Mini Przewodnik - Polska Niezwykła

Komentarze

Transkrypt

Mini Przewodnik - Polska Niezwykła
Janów Lubelski - Zalew
Dostałeś bezpłatny przewodnik z 7 atrakcjami. Chcesz więcej?
Za 2,46 zł otrzymasz wersję rozszerzoną z 21 miejscami. Kliknij w link:
http://www.polskaniezwykla.pl/miniprzewodnik/generate.aspx?lat=50,6915222900161&lng=22,4069176190185
Aby zobaczyć mapę miejsc zawartych w mini przewodniku kliknij lub skopiuj do przeglądarki poniższy link:
http://www.polskaniezwykla.pl/miniprzewodnik/map.aspx?lat=50.6915222900161&lng=22.4069176190185&pl=21
Janów Lubelski
Zalew
Zalew powstał w latach 60 - tych XX wieku . Aktualnie
zajmuje powierzchnię zalewową 30ha i jest już czwarty raz
przebudowywany . Przy zalewie powstały dwa hotele ,są
też liczne małe domki położone w lesie nad brzegiem
akwenu, które można wynajmować przez cały rok . W
miejscu tym można spotkać wielu wędkarzy, gdyż w
wodach zalewu pływa bardzo dużo ryb takich jak np karp ,
szczupak, sum, amur, jaź, karaś, okoń, lin, płoć oraz
węgorz . Oczywiście można tu także poopalać się na plaży
lub spędzić aktywnie czas pływając na kajakach, rowerkach
wodnych itp .
trasy linowe o różnym stopniu trudności; czwarta trasa
przeznaczona jest dla dzieci już od trzeciego roku życia.
Można też skorzystać z okazji i na linie zjechać z wysokiej
wieży nad zalewem oraz plażą (zjazd ma aż 220 metrów).
Park linowy to jeden z elementów powstającego Parku
Rekreacji Zoom Natury. W ramach tego projektu tworzone
są też laboratoria i ogrody, poletka z roślinami chronionymi
i ekologicznymi, jak również promenada. Cały projekt ma
być ukończony w 2013 roku.
50°41'30"N 22°24'01"E | na mapie:B
Zalew z trzech stron otoczony jest lasem. W samym
zbiorniku, jak i nad jego brzegami można spotkać łabędzie,
czaple siwe, myszołowy, jastrzębie. Licznie występują lisy,
wydry i bobry. Główną atrakcją zbiornika dla wędkarzy są
karpie i amury osiągające wagę w granicach 5 - 20 kg .
Zimą, na wytyczonych przy zalewie i w otaczającym go
lesie trasach można pojeździć nartami biegowymi.
Organizowane są też kuligi i przejażdzki po lesie sprzętem
wojskowym . Są także ścieżki rowerowe.
Gdy znudzimy się samym zalewem, możemy zwiedzić
Janów Lubelski lub wybrać się do pobliskiej stadniny koni .
50°41'29"N 22°24'25"E | na mapie:A
Janów Lubelski
Skansen Wąskotorowej Kolei Leśnej
Janów Lubelski
Park linowy
Park linowy został utworzony nad Zalewem Janowskim, na
samym skraju pięknych Lasów Janowskich. Turyści
odwiedzający zalew od roku 2012 mają do dyspozycji trzy
W Janowie Lubelskim otwarte jest urokliwe muzeum kolejki
wąskotorowej, która biegła przez Lasy Janowskie. W
muzeum można zobczyć tabor, który jeździł po torach tej
kolejki. Poniżej krótka historia tej kolejki. Powstała w
Lasach Janowskich przed II wojną światową. W 1914 r.
zbudowany został przez Rosjan odcinek Biłgoraj Zwierzyniec. Następny odcinek stworzyli Austriacy. Kolejny
fragment kolejki utworzony został na przeciwległym końcu
Lasów Janowskich - mowa tu o szlaku Lipa - Łążek
Ordynacki zbudowanym przez Niemców w okresie II wojny
światowej.
Po wojnie trasa została przedłużona aż do Biłgoraja.
2
Kolejka ta wykorzystywana była głównie do przewozu
drewna. W czasie PRL-u kolejka była zaniedbywana i
stopniowo niszczała. "Śmierć" kolejki nastąpiła w późnych
latach 80., a całkowicie rozebrana została w 1993 r. Na jej
trasie do tej pory można zobaczyć nasyp, ślady po
torowisku, a także urokliwe mostki przebiegające nad
leśnymi rzeczkami.
50°41'57"N 22°25'12"E | na mapie:C
Janów Lubelski
Pomnik Wincentego Witosa
Pomnik Wincentego Witosa stoi przy Zespole Szkół
Zawodowych i Ogólnokształcących w Janowie Lubelskim,
które obrały za swojego patrona tego działacza ludowego.
Pomnik odsłonięty został 23 maja 2010 roku. Podczas
hucznych uroczystości z udziałem m.in. Waldemara
Pawlaka i innych posłów na Sejm z PSL-u poświęcony też
został sztandar szkoły, a także wręczone zostały
odznaczenia Polskiego Stronnictwa Ludowego w postaci
"Złotej Koniczynki" i Medalu Wincentego Witosa.
50°42'09"N 22°25'03"E | na mapie:D
Janów Lubelski
Pozostałości po cmentarzu
żydowskim
Przed II wojną światową w Janowie Lubelskim istniały dwa
cmentarze żydowskie.
Data założenia pierwszego z nich nie jest znana. Znajdował
się on przy dzisiejszej ulicy 3 Maja, lecz w czasie II wojny
światowej został całkowicie zniszczony - i nie ma po nim
śladu.
Drugi cmentarz żydowski w Janowie Lubelskim powstał w
1824 roku. W czasie II wojny światowej i ten cmentarz
został praktycznie starty z powierzchni ziemi, lecz na jego
terenie zachowało się kilka macew i fragmenty
otaczającego go muru. Z czasem jednak teren kirkutu
zarosła roślinność, a macewy zostały zniszczone. Dziś teren
kirkutu jest bardzo zaniedbany i zaśmiecony i bardzo
trudno odszukać tu jakichkolwiek śladów macew. Od strony
ulicy można zauważyć resztki muru. Kirkut znajduje się
przy ulicy Wojska Polskiego.
50°41'52"N 22°25'31"E | na mapie:E
3
Janów Lubelski
Pamiątki po Ordynacji Zamojskiej
Początki Janowa Lub. sięgają 1640 roku. Na cześć hetmana
Jana Zamoyskiego początkowa nazwa miasta, czyli Biała,
została zmieniona na Janów Ordynacki. Na początku XIX w.
na okres ponad stu lat Janów stał się centrum
administracyjnym ordynacji na tym obszarze. Z tego okresu
zachowało się kilka charakterystycznych budynków
poordynackich, np. Dom Naczelnika Obwodu z początku
XIX w. oraz Dom Komisarza Powiatu. Na uwagę zasługuje
też Siedziba Władz Obwodu Zamojskiego w stylu XIXwiecznej kamienicy miejskiej. Wszystkie trzy budynki
ulokowane są kolejno przy ul. Zamojskiego.
50°42'14"N 22°24'55"E | na mapie:F
Sprawdz na sklep.polskaniezwykla.pl
Janów Lubelski
Zespół budynków więziennych
(1820-27)
Zespół dawnych budynków więziennych i sądu w Janowie
Lubelskim usytuowany jest u zbiegu ul. Ogrodowej i Jana
Pawła II. Pochodzą z lat 1825-1827 i zbudowane zostały
wg projektu Wacława Ritschela.
Dawny Sąd Policji Poprawczej - od II połowy XIX wieku był
budynkiem administracyjnym tego więzienia. W guberni
lubelskiej podczas zaborów, było tu drugie co do wielkości
więzienie i przetrzymywano tu więźniów politycznych. W
czasie II wojny światowej osadzani byli tu Polacy,
odbywający kary za różnego rodzaju przestępstwa, a także
podejrzani o udział w ruchu oporu lub za posiadanie broni.
Zostało tu zamordowanych wielu więźniów, odbyły się dwie
zbiorowe egzekucje.
Na budynku dawnego sądu jest pamiątkowa tablica z 1964
r. upamiętniająca masakrę więźniów politycznych.Od wielu
lat budynki stoją prawie opustoszałe, do niedawna tylko
niewielką część powierzchni na parterze jednego skrzydła
zajmowało Muzeum Regionalne.
Obecnie prowadzone są prace remontowe.Natomiast w
budynku administracyjnym znajduje się Niepubliczny
Zakład Opieki Zdrowotnej i apteka.
50°42'14"N 22°25'02"E | na mapie:G
4
hitlerowców. Zrekonstruowano go w 1956 roku.
50°42'16"N 22°24'58"E | na mapie:I
Janów Lubelski
Park
Park Miejski w Janowie Lubelskim to jeden z pierwszych
publicznych parków spacerowych w Królestwie Polskim.
Obecnie główną atrakcją parku jest fontanna, której woda
wydobywa się wprost z podziemnego źródełka. W parku
można podziwiać również siedem pomników przyrody,
takich jak jesion wyniosły, klonjawor, kasztanowiec biały.
Można też zobaczyć takie ciekawostki przyrodnicze jak
jesion pensylwański czy brzoza brodawkowata. W noc
sylwestrową mieszkańcy przychodzą się tutaj bawić i witać
Nowy Rok, a latem ochładzać się krystalicznie czystą wodą
z fontanny lub posiedzieć w cieniu rozłożystych drzew.
50°42'16"N 22°24'54"E | na mapie:H
Janów Lubelski
Rynek Starego Miasta w Janowie
Lubelskim
Janów Lubelski powstał w 1640 roku jako miasto prywatne
na mocy przywileju króla Władysława IV. Nazwa miasta
pochodzi od Jana „Sobiepana” Zamojskiego
- pierwszego właściciela tych terenów. Od początku rozwój
miasta wiązał się z Ordynacją Zamojską i jak Zamość
zbudowane było zgodnie z planem renesansowego
„miasta idealnego".
Centrum stanowił rynek z ulicami rozchodzącymi się w
cztery strony miasta z kościołem i klasztorem dominikanów
Janów Lubelski
w jego zachodniej części. Obecnie, po niedawnej
rewitalizacji rynek starego miasta zachował swój pierwotny
charakter. Odnowione kamienice, nowa nawierzchnia i
oryginalna fontanna z zieleńcami wokół są miejscem gdzie
warto odpocząć na stylowych ławeczkach.
Pomnik Tadeusza Kościuszki
Pomnik ten stoi w centralnym punkcie Parku Miejskiego.
Pierwotny obelisk został zbudowany ze składek
publicznych, należał do najwcześniejszych pomników
Kościuszki na ziemiach polskich; było to około roku 1820.
Niestety został uszkodzony w roku 1939 podczas II wojny
światowej, zaś w 1942 doszczętnie zniszczony przez
Rynek wzbogacony został o dodatkowe elementy - w
sąsiedztwie pomnika patrona miasta Jana Chrzciciela
ulokowano dwa granitowe obeliski wraz ze stosownymi
tablicami.Pierwszy poświęcony 350 rocznicy nadania praw
miejskich oraz pamięci mieszkańców tej ziemi i kolejny
poświęcony żołnierzom Narodowych Sił Zbrojnych
poległych na Ziemi Janowskiej w walce o wolną Polskę.
5
Warto tu zaglądnąć w trakcie turystycznych wojaży,po
pięknych Lasach Janowskich i odpocząć w rynku przy
doskonałym trunku produkowanym od ponad stu lat przez
Browar Janów Lubelski.
50°42'26"N 22°24'38"E | na mapie:J
szesnaście XVIII-wiecznych obrazów związanych z dziejami
zakonu dominikańskiego i ze scenami z życia św. Jacka i
również XVIII-wieczne obrazy Drogi Krzyżowej.
Kościół kilkakrotnie rozbudowywany i przebudowywany
zachował swój bazylikowy charakter i piękną architekturę.
50°42'26"N 22°24'36"E | na mapie:K
Janów Lubelski
Sanktuarium Matki Bożej
Różańcowej - Łaskawej
Dawny zespół klasztoru podominikańskiego znajduje się
przy skrzyżowaniu szlaków komunikacyjnych i góruje nad
centrum miasteczka. Początek kultu Matki Bożej w Janowie
Lubelskim sięga pierwszej połowy XVII wieku.
Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej - Łaskawej składa się
kościoła pw. św. Jana Chrzciciela, klasztoru i wmurowanej
w ogrodzenie okalającego muru dzwonnico - bramy. Na
terenie sanktuarium, koło kościoła znajduje się Kaplica
Zjawienia w podziemiu której bije źródełko znane już w
końcu XVII w. Dominikanie przez 141 lat prowadzili kroniki
cudownych uzdrowień i cudów za sprawą Matki Boskiej
Janowskiej.
Budowę podominikańskiego barokowego kościoła
rozpoczęto w 1694 roku, a ukończono 75 lat później. Jest
to świątynia trójnawowa, bazylikowa ze sklepieniem
krzyżowo-kolebkowym. Główne wejście prowadzi przez
XVIII-wieczną kruchtę, w formie jakby kaplicy przykrytej
kopułą z latarnią, przybudowaną do fasady. Cudowny obraz
- wykonany na wzór wizerunku Matki Bożej Śnieżnej z
Santa Maria Maggiore w Rzymie został podarowany
kościołowi przez ordynata Zamojskiego. Całą szerokość
prezbiterium zajmuje wykonany z drewna ołtarz główny z
cudownym obrazem. Oprócz głównego ołtarza w kościele
janowskim znajduje się jeszcze dziesięć XVIII-wiecznych
ołtarzy wykonanych w stylu rokokowym.
Janów Lubelski
Kaplica Objawień
W ogrodach zespołu klasztornego znajduje się murowana
kaplica wzniesiona na miejscu objawień Maryjnych z
drugiej połowy XVIII wieku. Umieszczono w niej ołtarz i
rzeźbę Maryi Niepokalanej z Dzieciątkiem.
Pierwsze udokumentowane objawienie nastąpiło 2
listopada 1645 roku, kolejne w grudniu tego samego roku,
a następne rok później. W miejscu objawień w latach 16471648 zbudowano drewnianą kaplicą z obrazem Matki Bożej
Łaskawej darowanym przez Zamoyskich. Skromna
kapliczka okazała się jednak zbyt mała, stąd też ordynat
Jan Zamoyski zdecydował ufundować w miejscu objawień
kościół i klasztor, które postanowił oddać dominikanom.
W 1694 roku rozpoczęto budowę nowego murowanego
zespołu sakralnego, a w punkcie drewnianej kapliczki
postawiono murowaną, w podziemiach której znajduje się
źródełko znane od 1668 roku. Wodzie ze źródła
przypisywane są lecznicze właściwości, a w miejsce kultu
corocznie przybywają liczne pielgrzymki wiernych.
50°42'27"N 22°24'34"E | na mapie:L
Na uwagę zasługuje też rokokowa kunsztownie wykonana
ambona. W krużgankach wokół dziedzińca znajduje się
6
Źródełka te biją prawie w centrum Janowa Lubelskiego,
przy tak zwanych Stokach Janowskich. Są unikatowe na
skalę europejską.
To naturalne źródlisko jest pomnikiem przyrody, a z jego
uroków korzystają mieszkańcy Janowa oraz turyści.
Dawniej używały je również praczki, według których
stokowa woda idealnie nadaje się do płukania wyrobów z
wełny. Według tradycji w Wielki Piątek należy w miejscu
tym obmyć wodą dłonie i twarz, a także zaczerpnąć jej dla
gospodarstwa domowego.
Przy samych źródełkach położony jest też janowski browar,
który także korzystał z dobrodziejstw tego miejsca. Browar
niestety upadł i od roku 2009 już nie produkuje piwa.
Janów Lubelski
Kapliczka Św Jana Nepomucena
50°42'36"N 22°24'47"E | na mapie:N
Kapliczka z figurą Św Jana Nepomucena zbudowana
została prawdopodobnie XVIII wieku . W latach 70-tych XX
wieku zabytkowa drewniana figura Św Jana Nepomucena
została skradziona, a obecnie na jej miejscu umieszczona
została inna drewniana figura tego świętego. Kapliczka stoi
przy samym moście na rzece Białka .
50°42'32"N 22°24'25"E | na mapie:M
Janów Lubelski
Uroczysko Kruczek
Uroczysko Kruczek położone jest na samym skraju Janowa
Lubelskiego w pięknym kompleksie leśnym Lasów
Janowskich.
Wchodząc na teren uroczyska, na samym początku
natykamy się na drewniane kapliczki Drogi Krzyżowej
wiodące nas do kaplicy św. Antoniego. W kaplicy tej
możemy zobaczyć figury tegoż świętego oraz Matki Boskiej.
Przed nią postawiony został ołtarz do odprawiania Mszy
świętej i drewniana ambona. Pod kapliczką bije źródełko,
któremu przypisuje się lecznicze właściwości. Źródełko to
po kilkudziesięciu metrach wpada do malutkiej rzeczki
Trzebensz. W bliskiej odległości od kapliczki św. Antoniego
znajdują się drewniane pomniki upamiętniające walczących
na tych terenach partyzantów.
Janów Lubelski
Janowskie źródełka
Historia tego miejsca zaczęła się w roku 1773 po I
rozbiorze Polski. Mieszkańcy okolic postawili tu krzyż, a
potem kapliczkę. Obecna kaplica św. Antoniego liczy około
60 lat. Z miejscem tym związana też jest legenda głosząca,
7
że odpoczywał tutaj św. Antoni wędrujący z Leżajska do
Radecznicy. Spod kamienia, na którym siedział, wytrysnęło
źródełko o uzdrawiających właściwościach.
Warto dodać, że przez to piękne miejsce przebiegają szlaki
piesze i rowerowe, które wiodą przez Lasy Lubelskie i
prowadzą do innych atrakcji turystycznych Janowa
Lubelskiego.
50°40'45"N 22°22'39"E | na mapie:O
Sprawdz na sklep.polskaniezwykla.pl
Janów Lubelski
Cmentarzyk pierwszowojenny
Janów Lubelski
Kapliczka Św. Jana Nepomucena
Kapliczka z figurą Św. Jana Nepomucena znajduje się nie
opodal cmentarza parafialnego w Janowie Lubelskim.
Postawiona została na początku XX wieku, ale figura
świętego prawdopodobnie jest starsza i pochodzi XIX wieku
. Wskazuje na to styl wykonania rzeźby która przypomina
swoim wyglądem rzeźby innych tutejszych świętych z tego
okresu .
50°42'50"N 22°25'14"E | na mapie:P
Ten mały i zupełnie zapomniany cmentarzyk położony jest
w polach na granicy Janowa Lubelskiego i wsi Biała.
Cmentarzyk jest zarośnięty bujną roślinnością i gdyby nie
widoczny z daleka wysoki krzyż, trudno byłoby się
domyślić, że tam są mogiły.
Gdy wejdziemy na teren cmentarzyka, możemy zauważyć,
że otoczony jest on niskim wałem ziemnym, lecz już coraz
mniej widocznym. Tu pochowanych jest około 1500
żołnierzy wszystkich armii biorących udział w bitwie pod
Godziszowem. Bitwa ta miała miejsce 21 sierpnia 1914
roku, a część poległych właśnie tu znalazła miejsce
wiecznego spoczynku.
Na terenie cmentarzyka, poza wyżej wspomnianym
wysokim krzyżem, stoi głaz, a na nim pamiątkowa tablica
umieszczona tu przez mieszkańców Janowa Lubelskiego i
okolic w 1993 roku. Na głazie ledwo trzyma się krzyż, który
został przez kogoś uszkodzony.
50°42'35"N 22°26'02"E | na mapie:Q
8
obok niego postawiono też obelisk z tablicą pamiątkową.
Obelisk postawiono aby uczcić pamięć żołnierza kampanii
wrześniowej ppor Adama Jakubiec.
Adam Jakubiec urodził się Rataju Ordynackim, chodził do
gimnazjum w pobliskim Janowie lubelskim, a następnie
ukończył kurs podchorążych w Ostrowi Mazowieckim. II
wojna światowa zastała go we Włodzimierzu Wołyńskim
gdzie pracował jako urzędnik w Izbie Skarbowej. Podczas
kampanii wrześniowej został jeńcem, a następnie został
przewieziony do Katynia gdzie zamordowali go Rosjanie.
50°43'25"N 22°25'59"E | na mapie:S
Biała Pierwsza
Wieś Biała - źródło
Jest to chyba to jedno z wielu źródeł o których dowiemy
się, że nie zostało objęte badaniami. Z mapy można
jedynie wyczytać, że wypływa z niewielkiej skarpy na
wysokości 220 mnpm we wsi Biała Pierwsza, na ul. Podlipie
między posesjami oznaczonymi nr. 39 -41
50°42'60"N 22°25'11"E | na mapie:R
Szklarnia
Baza "Garbatego"
Miejsce upamiętniające walkę i śmierć Adama Kusza
"Garbatego", dowódcy jednego z ostatnich oddziałów
podziemia niepodległościowego. Sama "bitwa" toczyła się
w okolicznych lasach. Z okrążonego oddziału przebiło się
trzech partyzantów, reszta zginęła w walce bądź została
zastrzelona.
Dojechać do tego miejsca można w dwojaki sposób:
- albo od strony drogi Janów Lubelski - Szklarnia skręcamy
w dojazd pożarowy nr 8 i po mniej więcej dwóch
kilometrach skręcamy w lewo w działkę oznaczoną nr
100/133,
- albo od strony Łążka kierujemy się czerwonym szlakiem.
Po minięciu wiaty /w lewo/ jakieś 500 może 600 metrów i
w prawo.
Dojazd bardzo dobrze utrzymanymi leśnymi duktami. Na
miejscu znajdziemy krzyż ku pamięci i tablicę z nazwiskami
poległych.
Biała Pierwsza
50°39'36"N 22°22'29"E | na mapie:T
Dąb Katyński w Białej
Na terenie szkoły podstawowej w Białej koło Janowa
Lubelskiego posadzony został w 2008 roku Dąb Katyński, a
9
Autorzy zdjęć (w kolejności): marqobiker, marqobiker,
marqobiker, marqobiker, marqobiker, stary, sonia27,
marqobiker, sonia27, stary, fot. arch.
www.polskaniezwykla.pl, stary, marqobiker, marqobiker,
marqobiker, marqobiker, marqobiker, shared, marqobiker,
shared, stary
Przewodnik wygenerowany w serwisie
www.polskaniezwykla.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Żadna część ani całość Mini przewodnika nie może być
reprodukowana ani przetwarzana w sposób elektroniczny,
mechaniczny, fotograficzny i inny; nie może być użyta do
innej publikacji oraz przechowywana w jakiejkolwiek bazie
danych bez pisemnej zgody Administratora serwisu.
Copyright © 2007 Polska Niezwykła
Wygenerowano:
czwartek 13 października 2016 05:44:02
Szklarnia
Osada Szklarnia w Lasach
Janowskich
Szklarnia to mała, śródleśna osada w Lasach Janowskich.
Nazwę swą zawdzięcza hucie szkła założonej tu z końcem
XVIII wieku przez Ordynację Zamojską. W 1944 roku
toczyły się tu krwawe walki oddziałów partyzanckich z
wojskami niemieckimi w ramach akcji Sturmwind.
Świadectwem tamtych dni jest grób sanitariuszki Barbary
Mączyńskiej z oddziału NOW-AK. Znajduje się tu także
ostoja koni biłgorajskich, potomków tarpana - ostatniego
dziko żyjącego konia leśnego. Hodowla prowadzona jest
pod opieką naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego w
Lublinie.
50°38'43"N 22°24'21"E | na mapie:U
10