Zadania otwarte - Ojczyzny Polszczyzny

Komentarze

Transkrypt

Zadania otwarte - Ojczyzny Polszczyzny
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Konkurs Ojczyzny Polszczyzny 2011/2012 etap I
Marzenia się spełniają
Klucz odpowiedzi i punktacja zadań
Numer
zadania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Poprawna
odpowiedź
D
D
C
C
A
otwarte
C
D
B
C
C
D
D
D
C
C
C
A
C
A
A
D
C
A
D
B
C
B
A
otwarte
otwarte
Liczba
punktów
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
RAZEM: 40 punktów
Zadania otwarte
Zadanie 6. (0 – 1)
Prawidłowa odpowiedź
Były dwa źródła szczęścia.
Zadanie 30. (0 – 1)
Prawidłowa odpowiedź
U rodzinki
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Kryteria oceny opowiadania – zadania 31. (0 – 10)
a) treść (0-4 punkty) - juror sam decyduje o punktacji;
b) forma (0-4 punkty):
1.
2.
3.
4.
kompozycja i akapitowanie,
styl i konwencja (tzw. forma wypowiedzi),
słownictwo i gramatyka,
ortografia i interpunkcja;
c) wartości szczególne (0-2 punkty):
1. funkcjonalność formy wobec treści,
2. przejawy uzdolnień (talentu pisarskiego).
Uwagi dla poprawiających:
●
●
w ocenie wypracowania punkty wystawia się najpierw osobno w pozycjach a), b) c),
potem sumuje w ocenę całości;
w poz. c) należy wskazać konkretnie punktowane wartości: w czym i jak przejawia
się funkcjonalność, w czym i jak przejawiają się uzdolnienia.
Ten sposób (holistyczny) oceniania zakłada wysokie kompetencje jurora i daje mu
swobodę, szczególnie przy zaistnieniu w wypracowaniu rozwiązań
nieprzewidywalnych; ale też narzuca pewien rygor.

Podobne dokumenty