojowe przygotowujące do drugiego etapu treningu
,, Pieski” dzieci biegają po Sali, uciekając przed TORI, który przemieszcza się na czworakach, osoba
złapana zamienia się w pieska i dalej łapie. Zabawa trwa do momentu w którym wszystkie dzieci zostaną
złapane.
-,, Żabki” analogicznie do zabawy w pieski z tym, że TORI skacze obunóż.
-,, Turlanki” zawodnicy turlają się po całej macie
- ,,Ognista kula” ,Trener rzuca piłką w dzieci, kto zostanie dotknięty robi pajacyki, przysiady itp.
- nauka KOHO- UKEMI pad w tył przez Trenera i wykonanie przez dzieci
3. Prezentacja dzieciom rzutów; KO SOTO GARI , OGOSHI
4. Rywalizacja dzieci; czołganie, czworakowanie, skoki na jednej nodze i obunóż
5. Zakończenie zajęć zbiórką analogicznie jak na powitanie.
Grupa sportowo- taneczna
W przedszkolu powstała grupa taneczna pod kierunkiem naucz. A. Remian. Należą do niej dziewczynki z
grup starszych , które rozwijają swoje zainteresowania tańcem i muzyką.
W przedszkolu grupa III ,, Jeżyki” ćwiczyła razem z Zuchami ze Szkoły Podstawowej Nr 14
Jak będziemy starsi chcemy być sprawni i odważni jak zuchy
Obszar 8
Aktywność w gronie rodziny
,,Powitanie wiosny’’- zabawy integracyjne i ćwiczenia ruchowe z rodzicami, połączone z degustacją
zdrowej żywności. Grupa II ,,Biedronki’’
Promowanie wśród dzieci zdrowego trybu życia przez ruch i zdrowe odżywianie
Przebieg spotkania;
Ilustracja ruchowa w wykonaniu dzieci 4-5 letnich ,,Powitania wiosny” oparta o utwór ,, Zima”
i ,, Wiosna”A. Vivaldiego
- Degustacja przygotowanych przez dzieci smakołyków w Kąciku,, Smacznie, zdrowo ,kolorowo”,
- przypomnienie o piciu wody wg. zasady ,, Każdy człowiek wie, że aby zdrowo żyć, trzeba:
5 posiłków dziennie jeść, ruszać się i wodę pić”
Po smacznym poczęstunku wesoło ćwiczyliśmy z rodzicami
Scenariusz zajęć gimnastyczno-relaksacyjnych metodą V. Sherborne
prowadzonych z rodzicami dzieci 4-5 letnich
Temat: Wzmacnianie mięśni brzucha i grzbietu, współdziałanie ze sobą w parach.
Cele ogólne:
-Poznawanie własnego ciała oraz ciała partnera
-Odkrywanie swoich możliwości
-Wdrażanie do zaufania sobie i innym
I. Część wstępna
Ćwiczenie prowadzące do poznania własnego ciała i pozwalające zdobyć pewność siebie i poczucie
bezpieczeństwa.
1. Marsz po obwodzie koła. Dzieci, w zależności dźwięku instrumentu, który usłyszą, maszerują na
całych stopach (tamburyno), na palcach (trójkąt), na piętach (kołatka).
2. Siad skulny: dzieci kręcą się dookoła osi w jedną i w drugą stronę na pośladkach odpychając się
rękami.
II. Część główna (ćwiczenia w parach):
Ćwiczenia ułatwiające nawiązanie kontaktu i współpracy z partnerem i grupą; opanowanie lęku i emocji
1.
2.
3.
4.
5.
Rozsypka. Przywitanie zabawą ,,Witam wszystkich, którzy…’’
Siad rozkroczny twarzą do siebie. Naprzemienne skłony i leżenie (przeciąganie partnera).
Siad tyłem. Jedno dziecko wykonuje skłon, a drugie kładzie się na jego plecach.
Siad skulny. Jedno dziecko zwija się w kłębek, a partner usiłuje rozwiązać ,,paczkę’’.
Improwizacja ruchowa przy muzyce z płyty CD. Swobodny taniec indywidualnie oraz w parach
(według inwencji dzieci) w tempie wolnym oraz szybkim.
6. Prowadzenie ,,ślepca’’. Jedno dziecko zamyka oczy i jest prowadzone przez opiekuna po Sali w
różnych kierunkach.
7. Pozycja stojąca. Jedno dziecko stoi w rozkroku, drugie przechodzi na czworakach pod ,,mostkiem’’pomiędzy nogami partnera.
8. Leżenie na plecach. Dziecko leżące jest turlane delikatnie przez partnera po podłodze w przód i w
tył.
III. Część końcowa:
Ćwiczenia rozluźniające, relaksujące.
1. Leżenie na plecach z zamkniętymi oczami. Wskazywanie ręką kierunku skąd słychać dzwoneczek.
(N. zmienia swoje położenie w Sali po czym dzwoni dzwoneczkiem)
2. Relaks- odpoczynek w pozycji leżącej przy spokojnej muzyce z cyklu ,,Muzyka relaksacyjna’’.
Wykonywanie głębokich wdechów nosem oraz wydechów ustami.
3. Podziękowanie za zabawę. Podawanie sobie rąk ze słowami: dziękuję, lubię się z tobą bawić.
Prowadząca mgr B. Lech