tutaj - PolskiAutohandel

Komentarze

Transkrypt

tutaj - PolskiAutohandel
Jakie dokumenty musisz dostać kupując samochód sprowadzony z Importu:
Auto sprowadzone z poza Unii Europejskiej (np. USA, Szwajcaria lub Japonia)
Tablice rejestracyjne lub oświadczenie o braku tablic.
□
□
□
□
□
□
□
Kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub kopia KRS potwierdzająca
prowadzenie przez zbywcę takiej działalności
□
Dowód własności
Zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu
Dowód odprawy celnej przywozowej, lub w przypadku zakupu pojazdu w Polsce od podmiotu prowadzącego
działalność w zakresie obrotu pojazdami - zapis na fakturze określający numer, datę i miejsce tej odprawy, 1)
Dowód rejestracyjny
Tłumaczenie dokumentów rejestracyjnych
Dowód wpłaty opłaty recyklingowej (jeśli sprzedający nam auto kupił je w 2015 roku)
1. Jeżeli odprawa celna na terytorium Unii Europejskiej została dokonana w innym kraju członkowskim
np. w Niemczech lub na Litwie, dodatkowo musicie mieć dokument potwierdzający zapłatę akcyzy w Polsce
i odprawę celną z tłumaczeniem lub zapis o dokonanej odprawie na fakturze zakupu.
NIE KUPUJ! Auta z dokumentami z poza Unii Europejskiej bez odprawy celnej! Wiąże się to z wieloma
komplikacjami, kosztami i może skończyć się koniecznością wywiezienia auta z kraju!
Pobrano z:
www.PolskiAutohandel.pl
tel. 500 370 070