6.9.1.6 Worksheet - Answer Broadband Questions

Komentarze

Transkrypt

6.9.1.6 Worksheet - Answer Broadband Questions
IT Essentials 5.0
6.9.1.6 Arkusz - Odpowiedzi dotyczące technologii szerokopasmowej
Wydrukuj i uzupełnij ten arkusz.
1. Jakiego typu sygnały są przenoszone przez kabel DSL?
2. Jaka jest standardowa prędkość wysyłania szerokopasmowego łącza satelitarnego?
3. Jaki rodzaj technologii szerokopasmowej ma połączenie 4G?
4. Który typ kabla jest używany przez kablowe połączenie szerokopasmowe?
5. Jakiego typu sygnałów używa ISDN do wysyłania i odbioru poprzez istniejące miedziane przewody
telefoniczne?
6. Jaka technologia jest zazwyczaj alternatywną, kiedy łącze kablowe lub DSL jest niedostępne?
7. Do czego używana jest cyfrowa linia ISDN 16 Kb/s?
8. Jaka jest standardowa prędkość pobierania danych w szerokopasmowym łączu satelitarnym?
9. Jaka jest maksymalna przepustowość dla ISDN BRI?
10. Jakie urządzenie w łączu DSL potrzebuje filtra?
11. Jaki rodzaj połączenia jest przeznaczony dla urządzeń przenośnych i nie jest łatwo zakłócany przez
fizyczne przeszkody?
12. Na którą metodę transmisji mają negatywny wpływ ekstremalne warunki pogodowe?
© 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public.
Page 1 of 1

Podobne dokumenty