ilun,s6qe fr"orL"- -ao* {r.. l"

Komentarze

Transkrypt

ilun,s6qe fr"orL"- -ao* {r.. l"
Referencie
Wsp6lpracQ
z PaniE
prawierokpnedwziQciem
AnitePodg6rniak
rozpoczQli6my
kredytu.Caly
pogwiQcilismy
przygotowanie
ten czas
na odpowiednie
siqdo tej transakcji
idziQkiwsparciu
PaniAnityudalonamsiedostadkredytna budowQ
domu.Cowiecejdostalismy
2 pozytywne
decyzjez bankdwna bardzoatrakcyjnych
warunkach.
DziQkitemu mielismymozliwoge
wyborukotzystniejszej
oferfy,co bylobardzokomfortowe.
To, co bylodla naswaznew calej
tej procedurze,
to stalykontaktze stronyPanlAnityi dopiecie
wszystkiego
na ostatniguzik.
jq na maila,co nasbardzouspokoilo,
Zanimpodpisaliamy
umowQ,
dostali6my
bo moglismy
wszystkopzeanalizowae.
Podpisanie
umowyr6wnie2odbylosiq w ob€cnogci
PaniAnity,
pzeszlismy
p7ez
gqszcz
procedur
zatem
tych
bezbole6nie
i z poczuciem
bezpieczeistwa
transakcji.
Niemamyzadnych
wEtpliwoscl,
2eflrmaAsesoria
to profesjonalisci,
dla kt6rychprioMetowq
jest
sprawE
kozysei bezpieczefistwo
klienta.Wartotez podkreSllc
szybkleI sprawne
prosq
dzialanie,
dziQki
czemudluiecesiQformalno6ci
okazaly
siqbye
spraw+
Polecamy
firmQAssesoria
i PaniEAnitQ
Podg6rniak
ka2demu,
lco stoiprzeddecyzja
o wziqciu
kredytui realizacjj
swoich2yciowych
cel6w.
StaniCawa i TomaszJawotscy
ilun,s6qefr"orL"-ao*{r..
c.'
l"-".