Gry historyczne - Centrum im. Ludwika Zamenhofa

Komentarze

Transkrypt

Gry historyczne - Centrum im. Ludwika Zamenhofa
Białostocki Ośrodek Kultury
Gry historyczne
Interaktywne i aktywizujące uczniów zajęcia doskonale wprowadzają w historię Białegostoku oraz przybliżają postać
Ludwika Zamenhofa, twórcy esperanto. Zaczynamy od zwiedzenia wystawy stałej „Białystok młodego Zamenhofa”, a
następnie proponujemy zajęcia (dwa tematy do wyboru):
Historyczne puzzle
Zestawy puzzli opracowanych na podstawie unikatowych fotografii Białegostoku z XIX wieku. Układając puzzle, dzieci
zapoznają się z historią miasta, zabytkami, a także uczą się pracy w grupie.
Esperanto w akcji
Wprowadzenie w historię esperanto: w jakim celu powstało? kto był twórcą? co to jest język sztuczny? Część
praktyczna to nauka wyrazów i zwrotów w języku esperanto za pomocą gry memory.
Śladami Zamenhofa
Gra planszowa przybliżająca ważne fakty z życia Ludwika Zamenhofa oraz historii Białegostoku. Dobra zabawa i
rywalizacja utrwalają wiedzę zdobytą podczas zwiedzania wystawy.
Pocztówka do Ludwika
Gdybyś mógł wysłać pocztówkę do Ludwika Zamenhofa, to jaki obrazek współczesnego Białegostoku byś na niej
umieścił? Prace dzieci są omawiane i prezentowane na wystawie.
Historia tkwi w szczegółach
Ćwiczenie spostrzegawczości i pamięci: dzieci odnajdują na wystawie fragmenty map, zdjęć, rysunków, następnie z
pamięci odtwarzają brakujące elementy, ucząc się historii miasta.
INFORMACJE O ZAJĘCIACH
grupy zorganizowane
czas trwania: 60 minut
opłata: 10 zł od osoby
1