Bingo obrazkowe - polskaanglia.pl

Komentarze

Transkrypt

Bingo obrazkowe - polskaanglia.pl
1
Angielski
Słowniczek
Bingo obrazkowe
2
Angielski
Bingo obrazkowe
36 kart, 12 plansz, 72 żetony
Liczba graczy: 2-12
Wiek graczy: od 5 lat
Bingotoznanagratowarzyskacieszącasięogromnympowodzeniem
nacałymświecie.Wersjaobrazkowapozwalanadobrązabawę
graczomwwiekujużod5lat,awpleceniedogryjęzyka
angielskiegosprawia,żepodczaszabawyuczestnicyjednocześnie
poznająićwicząangielskiesłówka!Pudełkozawiera36kart,które
przedstawiająnajbardziejpopularneangielskiewyrazyz3grup
tematycznych:owoce,warzywaizwierzętaoraz12plansz,
z6obrazkamikażda.
ZASADY GRY
• Każdygraczotrzymujejednąplanszęikładziejąprzedsobą
obrazkamidogóry.
• Prowadzącylosujejednąkartę,pokazujegraczomobrazek
inazywapoangielskuto,coonprzedstawia.
• Osoba,którapierwszaznajdzietakisamobrazeknaswojej
planszyizawoła:bingo!,otrzymujeżetoniprzykrywanimpole
zeznalezionymrysunkiem.
Bingo obrazkowe
• Wylosowanąkartęprowadzącyodkładazpowrotemdopuli.
W
ygrywaten,ktopierwszyzakryjewszystkieobrazkinaswojej
planszy.
Wariant dla dzieci uczących się czytać i pisać
• Drugi,trudniejszywariantgryprzeznaczonyjestdladzieci,
któreucząsiępisowniangielskichwyrazów.Polegana
dopasowywaniuobrazkadosłówkabądźsłówkadoobrazka.
• Wtymwariancieplanszęukładasięnapisamidogóryalbo
zamiastobrazkanawylosowanejkarciepokazujesięnapis.
Zadaniemgraczyjestodnalezienienaswojejplanszysłowa,
którepasujedowylosowanegoobrazka,bądźobrazka,który
pasujedowylosowanegosłowa.
• Gręwartoprowadzićażdoprzykryciapólnawszystkich
planszach,takbywszystkiedziecimiałyokazjęwygrać,
atymsamymnazwaćwszystkierysunkizeswojejplanszy.
W słowniczku
podajemy
wszystkie
wyrazy,
które występują w poszczególnych grach – wraz
z towarzyszącym im obrazkiem, zapisem wymowy
oraz tłumaczeniem na język polski. Dla ułatwienia
wymowa podana została w sposób uproszczony,
z wykorzystaniem wyłącznie liter polskiego alfabetu;
samogłoskę zapisaną dwiema literami wymawia się
długo, np. bee bii.
3
4
Bingo obrazkowe
FRUIT
OWOCE
apple
apl
jabłko
banana
benaana
banan
cherry
czery
czereśnia
grapes
grejps
winogrona
lemon
lemon
cytryna
orange
oryndż
pomarańcza
pear
peer
gruszka
strawberry
stroobery
truskawka
watermelon
łotermelen
arbuz
Bingo obrazkowe
VEGETABLES
5
WARZYWA
carrot
karot
marchewka
cucumber
kjukamber
ogórek
lettuce
letys
sałata
onion
anjen
cebula
peas
piiz
groszek
radish
radysz
rzodkiewka
tomato
temaatou
pomidor
6
Bingo obrazkowe
ANIMALS
ZWIERZĘTA
bear
beer
niedźwiedź
bee
bii
pszczoła
butterfly
baterflaj
motyl
cow
kał
krowa
crocodile
krokodajl
krokodyl
dolphin
dolfyn
delfin
fish
fysz
ryba
fox
foks
lis
grasshopper
grashoper
konik polny
giraffe
dżiraaf
żyrafa
hedgehog
hedżhog
jeż
Bingo obrazkowe
hen
hen
kura
kangaroo
kangaruu
kangur
lion
lajen
lew
mouse
małs
mysz
sheep
sziip
owca
snake
snejk
wąż
spider
spajder
pająk
tiger
tajger
tygrys
wolf
łulf
wilk
7
Memogra
8
Angielski
Memogra
70 kartoników
Liczba graczy: 2-6
Wiek graczy: od 3 lat
Memograznakomiciećwiczypamięći spostrzegawczość.Jest
wyjątkowolubianaprzezdzieci,któreczęstowygrywająw niej
z dorosłymi.Podczasemocjonującejzabawymaluchyw naturalny
sposóbpoznająi zapamiętująangielskiesłówka.70kartoników
przedstawia35angielskichwyrazówobejmujących3obszary
tematyczne:zwierzęta,jedzeniei światwokółnas.
ZASADY GRY
• Kartonikinależywymieszać,a następnieułożyćnastole
obrazkamidodołu.
• Gręrozpoczynalosowowybranyuczestnik,odwracającdwa
dowolnekartoniki.
• Jeżelistanowiąoneparę,czyliprzedstawiajątensamobrazek,
graczodkładajenaboki w tejsamejkolejceodkrywanastępne
kartoniki.Jeślinie,odwracajei pozostawianaswoimmiejscu.
• Wygrywaten,ktozbierzenajwiększąliczbępar.
Memogra
FOOD
JEDZENIE
apple
apl
jabłko
cake
kejk
ciastko
cheese
cziiz
ser
cherry
czery
czereśnia
chocolate
czoklet
czekolada
egg
eg
jajko
honey
hani
miód
ice cream
ajskriim
lody
jam
dżam
dżem
juice
dżuus
sok
lettuce
letys
sałata
mushroom
maszruum
grzyb
9
10
Memogra
nut
nat
orzech
plum
plam
śliwka
potato
potejtoł
ziemniak
sandwich
sandłycz
kanapka
sausage
sosydż
kiełbasa
ANIMALS
ZWIERZĘTA
beetle
biitl
żuk
bird
beerd
ptak
cat
kat
kot
dinosaur
dajnesoor
dinozaur
dog
dog
pies
duck
dak
kaczka
elephant
elyfant
słoń
Memogra
hamster
hamster
chomik
ladybird
lejdybeerd
biedronka
lizard
lyzerd
jaszczurka
owl
ałl
sowa
rabbit
rabyt
królik
squirrel
skłyrel
wiewiórka
THE WORLD AROUND US
11
ŚWIAT WOKÓŁ NAS
house
hałs
dom
moon
muun
księżyc
rain
rejn
deszcz
sun
san
słońce
tree
trii
drzewo
Domino
12
Angielski
Domino
28 kartoników
Liczba graczy: 1-4
Wiek graczy: od 4 lat
Dominotoznanaicenionanacałymświeciegradlacałejrodziny.
Obrazkowedominojęzykowezapewniadoskonałązabawę,
ajednocześniepozwalaopanować7czasownikówi21nazw
zwierzątwjęzykuangielskim.
ZASADY GRY
• Przedrozpoczęciemgrymieszamywszystkiekartoniki,
nieodsłaniającilustracji,anastępnierozdajemyjepomiędzy
uczestnikówzabawy.
• Gracz,któryrozpoczynagrę,wykładapierwszykartonik,
akażdakolejnaosobadokładapojednymelemencie,
takabyobrazkinaprzylegającychdosiebiepołówkach
przedstawiałytesameczynności.
Każdygraczmożedołożyćswójkartonikdojednegozdwóch
końców.
• Osoba,któraniemapasującegokartonika,niedokładanic.
• Wygrywaten,ktopierwszypozbędziesięwszystkichkartoników.
Domino
VERBS
13
CZASOWNIKI
drink
drynk
pić
eat
iit
jeść
fly
flaj
latać
jump
dżamp
skakać
run
ran
biegać
sleep
sliip
spać
swim
słym
pływać
ANIMALS
ZWIERZĘTA
bat
bat
nietoperz
bear
beer
niedźwiedź
bird
berd
ptak
cat
kat
kot
14
Domino
cheetah
cziita
gepard
deer
dier
jeleń
dog
dog
pies
dragon
dragen
smok
elephant
elyfant
słoń
fish
fysz
ryba
butterfly
baterflaj
motyl
frog
frog
żaba
giraffe
dżiraaf
żyrafa
grasshopper
grashoper
konik polny
hen
hen
kura
horse
hors
koń
kangaroo
kangaruu
kangur
Domino
owl
ałl
sowa
shark
szark
rekin
squirrel
skłyrel
wiewiórka
turtle
tertl
żółw
15
16
Drodzy Rodzice i Nauczyciele!
Chcecie, żeby Wasze dziecko uczyło się angielskiego podczas zabawy?
Możecie mu w tym pomóc – zagrajcie z nim
w Bingo, Domino lub Memogrę po angielsku!
Wystarczy, że podczas zabawy prowadzący
będzie głośno odczytywać angielskie słówka lub
zadawać pytania po angielsku. Dziecko może
początkowo mówić (odpowiadać) po polsku. Nie
poprawiajmy go! Również w sytuacji, gdy użyje
słówka niepoprawnie lub pomiesza języki! Najważniejsze jest przecież, żeby dziecko dobrze
się bawiło i jednocześnie osłuchiwało z językiem
obcym. Z czasem będzie rozumieć coraz więcej
słów i nauczy się je poprawnie wymawiać.
Nagrania wszystkich słówek w Internecie:
www.angielskidladzieci.org.pl
00127/3
© 2010 Langenscheidt Polska Sp. z o.o., Warszawa
Ilustracje do gier BINGO i MEMOGRA – HOYA
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Langenscheidt Polska Sp. z o.o.
ul. Grażyny 13
02-548 Warszawa
www.langenscheidt.pl
Granna Sp. z o.o.
ul. Księcia Ziemowita 47
03-788 Warszawa
www.granna.pl

Podobne dokumenty