Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku

Komentarze

Transkrypt

Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku
Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku
http://pupkluczbork.pl/wydarzenie/177/zatrudnianie-cudzoziemcow-spotkania-informacyjne
Zatrudnianie cudzoziemców - spotkania informacyjne
Spotkania informacyjne z pracownikiem Straży Granicznej nt. zatrudniania cudzoziemców.
Placówka Straży Granicznej w Opolu prowadzi dyżury w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku, podczas których można
uzyskać informacje m.in. na temat zatrudniania cudzoziemców oraz działań kontrolnych Straży Granicznej.
Podczas spotkań z pracownikiem Straży Granicznej można uzyskać informacje związane z następującymi zagadnieniami:
1. Dokumenty wymagane od cudzoziemca w trakcie wjazdu i pobytu na terenie RP.
2. Sankcje, jakimi może być objęty cudzoziemiec, za pobyt lub podjęcie pracy wbrew obowiązującym przepisom.
3. Konsekwencje, jakie może ponieść obywatel Polski, który nielegalnie zatrudnia lub umożliwia nielegalny
pobyt cudzoziemcowi.
4. Kryteria, które musi spełnić cudzoziemiec podejmując pracę na terytorium RP.
5. Warunki, które powinien spełnić cudzoziemiec chcący rozpocząć działalność gospodarczą na terytorium RP.
Terminy spotkań:
17.03.2017 w godzinach 12.00 - 13.00
23.06.2017 w godzinach 12.00 - 13.00
22.09.2017 w godzinach 12.00 - 13.00
15.12.2017 w godzinach 12.00 - 13.00
miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku
kontakt: funkcjonariusz Placówki Straży Granicznej w Opolu: kpt. SG Ireneusz Margiel, tel. 721 961 148, st. chor. SG Mariusz
Zima, tel. 797 338 413