Zobacz spis treści

Komentarze

Transkrypt

Zobacz spis treści
Spis treści
Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Szczególna rola kultury i historii we współczesnym świecie
Wątki osobiste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Problematyka książki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozumienie Europy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
Cesarstwo karolińskie – pierwsza próba zjednoczenia Zachodu
Rozbicie świata śródziemnomorskiego.
Nowy Zachód skupiony wokół Rzymu i państwa Franków . . . . . .
Społeczności chrześcijańskie w nowym świecie . . . . . . . . . . . . .
Cesarstwo karolińskie i pierwsza monarchia chrześcijańska . . . . .
Polityka kulturalna. Pierwszy renesans europejski . . . . . . . . . . .
Przełom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przemiany wewnętrzne w X i XI wieku. „Nowe chrześcijaństwo”
Nowe społeczeństwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oddolne inicjatywy religijno-społeczne . . . . . . . . . . . . . . .
Wielka reforma zachodniego chrześcijaństwa . . . . . . . . . . . .
Rozszerzenie wpływów chrześcijaństwa łacińskiego
i ustalenie granic Europy około roku  . . . . . . . . . . . . . .
Wspólnoty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wspólnoty w długim trwaniu . . . . . . . . . . . . .
Wspólnoty zakonne – wzór ruchu wspólnotowego
Procedury podejmowania decyzji i wyborów . . . .
Wspólnoty miejskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wspólnoty wiejskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odpowiedź wspólnoty na bieżące ludzkie potrzeby
Ruch uniwersytecki . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Humanizm chrześcijański . . . . . . . . . . . . .
Religijne korzenie europejskiego humanizmu . .
Renesans i rewolucja scholastyczna XII wieku .
Dowartościowanie natury i rozumu . . . . . . .
Przyjaźń i miłość . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Czy w XII wieku naprawdę doszło do odkrycia
jednostki – osoby ludzkiej? . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .










. . . . . . . . .





. . . . . . . . .

. . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .








. . . . . . . . . . . . . . . . . .





. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Edukacja religijna dla wszystkich . . . . . . . . . . . .
Wielki program edukacyjny roku  . . . . . . . . . .
Kazania – narzędzie powszechnego nauczania . . . . .
Przemiana wewnętrzna człowieka jako cel edukacyjny
Rezultaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
Państwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odnowa państwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Francja króla Ludwika Świętego – modelowa monarchia chrześcijańska .
Koncepcje państwa – teoria i praktyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Polska myśl polityczna pierwszej połowy XV stulecia
– przykład nurtu ogólnoeuropejskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Polska i Rzeczpospolita Obojga Narodów
w rzeczypospolitej chrześcijańskiej . . . . . . . . . . . . . .
Wschodnie peryferie – Europa Środkowo-Wschodnia . . . .
Od monarchii polskiej do Rzeczypospolitej Obojga Narodów
Czy można mówić o prześladowaniu chrześcijaństwa
w Polsce i Rzeczypospolitej? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Od rzeczypospolitej chrześcijańskiej do Europy
Zagrożenie jedności . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Racja stanu jako naczelna zasada działania . . . . .
Zwycięskie absolutyzmy . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . .




. . .

. . .
. . .
. . .
. . . . . . . . . .



. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Miejsce chrześcijaństwa i chrześcijańskiego dziedzictwa
w Europie w stuleciach XVIII–XXI . . . . . . . . . . . . . . . .
Potrzeba nowej szkoły myślenia i nowego ujęcia historii
u progu XXI stulecia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Europa – potęga światowa i jej późniejsza katastrofa . . . . .
Oświecenie, Wielka Rewolucja Francuska
i mitologia oświeceniowo-rewolucyjna . . . . . . . . . . . . . .
Apogeum europejskiego barbarzyństwa.
Totalitaryzmy jako świeckie religie . . . . . . . . . . . . . . . .
Powolne odrodzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Epilog: dzisiaj i jutro Europy. Refleksja historyków
Zagrożenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postulaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





. . . . . . . . . .





. . . . . . . . . .


. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .




