Ewangelia według spirytyzmu już jutro

Komentarze

Transkrypt

Ewangelia według spirytyzmu już jutro
Ewangelia według spirytyzmu
już jutro
Z przyjemnością zawiadamiamy, że książkę Allana Kardeca pt.
Ewangelia według spirytyzmu będzie można zakupić już jutro – 7
maja na stronie księgarni spirytystycznej: www.rivail.pl
Żeby ułatwić lekturę czytelnikom, którzy dopiero poznają
spirytyzm i postać jego kodyfikatora, wydanie zostało
wzbogacone o wstęp Anny Blackwell, poświęcony biografii Allana
Kardeca i o broszurę Spirytyzm w najprostszym ujęciu, która
stanowi rzeczowe wprowadzenie do teorii spirytystycznej.