Stres i wypalenie zawodowe_A.KRAWCZYK

Komentarze

Transkrypt

Stres i wypalenie zawodowe_A.KRAWCZYK
Stres i wypalenie zawodowe
Opracowała:
Agnieszka Krawczyk
Pomyśl i odpowiedz na pytania:
Co powoduje u mnie stres...
...w moim miejscu pracy?
Jak dużym obciążeniem jest dla mnie moja praca?
Co jeszcze wywołuje u mnie stres?
Skąd czerpię siły?
Przyczyny stresu w pracy
Załatwianie wszystkich spraw w pośpiechu
Zamieszanie i hałas w klasie i poza nią
Duża ilość terminów
Zbyt duża ilość obowiązków
Konflikty
Brak prywatności
Brak współpracy ze strony uczniów
Brak uznania za wykonywana pracę
Nieumiejętność odprężania się
Izolacja i brak współpracy w gronie pedagogicznym
Niskie zarobki, niewspółmierne do wysiłku i wkładu pracy
Niski prestiż zawodu nauczyciela
Stałe zagrożenie oceną ze strony kontrolujących pracę
Niekorzystne warunki pracy
Nastawienie rodziców
Zawyżone i nierealne oczekiwania
Wypalenie zawodowe to
psychologiczny zespół wyczerpania emocjonalnego,
depersonalizacji oraz obniżonego poczucia dokonań osobistych,
który może wystąpić u osób pracujących z innymi ludźmi
(Maslach, Jackson, 1986).
Etapy wypalenia zawodowego
STADIUM WYCZERPANIA
Etap ostrzegawczy, w którym pojawiają się nieustępujące objawy:
przeziębienia,
ból głowy,
bezsenność,
uczucie irytacji.
Powrót do właściwego funkcjonowania nie jest trudny,
często wystarczy krótki wypoczynek,
hobby, okresowe zmniejszenie obciążenia pracą.
STADIUM DEPERSONALIZACJI
pojawia się, gdy syndrom trwa dłużej.
Jego charakterystyczne objawy to
wybuchy irytacji,
zdystansowanie emocjonalne,
negatywne i bezprzedmiotowe traktowanie innych,
gorsze wykonywanie zadań.
Skuteczna interwencja wymaga zainteresowania się czymś innym niż pracą
oraz dłuższego wypoczynku.
STADIUM BRAKU
OSOBISTYCH OSIĄGNIĘĆ
I KOMPETENCJI
W ZWIĄZKU Z WYKONYWANIEM PRACY
występuje, gdy syndrom staje się chroniczny, rozwijają się objawy
fizyczne, psychiczne i psychosomatyczne.
Zagrożone są procesy emocjonalne, poznawcze,
struktury osobowości, sfera somatyki oraz funkcjonowanie jednostki.
Typowe objawy tego stadium to
wrzody żołądka, nadciśnienie, napady depresji,
uczucie osamotnienia i alienacji oraz pojawienie się kryzysów,
co powoduje, że oprócz danej osoby cierpią również
członkowie rodziny, przyjaciele, współpracownicy.
UWAGA !!!
Interwencja na tym etapie wymaga kontaktu
z lekarzem, psychologiem, terapeutą.
Co można zrobić?
PRACUJ Z WYOBRAŻENIAMI
poddaj weryfikacji swoje cele i priorytety
PRZEANALIZUJ SWOJE SCHEMATY POZNAWCZE
„zawsze muszę...” „zawsze chcę...”
ZAOPIEKUJ SIĘ SWOIM CIAŁEM
stosuj techniki relaksacyjne, pracę z oddechem, zadbaj o wystarczającą ilość snu
uprawiaj sport, stosuj masaże,gorące kąpiele, zdrowo się odżywiaj
ZASTOSUJ AFIRMACJE
Chcę, mogę i potrafię być w pełni zadowolony z siebie i swojej pracy
Doceniam swoją pracę, to co umiem i to co robię
Im więcej daję, tym więcej otrzymuję
Moja praca ma sens
A Ty jak się relaksujesz?
Co jest dla Ciebie najlepszym sposobem na
odreagowanie trudności?
Sztuka pozostawania w dobrym zdrowiu
polega na tym, by umieć dostrzec,
że szklanka jest w połowie pełna,
a nie w połowie pusta.
Modlitwa
Daj mi umysł wolny, który nie skłamie,
nie jęczy, nie narzeka.
Pozwól, abym nie martwił się
zbyt wieloma sprawami błahymi i małymi.
Obdarz mnie Panie poczuciem humoru,
łaską rozumienia żartu.
Spraw, abym dzięki temu zaznał
w życiu szczęście i przekazał je następnym pokoleniom.
(znaleziona w Katedrze w Chester w Anglii)